= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


13 juni 2019

Boek: Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen


Leer-KRACHT: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen

Een persoonlijk verhaal uit Brussel


Samenvatting

Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht.
Oiheba Bensaâd groeide op in Brugge tussen twee werelden:  die van een Algerijnse vader en een Belgische moeder, van een moslim en een katholieke vrouw, van een vluchteling en een honkvaste West-Vlaamse.
Bij de aanslagen in Parijs en Brussel was ze schooldirecteur in wat volgens Trump een ‘hellhole’ is, tussen nog veel meer werelden om te overbruggen. Haar Brusselse jaren en haar dagboekfragmenten spelen zich af tegen een achtergrond van radicalisering, verschillende dreigingsniveaus en angst voor nieuwe aanslagen. Opgegroeid op een culturele breuklijn vertelt ze hoe ze die wereld ziet, proeft, voelt, hoort en ruikt.
Als transformatiecoach deelt ze vandaag haar ervaringen en versterkt ze jongeren, onderwijsmensen en ondernemers als leiders van hun leven.
In dit boek bundelt ze ook de lessen die ze zelf leerde als leidinggevende over angst, zelfvertrouwen en leiderschap. Met praktijkvoorbeelden uit haar eigen leven.

 

Over de auteur(s)

OB

Oiheba Bensaâd 

 

Oiheba Bensaâd groeide op in Brugge tussen twee werelden: die van een Algerijnse vader en een Belgische moeder, van een moslim en een katholieke vrouw, van een vluchteling en een honkvaste West-Vlaamse. Als transformatiecoach deelt ze vandaag haar ervaringen en versterkt ze jongeren, onderwijsmensen en ondernemers als leiders van hun leven.  
Meer info 

Bestel het boek hier:

23 april 2019

Boek: Leer-kracht

Story-Point-Story
Drie jaren geleden
nam ik het besluit
ik schrijf een boek
geen statistieken
geen onderzoek
zuiver en puur
lees zeker deze lectuur
hou woensdag 12 juni van 19u00-21u00 vrij
op de Steinerschool in Brugge
voor mijn boeklancering
met jullie allen erbij
Stap voor stap deel ik mijn verhaal
  1. cover van mijn boek
  2. rugzijde met inhoud
  3. uitnodiging met special guest on 12/06
#leadership #awareness #lawofincubation #mindset #vision #mission #focus #outofthecomfortzone # alltogether #OihebaBensaâd

Bron:  https://obcoaching.be/uncategorized/leer-kracht/


17 april 2019

Marcel messing: Opstanding
Als alles ook in ons gekruisigd is,
spijkers in handen en voeten zijn geslagen,
hamerslagen wegsterven in rauwe kreten,
als er geen eigen handelen meer is,
geen dwaalwegen meer onder vermoeide voeten,
als een doornenkroon het beperkte verstand doordrongen heeft,
zweepslagen van onwetenden ons niet meer kunnen treffen,
de spot der dwazen achter ons gelaten is,
rode praalmantels van de ijdele wereld zijn afgelegd,
hese stemmen van brute Caesars verstommen,
dan – nadat vermeende godverlatenheid nog even
door een kier van de tijd binnensloop –
klinkt het ook in ons:
‘Het is volbracht!’Laatste flakkeringen van het vuur van begeerte
doven voorgoed uit in witte as,
laatste nevels van onwetendheid
verdampen in tijdloos Licht
dat oorsprong noch einde heeft.
Het innerlijk werk
is tot voltooiing gekomen
binnen tijd en ruimte.De goddelijke mens is geboren,
zoon en dochter van het Ene,
mannelijk noch vrouwelijk,
de ware Adam in Eva,
de ware Eva in Adam,
de oorspronkelijke geestmens,
verrezen uit de as der dualiteit,
niet geboren uit vlees en bloed van oude werelden
maar uit water van inzicht                                      
en etherisch scheppingsvuur
dat als onmetelijke Geest boven de wateren zweeft,
uit leegte volheid tot aanschijn roept
door het eeuwig Woord,
tijdloze Liefde, tijdloos Licht.Oogverblindend straalt het lichtlichaam,
wonden van de oude wereld nog even zichtbaar
voor hem die vingers van onwetendheid erin leggen wil
door gebrek aan innerlijk vertrouwen,
beneveld door rook van het vuur van begeerte
waarin takken van onwetendheid steeds weer branden.
Wat stierf vóór de dood
is nu tot as vergaan.
Wat is opgestaan is waarheid
in de ijlste vorm van licht,
zonder de rode kleur van bloed
van de oude mens die ten val is gebracht
en neergeworpen in de wereldse stof der polariteiten,
de verstoffelijkte mens die dacht te kunnen ademen
zonder de helende Geest van Dát wat is.

 

De ware mens, edel van voorkomen,
beeld en gelijkenis van de ongrondelijke Vader,
is voorgoed opgestaan in rechtschapenheid.
Zijn naam is geschreven
in het tijdloze levensboek der oorspronkelijke schepping,
transparant en toch zichtbaar,
het gelaat stralend als de zon.

 

Gedaan wordt wat er nog te doen is
totdat een volkomen opgaan plaatsvindt
in de grenzeloze liefde van het Licht.
De rups die vlinder werd
sloeg prachtige hemelse vleugels uit.
Maar ook de vlinder mag nog verbranden
in het tomeloze vuur van liefde
totdat het noembare verzoend is
met het Onnoembare.Groots is de geheimenis van Pasen,
Groots, de geheimenis van de Christus,
onmetelijk Licht dat vlees werd
en alles en allen doorstraalt,
beginnende herschepping in barensweeën.

 

Groots, het innerlijk Pasen
dat gevierd wordt
in de grot van het eigen hart,
in de bruiloftszaal van de eigen schedelplaats.Teder beroert fluistering van verstilde woorden
vanuit een beginloos begin de ziel,
een zachte lentewind van puur genade
streelt van binnenuit het geestelijk hart.

Zalig Pasen.
Ananda,
tijdloze vrede van de Geest.

©Marcel Messing
Ariège, Frankrijk


Marijke en ik wensen u een zalig innerlijk Paasfeest toe
en doen u een harte-groet toekomen vanuit de Ariège! 

Bron:  http://www.marcelmessing.nl/nl/artikelen/gedichten/p372

7 april 2019

Baanbrekende documentaire 'Our Planet' toont nood aan wereldwijde actie om natuur te beschermen
De langverwachte 8-delige documentairereeks Our Planet, met de stem van Sir David Attenborough, is vandaag wereldwijd uitgekomen op Netflix. De documentaire toont duidelijk aan hoe biodiversiteit – ons ‘veiligheidsnet’ of ‘levensweb’ -achteruit gaat. WWF roept het publiek op om op te komen voor de planeet. We zijn immers afhankelijk van de natuur en de biodiversiteit voor elementaire levensnoodzakelijkheden, zoals voedsel, water en propere lucht.


De Netflix-serie Our Planet is gemaakt in samenwerking met WWF en werd geproduceerd door Silverback Films. De serie wil miljoenen mensen bereiken om een scharniermoment voor de natuur te creëren. Het zou wereldwijde conversaties over de achteruitgang van de biodiversiteit moeten teweegbrengen.
WWF Ambassadeur en naturalist Sir David Attenborough die de serie heeft ingesproken, zei: “We zijn vandaag de grootste bedreiging geworden voor de gezondheid van onze thuis, maar er is nog tijd om de uitdagingen aan te gaan die we zelf hebben gecreëerd, als we nu in actie schieten. Als mensen echt kunnen begrijpen wat er op het spel staat, geloof ik dat ze zullen verwachten van bedrijven en overheden om werk te maken van concrete oplossingen. Als diersoort zijn we uitstekende probleemoplossers. Maar we hebben onszelf nog niet toegelegd op dit probleem met de aandacht die het vereist. We kunnen een wereld creëren met zuivere lucht en zuiver water, onbeperkte energie en een visvoorraad die ons nog tot ver in de toekomst zal onderhouden.”


Our Planet (Still). © Silverback/Netflix

Het Our Planet-project komt uit op een cruciaal moment, want onze natuur en ons wildleven is meer bedreigd dan ooit tevoren. Recente cijfers] van WWF’s Living Planet Report 2018 tonen aan dat de wereldwijde populaties van gewervelde diersoorten gemiddeld met 60 procent zijn afgenomen sinds 1970 – minder dan een mensenleven.


Our Planet (Still). © Silverback/Netflix

Koen Stuyck, woordvoerder WWF België: “Ook België en de Belgen dragen verantwoordelijkheid. Ons recente rapport over geïmporteerde ontbossing, becijferde dat ons ruimtebeslag 3x de oppervlakte van België bedraagt. Bovendien komen de belangrijkste gewassen (o.m. soja, palmolie, rubber, hout, cacao) uit landen met een hoog risico op ontbossing. Op deze manier dragen we via onze consumptie rechtstreeks bij tot de massa-extinctie die zich voor onze ogen voltrekt. De volgende regering moet werk maken van een nationale strategie tegen ontbossing.”


Our Planet (Still). © Silverback/Netflix
WWF België

2 april 2019

De ware wegEen of andere weg die door
een ander voor ons is uitgestippeld,
is niet de ware weg voor ons.

Ieder van ons moet zijn eigen
ware weg maken,
en als we dat doen,
zal deze weg een uitdrukking zijn
van de universele weg.


Shunryu Suzuki

12 februari 2019

Bewustzijn zonder eraan te werken
Bewustzijn heeft geen fases
je bent het

alleen vergeten we het snel
door teveel te denken
aan wat we niet zijn/willen

terug in de aanwezigheid
kan je niet meer terug
naar het verleden dat je 'dacht' te zijn


Pascal delay


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =