= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


30 maart 2015

Nieuwetijdskinderen komen in groepenDeze kinderen van de nieuwe tijd dragen zo’n hoge lichtkracht dat zij als vanzelf de energietrilling van hun omgeving en van de mensen in hun omgeving verhogen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld vader en moeder zich bewust worden wie zij zelf in werkelijkheid zijn. 

Ze belichten als het ware je normen en waarden zodat je helder kan zien welke normen en waarden je dienen en welke je belemmeren jezelf te zijn. Bijvoorbeeld anderen helpen ten koste van jezelf. Dit maakt het dan mogelijk om die belemmerende normen en waarden los te laten en meer ruimte te maken voor Liefde, Wijsheid en harmonie. Het zijn hele krachtige zielen en daarbij ook heel gevoelig. 

Ze voelen als het ware direct wat er in je leeft, soms nog eerder dan dat jij het voelt. Ze reageren dan direct door zich naar deze gevoelens te gaan gedragen. Dus wat ze eigenlijk doen is jouw onverwerkte emoties spiegelen (belichten) zodat deze bewust worden en dat je ze dan kunt transformeren/loslaten. Soms door boos te worden op je kind. Dus ze zijn ontzettend confronterend en dat is wat wij zo moeilijk vinden aan Nieuwetijdskinderen. Hoe moeilijk het soms ook is, onthoudt en wees dankbaar wat ze ons komen brengen, namelijk onze ware Zelf!! 

Joke

16 maart 2015

Wageningen en Nijmegen overwegen om gratis geld uitdelenWageningen en Nijmegen willen gaan experimenteren met het zogenaamde basisinkomen. In Wageningen is D66 al druk bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een proef met het basisinkomen. De partij wordt hierin gesteund door de PvdA. In Nijmegen en ook in Groningen heeft GroenLinks voorstellen gedaan voor een proef met dit nieuwe model.

Onze economie verandert in rap tempo. Vaste banen worden vervangen door flexwerk en klein ondernemerschap. Ons sociale zekerheidstelsel is echter nog ingesteld op de vaste banen economie van de tweede helft van de twintigste eeuw. Daar moet verandering in komen, vinden steeds meer mensen en politieke partijen. Daarom gaan er overal in het land stemmen op om te experimenteren met het basisinkomen. Er is zelfs een nieuwe politieke partij speciaal opgericht voor het basisinkomen

Het idee is simpel, geef iedere Nederlander een (klein) inkomen dat hij of zij naar eigen inzicht mag besteden. Het bedrag moet voldoende zijn om voedsel en huisvesting van te betalen. Het verschil met bijvoorbeeld de bijstandsuitkering is dat bovenop het basisinkomen naar hartenlust extra bijverdiend mag worden zonder dat je je basisinkomen verliest. Dit zorgt ervoor dat (klein) ondernemerschap en flexwerk extra gestimuleerd worden. Daarnaast wordt er bespaard op de controle en re-integratie van werklozen, dat scheelt enorm veel bureaucratische kosten en rompslomp: een echte oplossing van de 21ste eeuw.


Een onvoorwaardelijk basisinkomen (a.k.a gratis geld) klinkt misschien als een idealistische droom, maar er zijn al in meerdere landen succesvolle proeven gedaan. Onder andere in India en Namibië, landen waar het toch een stuk minder gesteld is met de welvaart, is het basisinkomen al succesvol getest. Volgens de Engelse Professor Guy Standing, wereldwijd erkend als expert op dit gebied, is het slechts een kwestie van tijd totdat de onderlaag van de bevolking een basisinkomen zal afdwingen.

De illusie van verdedigingAls je een mening, standpunt of theorie verdedigt,
wat verdedig je dan werkelijk?
Een theorie of een onzeker zelf-gevoel?
Als je heel diep in dat zelf-gevoel kijkt,
zul je ontdekken dat er helemaal niets is
wat verdedigd hoeft te worden.
 

Nin Sheng

Spirituele afbraakprocesDe spirituele reis is geen succesverhaal,
maar een serie verminderingen van het [valse] zelf.
 

Thomas Keating

Jezelf zien


Wie zichzelf niet ziet, 
kijkt niet goed om zich heen.

Ischa Meijer

De spiegel van relatiesRelaties veroorzaken geen pijn en ongelukkig zijn.
Ze brengen de pijn en ongelukkigheid
die al in je aanwezig is aan het licht
 

Eckhart Tolle

Waarlijk luisterenDe meeste mensen kunnen helemaal niet luisteren, omdat het grootste deel van hun aandacht wordt opgeslokt door het denken. Daar besteden ze meer aandacht aan dan aan wat de ander zegt en ze besteden helemaal geen aandacht aan het enige dat werkelijk belangrijk is: het Zijn van de ander achter de woorden en het verstand.


Eckhart Tolle

ZelfkennisJezelf kennen gaat veel dieper dan het aannemen van een reeks van ideeën of overtuigingen. Spirituele ideeën en overtuigingen kunnen op zijn hoogst waardevolle aanwijzingen zijn, maar op zichzelf hebben zij nauwelijks de kracht om de meer stevig vastgezette kernconcepten van wie je denkt te zijn, wat deel is van de conditionering van het menselijk denken, los te maken.


Eckhart Tolle

14 maart 2015

Transhumanisme, de maakbare mensUit Wikipedia: “Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijke bestaan te doorbreken.


We hebben tegenwoordig allemaal te maken met digitalisering en mechanisering. Mechanisering is op zich niet slecht. We zouden er gebruik van kunnen maken om onze capaciteiten te versterken. Maar waar ligt de grens?
Transhumanisten beweren dat de mens is beland in het post-Darwintijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten propageren dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met computers en software, “upgraden” met technieken als nanotechnologie, genetische manipulatie en verregaande integratie van computertechniek in het menselijk lichaam.

Enthousiaste supporters van het transhumanisme, zoals Ronald Bailey, zeggen dat het de meest gedurfde, verbeeldingsvolle en idealistische beweging is voor de mensheid. Yoshihiro Francis Fukuyama, Amerikaanse socioloog, politicoloog en filosoof, meent daarentegen dat transhumanisme het meest gevaarlijke idee ter wereld is. De bio-ethiek is een tak van de moraalwetenschap, die zich bezighoudt met de ethische aspecten van menselijke ingrepen in het menselijk leven. Fukuyama is lid van de Presidentsraad over bio-ethiek en zit in de adviesraad van verschillende andere instellingen.


Waar komt het transhumanisme vandaan?
Transhumanisme is eigenlijk een vorm van eugenetica. Het is het verminderen van de menselijke factor in de mensheid, in het belang van de controlerende elite.
Julian Huxley gebruikte het woord transhumanism voor het eerst. Huxley was lid van de ‘British Eugenics Society’. 

Eugenetica of rasverbetering is het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van een ras, waarbij men gewoonlijk het mensenras op het oog heeft.  Het werd in 1883 voor het eerst gebruikt door Francis Galton, een neef van Charles Darwin, ter verwijzing naar het gebruik van selectief fokken om een soort in de loop van generaties te verbeteren, specifiek met betrekking tot erfelijke kenmerken. Binnen enkele jaren had Galton zijn definitie uitgebreid tot zowel positieve eugenetica (de meest geschikten aanmoedigen tot meer voortplanting) als negatieve eugenetica (het ontmoedigen of verhinderen van de minder geschikten om zich voort te planten).

Eugenetica is in strijd met de in de tweede helft van de 20ste eeuw ontwikkelde mensenrechten en anti-discriminatiewetgeving. Aangezien eugenetica in verband wordt gebracht met de Holocaust en het sterilisatiebeleid van de nazi’s, is het onderwerp in veel landen een politiek taboe. Tevens rijst altijd de vraag wie er bepaalt wat meer of minder geschikte erfelijke eigenschappen zijn.

Eugenetica rust op het idee dat er superieure en inferieure genetische polen in de menselijke bevolking zijn.

Het publiek wordt gestimuleerd om op te kijken naar transhumanisme. De mensen wordt voorgespiegeld dat transhumanisme er is voor iedereen, dat etnische afkomst niet meespeelt. Transhumanisme moet een nieuw middel worden ter verbetering van alle mensen. Maar dit is niet het geval. We worden voor de gek gehouden. Elitaire transhumanisten hebben geen verlangen om de mensheid te "ontwikkelen". Hun doel is de eigen stambomen te “upgraden” en de rest van de mensheid als hun slaven en labdieren voor hen te laten werken.  

Citaat Julian Huxley: “De inferieure lagen van de mensheid krijgen te veel kinderen. Daarom… moeten ze niet een te gemakkelijke toegang tot ziekenhuisbehandeling hebben. Dit is de laatste invloed op natuurlijke selectie. Het moet niet te gemakkelijk zijn voor hen om kinderen te krijgen en deze kinderen moeten niet te makkelijk overleven; lange werkloosheid zou een reden voor sterilisatie moeten zijn." 

De elite, zoals ze ten onrechte genoemd wordt, heeft bepaalde bloedlijnen. Ze stamt af van de hybride tirannen ten tijde van voor de zondvloed. 

Julian Huxley is de broer van Aldous Huxley, schrijver van Brave New World. Het is een dystopische sciencefictionroman uit 1932. Het boek is in het Nederlands vertaald als Het soma-paradijs (John Kooy, 1934) en als Heerlijke nieuwe wereld (Maurits Mok, 1971 en Pauline Moody, 1999).


Deze sciencefictionroman beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond; oorlog en armoede kennen ze niet. In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want ouderwetse waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet meer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.

In het voorwoord dat Huxley in 1946 toevoegde, omschrijft hij het thema als "the advancement of science as it affects human individuals". Het thema is dus niet de vooruitgang van de wetenschap als zodanig; het is de vooruitgang van de wetenschap voor zover deze menselijke individuen raakt.

Het is geen toeval dat Aldous kennis had, van een toekomstige maatschappij die door genetische manipulatie en de farmaceutische industrie onder controle wordt gehouden. David Icke zegt dat de bloedlijnen van de elite banden hebben met wezens uit andere dimensies, die vooruit in de tijd kunnen kijken. Waren Aldous en Julian genieën? Of hadden ze op de een of andere manier voorkennis, net als George Orwell, HG Wells en Darwin en vele anderen?

Hetzelfde geldt voor de speelfilmindustrie uit Hollywood. Het is programmering. De films zijn niet alleen maar entertainment. Het is een vorm van psycho-training, zodat het volk met thema’s wordt geintroduceerd die in het bewustzijn van de mensen moeten komen. Transhumanisme is een belangrijk thema.


Ontmoet de gebroeders Huxley. Sir Julian Sorell Huxley (22 juni1887 – 14 februari 1975) was een Engelse evolutie bioloog, humanist en internationalist (lees: globalist). Mannen uit de elite worden meestal geridderd, krijgen de Nobelprijs, hebben een succesvolle carrière en zijn betrokken bij het preserveren van de natuur.  Het hoort allemaal bij het levensechte Risk spel, het spel om controle over de wereld. De andere mensen zijn in hun ogen slechts pionnen. 

Julian was mede-oprichter van het World Wildlife Fund en de eerste directeur van de UNESCO. Huxley was een van de belangrijkste biologen die de moderne evolutionaire synthese tot stand bracht. Deze synthese van genetische en evolutionaire ideeën vormde de consensus in de biologie sinds 1940. In 1956 kreeg hij de Darwin Medal. In 1958 kreeg hij de Darwin-Wallace Medal van de Linnean Society of London. 

Julian Huxley stamde uit een intellectuele familie. Zijn broer Aldous was schrijver en zijn halfbroer Andrew was ook bioloog en Nobelprijs winnaar. Vader Huxley was de schrijver Leonard Huxley. De vader van zijn vader was Thomas Henry Huxley, een Engelse bioloog, die door zijn verdedigingen van de evolutietheorie de bijnaam Darwin's Bulldog kreeg. De vader van zijn moeder was wetenschapper Tom Arnold. 

Veel connecties dus. “Gedistingeerd”. Door de elite omhoog geholpen. Wat een schande. Mensen worden aangeleerd om hun vernietigers te eren. 

Julian Huxley werd ook bekend door tv-programma’s, boeken en artikelen over de wetenschap. In 1953 kreeg hij de “Kalinga” prijs en in 1956 de “Darwin Medaille”. Ook ontving hij de Darwin-Wallace medaille en een speciale prijs van de Lasker Foundation in de catergorie Gepland Ouderschap en Wereldbevolking.   


Het onderwerp verkopen

Het lijkt alsof er gediscussieerd kan worden over het onderwerp en we een keuze hebben. In werkelijkheid is het overal op de wereld aan de gang. Het wordt ons door de keel gepropt, als de weg van de toekomst. Reclames, popsterren, militaire ontdekkingen, de robotten-agenda is overal zichtbaar.  Ontmenselijking is de trend.

De Hal computer, Iron Man films, Sarcos XOS, miliatire exoskeletten. “Maar het helpt ons”.... Het "bionisch lichaam" wint momenteel.  Er zijn fantastische uitvindingen gedaan die de mensheid kunnen helpen. Daarover is geen twijfel mogelijk. Maar net als met het splijten van atomen kan het twee kanten opgaan. De machthebbers hebben de technologie om blinden te helpen zien, geïmmobiliseerden te helpen bewegen en  ledematen te vervangen... .Maar laat u niet voor de gek houden. De PTB (Powers That Be, de machthebbers) zijn er altijd op uit om de controle te houden. De kaften van onderstaande boeken zeggen genoeg: “Het wereldwijde net”, de komende integratie van mensheid, machines en het internet en  “Meer dan menselijk”, omhels de belofte van biologische verbeteringen.

Overal is de transhumanisering zichtbaar. Steeds weer komen er nieuwe apparaten op de markt, die kleiner, beter en sneller zijn. Maar zijn deze ook werkelijk een verbetering?  Is efficiency de nieuwe drug? Laten we onze menselijkheid wegvegen omdat we geen bereidwilligheid tonen om te dealen met de realiteit om ons heen? 

Alstublieft, wordt wakker en onderneem actie. We beïnvloeden elkaar allemaal en samen kunnen we een groot verschil maken.Bewerking van artikel door Zen Gardner
Bron: http://www.naturalmedicine.com/blogs/wondering/2011/03/29/transhumanism-the-new-face-of-eugenics/ 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =