= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


25 februari 2013

Inzicht van wat geweest is

 
 
Het mooie van inzicht is
dat er geen weg meer terug is

hoe kan je terug naar oude gewoontes
als je werkelijk ingezien hebt dat
er niemand 'is' om terug te vallen?

Het is niet kennis die je dingen leert
in het leven maar bewustzijn die
je afleert een 'iemand' te zijn.

Al wat beschreven of verwoord
kan worden bestaat enkel in gedachte

daarom gaat inzicht verder
het blijft nergens aan vasthangen
en het kijkt niet met interpretatie
het behoort ons niet toe

teruggaan betekent grip op het
verleden krijgen, bewustzijn
laat zich niet grijpen in tijd

er is geen 'terug'
aan je werkelijke zijn.


Pascal Delay

GevoeligheidMiljoenen mensen hebben ervoor gekozen
om niet meer gevoelig te zijn.

Zij hebben een dikke huid rond henzelf
laten groeien om te vermijden dat ze
gekwetst raken door iemand.

Maar er is een grote kost aan verbonden;
niemand kan hen kwetsen maar
niemand kan hen ook blij maken.


Osho

De persoon voorbijWanneer je gelooft een
persoon te zijn, dan zal je overal
personen zien.

In realiteit zijn er geen personen
er zijn enkel draden van herinneringen
en gewoontes.

Op het moment dat je dit realizeert
verwijnt de persoon.


Sri Nisargadatta Maharaj

Dankbaar bestaanEnkel al 'levend' zijn is
al zo'n groot geschenk!

maar niemand heeft je ooit
vertelt dankbaar te zijn voor het bestaan.


Osho

17 februari 2013

De volheid van leegteZolang je niet vervuld bent met niets
zal niets je vervullen


Jeff foster

14 februari 2013

De samenhangLoopt er door ieder mensenleven zo'n rode draad van merkwaardige toevalligheden? Of ben ik de enige die dergelijke dingen meemaakt? Grijpen de ringen van de gebeurtenissen wellicht pas dan in elkaar om een keten te vormen als men hun samenhang niet verstoort door het maken van plannen die men dom najaagt, als gevolg waarvan men het lot uiteen doet vallen in fragmenten, die anders een onafgebroken, wonderbaarlijk geweven lint zouden hebben gevormd?


Gustav Meyrink

BewustwordingZolang een mens niet weet,
dat zijn aandriften niet uit zijn 'ik' komen,
is hij de slaaf en de marionet van een kracht,
die hij niet kent.

Pas als hij zich één weet met de 'vermomde'
wordt hij geleid.
Vrij is hij dan nog niet.
Dat is hij pas als hij één is geworden
met het 'centrale Ik'.

Ik heeft geen meervoud. 


Gustav Meyrink

Bemin het geheelBemin niet de fraai gevormde tak,
draag niet zijn beeltenis mee in uw hart,
zij zal vergaan.
Bemin de gehele boom.
Dan bemint u de fraai gevormde tak,
het tere en het verdorde blad,
de verlegen knop en de bloem in volle glorie,
het vallende bloemblad en de dansende hoogten,
de schitterende schaduw van volkomen liefde.
Ja, bemin het leven in haar volheid.
Het kent geen verval.


Jiddu Krishnamurti

Het leven als geheelmeditatie heeft betrekking op leven.
als je werkelijk wilt weten wat het is verwacht er dan niets van.
verwachting is een hinderlaag van systemen en leraren.
wanneer je denkt te weten wat meditatie is, ken je het niet.
dat is alleen verering van het geheugen. wanneer ik me wil concntreren moet ik me tot controle forceren. 

ik geef één gedachte autoriteit over alle andere gedachten.
en wat is het dan eigenlijk dat die autoriteit verleent?
alle controle veroorzaakt conflict.
alles wat er van gezegd kan worden: elimineer dat conflict, radeer het uit.
controle is verspilling van kracht, weg er mee.
alleen als het bewustzijn stil is, is het vrij van persoonlijk willen.
dan kan het functioneren. 

alleen dan is het mogelijk te zien, te luisteren, waar te nemen.
meditatie is een wijze van leven voor iedere dag en de hele dag.
niet voor tien minuten en vooruit dan maar weer.
meditatie is zonder inspanning, zonder streven.
de waarnemer is het waargenomene.
een ononderbroken toestand van waken, bewust zijn, aandacht.
aandacht is volkomen overeenstemming.
met je hele hart en al je kracht.
jij bent er niet meer, alleen het waargenomene is er.
het neemt je in zich op.
is de aandacht voorbij, dan ben je er weer.

meditatie is: bewust 'zijn' dat het leven als geheel heeft gezien, zonder verder onderzoek te verlangen.
een licht op zichzelf, uit zichzelf.
uit deze stilte komt een beweging voort, tijdeloos, over de dood heen,
onvernietigbaar.
dat is mysterie. 

tot zover konden we erover spreken.
hiervoor zijn geen woorden.
als je er toch over spreekt is het dat niet.
 
 
Jiddu Krishnamurti

13 februari 2013

Wat het hart zegt

Niemand kan vluchten voor zijn hart .
Daarom is het beter te luisteren naar wat het zegt .


Paulo Coelho

Aandacht vanuit bewustzijnHeb je gemerkt dat terwijl we praten
er bewustzijn is dat de 'verteller'
kan observeren?

heb je gemerkt dat terwijl we denken
er bewustzijn is dat de 'denker'
kan observeren?

leven vanuit deze aandacht
vervaagt het idee van persoonlijkheid

als je bewustzijn toelaat de oorsprong te zijn
van wie je bent, praat en denk je niet
meer met een 'doel'Pascal delay

Laat het leven stromenJe hoeft niet extreem naar partners
of vrienden te zoeken,
zoek liever jezelf te kennen

wanneer je tot deze waarheid ontwaakt
zal je merken hoe goed het leven op
zichzelf stroomt en hoe goed het leven
voor jou zorgt

het leven ondersteunt je fysieke,emotionele,
mentale en spirituele behoeften als je
'open' staat voor zelf-ontdekking

vertrouw je ogen tot deze herkenning

overgave laat je toe
te versmelten in je eeuwige 'zijn'


Mooji

De plaats zonder identiteitTrek terug naar de onraakbare ruimte
kijk vanuit de plaats waar
je geen identiteit hebt.


Mooji

9 februari 2013

EenheidJij die niemand hoeft te zijn
weet dat je alles al bent

Wij die één zijn
het 'ik' en 'jij' voorbij...

Versmelten in eenheid
geen woorden meer nabij


Pascal delay

De drang naar conclusieKijk hoe snel we voor alles
een antwoord hebben,
een oplossing of een conclusie

we zitten midden in het mentale
spel van 'iets willen betekenen'

de drang naar verwoording
staat ons werkelijk 'zijn' in de weg

in de leegte van ons wezen
is er geen nood aan conclusies

kijk hoe snel we ons laten 
meevoeren in het verhaal

eenmaal we bewust worden
dat wij zelf de conclusie willen scheppen
valt elke drang weg

we zijn het verhaal niet meer

we merken dat er geen behoefte
meer is om mee te gaan met
gedachten.


Pascal delay

De liefde bestaatDe Liefde bestaat.
Hoezeer ook dit woord is verminkt.
Er is een Liefde die nimmer vergaat.
Een Lied dat door heel de Schepping weerklinkt.
 
Deze Liefde is met ons.
Deze Liefde is in ons.
Deze Liefde is om ons.
 
Maar we kunnen het niet pakken.
We kunnen het niet bevatten.
In eindeloos mededogen gaat het met ons mee.
Probeert het ons wakker te roepen,
op deze woeste levenszee.
 
Maar we willen niet horen.
We willen onze eigen weg gaan.
We weten niet dat we zijn verloren.
Dat we de verbinding hebben verloren,
met het ware Bestaan.
 
De Liefde die is.
De Liefde die met ons is.
In alles is.
 
In onze eigenzinnigheid.
In onze eigenwilligheid.
Blijven we gevangen in de tijd.
Het is de illusie die ons leidt, verleid.
 
De Liefde is.
De Liefde is in ons.
En de Liefde roept tot ons, neem afscheid.
 
Alle dromen die we najagen.
Alles wat ons vooruit doet snellen.
De vele verleidingen die ons steeds weer belagen.
De angst die ons in vele gedaanten blijft kwellen.
 
En de Liefde roept, keer om.
Keer om.
Wordt wakker uit dit droombestaan.
Het leven dat we nu leiden is een tijdbom.
Vroeg of laat zullen we met lege handen staan.
 
Ja, de Liefde bestaat.
En je zult gedragen worden.
Je zult beschermd worden.
Als je met Haar mee gaat.
Als je alle illusie achterlaat.
Als je de Waarheid die Zij spreekt verstaat.
Als je de durf hebt, Haar pad te gaan.
Als je de durf hebt om alleen te staan.
 
De Weg terug naar Huis.
De Liefde leidt je vanuit het hart.
In jouw hart ligt de Schat.
De Schat die alle verwarring ontwart.
De Weg die alles leeg maakt.
Alles wat werkelijk is, openbaard.
Maar alle schijnbouwsels veegt Ze van de kaart.
 
Ja de Liefde bestaat.
Maar Het kan nog niet spreken,
als voorgaande je onberoerd laat.

 
Kagib
 

2 februari 2013

Vrij zijnVrij zijn om te gaan.
Om wat voor weg dan ook in te slaan.
Meer en meer het Leven te verstaan.
Vrij zijn van belangen, verlangen,
alle wereldse gezangen.
En toch een totaal genieten.
Omvatten.
Meegaan.
Het leven ondergaan, met alles erop en eraan.
Zonder hechting.
Zonder afsluiting.
gewoon gaan.

De beelden verdwenen.
Een totaal andere werkelijkheid is verschenen.
Alles kan in de Stroom,
zonder schroom.
Onbevangen als een kind,
gedragen door de Goddelijke wind.
geen angst voor wat men hiervan vindt.

Er is dan geen mijn en dijn.
Geen water bij de wijn.
Het is achterlaten van de schijn.
Een drinken uit de zuivere bron.
De Bron van waaruit alles ooit begon.

Vrijheid betekent afscheid.
Afscheid van alles wat je dacht dat was.
En je weet niet waar deze weg naar toe leidt.
De ware Vrijheid binnenin.
En elke stap heeft een totale zin.
Gewoon gaan.
Volgen, de dans van het Leven.
Jezelf totaal aan deze dans over geven.
Een met alles en iedereen zijn verweven.

Vrij zijn.
In Vrijheid gaan.
Een totaal nieuwe werkelijkheid is opgestaan.
Hierin wordt alles omvat.
Een meer en meer openbaar worden van je innerlijke Schat.
Vrij zijn van de waarden en normen.
Van dat wat zou moeten.
Dat wat ons zozeer vervormde.
Bevrijd van alle beelden,
dat wat we ons verbeelden.
Dat wat het leven in duizenden vakjes indeeldde.

Het is EEN Stroom,
de dans in de Eeuwigheid.
Een wakker worden uit een eindeloze droom.
Van alle waanvoorstellingen bevrijd.
Eindelijk zien.
Met open, onbevangen ogen.
Een totaal doorzien van alles wat je heeft bedrogen.
En een Eeuwige glimlach zal verschijnen,
als de laatste illusies verdwijnen.

 
Kagib

De weg van het hartWanneer onze ogen zien, hoe onze handen
het werk doen van ons hart
dan is de cirkel der schepping voltooid in ons.
De deuren van onze ziel zwaaien open
en de liefde komt tevoorschijn
om alles rondom te herstellen


Michael Bridge

De gratie van onzekerheidDe poort tot god
is het onzekere gevoel
niets te weten

Omarm de gratie
van deze onzekerheid
en alle wijsheid
zal in je handen liggen.


Adyashanti

Ontwaken uit je verhaalVerlichting kan afgemeten worden aan hoeveel compassie en wijsheid iemand vertoont in de omgang met anderen – alle anderen, niet slechts de mensen die jou steunen op de manier die jij wenst. Hoe je omgaat met mensen die je niet steunen laat zien hoe verlicht je in werkelijkheid bent.

Zolang je het idee hebt dat iemand je tegenhoudt, heb je geen volledige verantwoordelijkheid genomen voor je eigen verlossing. Verlossing houdt in dat je niet van andere mensen of van het leven verwacht dat ze jou gelukkig maken. Wanneer je tot de ontdekking komt dat je enkel Vrijheid bent, stel je niet langer voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet worden wil je gelukkig zijn.

Pas als je alle voorwaarden en eisen volledig loslaat, vind je in Verlossing wie en wat je bent. Dan heeft de liefde en de wijsheid die van jou uitgaat een bevrijdend effect op anderen. De grootste uitdaging voor de meeste spirituele zoekers is afstand te doen van hun opgeblazenheid en de leegte te zien in hun eigen verhaal. Je moet juist ontwaken uit je persoonlijke verhaal om vrij te kunnen worden.

Het opgeven van zowel onwetendheid als verlichting is het ware teken van verlossing en het stelt je in staat anderen als Jezelf te behandelen. Wat ik beschrijf, is de geboorte van de ware Liefde.


Adyashanti

Jim van os over DSM: ik gebruik 'm nooitIn een artikel in de krant Trouw van zaterdag 26 januari 2013 verscheen een interview met ‘snoeiharde opvattingen‘, zoals de journalist het noemt, van psychiater Jim van Os (zie afbeelding) over de nieuwe DSM-5. Van Os is medeopsteller van dit psychiatrische handboek. In de afgelopen zes jaar werkte hij samen met 250 andere vooraanstaande psychiaters in werkgroepen aan de totstandkoming van deze nieuwe versie van de DSM, die komend voorjaar verschijnt.

Jim van Os
Een soort zeventiende-eeuwse geneeskunde

Van Os: “Dat is hét grote probleem van de psychiatrie. Er worden geen oorzakelijke diagnoses gesteld – niet zoals een sputumkweek bij tuberculose. Eigenlijk is het een soort zeventiende-eeuwse geneeskunde: je hebt koorts, of koorts met bloedplassen.
Op dat niveau zitten we in de psychiatrie. We hebben nog geen enkele test, voor geen enkel psychiatrisch ziektebeeld. Omdat we het brein niet begrijpen. Gedachten en gevoelens kunnen we niet een op een herleiden tot moleculaire processen, genen verklaren heel weinig. Terwijl de DSM dat wel suggereert: dat er echte ziekten in staan, die te herleiden zijn tot echte processen in het brein.”

Pseudo-kennis

In tegenstelling tot Dick Swaab vindt Van Os dat wij ‘niet ons brein zijn‘: “Hoe brein en geest zich tot elkaar verhouden, weten we gewoon nog niet (….) wat is het nut van een diagnose? In principe is het niet meer dan een uitspraak, op basis van de klachten, over wat je als patiënt kunt verwachten, en over een passende behandeling. Het probleem is dat diagnoses in de praktijk veel meer betekenen. Door het woord schizofrenie te gebruiken geef je er betekenis aan: het is iets heel ergs. Voor patiënten is de boodschap dat ze een ziek brein hebben en dat ze levenslang pillen moeten slikken. Stereotypering en stigmatisering, op basis van pseudowijsheid en pseudokennis.”

Etiketteringsindustrie

Van Os zegt dat er zoveel verschillen zijn tussen depressieve patiënten, bijvoorbeeld, dat je ‘het label net zo goed achterwege kunt laten.’ “Als je een etiketteringsindustrie begint, moeten de etiketten wetenschappelijk wel te verantwoorden zijn. En het moet duidelijk zijn wat ze betekenen voor behandeling en prognose. Een DSM-label zegt daar eigenlijk heel weinig over, dus in die zin geven ze patiënten weinig houvast. Antidepressiva worden bij depressies en bij allerlei andere aandoeningen voorgeschreven, dwars door de DSM heen. Dat geldt voor vrijwel alle behandelingen in de psychiatrie.”

Op de vraag hoe Van Os zelf een classificatiesysteem zou maken, antwoordt hij: “Een lijstje van hooguit tien brede syndromen, zoals angst, depressie, psychose. Dan ben je klaar. Dergelijke verzamelcategorieën zijn veel te breed voor stigmatisering, dus dat is ook een groot voordeel.”

Volgens Van Os zou er veel meer naar de zorgbehoefte moeten worden gekeken, en hij had gehoopt dat er zo’n soort systeem in de DSM-5 zxou komen toen hij toetrad tot de commissie. Maar dt is niet gelukt. Op de vraag of hij zelf de DSM weleens uit de kast haalt, schudt hij het hoofd: “Nooit.” 

De criteria zijn zo flexibel, je kunt iemand altijd wel iets op zijn hoofd plakken. Tachtig procent van de antidepressiva wordt voorgeschreven door huisartsen. Voor Ritalin geldt iets soortgelijks: zestig procent van de recepten wordt niet door kinderpsychiaters maar door andere hulpverleners voorgeschreven.”

Psychische oorzaken voor psychiatrische ziektebeelden

“Nu komen we erachter dat er misschien ook psychische oorzaken zijn voor psychiatrische ziektebeelden. We denken dat er bij ziekten als schizofrenie of depressie allerlei symptomen zijn die weer andere symptomen oproepen. Als je somber bent, ga je vanzelf denken dat mensen negatief over je denken. Die gedachten kunnen stemmen worden die je dat vertellen. Dan ga je je misschien wel terugtrekken, je komt niet meer de deur uit ien gaat jezelf verwaarlozen. Anderen worden er misschien wel heel angstig van, gaan mensen in paniek opbellen of veel drinken. Die oorzakelijke ketens hebben we wellicht gemist. We gingen er te veel vanuit dat symptomen braaf allemaal tegelijk ontstaan door een genetisch probleem. Alsof het levensverhaal van patiënten er helemaal niet toe doet.”

Het interview is twee maanden na publicatie gratis te lezen op de website van Trouw. Je kunt het ook eerder lezen door ervoor betalen via de site van Trouw. De titel van het artikel is ‘Angst, depressie, psychose…klaar‘. Je kunt er via een tweet van Maurits1990 wel iets van lezen.

1 februari 2013

Vrijheid in het NuGenade is aanwezig in elke situatie

Genade is overal om ons heen, als we maar ogen hebben om het te zien. De goede momenten zijn genade, de moeilijke momenten zijn genade, de verwarrende momenten zijn genade. Wanneer we ons voldoende kunnen openstellen om te beseffen dat er genade aanwezig is in elke situatie, in elke mens die we ontmoeten, hoe gemakkelijk of lastig we hem ook vinden, zal ons hart opbloeien en zullen we de vrede en de liefde die ieder van ons in zich heeft kunnen uiten.
We laten ons gaan in deze genade. Het is iets waar we in vallen, zoals wanneer we in de armen van iemand vallen, of ons hoofd op het kussen kunnen leggen om te gaan slapen. Het is een bereidheid om zich ook te midden van spanningen te ontspannen. Het is een bereidheid om een ogenblik stil te houden, adem te halen, op te merken dat er iets anders aan de hand is dan wat het denken ons vertelt. In dit ogenblik van genade zien we dat wat we misschien ook ervaren hebben, van de moeilijkste emotionele problemen tot de meest oorzaakloze vreugde, plaatsvindt in een uitgestrekte ruimte van vrede, van stilte, van opperst welzijn.

Val midden in het nu

Als we slechts een ogenblik kunnen loslaten, als we ons kunnen ontspannen, als we midden in het nu kunnen vallen, kunnen we de vrijheid waar we allemaal naar gezocht hebben direct ontmoeten. Zij is hier op deze plaats, op dit moment. Zij ligt niet in de toekomst. Ze zal niet komen wanneer het leven verandert, wanneer de omstandigheden van onze dagelijkse werkelijkheid anders worden. Vrijheid is iets wat zich hier bevindt op dit moment. Wanneer we onze eis opgeven dat het leven anders is, dat het leven zich aanpast aan onze ideeën, dan gaat alles open. We ontwaken dan uit deze droom van afgescheiden zijn en strijd, en we beseffen dat de genade die we altijd zochten in feite hier is, in het centrum van ons eigen bestaan.
Dit is het hart van spirituele verlichting: beseffen dat waar we altijd naar gehunkerd hebben juist is wat we, in onze diepste bron, altijd zijn geweest. Vrijheid is altijd beschikbaar voor ons. Juist in die momenten waarop we weten dat we niet weten, waarop we een stap terug doen, hart wijd open, vallen we in genade.


Adyashanti
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =