= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


29 september 2014

Marcel messing lezingenoverzicht 2014-2015Wilt u het lezingenoverzicht van Marcel Messing per mail ontvangen,
stuur dan een berichtje naar messing.agenda@gmail.com
Als uw mailadres bij ons bekend is blijft het in de mailing-lijst opgenomen.

Lezingenoverzicht   
najaar 2014 t/m voorjaar 2015
Woensdag 22 oktober 2014
Onderwerp: HET GEHEIM VAN DE GRAAL, zoektocht naar het verborgene
Plaats: Cultureel Centrum (Torenzaal), Torenstraat 2, Lokeren
Tijd: 20.00 – 22.30 uur 
Organisatie: Filosofische Kring Lokeren
Informatie: Leonard Van Hoeywegen, tel. 09 / 349 32 32 of
filosofischekringlokeren@gmail.com en http://www.filosofischekringlokeren.be/
Toegangsprijs: € 10,-

Het vermaarde verhaal over Parzival is overgeleverd door Chrétien de Troyes in zijn Perceval of Le conte du Graal (ca. 1180-1190). Dit oudste graalgedicht, waardoor anderen zich lieten inspireren, o.a. de Duitse dichter Wolfram von Eschenbach in zijn Parzival (1210), speelt zich af in ons lichaamshuis (de graalburcht). De gebeurtenissen en figuren in het graalverhaal zijn symbolen van processen in de ziel, die stap voor stap leiden tot manifestatie van de innerlijke graal, de wedergeboorte van de ziel. 
Het verhaal over de graal gaat niet zozeer om een uiterlijke graalbeker of een uiterlijk graalgeslacht (sang real), als wel om het opus magnum (‘grote werk’) van transformatie die stapsgewijze (gradalis) plaatsvindt in ons lichaam, waardoor bevrijding uit de aardse kluisters wordt gerealiseerd. 

Tijdens deze lezing gaan we dieper in op de oeroude mythen over de graal, de kosmische strijd van de gevallen wachters (‘engelen’) onder leiding van Lucifer om de graal, de Arabische en Joodse achtergronden van de graal, de betekenis van de graalbeker bij Jeshua (Jezus), de verborgen geschiedenis van Jozef van Arimathea en de graal, Koning Arthur en zijn twaalf ridders, de rol van de Merovingers en de Tempeliers, Maria Magdalena en de graal, de esoterische kennis van de druïden en de katharen, de zoektocht van de nazi’s naar de graal en de graal in de moderne tijd. 

Ook al is het geheim van de graal primair een inwijdingsweg, ook uiterlijke en kosmische aspecten van de graal spelen een wezenlijke rol in de wereldgeschiedenis, tot de dag van vandaag. Juist in onze kritieke tijd kan inzicht in dit thema ons essentieel helpen op de innerlijke weg.


*****


Donderdag 6 en vrijdag 7 november 2014
Onderwerp: DE ANTICHRIST EN HET BEEST

Dan zal er groot lijden zijn, zoals nog nooit het geval is geweest sinds het oerbegin der wereld tot nu toe en ook nooit meer het geval zal zijn. En als die dagen niet verkort zouden worden, zou niemand van de ondergang gered worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden. Wanneer iemand dan tegen jullie zegt: ‘Zie, hier is de Christus’, of ‘Daar’, geloof het niet! Want valse christussen en valse profeten zullen opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen te misleiden. Zie, ik heb het jullie voorspeld. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: ‘Zie, hij is in de woestijn’, ga er niet heen! Of als ze zeggen: ‘Zie, hij is binnenskamers’, geloof het niet! Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Waar het kadaver ligt, verzamelen zich de aasgieren. 
Mattheüs 24:21-28 
 
Niemand zal de Nieuwe Wereldorde binnengaan zonder dat hij of zij de eed aflegt om Satan te vereren. Niemand zal lid van de partij van de Nieuwe Tijd gemaakt worden zonder een luciferische initiatie.
David Spangler, directeur van het Planetaire Initiatief (een project van de Verenigde Naties)

En hem werd het gegeven levensadem te schenken aan het beeld van het beest, zodat het kon spreken en ervoor zorgde dat allen die het beeld van het Beest niet aanbaden, gedood werden. En het bewerkstelligt dat allen, zowel de kleinen als de groten, de rijken als de armen, de vrijen als de slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt. Hier is wijsheid nodig. Wie inzicht heeft, kan het getal van het beest berekenen. Het is het getal van een mens. En dat getal is zeshonderdzesenzestig.
Apocalyps 13:15-18

De tekenen van de aarde en de hemel kunt u duiden. Waarom kunt u dan niet de tekenen van deze tijd duiden?
Lucas 12:56 

In de lezing zal worden ingegaan op de oorlog tegen de ziel van de mens en hoe de krachten van de ‘antichrist’en ‘het beest’ zich in onze tijd openbaren. Er worden voorbeelden aangereikt uit het wereldgebeuren om meer inzicht te krijgen in die krachtmeting en in de mogelijkheden die ons in staat stellen onze innerlijke rust en ons vertrouwen te bewaren. 

Plaats: Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalststraat 74, Gent (zijstraat van de Kortrijksesteenweg)
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur. N.B.: aanvang 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur!)
Organisatie: Marijke Messing 
Inschrijving: door overboeking van €10,- (o.v.v. de gewenste datum). Voor de Belgen op rekeningnummer BE 40 7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Voor de Nederlanders op rekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving.


*****


Zondag 16 november 2014: eenmalige (!) benefietlezing voor Stichting Lindenhof
Onderwerp: DE ANTICHRIST EN HET BEEST 
Zie voor meer informatie: 6 en 7 november 2014
Plaats: ‘Lambertushoeve’, Michelslaan 9, Someren-Heide (Br.)
Tijd: Van 14.00 – 16.30 uur  
Muzikale intermezzo’s: Maridet van Genugten (tampura) en Anneke Broere (piano) Gedichten: Marian Gilissen en Marcel Messing
Organisatie, informatie + telefonisch reserveren vanaf 13 oktober (a.u.b. niet eerder!): Maridet, Gerard & Elke v. Genugten, tel. 0493 – 47 25 97 
Toegangsprijs: € 12,50 of meer
De opbrengst gaat deze keer in zijn geheel naar een Tibetaanse familie in de Tibetaanse kolonie te Odeyarpalayar (Karnataka). Nadere informatie hierover volgt op de avond zelf.


*****


Zondag 30 november 2014, themadag
Onderwerp: HET GEHEIM VAN DE GRAAL,  zoektocht naar het verborgene
Zie voor meer informatie: 22 oktober 2014. Met PowerPointpresentatie (Marianne van den Dungen), muziek (verzorgd door Dick Samson) en enkele gedichten.
Plaats: De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg 
Tijd: 10.30 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Organisatie: Ageeth Kampen en Ria Mulder (voorheen Stichting Solvitae)  
Informatie en reservering: tel. 070 – 38 73 996 (voicemail) of info@riamulder.nl
Toegangsprijs: € 50,- (inclusief koffie/thee/lunch/drankje na afloop). De reservering is definitief als uw betaling ontvangen is. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL 63 RABO 01276 08 338 o.v.v. Marcel Messing.


*****Woensdag 3 december 2014
Onderwerp: DE TRANSHUMANE MENS. Van biologische evolutie naar robotmens
(Voorproefje van de 4 themadagen, voorjaar 2015). Korte lezing als onderdeel van een avondvullend programma.
Plaats: Cultureel Centrum ‘De Valkaart’, A. Rodenbachstraat 42, Oostkamp (afrit 9 van de E40)
Tijd: 19.30 uur 
Organisatie: Belfort Group
Informatie en reservering: tel. 061 / 46 46 43 of peter_vereecke@hotmail.com
Toegangsprijs: € 10,-


*****
Zaterdag 13 december 2014: themadag
Onderwerp: HET BRUILOFTSFEEST, BRUILOFTSMAAL EN BRUILOFTSKLEED

‘Laat ons samen komen, mijn geliefden,
want een volle tafel
is ons bereid in het huis der zielen,
opdat zij niet langer rond moeten dwalen,
opdat zij niet worden uitgedoofd en vernietigd
in de wereld, die vol hebzucht is.’
Mani

In dit ijzeren tijdperk wordt alle aandacht gericht op de uiterlijke vorm, is er sprake van een ontzieling van de mens en weten talloze mensen niet meer dat het leven een doel, een ultieme mogelijkheid heeft. Die mogelijkheid ligt verborgen in het gaan van het spirituele pad. Als we sterven leggen we het stoffelijk kleed (stoffelijk overschot) af. Maar wat is de betekenis van dit stoffelijk voertuig? Waarom is er in de oude wijsheidsteksten sprake van meerdere, ‘ijlere’ voertuigen (lichamen) en wordt de ultieme mogelijkheid van de mens verbonden met begrippen als het lichtlichaam, lichtkleed, gouden bruiloftskleed, witte gewaad en diverse andere benamingen, die alle verwijzen naar de realisatie van ons zielen- en geestpotentieel. In de alchemie, de gnosis en de mystiek is er sprake van het bruiloftskleed, speciaal in de parabels van Jezus (o.a. in Mattheüs 22:11-12). Het bruiloftskleed staat in relatie tot het bruiloftsfeest en bruiloftsmaal. In onder andere De Alchemistische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis treffen we versluierde kennis hierover aan, maar ook in Boek Openbaring (19:7-8). Het bruiloftsmaal is verbonden met het laatste avondmaal, symboliek van zich onthechten van de wereld. De klederen worden gewassen (Boek Openbaring 22:14) en het witte gewaad wordt aangereikt (Boek Openbaring 6:11). Er is voldoende gelegenheid tot dialoog.

Plaats: Yogacentrum Sraddhā, Kapellestraat 34, 8210 Loppem 
Tijd: Van 10.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Toegangsprijs: € 40,- (inclusief thee; lunch meenemen)
Betaling en bewijs van inschrijving door € 40,- te storten op rekeningnummer
BE 75 3800 0848 5551 t.n.v. Yogaschool Brugge VZW, Kooidam 3, B – 8200 Sint- Michiels. Vanuit het buitenland ook het BIC-nummer vermelden (BBRUBEBB).
Inschrijving: Gezien het beperkt aantal plaatsen (55) is spoedige inschrijving gewenst. Uiterste datum 30 november.
Informatie en contact per mail: maria.clicteur@skynet.be (in noodgevallen: 050 / 38 14 41, uitsluitend tussen 13.00 – 14.00 uur!). Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om als u wat later reserveert, per mail of telefoon contact op te nemen of er nog plaats is. 
A.u.b. pantoffels meenemen.


*****


Zaterdag 14 maart 2015 (België)
Zaterdag 21 maart, zondag 22 maart en zaterdag 28 maart 2015 (Nederland): themadagen 
Onderwerp: DE TRANSHUMANE MENS. Van biologische evolutie naar robotmens

En dat is precies wat de mens voor de supermens zal zijn:
iets belachelijks of een voorwerp van pijnlijke schaamte. 
Jullie hebben de weg afgelegd van worm tot mens 
en veel in jullie is nog worm. 
Eens waren jullie apen en ook nu nog is de mens 
meer een aap dan willekeurig welke aap dan ook.
Friedrich Nietzsche, uit: Also sprach Zarathustra

Maar machten [archonten] trachtten heel de schepping voor eeuwig tot slavernij te brengen, vanaf de grondvesting der wereld tot nu toe.
Het geheime Boek van Johannes, paragraaf 76

Want deze machten [archonten] wilden de vrije mens gevangennemen en hem eeuwig tot slaaf maken.
Evangelie volgens Filippus, paragraaf 13

De ontwikkelingen van (eu)genetica, informatica, nanotechnologie, robotica, neurochirurgie, synthetische biologie en artificiële intelligentie gaan zo snel dat talloze mensen het nauwelijks of niet meer (kunnen) volgen. Kant-en-klaarprojecten liggen al jaren op de tekentafel van de genetic engineers en worden nu razendsnel uitgevoerd. 
De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en supertechnologie, komt steeds dichterbij. ‘Verbetering’ van de mens staat voorop, wat dat dan ook moge zijn. Er wordt al druk geëxperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). Televisie, computer, gsm, gps, elektronica in het algemeen en andere technologieën zijn een onontbeerlijk deel van de mens geworden. De internationaal bekende wetenschapper Ray Kurzweil is een van de pioniers op het gebied van het transhumanisme. Hij wordt (financieel) gesteund door o.a. Bill Gates en spreekt al jaren over ‘het tijdperk van spirituele machines’. Vooral binnen de militaire sector (o.a. DARPA) vinden veel experimenten plaats in de richting van de robotmens. Wie overziet de consequenties hiervan? Een ethische discussie over deze technologische revolutie is er nauwelijks. Hoe zien we onze toekomst? Willen we een robotmens zijn, een cyborg, een transhumane mens? 

Nogal wat Hollywoodfilms hebben de transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de bionische mens, iron man, spiderman, superman. De technologische Übermensch wordt in vele kleurschakeringen op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens? Zijn wij het brein? Hebben we wel of geen vrije wil? Is het leven doelloos of beschikt de mens over spirituele mogelijkheden? Zouden die mogelijkheden vernietigd kunnen worden door een ‘technocalyps’ waarin technologen en genetic engineers in staat zijn de maakbare mens, een kunstmatig ‘scheppingsmodel’, te realiseren? 

Naast de informatie is er voldoende gelegenheid voor dialoog. Met powerpointpresentatie (Marianne van den Dungen) en muziek (verzorgd door Dick Samson).

BELGIË: zaterdag 14 maart 2015
Plaats: Sint-Andriesabdij, Zevenkerken 4, Brugge
Tijd: 10.30 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Organisatie: Marijke Messing 
Toegangsprijs: € 50,- (Inclusief koffie/thee/water bij ontvangst en in de pauzes. Lunchpakket meenemen. Voor soep wordt gezorgd.)
Inschrijving: door overboeking van € 50,- Voor de Belgen op rekeningnummer BE 40 7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Voor de Nederlanders op rekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. A.u.b pas overboeken vanaf 19 januari 2014.


NEDERLAND: zaterdag 21 maart 2015
Plaats: De Boerderij, Pastoor Hordijkstraat 5, Rosmalen
Tijd: 10.30 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Organisatie: Marianne van den Dungen 
Toegangsprijs: € 50,- (Inclusief koffie/thee/water bij ontvangst en in de pauzes. Lunchpakket meenemen. Voor soep wordt gezorgd.)
Inschrijving: door overboeking van € 50,- op rekeningnummer NL 28 ING B000 128 9616 t.n.v. M. van den Dungen, Rosmalen. (Vanuit België ook het BIC-nummer vermelden: INGBNL2A.) Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. Overschrijven vanaf 1 januari 2015. Gezien het beperkt aantal zitplaatsen (60) is snel inschrijven gewenst. Vanaf 26 januari graag Marianne bellen (tel. 073 – 521 68 63) of er nog plaats is, zodat u eventueel op een wachtlijst komt of kunt uitwijken naar De Kwakel of Zeyen (zie hieronder)


NEDERLAND: zondag 22 maart 2015
Plaats: Centrum Zonnewijzer, Bedrijvenweg 24, De Kwakel 
Tijd: 10.30 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Organisatie: Marianne van den Dungen 
Toegangsprijs: € 50,- (Inclusief koffie/thee/water bij ontvangst en in de pauzes. Lunchpakket meenemen. Voor soep wordt gezorgd.) 
Inschrijving: door overboeking van € 50,- op rekeningnummer NL 28 ING B000 128 9616 t.n.v. M. van den Dungen, Rosmalen. (Vanuit België ook het BIC-nummer vermelden: INGBNL2A.) Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. Overschrijven pas vanaf 26 januari 2015. Alleen voor dringende gevallen mag gebeld worden naar Marianne van den Dungen (tel. 073 – 521 68 63). 
Routebeschrijving: De Kwakel ligt naast Aalsmeer en Kudelstaart en ligt een kwartier tot half uur rijden van Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Amsterdam. (bereken je route via Google Maps HIER, eindadres Bedrijvenweg 24 in de Kwakel is al ingevuld en je kunt kiezen of je met de auto of openbaar vervoer reist) hieronder en overig nieuws en agenda van centrum de Zonnewijzer: http://www.healingsoundmovement.com/news


NEDERLAND: zaterdag 28 maart 2015
Plaats: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen (afrit 34 van de A28 via Zwolle naar het noorden richting Vries, linksaf naar Zeijen). Parkeerterrein aanwezig. 
Tijd: 10.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Organisatie: Stichting Innerlijk Besef
Toegangsprijs (inclusief vegetarische lunch, koffie, thee/water): € 53,50; voor donateurs Stichting Innerlijk Besef € 43,50; voor jongeren tot 22 jaar: € 23,50 
Informatie: Henk Koops, tel. 0592 – 65 66 10,info@innerlijk-besef.nl of www.innerlijk-besef.nl   
Aanmelding: uiterste datum voor aanmelding en betaling: 25 maartPas in het najaar van 2015 volgt de nieuwe mailing.
Bij alle lezingen en themadagen is er een boekentafel.
 

28 september 2014

Leef en leer


Leef alsof elke dag je laatste is,
leer alsof het leven oneindig is.


Mahatma Gandhi

Instinct


Vertrouw op je instinct
tot het einde,
ook al heb je er geen reden voor.


Ralph Waldo Emerson
 

23 september 2014

De oude en nieuwe mensDe nieuwe aarde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen vrij zwart-wit opgeschreven. 


Materiële of spirituele behoefte

De oude mens heeft materiële behoeften (bezit, uiterlijk);
De nieuwe mens heeft spirituele behoeften (wenst in verbinding te leven, innerlijk).  

Angst of vertrouwen

De oude mens wordt gedreven door angst (bang om alles en iedereen te verliezen, inclusief zichzelf);
De nieuwe mens leeft in vertrouwen (maakt zich geen zorgen).

Controle of overgave

De oude mens wil graag alles onder controle houden en invloed uitoefenen;
De nieuwe mens geeft zich over (wacht af en weet alles is goed, alles dient een doel).

Bedreiging of uitdaging

De oude mens ziet tegenslag als bedreiging (gevaar);
De nieuwe mens ziet tegenslag als uitdaging (kans).

Tekort of niet

De oude mens gaat uit van schaarste (er is niet genoeg voor iedereen);
De nieuwe mens leeft in overvloed (komt niets tekort).

Wel of geen verwachtingen

De oude mens heeft veel verwachtingen en raakt daardoor ontevreden;
De nieuwe mens heeft geen verwachtingen (geeft het leven de ruimte om zich te presenteren).  

Wel of geen verlangens

De oude mens verlangt van alles;
De nieuwe mens heeft niets te willen (krijgt wat hij nodig heeft).

Reageren of scheppen

De oude mens reageert op gebeurtenissen (is zich niet bewust van eigen inbreng);
De nieuwe mens stippelt zijn levenspad bewust uit (schept zijn eigen leven).

Complex en eenvoud

Het leven van de oude mens is complex en druk;
Het leven van de nieuwe mens is eenvoudig en rustig.

Alleen of samen

De oude mens voelt zich afgescheiden van de rest (eenzaam);
De nieuwe mens voelt zich verbonden met al wat leeft (eenheidsgevoel).

Gebonden of verbonden

De oude mens is gebonden (zit vast in groepen en aan groepsnormen);
De nieuwe mens is verbonden (in vrijheid samenzijn)

God buiten of binnen

De oude mens zoekt God buiten zichzelf;
De nieuwe mens zoekt God in zichzelf.

Kunstmatig of natuurlijk

De nieuwe mens staat los van de natuur (kunstmatige levensstijl)
De nieuwe mens is natuur (natuurlijke levensstijl)

Hoofd of intuïtie

De oude mens leert alles uit het hoofd (kennis, feiten);
De nieuwe mens is gericht op eigen weten (intuïtie). 

Inspanning of ontspanning

De oude mens creëert met spierkracht (in het zweet werken);
De nieuwe mens creëert met gedachtekracht (plezierig en ontspannen werken).

Jij en ik

De oude mens zoekt hulp buiten zichzelf (dokter, meester, etc.);
De nieuwe mens gaat bij zichzelf te raden (eigen weten).

Schuldig of onschuldig

De oude mens wijst de beschuldigende vinger naar anderen (neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten);
De nieuwe mens wijst naar zichzelf (neemt wel verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten).

Star of flexibel

De oude mens is geneigd steevast op dezelfde manier te reageren (star);
De nieuwe mens zoekt naar nieuwe mogelijkheden (flexibel).

Schuilen of zoeken

De oude mens is bang voor verandering (blokkeert);
De nieuwe mens zoekt bij verandering naar nieuwe inzichten en mogelijkheden (uitdaging).

Buik of hart

De oude mens handelt vanuit emoties (boosheid, pijn angst en verdriet);
De nieuwe mens handelt vanuit het hart (onvoorwaardelijke liefde).

Beperking of ruimte

De oude mens stopt iedereen in een keurslijf (wat wel en niet mag);
De nieuwe mens geeft zichzelf en anderen ontwikkelings­ruimte.

Ik of wij

De oude mens vindt zichzelf geweldig (ego);
De nieuwe mens ziet de schoonheid van zichzelf en anderen (ziel).

Masker op of af

De oude mens wil er graag bijhoren (offert zichzelf desnoods op);
De nieuwe mens is altijd zichzelf (staat in eigen kracht).

Doen of zijn

De oude mens laat zijn waardering afhangen van zijn prestaties (doen);
De nieuwe mens waardeert zichzelf zoals hij/zij is (zijn).

Wel en niet kunnen

De oude mens baalt van wat hij niet kan;
De nieuwe mens waardeert zijn kwaliteiten.

Toen, nu of straks

De oude mens zit vast aan het verleden of verliest zichzelf in de toekomst;
De nieuwe mens leeft in het nu.

Denken en voelen

De oude mens baseert keuzes op gedachten (verstand);
De nieuwe mens baseert keuzes op gevoelens (intuitie).

Wel of geen magie

De oude mens gelooft alleen wat hij ziet (sceptisch, verstand);
De nieuwe mens gelooft in wonderen (magie).  

Verlost of bijgelicht

De oude mens gelooft dat hij op een dag zal worden gered (komst van de verlosser);
De nieuwe mens weet dat hij alleen zichzelf kan redden (komst van de verlichter). 

Volgzaam of zelfbewust

De oude mens laat zich van alles voorkauwen (van hogerhand en via media);
De nieuwe mens gaat op zoek naar zijn eigen waarheid.

Alleen of samen

De oude mens denkt er alleen voor te staan op aarde;
De nieuwe mens is zich bewust van de hulp vanuit de sferen (zielenfamilie en gidsen).

Beperkte of ruime blik

De oude mens denkt dat de aarde de enige bewoonde planeet is (laag bewustzijn);
De nieuwe mens weet dat het universum een levendig geheel vormt met leven in alle soorten en maten (groot bewustzijn).  Kennis of weten

Ismaël Sananda

Technologie versus bewustzijnSteeds sneller laat de mens
zich misleiden door elektronische
machines die zogezegd ontworpen
zijn voor een vrij, gemakkelijk
en sociaal leven.

Een virtuele kooi van smartphones,
smartwatches,computers,tablets en
televisie beheersen ons leven.

Echter achter de schermen
leeft een ondergrondse wereld
waarvan mensen zich niet bewust zijn.

Deze apparaten hebben nfc chips,
gps locatie,sensoren tegen de huid,
vingerafdrukken op toetsen,
camera met bewegingdetectors...

Alsook dienen apparaten geld op
te brengen: apps kopen, betalen met
nfc in uw buurt en de meest dure
apparaten zelf aanschaffen.

Dit alles leid ons weg van onze
ware aard, onze aandacht gericht
op technologie in plaats van ons
innerlijke kracht, materie als
dagelijks gebruik en bewustzijn
word genegeerd.

In onze ware aard hebben wij
geen hulpstukken nodig om vrij,
aandachtig en sociaal te leven;
onze innerlijke technologie
is genoeg.


Pascal delay


17 september 2014

Inspirerende blog: Hoe zit het nu echt


Een prachtige alternatieve nieuws blog
met de meest recente waarheid:

Bezoek de website hier:


Over hoe zit het nu echt:


Ontstaan

Er is momenteel veel gaande in de wereld en het is een tijdrovende klus om uit te zoeken hoe de dingen nu echt in elkaar zitten. De ‘oude’ media brengen, in onze visie, regelmatig niet de echte en volledige waarheid. Misleiding, belangenverstrengeling en censuur zijn helaas aan de orde van de dag. In onze zoektocht naar het ‘echte’ nieuws op de vele nieuwe media websites, bedachten wij dat een verzamelplek van het nieuws van de diverse nieuwe media en alternatieve media in één overzicht erg handig zou zijn. En zo is de website HoeZitHetNuEcht.nl in maart 2012 ontstaan: het brede aanbod van alternatief nieuws, het overzicht van het nieuwe media nieuws en blogs.

Missie

Aangezien HoeZitHetNuEcht.nl inmiddels voor ons een praktisch hulpmiddel is geworden, willen wij dit graag aan iedereen ter beschikking stellen. Wij hebben hiermee geen commerciële doeleinden. Wij willen vooral bereiken dat iedereen op een makkelijke manier een breed aanbod van alternatief nieuws gepresenteerd krijgt, zodat iedereen voor zichzelf kan vaststellen hoe de dingen in elkaar zitten en wat er nu echt gaande is. Om de website zo toegankelijk mogelijk te laten zijn, hebben wij gekozen voor het Nederlandstalige alternatieve nieuws van de diverse nieuwe media sites en blogs.
Wij denken dat bewustwording op dit moment belangrijk is. Wij gaan er vanuit dat je met meer kennis en inzicht ook vaker bewust keuzes gaat maken in het dagelijkse leven. Op die manier kun je meewerken aan een eerlijkere en duurzamere wereld. Wij hopen daar met deze website ook een bijdrage aan te leveren.

Zelf blijven nadenken

Uiteraard staat in het nieuwe media nieuwsoverzicht van HoeZitHetNuEcht.nl ook niet de enige echte waarheid. Die zul je uiteindelijk nog steeds zelf moeten uitzoeken. Het nieuwsoverzicht biedt je wel een ruim aanbod aan andere gezichtspunten, die je aan het denken kunnen zetten en je wellicht inspireren tot andere visies op de werkelijkheid. Wij nodigen iedereen van harte uit om vooral zelf kritisch te blijven nadenken en zelf verder uit te zoeken hoe het nu echt zit.


Het meest recente nieuws van Hoe zit het nu echt:

Niet lang verborgenDrie dingen in dit leven blijven niet lang verborgen:
de zon, de maan en de waarheid.


Boeddha
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =