= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


8 september 2010

Rechtzaak: RFID implantaten ingebracht zonder toestemming


Er zijn maar weinig Amerikaanse doktoren of psychiaters die de moed hebben om het misbruik van geïmplanteerde chips aan te pakken. Er is een toenemend aantal gevallen bekend in Amerika waarin bewezen is, dat door toedoen van de staat hightech RFID chips geïmplanteerd zijn bij onwetende mensen. De V.S. experimenteert in het geheim met mensen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven. Het gaat om experimenten met mind controle en terreur.

James Walbert is een burger uit Kansas, die heeft kunnen bewijzen dat hij slachtoffer is geworden van geïmplanteerde RFID chips in zijn hersenen en de elektronische marteling die daar het gevolg van was. James heeft de jury van de rechtbank in Kansas kunnen overtuigen van de schokken die hem van afstand werden toegediend door Jeremiah Redford.

Op 25 november 2008 deed de rechter de uitspraak dat hieraan een einde moest komen. Het hielp niets, Walbert kreeg nog steeds elektronische schokken en hoorde geluiden in zijn oren. Op 30 december 2008 oordeelde de rechter met een nieuwe uitspraak, de eerste van zijn soort ooit, dat Redford op geen enkele manier Walbert elektronisch schade mocht toebrengen. Deze uitspraak is sindsdien geschonden. Walbert: "Er is niets veranderd sinds die uitspraak gedaan is. En ze beginnen ook geen onderzoek naar deze zaak. Er is geen enkele verandering in de kwelling ondanks de uitspraak van de rechter, die me had moeten beschermen."

RFID implantaten

RFID is de afkorting van Radio Frequentie Identificatie. Het gaat om veel meer dan identificatie. Het gaat om de mogelijkheid om op afstand technologische kwellingen te kunnen toedienen, te martelen en zelfs te moorden (zie: http://www.us-government-torture.com and The Larson Report).

Een veelvoorkomende misvatting is dat RFID implantaten mensen 24 uur per dag en zeven dagen in de week volgen. Dat is niet zo, zegt Paul Baird, van “Surveillance Issues”. Surveillance Issues verschaft informatie over de geheime praktijken van de staat en de georganiseerde misdaadsyndicaten. Deze gebruiken “martel” technologie om onschuldige mensen te neutraliseren en te onderdrukken door middel van mentale en lichamelijke kwellingen. Deze technologie wordt ingezet in met RFID geïmplanteerde mensen.

De meeste RFID apparaten bestaan uit twee delen: 1. Een circuit om informatie te verwerken en op te slaan en om een radiofrequentie te moduleren en demoduleren; 2. Een antenne om signalen te ontvangen en door te sturen. Met deze antenne kan het slachtoffer geluiden horen en verbale bevelen ontvangen. Met de antenne kan het slachtoffer vermoord worden op afstand en de doodsoorzaak lijkt een natuurlijke te zijn (Voor informatie over NSA neuraal monitoren op afstand, zie: NSA Signals Intelligence Use of EMF Brain Stimulation).

“We the People Will Not be Chipped” (wij mensen laten ons niet chippen) is een actiegroep die strijd tegen de RFID chip. De mensheid heeft het absolute recht om niet gedegradeerd te worden tot een 16cijferige chip, en de actiegroep wil een boodschap sturen naar IBM, die het RFID-implantaat voor patiëntenidentificatie: de VeriChip op de markt heeft gebracht. (RFID Wikipedia).

De meeste actieve RFID chips worden gebruikt in de Amerikaanse Defensie

Walbert is uitvinder en hij werd bedreigd door Jeremiah Redford: “Of je geeft de rechten van je uitvinding aan mij, of ik zorg ervoor dat je naam in diskrediet wordt gebracht, zodat ik je uitvinding daarna van je weg kan nemen”. Dat was het begin van de ellende, zegt Walbert. Niet lang hierna begon hij te merken dat mensen rondom hem zich anders begonnen te gedragen tegenover hem.

Dit is een werkwijze die vele doelwitten van RFID chips beschrijven: Het begint met familieleden en vrienden die anders op je reageren, alsof het doelwit geestelijk ziek of gevaarlijk is. Sommige van deze familieleden hebben toegegeven aan de Examiner dat ze in het geheim bezoek hadden gekregen van politie of geheime diensten. Ze werden bedreigd, er moest geheimhouding worden gezworen omtrent het contact en er werden leugens verteld over het doelwit. Deze werd daarna met minder respect tegemoet getreden. Het doel was het in diskrediet brengen en isoleren van het slachtoffer, om zo de kwetsbaarheid te vergroten.

Hoeveel mensen in de geneeskunde en geestelijke gezondheidskunde zijn betrokken bij dit systeem van bedreigen en misbruiken en het volgen van orders? (Zie APA CIA medeplichtigheid aan marteling: Is Amerika klaar voor de waarheid?, Examiner, 14 augustus 2010)

Klinisch psycholoog Cathy Meadows schreef na een consultatie met Walbert: "De technieken die gebruikt worden, zijn met opzet zo ontwikkeld dat het lijkt alsof het slachtoffer geestelijk onstabiel is. Over deze techniek is goed nagedacht en ze kent vele facetten; dezelfde techniek wordt gebruikt door vele religieuze en politieke extremisten, corporaties en zelfs door de georganiseerde misdaad." (Zie ook: Dupre, Menselijke Doelwitten: KENS 5 rapporten over Texas TIs in house of horrors, Examiner, 19 februari 2010.)

Walbert kan nu rustig praten over de ervaringen die honderden andere mensen ook hebben moeten meemaken, een inbreuk op hun lichaam en geest, vaak in het eigen huis: "Ik werd wakker met bloed dat uit mijn oren kwam en vele geluiden in mijn oren door de stimulatie van het zenuwstelsel. Niet lang daarna ging ik naar de dokter en hij vond littekenweefsel en een vreemd voorwerp in mijn oren. De hele linkerkant van mijn lichaam was beschadigd. In de MRI vond men een vreemd voorwerp in de schouder. Het werd herkend als een RFID chip” (online afbeelding).

Walbert bezocht de bekende toxicologist en dokter van integrale geneeskunde Dr. Hildegarde Staninger in Los Angeles om te onderzoeken of er residuen waren in zijn lichaam. Na 30 bloedtesten vond zij beschadigingen en nog meer implantaten. Hij liet ook onderzoek doen door William J. Taylors Agencies en Melinda Kidder. Alle onderzoeken bevestigden hetzelfde.

William (Bill) J. Taylor heeft in de afgelopen jaren tussen de 300 à 400 mensen geholpen die het doelwit waren geworden van RFID chips. Hij moet nog elke dag mensen afwijzen, omdat hij alle hulpvragen niet kan verwerken. De mensen hebben geen idee hoeveel mensen hier slachtoffer van worden. Sommige mensen met hoge functies zijn bij me gekomen om hulp. Ze durven er niet openlijk over te praten, omdat ze bang zijn hun geloofwaardigheid te verliezen. Anderen heb ik kunnen helpen en zij hebben een schadevergoeding ontvangen en de belofte dat alle beïnvloeding zou worden gestopt.

Toen in 2006 het Ministerie van Defensie 1.6 miljoen dollars gaf aan de universiteit van Clemson om een implanteerbare chip te ontwikkelen, zei Yelena Slattery van “We The People Will Not Be Chipped”, dat soldaten kunnen niet kiezen wat er gedaan wordt aan hun lijf, ze zijn na het ondertekenen van hun contract in feite eigendom geworden van de staat. Waar houdt dit op? Wanneer wordt iets een overtreding op de privacy van een persoon?

Slattery sprak toen over de zorgen die ze had, wanneer de chip eenmaal in het lichaam is, kunnen de soldaten in de gaten worden gehouden, ook wanneer ze vrij zijn. (U.S. Military May Implant Chips In Troops' Brains, Salt Lake City, Utah; Online:
www.kutv.com; of wanttoknow.info)

Walbert heeft uiteindelijk hulp gevraagd aan de medische wetenschap. Hij wil dat al zijn implantaten verwijderd worden. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Niemand durft hem te helpen. Ze zijn bang dat de overheid betrokken is en zijn bang voor represailles.

Walbert gaat een nieuwe rechtszaak beginnen en deze lijkt even explosief te worden als zijn eerste. Het gaat niet alleen om de schending van onschuldige burgers, het gaat om meer. Het gaat om het proberen uit te sluiten van mensen met karakter en integriteit. Een selectieproces dat nu geperfectioneerd word door surveillance technologie om ervoor te zorgen dat geluiden van de oppositie verstommen.


Bron:http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P1013&l=NL

4 september 2010

De Vicieuse Cirkel van Psychologie
Alle psychologie van deze wereld komt voort uit
het denken van de mens, dat gebaseerd is op een opgebouwd zelfbeeld van patronen en waanbeelden.Men gaat naar psychologen om problemen van het 'zelf' op te lossen en dit word geprobeerd op te lossen met het verleden uit te spitten van het 'zelfbeeld' die je over jezelf hebt.

Bij relatieproblemen gaat men naar therapeuten
die oplossingen zoeken voor de twee 'lijdende' persoonlijkheden en getracht compromisen te sluiten tussen het web van het denken van het koppel.

In politiek gaan virtuele ego's elkaar te lijf met gedachten
die gebaseerd zijn op bescherming van 'het zelf'
en de afbraak van andere opgebouwde persoonlijkheden.
Er word niet begrepen dat macht alsook pure illusie is.

Zolang men leeft vanuit deze vicieuse cirkel van
illusie zal de psychologie ook voor u juist zijn want je wandelt in het patroon van slavernij, je persoonlijkheid neemt vrede met het feit dat het verleden je gemaakt heeft tot wat je nu bent. zolang je niet inziet dat ervaringen van verleden een fake identiteit hebben gemaakt en je daar ook blijft voor kiezen, kan je nooit waarlijk vrij zijn.

Vrijheid is niet het 'wegwerken' van een duister verleden
, vrijheid is inzien waarom we kiezen gedachten vast te houden. Daarom heerst al deze illusie van ellende in de wereld omdat miljoenen mensen leven vanuit het idee dat ze gekwetst geweest zijn.

Er is maar 1 universele manier om echt vrij te zijn:


getuige zijn van de gedachten die zich afspelen met je ziel


dan is er geen actie meer om in illusie te leven want je
bouwt niets virtueels meer op, je bent je ware zielskracht.. al altijd geweest maar nu laat je je niet meer meeslepen alle gedachten gaan voorbij als wolken..van die dag af zal al wat onecht is afbreken, de ziel zal getuige zijn van jaren onechtheid.Er zullen geen systemen meer toegepast worden geen psychologische methodes, maar er zal worden gehandelt vanuit de ware innerlijke kracht!

Door elke dag opnieuw getuige te zijn van gedachten en hun
oorsprong laat je de ziel volledig zijn ware aard zijn en daar komen enkel mooie dingen uit, de juiste dingen komen op uw pad de juiste mensen komen naar je toe, nieuwe deuren gaan open want je forceert niets meer vanuit verlangen want je bent getuige van dat verlangens een illusie is van persoonlijkheid die zoekt naar het forceren van bevrediging.

Dit word bedoelt met 'sterven voor de dood': getuige zijn van
de illusie Ego, de opgebouwde persoonlijkheid sterft en maakt plaats voor handelen vanuit de ziel. Sla deze mooie kans van ons huidig tijdperk niet af, je leven zal 100% veranderen en het fundament zijn voor een harmonische wereld.

1 september 2010

Irisscanners creëren veilige steden? Welkom Big Brother.


velen van ons hebben Steven Spielberg’s film Minority Report gezien, de adaptatie van Philp. K. Dick’s sciencefiction en toekomstroman, waarin iedereen in de gaten wordt gehouden, in de supermarkt, het winkelcentrum, op weg van het huisadres naar het werk, van het openbaar vervoer tot in het eigen huis. De technologie hiervoor bestaat. Ik heb deze met eigen ogen gezien. Ik ben er ook door gezien en mijn irisscans zijn gemaakt.

Biometrcs R & D, firma Global Rainmakers Inc. (GRI), heeft vandaag aangekondigd dat het irisscantechnologie openbaar maakt, die het mogelijk zal maken om “de meest veilige stad van de wereld” te creëren. Leon, een van de grootste steden in Mexico met meer dan een miljoen inwoners, zal gevuld gaan worden met irisscanners. Dat zal de wetshandhavers helpen op een nog niet eerder vertoonde manier.

Directeur van GRI Jeff Carter: “In de toekomst zal alles werken met behulp van een unieke sleutel, de iris: als men zijn huis binnen wil gaan, de auto wil starten, de werkplek binnen wil gaan of wanneer de medische gegevens ingekeken moeten worden.” Voordat Carter CDO werd van GRI was hij hoofd van denktank en samenwerkingsproject tussen de Bank van Amerika, Harvard en MIT (Massachusetts Institute of Technology is een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld). “Iedere persoon, iedere plaats, alles op deze planeet zal binnen 10 jaar verbonden zijn met dit irissysteem.”

Om dit systeem in Leon te implementeren wordt een database van irisafdrukken gemaakt. Criminelen komen er vanzelfsprekend in, hun irissen worden gescand als ze de gevangenis ingaan. Burgers die de wet respecteren krijgen de optie om mee te doen of niet.

Wanneer inwoners van de stad een trein of bus instappen, wanneer ze geld uit de geldautomaat halen, dan kunnen hun irissen worden gescand in plaats van de OV Chipkaart of bankpas. Politieagenten zullen de monitoren nakijken op gezochte criminelen. Fraude zal worden uitgebannen, zegt Carter. Is men een notoire winkeldief, dan zal bij binnenkomst in iedere winkel extra op hen gelet worden

De GRI scanningapparaten worden nu in Leon geïntegreerd in de politiebureaus, checkpunten en gevangenissen. De eerste fase kost minder dan 5 miljoen dollars. Fase twee zal zich meer richten op de commerciële markt en zal binnen de komende drie jaar worden geïmplementeerd in de openbaar vervoerstations, ziekenhuizen en banken.

De apparaten variëren van grootschalige scanners zoals de Hbox, die 50 personen per keer kunnen scannen, tot de kleinere EyeSwipe’s, die 15 tot 30 mensen per minuut kunnen scannen. Ik heb deze apparaten vorige week getest bij GRI in New York. Iedere keer wanneer ik hierna in volle vaart door een scanapparaat rende (want iedereen doet dit rennend, niet waar, Tom Cruise?) werd ik succesvol herkend.

Waarom zou iemand zich vrijwillig aanmelden bij zo een Big Brother-achtig systeem? Bij GRI hoopt men dat het gemak zal opwegen tegen het gebrek aan privacy. Men hoeft nooit meer iets mee te nemen, geen bankpas, paspoort, rijbewijs, sleutel…. Wanneer de massa zich aanmeldt bij dit systeem, zal men opvallen als men weigert. GRI gelooft dat uiteindelijk iedereen voor zal kiezen.

De toekomstvisie van GRI lijkt enorm op het beeld uit Minority Report, en dat weten ze. Carter maakt de opmerking dat de privacy al voor een groot deel verdwenen is door het tracken dat gebeurt via banken, mobiele telefoons, internet, Facebook. “De banken weten hoeveel we uitgeven aan eten, drinken, wat we eten, wat we drinken, wat we kopen, onze diepste geheimen… het scannersysteem is niet veel anders, en goed voor iedereen”, vindt Carter.

Een potentieel voordeel? Carter gelooft dat het systeem gebruikt kan worden om vrachtwagenchauffeurs te scannen op de snelweg, en er zo voor zorgen dat ze niet te lang achtereen achter het stuur zitten.

GRI voorspelt dat de irisscanners ook de reclameverkopers en marketingindustrie zal helpen. Advertenties kunnen worden afgestemd op gedrag en emotie. Binnen 10 jaar zal er een sensor bestaan die honderden mensen kan identificeren terwijl ze in beweging zijn, die kan bepalen waar ze heen gaan, welke kant hun ogen uitkijken, welk reclamebord gezien word en hoelang. Men kan een persoon volgen vanaf de zoekfunctie die ze thuis hebben gedaan op Google, tot aan de binnenkomst in de winkel waar het artikel uiteindelijk wordt aangeschaft .

Zullen we in de toekomst leven met constante Big Brother monitoren en irisscanners? Volgens Carter is de prijs van oogscanners binnenkort zo kosteneffectief, dat we in de nabije toekomst biljoenen en biljoenen irissensoren over de hele wereld zullen hebben.

Vaarwel 2010. Hallo 1984.


Bron:http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M85&ss=P1009&l=NL

Medische raad erkent verband kindervaccinaties, hersenbeschadiging en autismeJackie Fletcher met haar zoon Robert, die zwaar gehandicapt raakte na inenting tegen de mazelen, bof en rode hond.

Na een 13 jaar durende gerechtelijke strijd heeft een medische onderzoeksraad in Groot Brittannië een schadevergoeding van omgerekend 109.000 euro toegekend aan de ouders van een kind, dat na het toedienen van het MMR-vaccin (mazelen, de bof, rode hond) ernstige hersenbeschadigingen opliep en zwaar gehandicapt raakte. Het Britse ministerie van Gezondheid heeft jarenlang ontkend dat er een aantoonbaar verband bestaat tussen het MMR-vaccin en hersenbeschadiging / autisme, maar nu medische experts in tenminste één geval het verband erkennen, zou dit enorme implicaties kunnen hebben en kunnen lijden tot een stortvloed aan schadeclaims.

De nu 18 jarige Robert Fletcher kreeg als 13 maanden oude, kerngezonde baby het ook in Nederland algemeen toegepaste MMR-vaccin toegediend, met fatale gevolgen. Nu lijdt hij aan epilepsie en incontinentie en is niet in staat te staan, te praten of zichzelf te voeden, reden waarom hij 24 uur per dag verzorgd moet worden door zijn moeder Jackie.
Jackie Fletcher diende in 1997 voor het eerst een schadeclaim bij de overheid in, maar deze werd afgewezen omdat het onmogelijk zou zijn het verband tussen het MMR-vaccin en Roberts handicaps aan te tonen. Ze ging in beroep, en tijdens de 13 jaar dat het duurde voordat er eindelijk een uitspraak kwam, richtte ze de belangengroep JABS ('prikken') op, die inmiddels zo'n 2000 andere gezinnen helpt compensatie te verkrijgen voor hun kinderen die gehandicapt zouden zijn geraakt door het MMS-vaccin.

De medische onderzoeksraad oordeelde uiteindelijk dat 'Robert een min of meer gezonde baby was, die binnen de periode die gebruikelijk als relevant wordt beschouwd voor inentingen, ernstige stuiptrekkingen kreeg... waarna hij epilepsie ontwikkelde en zwaar gehandicapt raakte. De stuiptrekkingen traden 10 dagen na de vaccinatie op. Naar onze mening kan dit geen toeval zijn. Op deze grond constateren wij dat Robert ernstig gehandicapt is geraakt als gevolg van de vaccinatie, en daarom kennen wij het beroep toe.'
Jackie Fletcher vind gezien het aangebrachte leed het toegekende bedrag belachelijk laag, maar is blij met de erkenning. 'Het geld is een aanfluiting, alhoewel het zal helpen de nodige aanpassingen voor Robert in huis te verrichten. Hij is nu bijna 19 maar heeft het niveau van een 14 maanden oude peuter. Hij kan niet zonder hulp rechtop staan, is dubbel incontinent en het enige wat hij kan zeggen is 'hoi mam' of 'hoi pap'. Ik ben in ieder geval blij met de erkenning dat dit het gevolg is van de MMR-vaccinatie.'
Hoewel twee artsen van de medische onderzoeksraad benadrukken dat Roberts geval op zichzelf staat en niet moet worden gezien als bewijs dat het MMR-vaccin inderdaad autisme veroorzaakt, zeggen medische wettelijke experts dat het besluit van de raad een stortvloed aan schadeclaims van ouders wier kind eveneens gehandicapt raakte na een (MMR-)vaccinatie tot gevolg kan hebben. 'Tegenwoordig denkt iedereen gelijk aan geld, en als een arts een fout maakt proberen ze allemaal compensatie te krijgen, waar velen in slagen,' aldus dr. Robin Moffat, president van de Medico-Legal Society, een orginisatie van experts op het gebied van het medische recht.
Collega Malcolm VandenBurg denkt inderdaad dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben. 'Eén zaak zoals deze zal andere mensen doen denken dat ze een vergelijkbare uitspraak kunnen krijgen. In het verleden hebben dit soort eerste uitspraken inderdaad de deur geopend voor meer schadeclaims.'
Nadine Dorries, Conservatief parlementslid en lid van het Gezondheids Comité van het Britse Lagerhuis, bevestigde dit. 'Als een onafhankelijke raad de conclusie heeft getrokken dat er een verband bestaat tussen het MMR vaccin en de hersenbeschadiging die in dit geval deze jongen heeft opgelopen, dan is het redelijk om aan te nemen dat vele duizenden ouders en kinderen zich in dezelfde situatie bevinden.'
Al in 1998 beweerde dr. Andrew Wakefield dat er een verband bestaat tussen het MMR-vaccin en autisme. Sindsdien werden zijn onderzoeken en conclusies voortdurend in diskrediet gebracht door de gevestigde medische orde en de overheid, en werd hij eerder dit jaar zelfs uit het medische register geschrapt. Ook nu haast het Britse ministerie van Gezondheid te verklaren dat Robert Fletchers geval geheel op zichzelf staat en niet als precedent mag dienen voor andere na vaccinaties gehandicapt geraakte kinderen. 'De veiligheid van MMR is in talloze onderzoeken in veel landen bevestigd,' aldus het ministerie.
Niettemin is de geloofwaardigheid van zowel de overheden als veel medische experts na het Mexicaanse griepdebacle ernstig aangetast, en zal verdere ontkenning van steeds meer bewijs dat vaccinaties veel gevaarlijker zijn dan wordt beweerd, hier ongetwijfeld verder afbreuk aan doen. In Nederland wordt er onder andere op de website Verontruste Moeders gewaarschuwd tegen allerlei soorten vaccinaties en de permanente, soms zeer ernstige gevolgen voor kinderen, tieners en volwassenen.

Bron:http://xandernieuws.punt.nl/?id=601111&r=1


Weigeren van bodyscan leidt tot handtastelijke fouillering


Reizigers die op Amerikaanse luchthavens weigerden door de controversiële 'naakte' bodyscanners te gaan, klagen over een "invasieve en agressieve" fouillering door het veiligheidspersoneel. "De straf voor een schending van je privacy te weigeren, is nog een ergere invasie van je lichamelijke integriteit", klaagt Tim Vines, de directeur van de mensenrechtenorganisatie Civil Lilberties Australia.

"Mensen willen zich veilig en geborgen voelen wanneer ze vliegen", zegt Vines aan news.com.au . "En dat houdt ook in zich veilig te voelen voor de dwalende handen van veiligheidspersoneel." Die douaniers gebruiken nu blijkbaar de binnenkant van de hand bij het aftasten van genitaliën, terwijl ze daar vroeger enkel tikbewegingen maakten met de rug van de hand.

Extreem invasief
"De acties van de Transport Security Administration (TSA) zouden leiden tot een aanklacht voor ongewenste intimiteiten indien ze werden uitgevoerd door iemand anders in de gemeenschap," meent Vines, die wil dat de procedure wordt stopgezet tot de TSA kan duidelijk maken waarom ze nodig is.

Ook de Amerikaanse passagier Rob Webster klaagt over de fouillering tijdens een binnenlandse vlucht. "Het was extreem invasief," zegt hij in de Boston Herald. "Een erg aftastende manier van aanraken. Niet gewoon tikjes over je lichaam, maar echt grijpen en duwen en zien of ik iets verstopt had in mijn genitaal gebied. Als iemand me zo aanraakte in het echte leven zou ik ze op hun neus slaan", briest hij.

Klachten
De nieuwe fouilleringen worden getest op twee luchthavens in Boston, voor ze worden ingevoerd in het hele land. Na een gelijkaardige test in 2004 kreeg de TSA honderden klachten over seksuele aanrandingen en misbruik, waaronder de bepoteling van intieme zones. De TSA reageert nu dat er erg weinig formele klachten zijn binnengekomen over de nieuwe technieken.

Niet alleen zetten de bodyscanners passagiers echt in hun blootje op het scherm, wetenschappers waarschuwen ook voor de gevaren van de straling, die "gevaarlijk onderschat" wordt en zou kunnen leiden tot kanker, vooral bij kinderen.

Bron:http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1151877/2010/09/01/Weigeren-van-bodyscan-leidt-tot-handtastelijke-fouillering.dhtml
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =