= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


27 maart 2016

Terreur heeft oorzaken en we moeten die nu, vandaag aanpakkenDe blinde terreur heeft opnieuw toegeslagen. Je leest het geregeld in de krant: een aanslag. In Bagdad, in Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm el-Sheik,... Ver weg, ook op de bladzijde van de krant die we dan al eens achteloos omdraaien. Cijfers, ja, maar niet altijd zien we het menselijke leed achter elke dode, de families die getroffen zijn door mateloos verdriet. Maar nu komt het dichterbij.

Parijs liet ons niet onberoerd en dan, plots, gebeurt het in Brussel. Heel dichtbij. Echt dichtbij. Een jonge vrouw, die afgelopen zondag nog naast mij liep op de parade van Hart boven Hard, die opkwam voor warmte, solidariteit en vrede, is in kritieke toestand opgenomen in een Brussels ziekenhuis. Een leven verwoest. Een willekeurig slachtoffer van de haat. Cijfers worden mensen. Onbegrip. Boosheid. Machteloosheid. Emoties die ons naar de keel grijpen.

Onbegrip! Wat drijft mensen om willekeurig onschuldige slachtoffers te maken. Om te doden en te vernietigen. Wat is toch aan de hand dat? Welke blinde woede, fanatisme, frustraties gaan hierachter schuil. Waarom? Waarom???!!!!! 

Boosheid! Over terroristen die hun wereldbeeld willen opleggen, die verdeeldheid willen zaaien, die teren en rekruteren op haat. Die de ideologie van geweld en intolerantie prediken. Die alle menselijkheid lijken te zijn verloren. Boosheid! Over hoe kortzichtig militarisme elke keer de kop op steekt om vuur met vuur te bestrijden. IS is niet zomaar een of andere natuurramp die over ons is gekomen. Terreur is het product van militaire interventies, van wapenhandel, van economische uitbuiting, van steun aan autoritaire regimes, van oliehonger, van... 

Daar moeten we ons zorgen over maken. Boosheid! Als politieke leiders zich niet willen bezinnen, roepen dat we in oorlog zijn, onze gevechtsvliegtuigen laten uitrukken, de kwaal tot recept verheffen,... Boos omdat ze op onverantwoorde manier onze onveiligheid en die van de bevolking in andere landen in gevaar brengen. IS is geboren op de puinhopen van Irak, na een militaire interventie van het land dat ons nota bene de les spelt over de slechte werking van de veiligheidsdiensten. De Brits-Amerikaanse invasie maakte van Irak een trieste recordhouder. Het land dat in 2014 meer aanslagen te verwerken kreeg dan de dagen in een kalenderjaar, dat in één jaar 10.000 doden te betreuren heeft. Ook oorlog is terreur. Een Saudische bom van westerse makelij die twee weken geleden 119 doden maakte op een markt. Hoe noem je anders zoiets? 

Machteloosheid! Ja terreur slaat ons met verstomming, doet ons machteloos voelen. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Terreur heeft oorzaken en het is nu, vandaag dat we de oorzaken ervan moeten aanpakken. Laat ons bezinnen en de juiste lessen trekken:
1. Oorlog is het probleem, niet de oplossing. Oorlog voedt het terrorisme en het terrorisme voedt de oorlog. Een dodelijk spiraal van geweld die moet stoppen. Nu!

2. Een kleine minderheid misbruikt religie. Maar de islam, het christendom zijn gebaseerd op menselijke waarden. Laat ons daarom niet in de valstrik stappen van fanatiekelingen die mensen, culturen tegen elkaar opzetten. Haat brengt haat mee en dat is het laatste wat mag gebeuren. Laat ons in waardigheid treuren om de slachtoffers. Laat ons kiezen voor tolerantie en respect voor religies, culturen en diversiteit. 

3. De vermoedelijke daders van de aanslagen in Brussel en Parijs groeiden hier op. Ze radicaliseerden hier. Ze zitten met gevoelens van ongenoegen over de plaats die ze niet krijgen of vinden in de samenleving. Om te vermijden dat ze voer worden voor fanatisme, zullen overheden meer moeten investeren in kwaliteitsvolle toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en cultuur voor iedereen, in een samenleving waarin respect heerst voor ieders geloof en overtuiging.

4. Wereldwijde armoede en onrechtvaardigheid scheppen de context waarin geweld en extremisme woekeren. Er bestaan massa's studies die verbanden leggen tussen geweld en armoede. Waarop wachten we dan nog om de armoede uit de wereld te helpen. Een wereld waar regeringen 1700 miljard besteden aan militaire uitgaven. Met al dat geld kunnen we elke bewoner van deze planeet een waardig leven geven.

5. Zopas zijn de nieuwe cijfers bekendgemaakt van de Europese wapenhandel. Opnieuw is deze handel in de dood toegenomen. Saudi-Arabië dat extremisten in conflictgebieden steunt en een bloedige oorlog voert in Jemen is de belangrijkste Europese klant. De export uit België naar dat land is verviervoudigd. In vergelijking met 5 jaar geleden is de wapenhandel naar het Midden-Oosten met 60% toegenomen. Stop daarmee heren politici en respecteer de wapenwetgeving ipv kortzichtige economische belangen na te streven.

6. Naast een duurzaam buitenlands beleid moet een verstandige aanpak staan van de binnenlandse terrorismedreiging. Vanuit de sense of urgency wordt beleid gemaakt dat in andere omstandigheden ondenkbaar zou zijn. Politie en gerecht moeten hun werk kunnen doen om de daders te vatten en te berechten, maar dit moet gebeuren binnen de grenzen van de democratische rechtsstaat. En het is altijd beter en effectiever om te investeren in preventie dan repressie. We bestrijden de terreur in naam van onze waarden, laat ze ons dan in onze antwoorden niet ondergraven.

Ludo de brabander, Vrede VZW

Tekst toespraak op de Gentse wake vrijdag 25 maart

Angst als gevolg van verlangen“Wat is angst? Angst ontstaat altijd rondom een verlangen. Je wilt beroemd worden, het beroemdste van de hele wereld – dan is er angst. En als het je niet lukt? – dan ontstaat er angst. Angst ontstaat dus als gevolg van een verlangen: je wilt de rijkste mens ter wereld worden. En als het je niet lukt? Dan begin je te beven, angst komt naar boven. Je bezit een vrouw: je bent bang dat je morgen misschien niet in staat bent haar te bezitten, misschien gaat ze naar iemand anders. Ze leeft nog steeds, ze kan dus weggaan. Alleen een dode vrouw zal niet weglopen; maar zij leeft nog steeds. Je kunt alleen een lijk bezitten – dan is er geen angst, het lijk loopt niet weg. Je kunt meubilair bezitten, dan is er geen angst.

Maar als je een mens probeert te bezitten ontstaat er angst. Wie weet, gisteren was ze niet van jou, vandaag is ze van jou ... wie weet – morgen is ze misschien van iemand anders. Angst komt op. Angst ontstaat vanuit het verlangen om te bezitten, het is een gevolg; omdat je wilt bezitten, vandaar die angst. Als je niet wilt bezitten, dan is er geen angst. Als je geen verlangen hebt dat je dit of dat in de toekomst wilt zijn, dan is er geen angst. Als je niet naar de hemel wilt gaan is er geen angst, dan kan de priester je niet bang maken. Als je nergens naartoe wilt dan kan niemand je bang maken.
Angst verdwijnt als je in het moment begint te leven. Angst ontstaat door verlangen. Dus in principe is het verlangen wat angst teweeg brengt.”


Osho

Geweld uit onmachtDe mens moet er zich van bewust worden
dat geweld maar een vorm van onmacht is


Walter roland

Leven zonder geweldWe zijn gewelddadig. Mensen zijn altijd gewelddadig geweest. Ik wil, als mens, ontdekken hoe dit geweld te boven gekomen, ontstegen kan worden.

Wat moet ik doen? Ik zie wat geweld in de wereld heeft uitgericht, hoe het elke vorm van relatie heeft vernietigd, hoe het in elk mens grote angst en ellende teweeg heeft gebracht – ik zie dat allemaal en ik zeg tegen mezelf: ‘Ik wil werkelijk een vredig leven leiden waarin een grote overvloed aan liefde is – elk geweld moet verdwijnen.’ Wat moet ik dan doen? 

Ten eerste moet ik er niet voor wegvluchten. Ik moet niet vluchten voor het feit dat ik gewelddadig ben – ontsnappen in de vorm van veroordeling of rechtvaardiging, of het benoemen ervan als gewelddadigheid. Benoemen is een vorm van veroordeling, van rechtvaardiging. Ik dien te beseffen dat de geest niet mag worden afgeleid van dit feit van gewelddadigheid, noch door de oorzaak ervan te zoeken, noch door het verklaren van die oorzaak, noch door het benoemen van het feit dat ik gewelddadig ben, noch door het te rechtvaardigen, te veroordelen of door te proberen er vrij van te worden. Dit zijn allemaal afleidingen van het feit van gewelddadigheid. Het moet voor de geest volkomen duidelijk zijn dat het niet mogelijk is te ontsnappen; er mag geen sprake zijn van een wilsactiviteit die zegt, ‘Ik zal het overwinnen’ – wil is zelf de essentie van geweld.

Sommigen hebben gezegd: ‘Je mag onder geen enkele omstandigheid je agressie uiten’. Dat betekent dat je een vredig bestaan leidt hoewel je wordt omringd door mensen die agressief en gewelddadig zijn. Maar hoe bevrijdt de geest zichzelf van zijn opgekropte geweld, aangekweekt geweld, zelfbeschermend geweld, agressief geweld, het geweld van competitie, het geweld van iemand proberen te zijn, het geweld van jezelf disciplineren volgens een patroon, het streven om iets te worden, de pogingen jezelf te onderdrukken en te tiranniseren, de wreedheid jegens jezelf met de bedoeling niet gewelddadig te zijn – hoe kan de geest zich van al deze vormen van geweld bevrijden?

De bron van geweld is het ‘ik’, het ego, het zelf, dat zich op talrijke manieren uitdrukt – in tegenstrijdigheid, in het streven iemand te worden, in de verdeling tussen het ‘ik’ en het niet ‘ik’, het bewuste en het onbewuste, het ‘ik’ dat zichzelf al dan niet vereenzelvigt met de gemeenschap of de familie, etcetera Het lijkt op een steen die in een meer wordt geworpen. De golven verspreiden zich steeds verder uit en in het midden bevindt zich het ‘ik’. Zolang het ‘ik’ in welke uiterst subtiele of grove vorm dan ook blijft voortbestaan, zal er geweld zijn. De wortel is de scheiding tussen de waarnemer en het waargenomene. De waarnemer zegt, ‘Ik moet me bevrijden van gewelddadigheid’, terwijl hij gewelddadig is – wat op hypocrisie wijst, valse schijn. Er zal aan conflict nooit een einde komen zolang er een scheiding bestaat tussen de waarnemer en het waargenomene. En die scheiding leeft in jezelf, in de vorm van het ‘ik’, het ‘zelf’, het ‘zelf’ dat zich probeert te onderscheiden van de anderen. 

We zijn in onszelf verdeeld, vol tegenstrijdigheid. We leven in fragmentatie. Een van deze vele fragmenten denkt dat het bevoegd is om waar te nemen. Hoewel het zich door vele associaties tot autoriteit heeft opgeworpen, blijft het een fragment, te midden van vele fragmenten. En dat ene fragment kijkt en zegt: ‘Ik begrijp het, ik weet wat de juiste handelwijze is’. In die verbrokkeldheid en tegenstrijdigheid verkeren de verschillende fragmenten in onderling conflict.

Het eerst waar het dus op aankomt is waar te nemen zonder waarnemer. Gewaarzijn zonder keuze betekent dat je je bewust bent van de kleur van iemands kleding zonder dat je zegt, ‘Ik vind het mooi’ of ‘Ik vind het niet mooi’. Dat je alleen maar waarneemt, dat je de beweging van je eigen denken gadeslaat zonder te veroordelen, zonder te rechtvaardigen, zonder te kiezen. Als je zo kijkt zul je zien dat er geen waarnemer is. De waarnemer is de censor, de Amerikaan, de katholiek, hij is het verleden. Als hij naar het verleden kijkt, kan hij niet anders doen dan verdelen, veroordelen en rechtvaardigen.

Het gaat er om de dingen te zien zonder scheiding. Weet je wat dit betekent, dat de geest niet langer bezig is met analyseren, maar feitelijk waarneemt, direct ziet en daardoor direct handelt? Het betekent een geest waarbinnen geen enkele verdeeldheid bestaat. Het is een totale, hele geest – een gezonde geest. De waarheid is niet ‘wat is’, dat ‘wat is’ is verdeeldheid, zwart en wit, de Arabieren en de Joden, al die ellendige dingen die in deze wereld gebeuren.

Naar jezelf kijken, naar een wolk, naar de schoonheid van een prachtige lente. Naar jezelf kijken zonder last van kennis. Naar jezelf kijken en op hetzelfde moment leren, zonder die accumulatie van leren, zodat de geest voortdurend in staat is in vrijheid waar te nemen. Alleen een jonge geest kan leren, niet de geest die beladen is met kennis. En leren betekent in jezelf onverdeeld waarnemen, zonder analyse, zonder de censor die een scheiding maakt tussen goed en kwaad, tussen ‘wat zou moeten’ en ‘wat niet zou moeeten’. Als je zo waarneemt, zal de geest ontdekken dat aan alle conflict een einde komt.


Jiddu Krishnamurti

Stilte en aandacht
Je hoort tegenwoordig veel het begrip
dat mensen mondiger geworden zijn...

Maar bijna nooit hoor je dat mensen
innerlijk stil en aandachtiger geworden zijn.


Pascal delay

23 maart 2016

Osho: De wereld wakker maken

Mooji: Woorden uit het hart

Leven met hart en zielDe welvaart en de overvloed,
ze hebben ons verward.
Wij zijn voor het grootste deel een brein,
voor het kleinste deel een hart.
Wat leven was met hart en ziel,
werd leven met het hoofd.
De vonk, die leven leven doet,
is ongeveer gedoofd.
 
Toon Hermans

De sleutel van bevrijding


Als je de sleutel naar bevrijding zoekt,
is er slecht nieuws en goed nieuws.
Het slechte nieuws is:
er is helemaal geen sleutel tot bevrijding.
Het goede nieuws is:
de deur staat altijd open.
 
Jan Kersschot

Vrede verstorenMensen willen in vrede met zichzelf leven,
maar met alles wat ze doen om die vrede te vinden,
vernietigen ze de vrede die er al is.
 
Jiddu Krishnamurti

De lamp van waarheidOntsteek de lamp van waarheid,
nu de leugen zich als een machtige olievlek over heel de wereld spreidt.
Wees een lamp voor jezelf en voor alle levende wezens.
Laat je innerlijk als een vuurtoren schijnen
over de woeste branding van de zee der huiveringen.

Marcel Messing 

(Uit: De meester van de eindtijd)

Het leven heeft jou al gekozenIk kan het beste niet kiezen.
Het beste kiest mij.

Rabindranath Tagore

Wees blij zoals het isWees tevreden met wat je hebt,
wees blij met de dingen zoals ze zijn.
Wanneer je beseft dat er niets ontbreekt,
behoort de hele wereld jou toe.

Lao Tse

22 maart 2016

Eenvoud en diepteAls alles is gezegd wat zegbaar is 
gedaan wat doenbaar is 
vestigt zich in ons de stilte 
en de roerloosheid 
de eenvoud en de diepte
 
Erik van Ruysbeek

Bart Peeters Zonder liefde kan de hemel niet bestaan 2016

8 maart 2016

Marcel Messing: Vrouwe justitiaVrouwe Justitia
Een reisverhaal door het landschap van recht en onrecht


 
Op mijn reis door vele landen
zag ik uw hemelse gestalte veranderen.
In Babylon, Heliopolis, Rome en Athene,
in Constantinopel en Ankara, 
in New York en Moskou,
in Parijs, Brussel, Den Haag en Jeruzalem,
overal ter wereld zag ik het.

 
Van een waardige, gesluierde godin,
die eens rechtopstaand oordeelde 
zonder aanzien des persoons, 
het zwaard van geestkracht in de hand, 
de weegschaal van daad en gevolg in balans,
zag ik u veranderen in een schimmige gestalte
die zich voortaan zonder sluier verborg
achter steeds dikker wordende wetboeken
van wetgeleerden en schriftgeleerden,
zag ik het zwaard van partijdigheid,
de weegschaal uit balans.

 
Toen u nog de godin van het recht was,
afgestemd op de kosmische wet van oorzaak en gevolg,
zag ik het grote mededogen
dat zich achter uw sluier verborg
van waaruit u, na wikken en wegen,
uw vonnis voltrok
en hun die onrecht begingen
de spiegel voorhield
van de gevolgen van hun daden.

 
In het wisselend decor van de wereld
wisselde ook u regelmatig van rol.
Toen harde en donkere geluiden
uit schorre kelen klonken,
demonen slag leverden met strijders voor de waarheid,
goden en giganten elkaar bestreden,
tempels van het recht bouwvallig werden,
zag ik de weegschaal van het recht bezwijken
onder het gewicht van onrecht.

 
Nu eens zag ik u verschuilen
achter godsdienstige wetten en plichten,
dan weer heulen met priesters van onderdrukking,
luisteren naar inquisiteurs, kruistochtridders,
religieuze machthebbers, papen en presidenten, 
verdorven lieden die steun zochten bij valse goden,
gebeeldhouwd in vergane tijd.

 
Soms hoorde ik u een oordeel vellen
over zwakken en zieken,
over armlastigen en verdwaalden,
zag ik dat u onderscheid maakte
tussen mensen van rang en stand,
van afkomst en status,
van verschillende kleur en taal,
zag ik hoe u bereid was u te tooien
in de scharlaken mantel van ontucht
en het recht verkrachtte.


 
Terwijl mensen kreupel door de straten liepen,
zat u op een vergulde troon
naast de vorsten van deze wereld,
bedwelmd door de roes van wereldse macht.
Steeds meer volgde u de adviezen op
van de machtigen en de rijken der aarde,
werd u van de rechtschapen Vrouwe Justitia
de hoer van de prinsen der duisternis.
Onder de naam van het recht
zaaide u splitsing en verdeeldheid
waarbij sierlijke toga’s van macht
zich ritselend om u heen bewogen
en protserige pruiken van lang, krullend haar
perkamenten gezichten vol leugens verborgen.

 
Uw aura van licht verbleekte
in de naderende wereldnacht,
uw gerechtshoven en tribunalen
zijn steeds meer in handen gevallen 
van overspelige machten achter het wereldtoneel,
van hen die regeringen regeren,
van hen die vaak een dubbelleven leiden,
van adviseurs die leven van de adem van bedrog.

 
Uw stilzwijgen werd groter en groter
naarmate oorlog, foltering, onderdrukking,
slavernij, apartheid, armoede, uitbuiting,
economisch bedrog, diefstal, geweld,
seksueel misbruik, grove leugens en terreur
over heel de wereld toenamen
en kreten van lijden overal hoorbaar waren.
Zelfs binnen de tempels van het recht
is het onrecht al binnengeslopen
en dreigen de lichtende zuilen van de waarheid
bedolven te worden onder de grijze as van de leugen.

 
Vrouwe Justitia,
hoort u dan niet dat zij die de waarheid spreken
voor leugenaar worden uitgemaakt,
veroordeeld worden door het kromzwaard
van zogenaamd recht?
Merkt u dan niet dat de machtigen der aarde
zich verschuilen achter eigen gemaakte wetten
die zij u vanuit hun duistere en geheime plaatsen dicteren?


 
Vrouwe Justitia, 
ziet u niet hoe premiers en monarchen,
dictators en oligarchen,
bankiers en farmaceuten,
drugsbaronnen, oliemagnaten en wapenhandelaren,
kindermisbruikers en sporthelden,
politici en priesters,
inspecteurs, deurwaarders en cipiers,
juristen, advocaten en procureurs, 
officieren van justitie en rechters
u steeds meer gekneveld hebben, 
de teugels van het recht in hun handen namen,
en u mennen voor de koets van hun leugens?

 
Vrouwe Justitia,
ziet u dan niet de ontelbare ogen
die u aanklagen vanuit vertrapt recht,
omdat u maar al te vaak onrecht zegevieren laat
in theatrale schijnprocessen? 
Zie u dan niet hoe het leger van
onschuldig veroordeelden dagelijks groeit?
Dit leger draagt geen wapens,
maar vaandels van waarachtigheid.
Het wandelt vreedzaam 
door stegen en straten,
door provincies en landen.
Wacht het op een nieuwe Émile Zola
die zal roepen: ‘Vrouwe Justitia, j’accuse’?

 
Vrouwe Justitia,
ik heb een droom.
Een droom dat u weer opstaat in waardigheid,
de sluier van licht en waarachtigheid
weer volwaardig draagt
en vanuit de kracht van de onmetelijke geest
nimmermeer mensen oordeelt of veroordeelt
die strijden tegen onrecht,
die opkomen voor het heil der levende wezens,
die klokken luiden in dorpen, steden en landen – 
mensen waarvan u diep in uw hart weet
dat zij een rechtvaardige strijd voeren,
trouw aan het leven.

 
Vrouwe Justitia,
ik heb een droom.
Een droom waarin ik u zie oprijzen uit het graf
van de in ontbinding zijnde rechten van de mens,
gekleed in de onkreukbare mantel van eerbaarheid,
gerespecteerd door alle mensen,
die niet meer gevraagd worden
om voor u recht te gaan staan
als u de rechtszaal van de wereld binnentreedt.
Immers, u staat nu op voor hen,
in naam van het recht, de wijsheid en het mededogen.

 
Vrouwe Justitia,
zal eens de tijd aanbreken dat uw rol vervuld is,
dat alle rechtszalen en wetboeken gesloten kunnen worden,
omdat het in het hart van ieder mens geschreven recht,
het eeuwige licht der waarheid, zegevieren zal?
 
© Marcel Messing
 
 
 

Marcel Messing: nieuwsbrief Februari 2016De ontwikkelingen in de wereld gaan steeds sneller, tragisch genoeg niet altijd even positief. Net zozeer als het van weinig inzicht getuigt om valse hoop te koesteren, zo getuigt het ook niet van inzicht om hopeloos te worden, al nodigt de wereldsituatie voor velen wellicht hiertoe uit.


 
Dat er op onze planeet iets grondig mis is, wordt voor meer en meer mensen duidelijk. Overal klinkt het geroffel van oorlogstrommels, is er sprake van oorlogsgeruchten, terroristische aanslagen en fusillades. Noord-Korea kondigde onlangs nog met een grote militaire parade zijn H-bom aan, een waterstofbom die duizend keer krachtiger is dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki. De langeafstandsraketten om landen als Japan, China en Amerika te treffen, liggen al klaar.
Het Midden-Oosten kan ieder moment in brand vliegen door jarenlange oorlogen, met name in Syrië, en wellicht binnenkort opnieuw in Libië. Apocalyptische beelden van terroristische aanslagen en kapotgebombardeerde steden worden dagelijks op het netvlies van miljarden mensen vastgelegd. Het voortdurend geweld tussen Israël en de Palestijnen neemt steeds gevaarlijker vormen aan. Tegelijkertijd volgt Israël met argusogen de ontwikkelingen in Iran. Afghanistan blijft een kruitvat, net als vele landen in Afrika (o.a. Mali). De spanningen tussen Amerika, Rusland en Turkije nemen toe, terwijl getracht wordt om via de NAVO een confrontatie uit te lokken tussen Amerika en Rusland, waarbij China in een grote oorlog zou kunnen worden meegesleept. En als klap op de vuurpijl wordt getracht om via desinformatie de menselijke geest te manipuleren.


 
In heel de wereld vinden aardbevingen plaats en barsten er steeds meer vulkanen uit. Overstromingen, sneeuwstormen, plotselinge koude, orkanen en tornado’s, eindeloze stromen van ontheemde mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten, onrust en toenemende spanningen in en tussen landen, steeds meer protestdemonstraties en stakingen, sociale onrust, massale werkeloosheid, rondtrekkende bendes, wankelende beurzen en een Europa dat uiteen dreigt te vallen. Een wereld op drift, waarin duizenden hamers van haat iedere hoop op vrede de grond in trachten te slaan. 
Wat eens stabiel leek, blijkt uiterst kwetsbaar te zijn, onderhevig aan fundamentele veranderingen. De essentiële waarden en rechten van de mens worden dagelijks vertrapt. Tallozen leven zonder een doel in hun leven, bevinden zich in een toestand van inertie, raken depressief of krijgen een burn-out, plegen zelfdoding, niet (meer) wetend dat de mens bovenal een spiritueel wezen is en dat dwars door de duisternis heen het onvergankelijke Licht altijd aanwezig is. Zeker, niet gemakkelijk om ons hiervan in deze tijd bewust te zijn, maar absoluut mogelijk.
 
Al een paar duizend jaar geleden zei Jezus over deze tijd: ‘Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Wees waakzaam en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde [van het tijdvak] nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen in verschillende gebieden hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat alles is het begin van de geboorteweeën.’ (Mattheüs 24:6-8)


 
Het is onze tijd waarin dit alles zich afspeelt. Onze wereld. Hier en nu. Apocalyps nu. (Apocalyps komt van het Griekse woord apocalupsis, dat ‘onthulling’, ‘ontsluiering’ of ‘openbaring’ betekent.) Alle oorzaken en gevolgen van een hele tijdcyclus komen nu op grote en kleine schaal versneld bijeen. Zoals na een vloed in het schuim der zee al het vuil en al de vunzigheid zichtbaar worden, zo komt op de tijdslijn van een eindigende cyclus de drab van de wereld naar boven, die het helder zicht van velen vertroebeld.
Nu de slotscène van een dramatisch wereldgebeuren zich voor onze ogen ontrolt, kunnen we zonder bril, toneelkijker of satelliet haarscherp zien hoe dit luguber theater in elkaar is gezet door verdorven poppenspelers achter de coulissen, aangestuurd door demonische geesten. Meer en meer zijn de spotlights van dappere klokkenluiders op hen gericht, waardoor het grote demasqué kan plaatsvinden. Dwars door de verwarring en de chaos heen, zien we talloze maskers vallen. Maar de pionnen van de machtselite proberen uit alle macht de gordijnen van dit theater weer dicht te trekken om ons het zicht op de waarheid te ontnemen en door te gaan met hun desinformatieoorlog, daarbij dankbaar geholpen door de mainstreammedia. En de souffleurs van de nieuwe wereldorde (NWO) blijven hun ‘democratisch’ gekozen leiders (lijders) sluwe teksten influisteren. De machtigen der aarde blijken zieke wereldleiders te zijn, dronken, plunderende caesars, hunkerend naar nog meer macht, geperverteerd, getraumatiseerd in hun jonge jaren of psychopathisch van karakter, overschaduwd door onzichtbare machten en krachten, archonten (archontoi) genoemd.


 
Het is de hoogste tijd om in een wereld die in brand dreigt te vliegen de weg naar binnen te gaan, ín de wereld te zijn, maar niet ván de wereld. Wat zal onze bijdrage zijn? Armen over elkaar en wachten op het einde van de oude wereld, terwijl de klakkende laarzen van de vertegenwoordigers van de fascistische NWO alsmaar luider hoorbaar worden? Wat zal ónze verantwoordelijkheid zijn? Handelen of niet handelen? Laten we alles maar aan anderen over? Aan moedige klokkenluiders? Aan een deus ex machina? Aan buitenaardsen? Neutraliteit, onverschilligheid, inertie of lafheid hebben nog nimmer het kwaad kunnen tegenhouden en nog nimmer het pad naar bevrijding mogelijk gemaakt. Laten we blijven vertrouwen op het licht. Laten we waakzaam blijven en tegelijkertijd de duistere krachten, zonder ons ermee te verbinden, in het licht tillen. Immers, het kwaad rukt steeds meer op, omdat zij die van goede wil zijn nog al te vaak zwijgen.


 
Bijdragen voor deze maand: 
2. Rêverie de l’Ariège (een mijmering over de Ariège), op verzoek van een lokaal tijdschrift.
3. Teksten ter overweging, in een nieuwe rubriek 'Inspiratie' om de geest te voeden en de lamp van de ziel brandend te houden.
 
Ter informatie: 
In het kader van het 70-jarig bestaan van het Studium Generale van de Technische Universiteit te Delft
zal ik op 9 mei a.s. van 20.00 – 22.30 uur een openbare lezing geven.
Voorlopige titel: ‘Op weg naar de cyborg? Transhumanisme en ethiek’.
Toegang gratis.
Nadere informatie en inhoudsopgave volgen op deze webpagina:
http://sg.tudelft.nl/event/de-cyborg-toekomst-van-de-mensheid/  
 
Mede namens Marijke alle goeds, veel kracht en wijsheid toegewenst! Et lux in tenebris lucet, en het licht schijnt in de duisternis. (naar Joh. 1:5) Altijd!
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =