= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


31 augustus 2010

School stopt RFID-chip in kleding leerlingen


Een school in Californië stopt RFID-chips in de kleding van leerlingen om de kinderen zo te kunnen volgen. Naar eigen zeggen bespaart de maatregel schoolpersoneel tijd en geld. Het systeem werd twee weken geleden geïntroduceerd en bestaat uit een RFID-chip die aan de kleding van de kinderen wordt toegevoegd. De RFID-chip stuurt signalen naar sensoren, waarmee personeel kan zien waar de leerlingen zich bevinden, of ze spijbelen en of ze al hebben gegeten of niet.

Volgens de school krijgen leraren zo meer tijd, omdat ze niet meer op papier hoeven bij te houden of de kinderen aanwezig zijn en of ze hebben gegeten. Het 40.000 euro kostende systeem, dat gefinancierd werd door de Amerikaanse overheid, zou jaarlijks duizenden manuren kunnen besparen.

Misbruik
Burgerrechtenbeweging Electronic Frontier Foundation waarschuwt dat de chips een zeer gedetailleerd beeld kunnen geven van wat een kind op school doet. Gegevens die eenvoudig zijn te misbruiken.

"Als de RFID-chip laat zien dat een kind veel beweegt, kan hij of zij dan als hyperactief worden beschouwd? En als een kind weinig beweegt, kan hij dan als lui worden bestempeld? Hoe lang blijven de gegevens en de terecht of onterecht getrokken conclusies in het dossier van de kinderen bewaard? Kunnen ouders kiezen dat hun kind niet gevolgd wordt? Hoeveel van dit soort programma's ondersteunt de Amerikaanse overheid?", vraagt Rebecca Jeschke zich af.

Bron: http://www.security.nl/artikel/34320/1/School_stopt_RFID-chip_in_kleding_leerlingen.html

29 augustus 2010

De Wereld Van De Ziel


De wereld ligt in de handen van de ziel
Wie de ziel negeert en leeft vanuit
macht en begeerte
zal verwoestende situaties aantrekken
die dienen tot wakkerschudden

Pas wanneer we leren in eenheid
en mededogen leven
zal zich een nieuwe wereld
openen die ongeziene krachten
zal teweegbrengen

De natuur heeft haar eigen
verwoestende kracht tot
het heropbouwen van alle leven

Macht uitoefenen is de grootste illusie
van de mensheid die meestal pas
ingezien word als al onze bezittingen
zullen verdwijnen

De wereld ligt in de handen van de ziel
deze straalt en overstijgt all vorm
het is nooit telaat om naar haar te luisteren

Laten we niet wachten op beslissingen van politieke machten
maar de wereld zelf maken waarvoor zij bedoelt is
er is niets dat opkan tegen de kracht van de ziel
die vanuit eenheid en aandacht leeft

Vanuit deze eenheid herstelt de wereld zichzelf

27 augustus 2010

Docu: Kinderen vol LevenToshiro Kanamori, een leraar van het vierde leerjaar leert
zijn leerlingen niet alleen hoe student te zijn maar ook hoe te leven.
Hij geeft hen lessen over teamspirit, eenheid en de belangrijkheid
van openheid, hoe het leven aan te kunnen en de gevolgen van
pesterijen.

In deze ingrijpende documentaire Kinderen vol leven
leert het vierde leerjaar van de basisschool Kanazawa
noord-westen van Tokyo over mededogen door hun
eigen leraar Toshiro Kanamori.

Hij geeft hen de opdracht een brief te schrijven
over hun innerlijke gevoelens en deze luidop
voor te dragen aan de klas. Door hun leven
te delen met elkaar beginnen de kinderen
de belangrijkheid in te zien van zorg te dragen
voor hun mede leerlingen.

Toshiro is een onvoorstelbaar voorbeeld van
hoe leraars over heel de wereld zouden
moeten zijn. Hij begrijpt als geen ander hoe
kinderen echte dingen te leren en heeft dan
ook een positief verschil gemaakt in het leven
van deze 10-jarigen.

Bekijk de volledige docu hier:
http://topdocumentaryfilms.com/children-full-of-life/


26 augustus 2010

Eeuwige rijkdomDe ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.

De geest van het Nu


Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment.

Zielendans


Tezamen werd je geboren en samen zul je voor immer zijn.
Je zult tezamen zijn als de witte vleugelen van de dood je dagen verstrooien.
Ja, je zult zelfs tezamen zijn in Gods stille herinnering.

Maar laten er tussenruimten zijn in je samenzijn. Laat de winden des hemels tussen je dansen.
Heb elkander lief, maar maakt van de liefde geen band: laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen de kusten van je zielen.
Zingt en danst tezamen en weest blij, maar bent ieder alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek.
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen:
want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf.

Diepe stilte


Ofschoon we voortdurend
worden overspoeld door
een golf van woorden,
is onze diepte
voor immer stil.


De spiegel van het zelf


Als je staat aan het begin van je kennen,
sta je aan het begin van je voelen.
Wie alleen kan zien wat het licht onthult
en alleen kan horen wat het geluid verkondigt,
ziet en hoort eigenlijk niets.

De werkelijkheid van iemand anders
is niet gelegen in het feit wat hij je onthult
maar in wat hij je niet kan onthullen.
Als je hem dus wilt begrijpen
luister dan niet naar wat hij zegt,
maar veel meer naar wat hij niet zegt.

Jij en ik blijven vreemden voor het leven,
voor elkaar en voor onszelf,
tot de dag waarop jij spreekt en ik luister
omdat ik meen dat jouw stem mijn eigen stem is
en ik, wanneer ik voor je sta,
meen dat ik mezelf zie staan voor een spiegel.

Verwantschap van Liefde
Het is verkeerd te denken.....

dat liefde ontstaat uit lang met elkaar omgaan

en volhardende hofmakerij.

Liefde is de vrucht van geestverwantschap

en als deze niet in een oogwenk wordt gewekt,

zal zij in geen jaren of zelfs generaties ontstaan.

Zo verandert de uiterlijke verschijningsvorm

van de dingen

in overeenstemming met onze gevoelens

en zo zien we daarin toverkracht en schoonheid,

terwijl deze zich in werkelijkheid

in onszelf bevinden.

Organisaties vragen snel Belgisch actieplan hernieuwbare energie
Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF willen dat België bij Europa zo snel mogelijk zijn actieplan rond hernieuwbare energie indient. In dat plan moet ons land aangeven hoe het de opgelegde doelstelling zal nakomen om tegen 2020 voor minstens 13% hernieuwbare energie te zorgen.

"Negentien Europese landen dienden hun actieplan al in, van het Belgische actieplan is er echter nog steeds geen spoor", laken de milieuorganisaties. Dat het plan, dat eind juni al moest zijn ingediend, er nog altijd niet is, getuigt volgens BBL, WWF en Greenpeace van een gebrek aan toekomstvisie. "Hiermee legt de regering een hypotheek op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en bijgevolg ook op het klimaat en de economie", stelt Sara Van Dyck van BBL. Volgens de organisaties maakt België als huidig voorzitter van de EU ook een zeer slechte beurt.

Samen met een paar Oost-Europese landen is België een van de weinige landen die hun huiswerk nog niet hebben gemaakt.
Duizenden banen creëren BBL, WWF en Greenpeace willen vooral dat de doelstelling van 13% volledig in ons land wordt gehaald. Ze maken zich hierover ongerust omdat België als een van de weinige lidstaten de mogelijkheid openliet om hernieuwbare energie in het buitenland aan te kopen.

Dat zou volgens hen een gemiste kans betekenen, vooral omdat de doelstelling perfect haalbaar is, de Vlaamse regering in haar regeerakkoord volop inzet op hernieuwbare energie en er ondertussen al tal van studies zijn dat de sector van de hernieuwbare energie duizenden banen kan creëren.

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1149571/2010/08/26/Organisaties-vragen-snel-Belgisch-actieplan-hernieuwbare-energie.dhtml

25 augustus 2010

Studenten gevraagd om aanslag te plannen


Studenten uit West Australische Hogeschool zijn
gevraagd om een terroristische aanslag te plannen
die zoveel mogelijk onschuldige mensen kan doden
als deel van hun opdracht.

De leraar van milleu en maatschappij van de hogeschool
Kalgoorlieboulder gemeenschap vroeg 10 leerlingen
een chemische of biologische terroristische aanslag
te simuleren op een nietsvermoedende australische
gemeenschap, zo meld de West australische krant.

"Jullie doel is zoveel mogelijk onschuldige mensen
te doden om een duidelijke boodschap te verkrijgen.

De studenten moesten hun keuze slachtoffers verantwoorden
en het beste tijdstip en plaats van hun aanval.

De vijftien jarige student Sarah Gilbert zei dat
ze geschokt was deze opdracht te krijgen
omdat het bezit van dit soort dingen in huis
kan leiden tot arrestatie.

Maar zei ze er is een verschil tussen terrorist zijn
en leren over terrorisme, dat zijn twee verschilldende
dingen.

Sarah's moeder Tania deelde de krant mee dat deze opdracht
dubbel gewelddadig was omdat een famillielid gedood
werd in de bombardementen in Bali van 2002.

De directeur Terry Martino ging akkoord dat deze
opdracht ongepast was en deze taak ook
heeft ingetrokken van zodra hij op de hoogte was.

De relatief onervaren leraar deed een goedbedoelde maar
misleidende poging om de leerlingen in te zetten voor
een opdracht over een hedendaags conflict en de manier
waarop geloof en waarden invloed hebben op motieven
en gedrag zo deelde de directeur mee aan de krant.

De studenten werden eraan herinnerd dat de leeraar
in geen enkele zin terrorisme promootte en als
ze deze opdracht hadden geweigerd niemand
ging worden benadeeld.

Bron: http://www.sbs.com.au/news/article/1336057/Students-asked-to-plan-%27terror-attack%27

23 augustus 2010

Klokkenluider Cryptome


Cryptome verwelkomt documenten voor publicatie
die wereldwijd verboden worden door
overheden, met in het bijzonder materiaal over
vrijheid van meningsuiting, privacy, cryptologie,
technologie voor dubbel gebruik, nationale veiligheid en
geheime overheden.
Cryptome host meer dan 54.000 documenten
waaronder foto's van amerikaanse soldaten
die in irak vermoord werden, lijsten van mensen
waarvan vermoed word MI6 agenten te zijn en
gedetailleerde luchtopnames van overheidsvoorzieningen.

Bronnen:

http://cryptome.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptome


De kracht van alternatieve media


Terwijl het politieke ontwaken wereldwijd tot gevolg heeft dat controlemechanismen falen, zorgen de huidige financiële crisis en de hieruit voortvloeiende machtsgreep van de banken voor een nieuw probleem voor alle vrije mensen overal ter wereld.

Een korte blik op de huidige heersende media laat zien dat deze faalt om deze historische tijd juist te verslaan. Er duiken alternatieve nieuwsbronnen op. De regeringen leggen belastingen op aan alternatieve websites, in een poging de nieuwe concurrentie de das om te doen. Verschillende kranten plaatsen hun inhoud ook online en vragen geld voor die service.

In deze 21ste eeuw zijn de online media de grootste aanbieders van het nieuws. China heeft een groot deel van internet geblokkeerd voor zijn burgers.

Controle te houden is de enige reden hiervoor. Schrijver en “internet criticus” Andrew Keen meent dat het wereldwijde internet in de toekomst in de gaten zal worden gehouden door zogenaamde ‘poortwachters’ die de geposte informatie moeten verifiëren op hun juistheid. Het ‘Outlook 2009 rapport’ uit het november nummer van The Futurist schrijft dat:

“Internetondernemer Andrew Keen gelooft dat het anonieme internet 2.0 plaats zal maken voor een meer open internet 3.0, waarin poortwachters de informatie zullen checken op nauwkeurigheid.”

Blogger Andrew Steel schrijft, na een incident waarin Congreslid Bob Etheridge van Noord Carolina betrokken was, dat camera’s nu overal gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor iedereen. De camera’s en de populariteit van You Tube maken van de gewone burgers journalisten, dit fenomeen heeft de macht van de heersende media verminderd, ze kunnen minder invloed uitoefenen op de realiteit.

De intelligentsia in de regering zijn het erover eens dat informatie moet worden gefiltreerd. Samenzweringstheorieën vinden teveel navolging dus moet de elite de samenleving sturen naar “de juiste manier van denken”. Deze sociale beïnvloeding is de drijvende kracht achter vele initiatieven die nu vanuit het Witte Huis van president Obama komen.

De heersende media probeert zijn positie te behouden en de wildgroei van alternatieve nieuwssites de mond te snoeren. Maar de explosieve groei hiervan is een teken dat zij niet beteugeld kunnen worden. Bloggers en alternatieve nieuwssites komen met verhalen naar buiten die van grote betekenis zijn en alle spectra van de samenleving betreffen. Een voorbeeld: BP’s poging om gefotoshopte beelden te gebruiken om de schoonmaak resultaten in de Golf van Mexico te verbeteren zijn door een blogger aan het licht gebracht.


Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M64&ss=P1002&l=NL

Zo onafhankelijk mogelijk leven, het kan!


Het wereldtoneel snelt aan ons voorbij en we zien momenteel naast economische problemen ook de dreigende voedseltekorten. Als we goed waarnemen zijn er redenen genoeg om zo onafhankelijk mogelijk te leven.

We kunnen eraan werken onszelf zo veel mogelijk los maken van markteconomie en manipulatie en prijsstijgingen. Daarbij is het van belang onze gezondheid voor te laten gaan. Die houding zal direct bijdragen aan het krijgen van meer waardering voor alle leven, alles wat groeit en bloeit en ons in voorbije eeuwen voorzag van wat we nodig hadden. Dat zorgt er meteen voor dat er meer balans in ons leven komt en daar kan een gemeenschapsgevoel uit ontstaan dat ons kan helpen in groepsverband oplossingen te zoeken voor de problemen van deze tijd.

Een van de grote problemen is dat we consumenten zijn geworden en vrijwel niets meer zelf produceren, daardoor is de afhankelijkheid sterk toegenomen.

Hier volgen 10 suggesties die je kunnen helpen onafhankelijker te leven:
  1. Verminder je schulden: naast leningen is het vooral belangrijk om de schulden van uw credit kaart onder controle te houden, want het systeem van de credit kaarten is compleet corrupt.
  2. Consumeer minder: evalueer uw huidige budget en bepaal nauwkeurig welke uitgaven absoluut noodzakelijk zijn. Zoek naar de uitgaven in uw leven die luxe zijn en die u eventueel zou kunnen laten, omdat ze niet echt nodig zijn.
  3. Gebruik minder energie: verander de gloeilampen die u gebruikt, doe de stekkers van uw video en geluidssysteem in een splitter die helemaal kan worden uitgezet om energielekken te voorkomen. Plan uw winkeluitjes zorgvuldig en denk erover na welke transportmiddelen u echt nodig heeft.
  4. Sla energie op: zorg zo mogelijk voor een alternatieve warmtebron of houdt een grote stapel hout achter de hand voor de tijd dat u dit nodig kunt hebben. Investeer in een of andere generator, bijvoorbeeld een generator die werkt op zonne-energie. Het geld dat u hieraan spendeert is de investering dubbel en dwars waard.
  5. Investeer in een voedselopslag: met de devaluerende Euro en de rijzende voedselprijzen is het verstandig een ‘voedsel spaarrekening’ te openen. Koop een goed boek hierover, een apparaat dat voedsel kan drogen of vacuüm kan verpakken, om gemakkelijk voedsel op te slaan. De beste producten om lang te bewaren zijn granen (rijst, bonen en meel), ook in potten en flessen, zaden en sommige voorverpakte voedingswaren.
  6. Verbouw uw eigen voedsel: In plaats van een gazon in uw tuin kunt u fruitbomen planten, kippen houden. Ga op verzameltochten door het bos, zoek noten en sla extra zaden op! Ga op zoek naar informatie over eten van planten en kruiden uit de natuur.
  7. Leer nieuwe vaardigheden: Surf op het internet, lees boeken, ga op cursussen om praktische vaardigheden te leren zoals tuinieren, koken met volwaardige producten, mest maken, timmeren, alternatieve energiebronnen, natuurlijke gezondheid en welzijn enzovoort.
  8. Begin een bedrijfje om neveninkomsten te genereren: wij leven als consumenten en niet als producenten. Daar kunt u verandering in brengen door van een talent, een passie of je hobby een middel te maken waaruit u extra inkomsten binnen krijgt. Wie weet, het zou wel eens je pad kunnen worden naar volledige financiële onafhankelijkheid.
  9. Installeer alternatieve energiebronnen: Begin met kleine installaties zoals een heetwater boiler of een koelkast die op zonne-energie werkt of een houtoven. Als je niet veel geld hebt, ga dan stap voor stap, totdat je onafhankelijk bent geworden.
  10. Oplossingen voor uw gemeenschap: Begin bijvoorbeeld een locale coöperatie voor voedingswaren, producten en diensten. Treedt toe tot discussiegroepen om betrokken te raken in de weg naar zelfredzaamheid. Deel je verhaal met iedereen en zoek steun bij elkaar.

Deze maatregelen zullen u geld besparen terwijl u steeds dichterbij de onafhankelijkheid komt, het uiteindelijke doel. Elke actie die u onderneemt om eenvoudiger te gaan leven maken u losser van de controlesystemen die gecreëerd worden om uw leven gecompliceerder te maken.


Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M67&ss=P1007&l=NL

Licht Orbs overal waarneembaar

De nieuwe generatie digitale camera's met iso
lenzen kunnen overal orbs vastleggen
op zowel foto's als digitale films.
De foto's die getrokken worden met flits
spiegelen de fotonen in de orbs, zowel
overdag al s'nachts.Sichuan provincie china aardbeving wake

malinta tunnel spirits orbs 2010
Fotografie Anna van der Horst Oosterhout


Hoe groter de bijeenkomst van mensen
des te meer orbs kunnen vastgelegd
worden op foto's.
Ook verschillende kleuren en vormen
worden gemeld.
Op vele televisie zenders worden
eveneens veel dwarrelende orbs
gezien.
Vele getuigenissen nemen orbs waar
met het blote oog en zien deze als speelse
energie die de mensheid beschermen.

Pakistanen wantrouwen officiële hulpverleningVeel Pakistanen die de slachtoffers van de overstromingen in hun land willen helpen, vertrouwen de officiële hulpkanalen voor geen zier. Sommigen raken daardoor verlamd, anderen zetten hun eigen hulpacties op.

De 35-jarige Ambreen Siddiqui, een Pakistaanse moeder van twee, krijgt constant oproepen om geld of hulpgoederen over te maken via haar gsm, in e-mails en via Twitter. Ook de kranten en radio en tv in Pakistan blijven aandringen op solidariteit met de naar schatting 20 miljoen Pakistanen die door de watersnood worden getroffen.

Niet met de regering
"Veel mensen hebben alles verloren: hun huis, hun land, hun vee en soms zelfs hun gezin", zegt Siddiqui. "Ik weet niet hoe of waar ik moet beginnen." Siddiqui weet vooral niet wie ze kan vertrouwen. Ze is alleen zeker dat haar gift niet naar het hulpfonds zal gaan dat opgezet werd door de Pakistaanse premier Yusuf Raza Gilani.

En dat hoor je overal: er heerst diep wantrouwen tegenover de regering, en veel mensen zijn kwaad. Het begon met de reis van president Asif Ali Zardari naar Frankrijk en Groot-Brittannië eerder deze maand, toen de ramp zich al duidelijk aftekende. Intussen is de kloof tussen de burgers en hun bestuurders nog breder geworden. "Ik heb nog nergens in de media gehoord hoeveel de elite bijdraagt tot het hulpfonds", zegt de 75-jarige Salma Ahmad. "Hoe kan de regering dan verwachten dat ik mijn geld erin stop?"

"Deze regering is niet eerlijk, dat is wat de media elke dag herhalen", zegt Azra Ahsan, een verloskundige uit de havenstad Karachi. "Er komen geen weerleggingen, en dat betekent dat het allemaal waar is. De boodschap is dat het hen niet kan schelen. Vorige avond hoorde ik onze minister van Buitenlandse Zaken uitgeweken Pakistani in de VS oproepen gul geld over te maken. Als jullie de regering niet vertrouwen, kunnen jullie groepen steunen die jullie wel vertrouwen, klonk het. Een regering zoiets horen toegeven is belachelijk."

Eigen hulpacties
Sommige Pakistanen zamelen zelf hulpgoederen en geld in. Salim Tabani, een fabriekseigenaar uit Karachi, bracht vier vrachtwagenlandingen met voedselpaketten die hij samen mt zijn vrienden financierde naar Khairpur en Kashmore, twee getroffen districten in de provincie Sindh. "Nu weet ik beter wat er nodig is; volgende week breng ik meer hulpgoederen", zegt Tabani.

Karachi gonst van de inzamelingsacties. Een vrouwengroep verzamelt lege plastic flessen en vult ze met zuiver water. Studenten textieldesign maken dekens, matrassen en hangmatten uit oude kleren. Een kunstgalerij haalde bij een benefietverkoop van 88 kunstenaars 1,26 Pakistaanse roepie (110.000 euro) op.

In Peshawar, in de noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa, heeft de 32-jarige Najiullah Khattak zelfs al meer dan 2,2 miljoen roepie (196.000 euro) opgehaald met een inzamelingsactie via Facebook.

Hulp van extremisten
De omvang van de ramp is zo groot dat sommige Pakistanen er zelfs geen graten in zien dat extremistische groepen ook een handje toesteken. De Falah-e-Insaniyat-stichting, de hulporganisatie van de terroristische groepering Jammat-du-Dawa die in 2008 de bloedige aanslagen in het Indiase Mumbai zou hebben gepleegd, geeft naar eigen zeggen 45.000 mensen te eten in de provincies Khyber Pakhtunkhwa, Sindh en Punjab. "Ik zie geen reden waarom dergelijke groepen niet mee in actie kunnen komen nu de nood zo hoog is", zegt Faisal Edhi van de Edhi-stichting, de grootste weldadigheidsorganisatie in Zuid-Azië die veel vertrouwen geniet. Ook de VN ziet geen probleem zolang er "op een neutrale manier" hulp wordt verleend.

Intussen maken veel Pakistanen zich zorgen dat de bereidheid om te helpen van korte duur kan zijn. De islamitische wereld viert net Ramadan, het vastenfeest waarbij gelovigen ook aan de minderbedeelden moeten denken. Als de maand voorbij is, zou de hulp kunnen terugvallen.

Bron: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1147890/2010/08/22/Pakistanen-wantrouwen-officiele-hulpverlening.dhtml

De bevrijding van inzichtWat een bevrijding om te beseffen dat


“de stem in mijn hoofd” niet is wie ik ben.

Wie ben ik dan?

Degene die het ziet.

Het bewustzijn dat er was voor het denken,

de ruimte waarin het denken – of de emotie of waarneming – plaatsvindt.


Voorbijgaande WaarnemingSpirituele zelfverwezenlijking wil zeggen dat je duidelijk ziet dat wat je waarneemt, ervaart, denkt of voelt uiteindelijk niet is wie je bent,


dat je jezelf niet kunt vinden in al die dingen die voortdurend voorbijgaan.

De kracht van het NuNooit is er in het verleden iets gebeurd


dat je er nu van kan weerhouden tegenwoordig te zijn; en als het verleden je niet kan verhinderen

nu tegenwoordig te zijn, wat voor macht heeft het dan?

De kracht van Niet-handelen
Doe door te laten. Breng tot stand vanuit stilstand. Weet vanuit niet-weten. Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige. Beantwoord onrecht zoals de natuur doet: met waarachtigheid. Bereid het moeilijke voor vanuit het makkelijke. Een heet bord soep begin je aan de rand. De moeilijkste dingen ter wereld beginnen heel makkelijk; de grootste dingen beginnen heel klein. De wijze onderneemt geen grote dingen en juist dat is zijn grootsheid. Hij die veel belooft is zelden veelbelovend.

Ware Aard
Wees wat je bent. Er moet niets komen of verschijnen. Het enige dat nodig is, is het ego verliezen.


Waar wacht je op?

De gedachte “ik heb niet gezien”,

de verwachting om te zien

en het verlangen om iets te krijgen,

zijn allemaal resultaten van het ego.

Denken is niet je ware aard.

Het inzicht van wat loslaten isLoslaten betekent niet alles in de steek laten.


Loslaten wil zeggen wakker worden en inzien:

“er is niets van mij, hoe kan ik het dan opgeven,

wat moet ik opgeven, als ik het vast kon pakken,

kon ik het loslaten.

Als ik het had, kon ik het laten gaan.”

Innerlijke blikKan ik mijzelf in een spiegel vinden?


Zodra je naar buiten kijkt heb je het zicht op jezelf verloren en blijft wat je ziet buiten jezelf.

Wend je blik naar binnen.

Innerlijke WaarheidInnerlijke vrijheid bereiken we niet door onze inspanningen;

we verwerven haar door te zien wat waar is.

Het instrument 'ik'Het woord “ik” is maar een instrument;


het strookt niet met de realiteit.

Het is een noodzakelijk woord,

zelfs Boeddha gebruikt het.

Het is goed als communicatiemiddel, het geeft iets aan, maar het strookt met geen enkele realiteit.

Als ik “ik" zeg, gebruik ik simpelweg een woord om mezelf aan te duiden, maar als je in mij kijkt zul je daar geen ik vinden.

Ik heb het niet gevonden.

Ik heb gezocht en gezocht en gezocht.

Hoe meer ik naar binnen keek,

des te meer ging het in rook op.

Het ik bestaat alleen als je niet naar binnen kijkt.

Het kan alleen bestaan als je niet kijkt.

Zodra je kijkt verdwijnt het ik.

Het gaat net zo als wanneer je licht in een donkere kamer brengt; dan verdwijnt de duisternis.

Je blik naar binnen is een licht, een vlam.

Je vindt er geen duisternis –

en je ik is niets dan ingedikte duisternis.

Onderzoek van het wareAls je jezelf afvraagt wat de bron is van dit 'ik'

dan zal het 'ik' verdwijnen
Dat is het onderzoek dat tot het ultieme inzicht leidt.

21 augustus 2010

Hacker leest rfid-tags uit op tientallen meters afstandHacker Chris Paget zegt in staat te zijn om rfid-tags van de tweede generatie op een afstand van 66 meter uit te lezen. Het Amerikaanse leger zou volgens Paget in theorie zelfs een dergelijke tag op tientallen kilometers kunnen uitlezen.
Rfid-tags van de eerste generatie worden door middel van inductie geactiveerd door een lezer die de opgeslagen informatie vervolgens uitleest; ze werken alleen op korte afstand. Tags van de tweede generatie, voluit EPC Class 1 Gen 2 tag geheten, kunnen echter worden uitgelezen met een leesapparaat dat op radar gelijkende radiogolven uitzendt. De teruggestuurde radiogolven, van rond de 900MHz, bevatten de informatie.
De rfid-tags van de tweede generatie worden in de VS onder andere al toegepast in Amerikaanse rijbewijzen, paspoorten en diverse producten. Paget, die vorige week nog met eenvoudige hardware een gsm-mast simuleerde, heeft met een zelfgebouwd leesapparaat in combinatie met vrij beschikbare rfid-software en een ham-radio-licentie van de FCC geëxperimenteerd met het uitlezen van rfid class 2-tags.
Uit de testresultaten zou blijken dat de onderzochte tags door Paget tot circa 66 meter zijn uit te lezen. De afstand zou verder kunnen worden vergroot door het zendvermogen op te voeren, zo stelt de hacker, maar dit zou buiten zijn licentie vallen. Verder zou het Amerikaanse leger apparatuur hebben die de tags van tientallen kilometers zou kunnen uitlezen, terwijl de theoretische grens op circa 500 kilometer zou liggen.
Door de lage kosten van zijn systeem en de grote afstanden waarmee tags kunnen worden uitgelezen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zo meent Paget. Zo zou een crimineel de inwoners van een aantal huizen in kaart kunnen brengen aan de hand van documenten met een gen2-tag die ze bij zich dragen. Als een persoon bij een volgende ronde niet wordt gedetecteerd, is dat een aanwijzing dat de kust veilig is om in te breken.
Ook terroristen zouden mogelijkheden krijgen, bijvoorbeeld door aan de hand van de rfid-informatie vast te stellen welke nationaliteit een groep toeristen heeft, louter doordat zij een 'slim' paspoort bij zich dragen. Verder kan de voorraad van winkels in kaart worden gebracht of het voorraadbeheer in de war worden gestuurd. Het in de gaten houden van grote groepen burgers in bijvoorbeeld een winkelcentrum, vreest Paget nog het meest, omdat het niet onwaarschijnlijk is dat daarvoor in de VS een legale markt zal ontstaan.

Bron: http://totalecontrole.punt.nl/?home=1#490667

20 augustus 2010

Docu: Tapped


Altijd een plastic flesje water op zak? Tapped is een zorgvuldig opgebouwd pleidooi om dat in het vervolg te laten. Flessenwater is nu al duurder dan benzine. In de toekomst wordt toegang tot drinkwater wereldwijd een steeds groter probleem. De laatste jaren weten grote bedrijven als Nestlé, Coca Cola en Pepsi, zonder ervoor te betalen en zonder inspraak van de bevolking, toestemming te krijgen voor het oppompen van grote hoeveelheden Amerikaans gemeenschapswater. Tapped laat allerlei mensen aan het woord die zich hier zorgen over maken en er actie tegen voeren. De eerste stad in de documentaire ligt in een groen, waterrijk gebied, maar in het shot daarna is het waterniveau drastisch gedaald: droogte ligt op de loer. Dat de bedrijven die de Amerikaanse watervoorraden in handen dreigen te krijgen het algemeen belang niet bepaald dienen, wordt meer dan duidelijk in het vervolg. De enkele vertegenwoordigers die voor de camera verschijnen nemen dat beeld niet weg, ook doordat hun opmerkingen worden weerlegd door krantenberichten. Onderzoekers verklaren dat giftige stoffen niet alleen bij de productie van petflessen vrijkomen, maar ook bij het gebruik, in het water zelf dus. Dan moet het argument van de extreme vervuiling die de flessen vormen -- de zee is ervan vergeven -- nog komen.

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=72MCumz5lq4&feature=search

Thailand blokkeert Wikileaks


Rotterdam, 18 aug. De Thaise regering heeft de toegang tot klokkenluiderswebsite WikiLeaks voor zijn inwoners afgesneden. Dat heeft een woordvoerder van de regering woensdag bekendgemaakt.

De Bangkok Post schrijft dat volgens het ministerie van Informatie ,,toegang tot [WikiLeaks] tijdelijk is opgeschort". De reden van het verbod werd niet bekendgemaakt.

De Thaise regering heeft in de afgelopen jaren tienduizenden websites laten verwijderen of geblokkeerd, vooral sites met kritiek op de monarchie. Op majesteitsschennis staat maximaal 15 jaar celstraf.

WikiLeaks kwam vorige maand in het nieuws na publicatie van 92.000 documenten over de oorlog in Afghanistan, maar publiceert al sinds 2007 geheime documenten op internet. Over Thailand publiceerde de site onder meer het gecensureerde boek Verisimilitude (waarvan de auteur is opgepakt omdat hij erin de Thaise kroonprins zou hebben beledigd), een lijst van websites die in Thailand zijn geblokkeerd en videobeelden van een ,,decadent" verjaardagsfeestje voor de hond van de kroonprins.

Volgens persbureau AFP lukte het sommigen in Thailand vandaag nog wel om de site van WikiLeaks te bezoeken.

Bron: http://www.nrc.nl/buitenland/article2604180.ece/Thailand_blokkeert_WikiLeaks

De Dood van het DenkenWat je denken ook eist, geef er niet aan toe. Wacht! Als je eraan wilt toegeven, wacht dan tot de drang weg is.

Als het denken zegt: 'ik heb honger', ga dan niet eten. Wacht!

Wanneer de drang weg is, ga dan eten; maar doe het niet als het denken het eist.

Volg je denken niet, blijf zelf de meester.

De meester zei: 'het zou beter zijn als je dood ging.'

Tegen wie zei de meester: 'beter als je doodging'.

Tegen het denken en niet tegen X, want X kan niet doodgaan, X is onsterfelijk.

Het is het denken, het ego, dat ook dit probleem probeert op te lossen, terwijl het denken het niet kan oplossen.

Het probleem is alleen opgelost, als het denken dood is, als het denken er alles aan gedaan heeft en dan hulpeloos zegt: 'er is niets meer mogelijk. Ik trek me terug.'

Als het denken zich terugtrekt en jij bent voor het eerst alleen zonder denken - dan is het bewustzijn aanwezig, dan ben je getuige van iets zonder je denken - dan is het probleem opgelost.

Je hebt het geluid van één klappende hand gehoord.

Er bestaat maar één dood en dat is de dood van het denken.

Maar het denken zelf kan het niet bewerkstelligen, want als je het door middel van je denken probeert, blijft het denken de dader en oorzaak en zal overleven.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =