= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


2 augustus 2014

De verhindering van ontwakenDus de geest die altijd actief is en altijd zoekt, verhindert het ontwaken?

Het verhaal van Jeff gaat zo: 

een aantal jaren geleden raakte ik in een intense depressie en was ik hoogstongelukkig. 
Om daar aan te ontsnappen begon ik naar antwoorden te zoeken. 
Het idee van ontwaken beloofde het eind van het lijden te zijn. 

Ik heb wel honderd boeken gelezen, uren gemediteerd, 
zelfonderzoek gedaan enzovoort. 
Ik had allerlei spirituele ervaringen en glimpen van eenheid. 
Het zoeken hield echter niet op en ik werd steeds wanhopiger. 
De energie bewoog zich steeds naar een toekomst. 

Dit ontwaken was nu het doel van de mind. 
Het enige wat ik kan zeggen is dat ik nooit 
heb gevonden waar ik naar zocht. 
Zolang ik ergens naar zocht was er de aanname 
dat Jeff dit ontwaken zou bereiken. 

Het zoeken bereikte een stadium van wanhoop 
en in die wanhoop opende iets zich. 
De mind kreeg niet wat hij wilde en putte zichzelf uit. 
Hij gaf op en toen werd heel duidelijk gezien 
dat er geen ‘ik’ is dat verlicht kan worden. 

De vrijheid waar ik naar zocht was er altijd al. 
Juist de inspanning om greep te krijgen 
op de vrijheid maakt dat het lijkt of die er niet is. 

Ik wilde uit mijn gevangenis ontsnappen, 
maar juist de inspanning om te ontsnappen 
uit de gevangenis was de gevangenis. 

Terugkijkend lijkt het wel grappig, 
maar op dat moment was het een serieuze zaak. 
Als de mind opgeeft, wordt het geheim onthuld 
en het toont zich in alle gewone dingen van het leven. 

Het is in een stoel, de lucht, de vloer, in alle dingen. 
Dus het zoeken naar het buitengewone creëerde het gewone. 
Zo lang ik zocht naar iets meer daarbuiten, 
was er de aanname dat dit niet genoeg is. 
Die twee gaan altijd samen: 
de zoektocht impliceert dat dit niet genoeg is.


Jeff foster

Vrijheid in het Nu

Als we slechts een ogenblik kunnen loslaten, 
als we ons kunnen ontspannen, 
als we midden in het nu kunnen vallen, 
kunnen we de vrijheid waar we allemaal 
naar gezocht hebben direct ontmoeten. 

Zij is hier op deze plaats, op dit moment. 
Zij ligt niet in de toekomst. 
Ze zal niet komen wanneer het leven verandert, 
wanneer de omstandigheden van onze 
dagelijkse werkelijkheid anders worden. 

Vrijheid is iets wat zich hier bevindt op dit moment. 
Wanneer we onze eis opgeven dat het leven anders is, 
dat het leven zich aanpast aan onze ideeën, 
dan gaat alles open. 

We ontwaken dan uit deze droom 
van afgescheiden zijn en strijd, 
en we beseffen dat de genade die we altijd zochten in feite hier is, 
in het centrum van ons eigen bestaan.

Dit is het hart van spirituele verlichting: 
beseffen dat waar we altijd naar gehunkerd 
hebben juist is wat we, in onze diepste bron, 
altijd zijn geweest. 

Vrijheid is altijd beschikbaar voor ons. 
Juist in die momenten waarop we weten dat we niet weten, 
waarop we een stap terug doen, 
hart wijd open, vallen we in genade.


Adyashanti

Het ontwaken tot je eigen waarheidOntsteek het licht in jezelf en laat het horen. 
Ervaar het goddelijke in jezelf. 
Ontwaak tot je eigen waarheid, 
en dan zul je merken dat er nergens duisternis is. 
Onze eigen onbewustheid is duisternis, 
ons eigen ontwaken wordt het licht.


Osho
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =