= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


31 januari 2011

De wijze


De wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij stand.

Universeel licht


De stralen van de zon, de geest,
werden gebroken door de vensters van het lichaam.
Als je naar de zonneschijf staart, is zij één,
maar wie ervan wordt afgeschermd
doordat hij lichamen waarneemt,
slaat aan het twijfelen.
Meervoudigheid komt voort uit het dierlijke in de geest,
het menselijke in de geest is één.
In zoverre `God hen heeft besprenkeld met Zijn licht',
is de mens wezenlijk één.
Gods licht is nooit gebroken.

De oneindige geest


Als God het huis van het lichaam wegneemt,
weeklaag dan niet, klaag niet.
O mijn ziel, er is een verborgen vreugde,
een verborgen gelukkig leven achter het gordijn
van aarde.


Weet dit: je bent in feite gevangen in de
gevangenis van je lichaam.
Als het materiële bestaan,

het fysieke lichaam, weggaat
dan blijft de geest, die jouw ware wezen is, over.


O geest die oneindig is,

O lichaam dat sterfelijk is!
O vogel van de geest,

vlieg naar waar je vandaan kwam, je thuisland,

vlieg!

De bedoeling van gods geschenken


Met al Zijn geschenken heeft God maar één doel op het oog: ons voorbereiden op het Geschenk dat Hij zelf is. En al Zijn werken - al het werk dat Hij ooit verrichtte in de hemel of op aarde - verrichtte hij alleen maar om dit nog hogere doel te verwezenlijken: dat ons geluk volmaakt zou worden. Daarom, zeg ik, moeten wij leren om voorbij en doorheen het geschonkene en voorbij en doorheen de gebeurtenissen naar God zelf te kijken, en nooit tevreden te zijn met het ding op zichzelf. Er is geen eindpunt in dit leven [waar God zou ophouden ons te verrassen met nieuwe geschenken; AP] - nee, noch was zo'n eindstation er ooit voor wie dan ook, hoe ver hij of zij ook gereisd zou mogen hebben. Sta daarom boven alles elk moment open voor de geschenken van God en wees altijd bereid om weer nieuwe geschenken van Hem te ontvangen.

Zijn vs doen


De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn. Zouden zij goed zijn en zou hun levenswijze goed zijn, dan zouden zij licht uistralen, en dan zou er een heerlijk licht uitgaan van al hun werken. Als je rechtvaardig bent, dan is ook wat je doet rechtvaardig. Denk niet dat je heiligheid kunt grondvesten op daden; veeleer groeit heiligheid uit de grond van je hele wezen. Want niet de daden heiligen ons, maar wij moeten de daden heiligen.

Niet-zijn


God, zo zegt een meester, doordringt met zijn Niet-Zijn de wereld en zijn woonplaats is nergens. Wie tot God wil komen, kome als een niets.

One Heart: Marcel messing video interview


Marcel Messing was op 12 december 2010 voor een lezing bij ONE heart in Groningen. Hij stond in een uitverkocht Huis de Beurs en vooraf heeft Arjan Bos de gelegenheid genomen om hem een aantal vragen te stellen over o.a. zijn nieuwe boek, wikileaks, buitenaards leven, vrijheid en de waarde van voorspellen.

Het is altijd een genoegen Marcel te horen spreken en we zijn dan ook blij dit video interview via internet met een groter publiek te kunnen delen.

Video: http://www.earth-matters.nl/11/1434/verborgen-nieuws/video-interview-met-marcel-messing-in-groningen-op-12-december-2010.html

30 januari 2011

Het geweld in onszelfOp technisch vlak heeft de mens ongelooflijke vooruitgang geboekt, desondanks is hij nog net zo oorlogzuchtig, hebberig, afgunstig en vervuld van grote smart als duizenden jaren geleden.

Ik zou graag met u spreken over het probleem van het bestaan in zijn totaliteit. Waarschijnlijk weet u net zo goed als de spreker wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt - de volslagen chaos, de wanorde, het geweld, de extreme vormen van wreedheid en de rellen die in oorlog eindigen. Ons leven is bijzonder gecompliceerd, verward en tegenstrijdig; niet alleen in onszelf - binnen onze huid, bij wijze van spreken - maar ook daarbuiten. Er is algehele afbraak. Waarden veranderen van dag tot dag, er is geen respect, geen autoriteit en niemand heeft ergens vertrouwen in; noch in de kerk, noch in de gevestigde orde, noch in de filosofie. Je bent dus volkomen op jezelf aangewezen als je wilt uitzoeken hoe je je in deze chaotische wereld moet opstellen. Wat is de juiste handelswijze? - als er tenminste zoiets als juist handelen bestaat.

Ik ben er zeker van dat ieder van ons zichzelf afvraagt wat de juiste handelswijze is. Dit is een zeer ernstige vraag en ik hoop dat alle aanwezigen hier echt serieus zijn, want deze bijeenkomst dient niet tot filosofisch of religieus vermaak.

...

Laten we eens kijken wat er in de wereld in feite aan de hand is; er is geweld van velerlei soort, niet alleen uiterlijk, maar ook in onze relaties. Er zijn oneindig veel nationalistische en religieuze scheidslijnen tussen mensen, iedereen keert zich tegen de ander. Wat doe je als je deze enorme verwarring, deze immense smart, gadeslaat? Is er iemand die je kan zeggen wat je moet doen? - de priester, de specialist, de psycholoog? Ze hebben geen vrede of geluk, vreugde of leven in vrijheid tot stand gebracht. Waar moet je dat dan zoeken? Als je de verantwoordelijkheid voor je eigen autoriteit opzettelijk in de speciale betekenis van het woord - zal je als individu deze autoriteit dan in jezelf gaan zoeken?

Het woord 'individualiteit' betekent 'ondeelbaarheid', niet gefragmenteerd zijn. Individualiteit betekent een totaliteit, het geheel, en het woord 'heel' betekent 'gezond', in orde. Maar je bent geen individu, je bent niet gezond omdat je verbrokkeld, in jezelf verdeeld bent, je zit vol tegenstrijdigheid, verdeeldheid en daarom ben je helemaal geen individu. Hoe kan in deze verdeeldheid het ene fragment over alle andere fragmenten gezag uitoefenen?

...

Om er achter te komen wat we moeten doen in een wereld die zo verward is, zo wreed, zo volslagen ongelukkig, moeten we niet alleen onderzoeken wat leven is - hoe het werkelijk is - maar moeten we ook begrijpen wat liefde betekent; en wat het betekent te sterven. We zullen eveneens moeten proberen te begrijpen waarnaar de mens al duizenden jaren op zoek is: of er een werkelijkheid bestaat die alle denken te boven gaat. Totdat je de complexiteit van dit hele beeld begrijpt heeft de vraag 'Wat moet ik met betrekking tot een bepaald fragment doen?' geen enkele betekenis.


Internet kill-switch terug op Amerikaanse agendaOp dezelfde dag dat het internet in Egypte werd afgesloten, kwam in de Verenigde Staten het plan voor een internet kill-switch weer terug op de agenda. De wetgeving zou president Barack Obama niet dezelfde rechten als de Egyptische president Hosni Mubarak geven, aldus de Republikeinse Senator die het plan voorstelde. De wet zou alleen bedoeld zijn om te voorkomen dat "significante cyberdreigingen" schade aanrichten.

"Mijn wetgeving biedt een mechanisme voor de overheid om met de private sector samen te werken in het geval van een echte cyberramp", aldus Collins in een e-mail tegenover Wired. "Het geeft onze natie de beste middelen om snel op een grote dreiging te reageren." In eerste instantie verliep het voorstel voordat het congres het kon behandelen. Wanneer het nu weer wordt voorgesteld is nog niet bekend.

Overheid
Volgens Robert Graham van Errata Security is het plan goedbedoeld, maar wordt het uiteindelijk een groter probleem dan het zou moeten oplossen. In tegenstelling tot wat Collins zegt, denkt Graham wel dat Obama de wetgeving kan gebruiken om het internet uit te schakelen. "En de bevolking steunt dit soort wetten, omdat ze in de competentie van de overheid geloven."Uit eigen ervaring zegt Graham dat overheidsnetwerken vaak het slechtst beveiligd zijn. Het zou dan ook irrationeel zijn om te denken dat als de overheid meer macht krijgt, het in staat is om de netwerken van anderen beter te beschermen.

Veel van de partijen die zich hiermee bezighouden, denken echt dat dit het internet veilig kan maken, maar ze hebben het volgens Graham bij het verkeerde eind. "Het eerder genoemde voorstel wordt gesteund door de beveiligingsindustrie, van Symantec tot SANS. Hoewel dit soort instellingen profiteren van cybersecurity-wetgeving, is er geen samenzwering. Ze denken echt dat het internet van meer wetgeving beter wordt, maar dat is niet het geval."

Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat mensen die een ander geluid laten horen de mond gesnoerd wordt. "We vertrouwen onze overheid teveel met het beschermen van onze belangen, terwijl het de overheid is die een bedreiging voor die belangen vormt", zegt Graham. Hij merkt op dat het internet een bron van vrijheid in de wereld is, omdat het buiten de controle van de overheid ligt. "Zelfs met een goedaardige en vriendelijke overheid als de onze, moeten we het zo houden."


Bron: http://www.security.nl/artikel/35998/1/Internet_kill-switch_terug_op_Amerikaanse_agenda.html

28 januari 2011

Wikileaks onthult nieuwe lekken over Egypte


Met de recente betogingen in Egypte
en het platleggen van internet en sociale
netwerken heeft Wikileaks besloten
om lekken te vrijgeven aangaande
de Ambassade van Cairo.

Nieuwe Cables 28 januari 2011:

http://wikileaks.ch/reldate/2011-01-28_0.html

22 januari 2011

Het eeuwige heden


Bestaat er werkelijk zoiets als de toekomst?

Bestaat er werkelijk zoiets als het verleden?

Of is er slechts het eeuwige heden

waarin gedachten over de toekomst

en gedachten over het verleden verschijnen?

Het wonder van dit moment


Het wonder is voortdurend om ons heen.

Het is Dit, dit moment.

Dat is iets wat het denken nooit zal begrijpen en accepteren.

Het denken wil zoeken. Het denken wil altijd meer,

meer dan wat er op dit moment is.

Het denken heeft een toekomstig doel nodig:

Bevrijding, verlichting, geluk.

Niet Nu, maar later, in de toekomst.

Voor het denken is dit moment slechts een middel

om ergens anders te komen.

Niets proberen


Zolang je iets doet om ergens te komen
zit je vast in het zoeken.
Zolang je mediteert om een vredige staat te bereiken,
zit je vast in het zoeken.
Zolang je ernaar streeft "meer aanwezig te zijn",
zit je vast in het zoeken.
Zolang je probeert te "Zijn wie je Bent",
zit je vast in het zoeken.
Zolang je tracht van het ego af te komen,
zit je vast in het zoeken.
Je zit zelfs vast in het zoeken
als je probeert het zoeken te beëindigen.

Het einde van zoeken


Het einde van de zoektocht is een radicale acceptatie van wat er is.
En deze acceptatie wordt niet gedaan door JOU. Het is niet een doen, geen verworvenheid.
Het is de afwezigheid van doen; de afwezigheid van verzet tegen het huidige moment

De schepping van bewustzijn


Als je in stilte naar een mens of boom kijkt, wie kijkt er dan?

Iets dat dieper is dan de persoon.

Het is bewustzijn dat naar zijn schepping kijkt.

De onmacht van gedachten


Gedachten bewegen zich slechts door het bewustzijn.

Ze hebben geen macht.

Niets heeft werkelijkheid tot je je hand ernaar uitsteekt,

het grijpt en het op de een of andere manier

bevrucht met de kracht van geloof.

Het wegvallen van de reis


Overal waar je naartoe gaat, daar ben jij.
Dat wil zeggen dat je in werkelijkheid nooit ergens heen gaat.

De vrijheid van verlangen


Alles wat je doet om je pijn en je lijden te willen verlichten, op te lossen, vermijden of overstijgen, voedt die pijn en dat lijden…

Je maakt het verhaal steeds groter, waardoor het alleen maar zwaarder en beangstigender wordt…

De rare paradox is dat ons werkelijke verlangen in feite is om vrij te worden van al dat verlangen…

We willen deep down maar één ding: verlost zijn van het zoeken en eindelijk thuiskomen… Het zoeken creëert in veel gevallen precies het tegenovergestelde van wat we nastreven…

Het streven naar zingeving maakt ons leven zinloos…

Het zoeken naar een doel creëert doelloosheid….

Het is ons streven naar ‘meer’ dat klaarblijkelijk het volstrekt duidelijke verduistert:
het moment van nu – en alles wat zich daarin aandient – is het enige wat er is…

Het is de zoektocht naar verlichting die ons in duisternis hult…..

Voorbij verlichting


" Je kunt pas alles zijn als je niets bent. Zolang je nog denkt dat je iemand bent die de eenheid moet vinden of verlicht moet worden, ben je gescheiden van wat je zoekt. Degene die de eenheid wil ervaren, zit per defenitie altijd in de weg, omdat deze zogenaamde persoonlijkheid losstaat van het geheel en dus nooit het geheel zelf kan zijn."

Onsterfelijke aanwezigheidDatgene wat aanwezig blijft na de dood
is nu ook al aanwezig

Ontdek dit, en er is geen dood meer
want in deze aanwezigheid sterft er niets.

De getuige van de wil


Wat wij echt willen is een einde aan ons willen, maar ook het willen van een eind aan het willen is weer een willen, misschien wel het grootste willen van allemaal.

Zoals wolken die door de hemel drijven, zoals regendruppels die langs de vensterruit biggelen, zijn gedachten echt helemaal geen probleem.

Dit leven is een spel van verschijningen, en het is niet nodig deze verschijningen te ontkennen, negeren of te ontstijgen. De verschijningen zijn prima zoals ze zijn.

21 januari 2011

Chemtrails: Interview met Peter Vereecke 8 januari 2011Hieronder vindt u een interview met Peter Vereecke, die gehouden werd op 8 januari 2011.

In het interview bespreekt Peter Vereecke het fenomeen chemtrail. Wat zijn het, waar komen ze vandaan en waar voor worden ze gebruikt?

Met dank aan Samer al Duleimi voor dit interview.

Bron video:

http://www.earth-matters.nl/51/1389/chemtrails/chemtrails-interview-met-peter-vereecke-8-januari-2011.html

Bron Case Orange document:

http://www.bovendien.com/files/Case_Orange_10052010_core.pdf

Belfort Group:

http://belfort-group.eu/

Producten uit Nederland en België die aspartaam acesulfaam-k aminosweet en/of sucralose bevattenMet de medewerking van de bezoekers van deze website hebben we een lijst van voedingsmiddelen en een lijst met medicijnen kunnen samenstellen die volgens opgave van de fabrikant de kunstmatige zoetstof aspartaam acesulfaam-k en/of sucralose bevatten .
Aangezien deze lijsten worden samengesteld door de lezers van de website en het niet mogelijk is alle producten te controleren, valt deze lijst buiten verantwoording van de webmaster.
Blijf producten met de kunstmatige zoetstof aspartaam acesulfaam-k en/of sucralose melden voor vermelding op deze lijst.

Productenlijst:

http://www.aspartaam.nl/info/producten.html

Ziekteverschijnselen:

http://www.aspartaam.nl/main2.html

Bronnen van wetenschappelijk onderzoek:

http://www.aspartaam.nl/artikelen/asprref.html

E-nummers en aspartaam links:

http://happy-dancing-queen.blogspot.com/2011/01/e-nummers-is-vergif-let-op-wat-je-eet.html

14 januari 2011

Amerikaanse Top Official Vermoord nadat een wapen test in Arkansas massale sterfte veroorzaakteSorcha Faal

Een schokkend rapport opgesteld voor premier Poetin door het “Buitenlandse Militaire Inlichtingen Directoraat” (GRU) stelt dat één van Amerika`s top experts in biologische en chemische wapens op brute wijze vermoord werd, nadat hij ermee gedreigd had een Amerikaanse militaire test met gifgas bekend te maken waardoor honderd duizenden dieren in Arkansas in de afgelopen week gedood werden.

Volgens dit rapport, was John P. Wheeler III, speciaal assistent van de secretaris van de luchtmacht, in Washington, DC van 2005-2008, waarna hij als speciale assistent van waarnemend adjunct-secretaris aangewezen werd voor luchtmacht Installaties, Logistiek en Milieu, hij werd op brute wijze vermoord gevonden terwijl hij gedumpt was op een stortplaats, en zoals we lezen kunnen gerapporteerd door Fox News:

“De politie van Delaware onderzoekt de schijnbare moord op een voormalig ambtenaar van Bush die zich ook inzette om de fondsenwerving rond te krijgen voor de herdenkingsplek op de Mall in Washington, DC voor veteranen uit Vietnam, Wheel’ers lichaam werd vrijdag in Wilmington gevonden.

Volgens de politie, melde iemand in eerste instantie dat het lichaam op de stortplaats werd gedumpt door een vuilniswagen, die afkomstig zou zijn uit Newark. De woordvoerder van de politie uit Newark luitenant Mark Farrall vertelde Fox News dat niemand Wheeler`s vermissing had gemeld voordat hij gevonden werd.

De Wilmington News Journal meldde dat Wheeler voor het laatst gezien werd op een Amtrak trein die van Washington naar Wilmington, Delaware reed, afgelopen dinsdag”.

Het artikel gaat nog verder – klik op bovenstaande text.

Wheeler`s militaire loopbaan omvat het schrijven van één van de belangrijkste handleidingen over de effectiviteit van biologische en chemische wapens wat ertoe leidde dat hij in 2009 ingehuurd werd als adviseur bij de Mitre Corporatie, wiens luchtvaart ontwikkelingsafdeling, en de GRU rapporten, aan de voorhoede staan voor het creëren van computer commando en controle systemen die gebruikt worden door de US Luchtmacht in hun vloot vliegtuigen die vanuit de lucht sproeien. [Foto boven]

Deze sproeivliegtuigen, gaat het verslag verder, zijn gestationeerd op de “Little Rock lucht macht basis” in Arkansas, en zijn de afgelopen maanden betrokken geweest bij het ‘testen van dispergeermiddelen‘ van giftige gassen uit het oorlog`s theater Afghanistan waarbij chemische wapenvoorraden gebruikt werden verkregen uit Irak welke opgeslagen zijn in het “Pine Bluff arsenaal”, ook gelegen in Arkansas.

Belangrijk om op te merken over Pine Bluff Wapenarsenaal, is dat het zichzelf ‘America’s Arsenal” laat noemen, en dat het één van de gespecialiseerde opslag plaatsen is voor munitie en chemische-biologische afweer-wapens en diensten uit de hele wereld, en die er eerder door Rusland ervan beschuldigd werden van het niet volledig rapporteren van verwijderde chemische wapens uit Irak, tussen 2003 en 2008, die meegenomen waren naar de VS om ze daar te testen en vervolgens te vernietigen.

Volgens dit rapport, verplaatsten de VS naar schatting 63.000 ton van het giftige Fosgeen gas van Irak naar het Pine Bluff Arsenaal, het gas wordt beschreven als één van de meest gevreesde chemische wapens die ooit gebruikt werden vanwege haar vermogen dat ze de longen en luchtwegen letterlijk laten exploderen.

Bijna onmiddellijk nadat afgelopen zomer Rusland de VS ervan beschuldigde van het niet volledig vernietigen van de voorraden van Irak`s giftige Fosgeen gas opgeslagen op Pine Bluff Arsenal begon een ‘versneld’ verwijdering`s programma waarbij het diep in de grond geïnjecteerd werd in het centrum van Arkansas, wat helaas, sinds afgelopen september, meer dan 500 kleine aardbevingen heeft veroorzaakt wat leidde tot grote zorgen onder de lokale bevolking.

Nog beangstigender, echter, is de claim in dit rapport dat de Amerikanen ook “enorme hoeveelheden” van de voorraad Fosgeen gas verscheept hebben naar Afghanistan, waar, wanneer dit gas gebruikt zou worden zij in staat zullen zijn om te zeggen dat zij er niets mee van doen hadden, en geloof het, niemand zal in staat zijn om dat te kunnen bewijzen.

Belangrijk om te weten over Irak`s Fosgeen gifgas voorraden is dat ze niet langer gemaakt kunnen worden door welk westers land dan ook, inclusief de Verenigde Staten, wat de waarde ervan als massa vernietiging`s wapen (WMD) onberekenbaar maakt, vooral in een oorlogssituatie zoals in Afghanistan, waar de vijandelijke troepen stevig verankerd zijn in vijandig gebied.

Een directe aanleiding voor de moord op Wheeler, gaat dit verslag verder, was afgelopen week het vervoer van Iraaks Fosgeen gifgas aan boord van een US Air Force KC-767 tankvliegtuig van de Little Rock Lucht Macht Basis op weg naar Afghanistan, welke kort na het opstijgen een “kritieke storing” ondervond van haar computergestuurde sproei en controle systeem precies boven het hart van Arkansas, wat de dood van duizenden rood-gevleugelde merels veroorzaakte.

Volgens Amerikaanse rapporten werden er naar schatting 5.000 van deze vogels direct gedood en werden snel verwijderd door de Amerikaanse Milieudienst waarvan de werknemers beschermende pakken en gasmaskers droegen. In een ander Amerikaans rapport wordt gesteld dat de doodsoorzaak van deze duizenden vogels het gevolg was van een “trauma in het borstweefsel, met bloedstolsels in lichaamsholte`s en meerdere interne bloedingen“, waarvan dit GRU rapport veronderstelt dat dit in overeenstemming is met blootstelling aan fosgeen gifgas.

Nog huiveringwekkender dan dit incident is dat dit GRU rapport bevestigt dat dit het tweede “toevallige” geval was waarbij fosgeen gifgas vrij is gekomen binnen een aantal dagen, net als de dag ervoor, had hetzelfde KC-767 tankvliegtuig last van een “kritieke storing” wat een vrijlating van het gifgas veroorzaakte boven de Arkansas rivier wat leidde tot de dood van zo`n 100.000 vissen.

Door Wheeler`s ontdekking van wat er gebeurde met de Iraakse Fosgeen gifgas voorraden gaat dit verslag verder, reisde hij vanuit zijn woonplaats Delaware naar Washington DC, waar hij openlijk dreigde het Pentagon en het Witte Huis bloot te leggen als de verantwoordelijke ambtenaren in deze kwestie. Als Vietnam veteraan was hij verantwoordelijk voor het feit dat het beroemde monument voor die oorlog gebouwd werd, Wheeler was meer dan wie dan ook geïnformeerd over de massale chemische en biologische aanvallen tijdens dat conflict tussen de Verenigde Staten en Vietnam en had gezworen dat nooit meer te laten gebeuren.

Helaas, maar wat vandaag de dag veel te vaak gebeurd in de Verenigde Staten, toen Wheeler dreigde publiekelijk te gaan met wat er gebeurde werd hij het doelwit, en als “hint” voordat iemand anders op ideeën zou komen ook op te staan tegen het regime, werd zijn lichaam op een vuilnisbelt gedumpt zodat de hele wereld het kon zien.

En dus werd er weer een geweldige Amerikaan vermoord in een poging zijn land van de ondergang te redden. Hellaas zal zijn dood nauwelijks opgemerkt worden; het lijkt er steeds meer van weg te hebben dat het Amerikaanse volk zich nergens meer zorgen om maken daar ze maar troost blijven zoeken achter de gepropagandeerde media leugens, in plaats van de confrontatie aan te gaan met de harde waarheid van de monsters die over hen regeren.

Want honderdduizenden Amerikanen zijn zo afstandelijk geworden over wat er ‘met hen’, en om hen heen gebeurt, dat ze 21 mei 2011 verkondigd hebben als de dag dat de wereld zal eindigen en ze geven er alles voor op ter voorbereidingen om hun God te kunnen ontmoeten.

De grote Amerikaanse revolutionaire leider Noah Webster zei ooit: “Ieder kind in Amerika moet vertrouwd zijn met zijn eigen land. Hij moet boeken lezen die hem voorzien van ideeën die in het dagelijkse leven en in de praktijk nuttig voor hem zijn. Zodra hij zijn lippen kan bewegen, moet hij de geschiedenis van zijn eigen land repeteren.

De vandaaag levende Amerikanen hebben gefaald naar deze woorden te luisteren, en werden, in plaats daarvan precies wat hun meesters al die tijd al met hen voor hebben gehad … imbecielen!. Moge God, zich over hen allen ontfermen.

Bron: http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2011/01/07/eng-nl-top-us-official-murdered-after-arkansas-weapons-test-causes-mass-death/


Ziektes verbonden aan de gevolgen van de BP Olie Ramp: wijdverspreide Ziekte`s als gevolg van toxische chemicaliën


Ondanks dat BP de lekkende boorput in de Golf van Mexico onlangs in juli afsloot, blijven de gezondheid`s gerelateerde na effecten van de ramp voortbestaan.

Kust bewoners van de Golf en werknemers van BP hebben bepaalde ziektes opgelopen verbonden aan chemische stoffen die aanwezig waren in de olie van BP en de toxische dispergeermiddelen die gebruikt werden om de olie mee op te lossen – de ziektes verspreiden zich nog steeds en worden erger.

Dr Rodney Soto, een arts in Santa Rosa Beach, Florida, onderzocht en behandelde patiënten met een zeer hoog gehalte aan olie-gerelateerde chemische stoffen in hun bloed. Deze worden meestal aangeduid als vluchtige organische stoffen (VOC’s). Antropogene VOC’s uit de olie van de BP ramp zijn giftig en hebben negatieve chronische gevolgen voor de volksgezondheid.

Dr Soto vind constante verontrustende hoge niveaus giftige chemicaliën in alle patiënten die hij getest heeft.

“Ik vind regelmatig tussen de vijf en zeven VOC`s in mijn patiënten,” vertelde Dr Soto aan Al Jazeera. “Onder deze patiënten zijn zelfs personen die niet eens direct betrokken zijn geweest bij de schoonmaak werkzaamheden van de olie, evenals bewoners die niet direct aan de kust hebben gewoond. Maar deze zijn wel duidelijk aan de olie ramp gerelateerd”.

Chronische gevolgen voor de gezondheid

Lloyd Pearcey, uit Bonsecour, Alabama, werkte 4 maanden als voorman in een schoonmaakteam voor BP.

Gedurende die tijd verzamelde hij olie doordrenkte kadavers en bestuurde een bulldozer “gevuld met de teer ballen die verzameld werden. Andere keren stonden we in het water met Speciale Pakken tijdens het schoonmaken van de wallen en waren van top tot teen met de olie besmeurd. De dampen die vraten aan je”.

“Ik heb net mijn resultaten gekregen van het bloedonderzoek,” vertelde Pearcey Al Jazeera, “Ik heb de chemische stoffen van olie-en dispergeermiddelen in mijn bloed“.

Pearcey ondervind veel last van de voorkomende symptomen door de acute blootstelling aan de chemicaliën van BP.

Dr Soto test zijn patiënten, en zegt dat hij over een ruime documentatie beschikt waarin de hoogte van de giftige waarden bevestigt worden waaraan de mensen blootgesteld werden.

Dr Soto deelt de symptomen in twee verschillende groepen in: acute blootstelling welke huid-en ademhalingsproblemen omvatten, en de tweede, een grotere groep mensen zonder symptomen, maar die wel last hebben van de toxiciteit. Hij gelooft dat de aard van blootstelling optreed zowel via de lucht, de huid als ook verontreinigde vis.

Eén van de extremere gevallen die hij behandelde was een vrouw bij wie zich acute ademhalingsproblemen hadden ontwikkeld na een bezoekje aan het strand.

“Dit betreft een jonge vrouw in goede gezondheid, met een goede voedingsinname, zonder gezondheidsproblemen, ze heeft er een hekel aan om medicatie in te nemen, en at alleen biologische voeding,” legde hij uit”, Maar kort nadat ze naar het strand geweest was, waar ze waarschijnlijk aan de toxinen blootgesteld werd, ontwikkelde ze respiratoire aandoening en zelfs binnen enkele weken kanker. Ik denk dat dit direct te wijten valt aan de blootstelling aan de chemische stoffen, de dispergeermiddelen en de VOC`s. ”

Volgens de Amerikaanse regering, heeft de BP olie-ramp ten minste 4,9 miljoen vaten olie in de Golf van Mexico laten verdwijnen. BP gebruikte tenminste 1,9 miljoen liter van de giftige dispergeermiddelen, welke in ten minste 19 landen verboden zijn, om de olie naar de bodem te laten zinken.

Van vele van de chemische stoffen aanwezig in de olie-en dispergeermiddelen is bekend dat ze: hoofdpijn, misselijkheid, braken, nierschade, een veranderde nierfunctie, irritatie van het spijsverteringskanaal, longschade, brandende pijn in de neus en keel veroorzaken, hoesten, longoedeem, kanker , gebrek aan spiercoördinatie, duizeligheid, verwarring, irritatie van de huid, ogen, neus en keel, ademhalingsmoeilijkheden, vertraagde reactietijd, geheugen problemen, maagklachten, lever-en nierschade, bewusteloosheid, vermoeidheid / lusteloosheid, irritatie van de bovenste luchtwegen, en hematologische aandoeningen veroorzaken.

Hoewel er vele voorbeelden van acute blootstelling zijn, zoals de patiënten van Pearcey en Dr Soto die kanker ontwikkelden, vreest hij echter dat de meeste bewoners die blootgesteld werden, pas later de symptomen zullen vertonen.

“Deze laatste groep ontwikkelt de symptomen verspreid over jaren”, vertelde hij Al Jazeera. “Ik ben zeer bezorgt over ziektes als kanker en de degeneratie van de hersenen voor de toekomst. Dit is zeer belangrijk omdat het grootste deel van de bevolking hier beneden geen symptomen heeft. Maar de mensen zijn zich niet bewust dat ze chemicaliën opnemen die zeer giftig zijn voor de mens welke een significant effect op de hersenen en de hormonale systemen zullen hebben”.

Dr Soto is het meest bezorgd over de lange-termijn effecten van de gifstoffen, omdat ze “enorme gevolgen hebben in het menselijk immuunsysteem, de hormonale functie en de werking van de hersenen”.

De toxische stoffen in de olie-en dispergeermiddelen zijn “vet oplossers”, wat betekent dat ze een “hoge affiniteit voor vet hebben,” aldus Dr Soto.

“Het menselijk brein bestaat uit 70 procent vet,” voegt Dr Soto toe, “En dit zal eveneens van invloed zijn op de immuuncellen, het darmkanaal, de borst, de schildklieren, de prostaat, klieren, organen en andere systemen. Daarom is dit ook zo significant voor kinderen”.

Zijn hoofdzorg gaat uit naar de kinderen die betroffen zijn door deze giftige stoffen wat zal leiden tot “de ontwikkeling van een terneergeslagen immuunsysteem en een heropleving van kanker”.

Dr Soto is van mening dat, voor de bewoners die langs de kust van de Golf wonen en getroffen zijn door de giftige chemische stoffen van BP, de oplossing ofwel is om ze te verplaatsen (verhuizen) of om een intensief programma bestaande uit een langdurig ontgift beleid in te voeren, dat intraveneuze detoxificatie programma’s omvat.

Allemaal duidelijk?

De ministerie`s van Volksgezondheid van Louisiana, Mississippi en Alabama hadden zwem adviezen afgegeven, terwijl de put van BP maar olie bleef lozen in de Golf van Mexico afgelopen zomer. Sindsdien echter, hebben alle drie de staten hun stranden, wateren, en voedsel uit de zee veilig verklaard van gifstoffen die van de olie ramp afkomstig zouden kunnen zijn.

Florida heeft overigens nooit eventuele adviezen uitgegeven, ondanks dat vele bewoners ziektes rapporteerden welke zij toeschrijven aan de olie-ramp. Amerikaanse federale overheidsinstanties, zoals het Milieu Agentschap, Food and Drug Administration (FDA) en de National Oceanic and Atmospheric Administration, hand in hand met president Barack Obama zelf, hebben verklaard dat de wateren, stranden, en voedsel uit de Golf van Mexico, veilig en open voor het publiek zijn.

Bovendien, behandelen de meeste artsen in de getroffen kustgebieden niet de mensen die lijden door een acute blootstelling aan de giftige chemische stoffen.

Al Jazeera heeft ook gehoord van gevallen dat artsen bedreigingen ontvingen, en dat velen voor vergeldingen vrezen als ze openlijk zouden spreken over patiënten waarvan de ziekte toegeschreven zou zijn aan de olie ramp van BP, de meeste artsen zijn simpelweg niet opgeleid om adequaat om te kunnen gaan met acute toxiciteit van giftige stoffen op een grote schaal.

Dr Mary Jo Ghory een algemeen pediatrische chirurg, en lid van het Amerikaanse College van Chirurgen, vertelde Al Jazeera dat ze gelooft dat de meeste artsen langs de Golf Kust niet in staat zijn om de ziekte die ze behandelen te verbinden aan BP’s chemicaliën, en dat vanwege een gebrek aan een adequate opleiding.

“Toxicologie is niet zomaar een alledaagse cursus, en dan nog, worden er niet veel discussies gevoerd over de toxische effecten door blootstelling aan chemische stoffen” verteld Dr Ghory”. Wanneer men geconfronteerd wordt met een reeks aan verwarrende en zeer uiteenlopende symptomen die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen is het zeer moeilijk voor elke individuele arts om zoiets in te delen, vooral zonder een duidelijk profiel van wat men verwachten kan”.

Dr Soto zegt dat hij zich in een zeer unieke – maar geïsoleerde – positie bevind, want hij is één van de weinige artsen die hij in de regio kent die de mensen dienovereenkomstig kan behandelen.

Zoals Dr Ghory, is Dr Soto van mening dat dit grotendeels te wijten valt aan een gebrek in training.

De Exxon Valdez nalatenschap

Merle Savage was werkzaam als schoonmaakster tijdens de Exxon Valdez olie ramp in `89 in Alaska, en ze lijd nog steeds aan de gezondheidseffecten van de chemische stoffen afkomstig uit de olie-en dispergeermiddelen.

“In de eerste paar weken was ik op het strand werkzaam met het schoonspuiten doormiddel van warm water van de met olie bedekte rotsen”, legde Savage uit aan Al Jazeera. Ze promoveerde al snel tot voorman al werkend op de ondersteunende schepen waar de werknemers elke avond naartoe terug keerden.

“Dus toen ze begonnen te sproeien met dispergeermiddel, de bemanning die dan terug kwam van het spuiten, die zaten zelf helemaal vol met die zooi over hun kostuums en op de boten. Ze werden dan afgespoten met heet water en de stoom die daar vanaf kwam bevatte dus dispergeermiddel chemicaliën die wij allen in ademden”.

“De symptomen bootsten die van een griep na, en iedereen liep te hoesten”, Savage voegde toe: “Toen kwam het opzetten en bleef het. Enige tijd na de schoonmaak werkzaamheden ging ik pas naar de dokter, en op dat moment leed ik al aan bronchiale problemen. Toen werd het een maag aandoening. Mijn hele systeem is sindsdien in gevaar gekomen”.

Na het afronden van de schoonmaakwerkzaamheden van de olie-ramp, keerde ze terug naar huis in Anchorage, waar de problemen alleen maar verergerden.

Savage verhuisde en verliet Alaska, denkende dat haar gezondheid zou verbeteren. Maar na de verhuizing, toonde een leverbiopsie cirrose van de lever aan.

“Ik ben altijd al fysiek actief en zeer gezond geweest,” verteld ze, “Ik rook en drink niet, en ik eet gezonde voeding”.

Savage, is nu 72-jaar, en heeft drie jaar geleden met succes een chemisch detoxificatie programma ondergaan, en voelt zich nu veel beter.

“Het nam 21 jaar van m`n leven dat ik mijn eigen lichaam zag afbreken alsof het niets was, en wat ik ook deed niets hielp, totdat ik hoorde dat m`n lichaam chemisch vergiftigd was, en dat was goed te behandelen”, zei ze.

Dienovereenkomstig handelen

Onafhankelijke wetenschappers en actiegroepen hebben zelf bloed testen van Golf bewoners laten uitvoeren.

Recentelijk vrijgegeven resultaten uit een rapport met betrekking op een 46-jarige man die 100 mijl uit de kust woont. De man, die vroeg om anoniem te blijven, is geen schoonmaker geweest voor de BP ramp, maar na getest te zijn blijkt hij veel hogere waarden aan chemische stoffen van de BP olie in zijn bloed te hebben dan de werknemers die de schoonmaak werkzaamheden hadden verricht.

Dr Wilma Subra, een scheikundige en vriend van Mcarthur, analyseerde zijn bloed en vond de hoogste waarden aan ethylbenzeen ooit bij iemand gemeten. Ethylbenzeen is een vorm van benzeen aanwezig in het lichaam wanneer het begint af te breken; maar het is ook aanwezig in ruwe olie van BP.

Styreen, een chemische stof, geproduceerd in de industrie uit ethylbenzeen, werd ook gevonden, samen met hexaan. M, p-Xyleen, een heldere, kleurloze, brandbare vloeistof die geraffineerd wordt uit ruwe olie en gebruikt wordt als oplosmiddel, was ook aanwezig in het bloed van de man.

“Ik heb nog nooit van mijn leven een teer-ball gezien”, vertelde de man Al Jazeera, “Ik heb geprobeerd om van dat alles weg te blijven. Dus voor mij, als ik zulke hoge waarden heb, vertelt mij dat, iedereen het moet hebben”.

Gregg Hall woonde in Pensacola, Florida, en liet zijn bloed ook testen door Dr Subra.
“Ik heb last van een hoest die maar niet weg wil gaan, mijn voeten zijn al maanden gevoelloos, ik heb hoofdpijn en ben continu misselijk”, zei Hall.

Hall verhuisde onlangs naar Idaho, en behoort tot het groeiende aantal kust bewoners die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn geworden van een milieuramp en onvoldoende respons ontvangen hebben van de federale overheid.

Dr Soto, wiens lijst met patiënten met betrekking tot de BP olie ramp gestaag blijft groeien, denkt er op vergelijkbare wijze over.

“Het is misdadig van een overheid om de mensen verontreinigde vis te laten eten, en te zeggen dat het veilig zou zijn om naar de giftige stranden te komen en te zwemmen in het vervuilde water”, Dr Soto concludeerde: “Deze crisis moet serieus worden genomen door de overheid en de gezondheidsinstellingen”.

Dahr Jamail draagt regelmatig bij aan Global Research.

Global Research artikelen door Dahr Jamail

Originele artikel:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22652

Bron: http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2011/01/13/eng-nl-illnesses-linked-to-bp-oil-disaster-widespread-sickness-due-to-toxic-chemicals/

Wegvallen van verlangen


In een sfeer van onvoorwaardelijke liefde is er een kans dat de mind volledig ontspant, alle vragen wegvallen en het eindeloze verlangen en zoeken naar ‘iets meer’ verdwijnt. Dan kan helder worden gezien dat de afscheiding tussen ‘jij’ en ‘ik’ een illusie is. Het is een directe herkenning van wie JIJ werkelijk bent, voorbij alle overtuigingen en ideeën over jezelf, over het leven en over de wereld om je heen. Het is Bevrijding. Het is Thuiskomen.
En in de ruimte waar een verkrampt ‘persoon’ pleegde te zijn, daar zou een ontspanning gevonden kunnen worden, een lichtheid, een kinderlijke onschuld en spontaniteit. Een leven dat zichzelf leeft, moeiteloos.

Het begin van het NU


Advaita of Nondualiteit verwijst naar de vrijheid en verlichting die altijd volledig aanwezig is, juist midden in het leven, maar kennelijk wordt genegeerd door de zoekende mens, in zijn wanhopige, levenslange zoektocht naar ‘iets meer’.

Dit is geen nieuwe boodschap: er wordt door de eeuwen heen naar verwezen in alle grote spirituele/wijsheid tradities van de wereld: Advaita, Soefisme, Zen, Dzogchen, Gnostisch Christendom…

De simpele en directe boodschap is deze: Eenheid is alles wat er is. In Eenheid ontstaat de droom dat jij een ‘persoon in de wereld’ bent, afgescheiden van alles en iedereen. En in deze droom van dualiteit kan er groot lijden zijn, omdat voor een afgescheiden persoon het leven nooit compleet zal lijken. Al het gedrag zal doordrongen zijn van een diep verlangen naar Thuis.

De bijeenkomsten en boeken van Jeff Foster gaan over het ontwaken uit de droom van afgescheidenheid. Over de mogelijkheid dat de spirituele zoektocht, en daadwerkelijk al het zoeken van de mens, voor eens en altijd tot een einde kan komen. En in de afwezigheid van die zoektocht kan helder worden gezien dat Eenheid alles is wat er is. En in die helderheid van Eenheid verliest het leven zijn zwaarte, en wat is, is altijd genoeg.

Sommige mensen hebben dit ‘Spiritueel Ontwaken’ genoemd. Maar het is niet iets ingewikkelds en het is niet voorbehouden aan de ‘lucky few’. Het is zo simpel en vanzelfsprekend als het tikken van regendruppels tegen het dak. Het is als het hebben van een droom, je daarin verliezen, en dan wakker worden en je realiseren: natuurlijk, het was maar een droom!

Dit is geen verse verzameling ideen voor de mind om te herkauwen. Het gaat hier niet over het aannemen van een nieuwe set overtuigingen, noch over het kwijtraken van oude. Het gaat niet over meditatie, zelfontkenning of het begin van nieuwe spirituele oefeningen, hoewel al deze dingen zouden kunnen gebeuren.

Ook is hier geen sprake van een veroordeling van het zoeken, of veroordeling van enige religie of van enig geloofssysteem. Zoeken is niets meer of minder dan een verlangen naar Thuis, een wanhopige poging om je te herinneren wie je werkelijk bent voorbij naam en vorm, voorbij gedachten en concepten. En de zoektocht leeft zichzelf uit, zoals het moet. Dit is niet om het zoeken te veroordelen, maar om te wijzen op de mogelijkheid dat het kan wegvallen, om iets veel LEVENDIGERS te onthullen dan woorden ooit zullen kunnen beschrijven.

Er is altijd alleen dit Leven geweest, duidelijk in het nu verschijnend. Er is altijd DIT geweest: Levendigheid, Eenheid, Zijn, het Leven zelf, dat speelt een ‘buitenwereld’ te zijn, dat speelt te zijn vergeten dat het altijd alleen maar aan het spelen is geweest.

En de spirituele zoektocht, de zoektocht van een heel leven, heeft ons altijd alleen maar hier gebracht: om te horen dat helemaal niets ervan ooit heeft plaatsgevonden.

De zoektocht is al voorbij. Welkom Thuis.

13 januari 2011

Voorbij alle voorbij's


Als gezien wordt dat alle concepten ter wereld slechts concepten zijn,
als alle denken terugvalt tot zijn natuurlijke ritme,
als het vergeefse zoeken van 'de aap in je hoofd' eindelijk tot rust komt,
wat is er dan nog over?

Voorbij ontwaken, voorbij verlichting, voorbij het werkelijke en het onwerkelijke,
voorbij bestaan en niet-bestaan, voorbij wat is en wat niet is,
voorbij zelf en niet-zelf, voorbij dualiteit en non-dualiteit,
voorbij leven en dood,
voorbij alle voorbij's, wat schijnt daar?

Wat schonk je het leven, wat bracht jou uit zichzelf voort, een eeuwigheid geleden,
zodat het zichzelf kon leren kennen?
Zodat het zichzelf kon aanraken, proeven, voelen, zien?

Wat houdt je vast, bemint je, omarmt je, altijd,
zoals een moeder haar pasgeboren baby omarmt?

Wat heeft je altijd naar zichzelf teruggeroepen,
al vanaf het allereerste begin?

Dit.
Alleen maar dit.
Altijd weer dit.

Altijd en eeuwig dit.

Ik vraag je met alle respect om alles te vergeten wat je weet,
alles wat je geleerd is, alles wat je ooit gelezen hebt
over spiritueel ontwaken, non-dualiteit, advaita, Eenheid en verlichting,
en een nieuwe mogelijkheid in overweging te nemen;
de mogelijkheid van bevrijding, hier en nu,
middenin dit schijnbaar doodgewone leven.
De mogelijkheid van absolute vrijheid, precies waar je bent.

En laten we dan nu opnieuw beginnen.

Met hartelijke dank aan het groene gezicht:

http://hetgroenegezicht.blogspot.com/2011/01/voorbij-alle-voorbijs.html

De vrijheid van inzicht
Er is maar 1 universele oplossing
voor datgene wat problematisch lijkt:
zien dat de probleem-bezitter
niet onze ware aard is

het ontwaken van deze droom
betekent toelaten dat onze ware kracht
er mag zijn zoals ze is

tot nu toe hebben we geleefd in
een geconditioneerd gedrag van emoties

is datgene wat 'zwaar' lijkt wel echt zwaar?
of doorbreekt de kracht van liefde alle angst?

er heeft zich een schil rond de ziel gevormd
genaamd: identiteit

Onwetend wandelt onze identiteit op zoek
naar voeding van de hersenen, verlangend
naar bevrediging, jagend naar sensatie
in-leven-willen-houden van ons imago

De vrijheid van inzicht
betekent het 'wegvallen' van jagen
en in stand willen houden...

Vrij van wat ons ziels-zicht belemmert
leeft de nieuwe mens op aarde

kijkend zonder kijker
aandacht van gedachten
liefde zonder angst
levenskracht voorbij de lichamelijke dood

Het netwerk van innerlijk vuur
dat zielen van de wereld verbind
is niet te onderschatten krachtig
waarbij alle experimenten
geschapen vanuit menselijk ego
nietig zijn

Deze verbonden vrijheid
stroomt door ons allen
en heeft enkel in-zicht nodig van uzelf!

Zicht van hoe het zelf is opgebouwd
is er geen kijker meer nodig

Zicht van wie problemen op 'zich' neemt
valt de bezitter weg

Zicht van welke 'zelf' geweld laat ontstaan
valt de pleger weg

Je ware aard blijft over9 januari 2011

OPEN BRIEF AAN DE KNACK-REDACTIERAADen aan de mediawereld

Zaterdag 8 januari 2011


Geachte dames en heren journalisten,

In het eerste Knack-nummer van het nieuwe jaar is op p. 20-23 mijn recht van antwoord gepubliceerd ingevolge het vonnis van rechter Bloch dd. 21 december 2010. Ik kan mij voorstellen dat dit met gemengde gevoelens gebeurd is en dat hierover allerlei commentaar is geformuleerd.Ik wil hierbij verduidelijken dat het over een heel belangrijk principe ging, nl. het recht van vrije meningsuiting of met andere woorden : het recht dat iedere burger heeft uit te komen voor wat hij meent de waarheid te zijn. Ook de rechter heeft heel uitdrukkelijk benadrukt dat dit recht van essentieel belang is in een democratie als noodzakelijk tegengewicht voor de macht van de pers.

Zoals het merendeel van de Belgische burgers was ik voorheen niet op de hoogte van het bestaan van deze wet van 23 juni 1961 tot een collega van u mij hier discreet over ingelicht heeft. Waarom ? Omdat hij op basis van zijn geweten van oordeel was dat de waarheid geweld werd aangedaan.

Ik heb gewoon als burger van een democratische samenleving van dit wettelijk recht gebruik gemaakt . Gelieve dit dus niet als een vijandige daad te willen beschouwen tegenover jullie gewaardeerd weekblad.

De essentie van deze wet is dat iedereen die met naam genoemd is in een artikel een recht van antwoord kan eisen als hij voor zichzelf oordeelt dat hij een belang heeft bij een dergelijke vordering.

Welnu, dit belang was er voor mij wel degelijk en de rechter heeft mij hierin heel duidelijk bevestigd.

Enerzijds was er een persoonlijk belang omdat ik mij in mijn eer en reputatie aangetast voelde. Het bewuste coverartikel van 7 juli 2010 had de indruk gewekt dat mijn ideeën over wat er in onze wereld gebeurt louter gebaseerd zijn op internet-gezwans en complot-fantasieën en bovendien dienen beschouwd te worden als extremistisch, staatsgevaarlijk en anti-semitisch. Deze perceptie wou ik 'recht' zetten. Ik weiger in de hoek geparkeerd te worden van dorpsgekken.

Anderzijds was er ook een algemeen belang en dit was voor mij van doorslaggevend gewicht. Ik wou het waarheidsgehalte onderbouwen van wat ik samen met de Belfort-group en zovele andere ‘truthers’ onder de aandacht tracht te brengen. Onze wereld evolueert op dramatische wijze in de verkeerde richting. Ook dat wou ik duidelijk maken omdat het voor mij van essentieel belang is dat wij ons hiervan bewust worden.

Mijn artikel was dus bedoeld als een integere en respectvolle poging om beide rechtzettingen in algemene zin duidelijk te maken.

Als ik mij tot de rechtbank gewend heb is het omdat alle andere minnelijke pogingen ( inclusief bemiddeling door de Raad van de Journalistiek ) zonder gevolg bleven.

Voor mij is na het publiceren van deze tekst het juridische ‘incident’ wel gesloten, maar hiermee is de strijd om aandacht te krijgen van de reguliere pers voor wat er fundamenteel verkeerd aan het lopen is in de wereld nog niet gedaan.

Daarom wil ik mij vanaf hier overigens richten tot al wie geëngageerd is in de mediawereld.


Geachte dames en heren journalisten,


Net als iedere burger respecteer ik jullie persvrijheid en jullie onafhankelijkheid. Het is jullie recht om als journalist een eigen en afwijkende mening te hebben, maar jullie hebben ook een deontologie : de ethische code van de journalistiek.

Hiervan is overigens einde vorig jaar een geactualiseerde tekst tot stand gekomen. Hierin wordt het belang onderschreven dat een journalist moet streven naar de waarheid, de waarachtigheid van zijn bronnen moet nagaan en respect moet hebben voor de waardigheid van wie hij interviewt.


Ik wil jullie hierbij echter allen vooral oproepen om in de toekomst te willen aandacht hebben voor het feit dat we wereldwijd met heel wat gevaarlijke ontwikkelingen geconfronteerd worden die gebaseerd zijn op leugens en bedrog en aangestuurd worden door een groep van elitaire machthebbers die het niet goed voorhebben met de mensheid en deze planeet.

Om dit nog wat concreter en meer in de diepte onderbouwd te illustreren voeg ik hierbij enkele andere teksten, die ik doorgestuurd heb maar die net als alle andere op geen enkele manier uw aandacht hebben gekregen :

* een open brief over de leugen van 9/11 : een inside job en false flag operatie om - zoals zo dikwijls in het verleden - de mensheid mee te sleuren in oorlogen, die op voorhand achter de schermen gepland waren

* een open brief over de leugen van de global warming : men wil ons op basis van gemanipuleerde gegevens doen geloven dat de planeet opwarmt ten gevolge van onze te hoge CO2-productie om zo vooral de schandalige manieren te verdoezelen waarop opzettelijk met het klimaat geknoeid wordt

* een persmededeling over de leugens van de vaccinatie : big mama farma wil ons zo veel mogelijk medicatie en vaccinatie opdringen uit o.a. puur winstbejag, niet omdat dit onze gezondheid bevordert

* een persmededeling over de leugen van ADHD en Rilatine : hoe drugs ( verkocht als 'geneesmiddelen') worden opgedrongen aan onze jeugd, die – net als wij - ziek gemaakt wordt door gifstoffen in voeding en door (vooral gepulste) elekromagnetische straling van gsm, umts, wifi, wimax, magnetron, dect, haarp enz .

Het gaat niet goed, dames en heren, met onze wereld :

* als mensheid zijn we nog nooit zo ziek geweest o.a. ten gevolge van de chemicalisering van voeding, (on)gezondheidszorg en milieu, we worden bang gemaakt voor van alles en nog wat, we worden vastgezet in een verknechtend en verarmend financieel-economisch systeem dat gedirigeerd wordt door een kleine elite die alles heeft en nog meer wil, we worden gecontroleerd alsof iedere burger een potentiële terrorist is en een gevaar voor de samenleving

* de dieren kreunen : heel wat diersoorten zijn nu reeds definitief verdwenen en de laatste jaren sterven ook bijen, vleermuizen, kikvorsen massaal uit, onze zeeën zijn niet alleen onvoorstelbaar gepollueerd maar ook bijna volledig leeggevist en nu vallen ook wereldwijd plots vogels uit de lucht 'om onverklaarbare redenen '...

* onze natuur met zijn fauna en flora kwijnt weg

En deze evoluties gebeuren niet zo maar, maar zijn achter de schermen gewild en beraamd en worden ons – de mensen – tegen onze zin opgedrongen !

De toestand is dramatisch ernstig :

het is high noon, één voor twaalf, de allerhoogste tijd !

Het is uw essentiële maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierover objectief en naar waarheid te informeren.

Helaas kan men niet ontkennen dat de belangen van de bedrijfswereld u fnuiken in het uitvoeren van deze opdracht. U mag niet schrijven over wat u wil en zoals u wil.Het is misschien confronterend om dat zo cru te formuleren maar het is mijn overtuiging geworden dat jullie wel degelijk in deze situatie zijn terechtgekomen. We hebben dit meerdere keren moeten vaststellen en meerdere collega's van u bevestigen ons 'off the record' dat het nieuws gefilterd wordt aan de bron.

Net als iedereen wordt ook u beperkt en beknot in wat u werkelijk zou moeten of willen doen.

Ik verwijt u dit niet persoonlijk, maar ik wil dit wel klaar en duidelijk aan de kaak stellen omdat ik van oordeel ben dat dit moet veranderen. Ik sta zeker niet alleen : de Belfort-group telt enkele duizenden supporters en het aantal mensen dat zich echt ernstig zorgen maakt groeit - gelukkig - met de dag. Er is een revolutie tot stand aan het komen ook al is het momenteel nog in het struikgewas. De vele reacties, die ik mocht ontvangen – ook van gewone mannen en vrouwen -, sterken mij in deze overtuiging.

Mensen worden ongerust, worden boos, worden diep ver-ont-waardigd.

En al deze mensen kijken naar u, dames en heren journalisten !Ook u dient inderdaad wakker en weerbaar te worden en te beseffen dat u een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebt. U bepaalt in belangrijke mate hoe mensen denken en dus al dan niet handelen. U dient dus kritisch en vooral onafhankelijk te berichten over wat er werkelijk in de wereld aan het gebeuren is.


Het is mijn vaste overtuiging dat we met z'n allen ( pers, politiek, publiek ) de ogen moeten openen en het is mijn en ons vast voornemen hiertoe een bijdrage te blijven leveren.

The healing of the earth and of the human spirit
has become the same thing !In respectvolle hoogachting en bereid tot toelichting & dialoog,


Peter Vereecke
Belfort-group

Bron: http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/open-brief-aan-de-knack-redactieraad-


Neuro-marketing: het brein bepaalt en u betaaltDe tijd dat we met de linkerhersenhelft de voor- en nadelen van een product op een rijtje zetten en vervolgens wel of niet tot aankoop overgingen, is definitief voorbij; de emotionele rechterhersenhelft viert hoogtij. Bedrijven spelen daar samen met wetenschappers slim op in en voeren een neuro-marketingstrategie. En de consument? Die laat zich bespelen!

Voor het schap in de winkel vindt veelal een heuse afweging plaats. Met behulp van de rationele hersenhelft wordt bepaald of de keuze verstandig is. De rechterhersenhelft blaat er intussen vrolijk tussendoor met allerlei emotionele redenen om het product vooral wel of niet te kopen. Zo op het eerste oog kan het alle kanten op. Misschien wordt er wel gekocht. Misschien ook niet. In sommige gevallen is het bij thuiskomst voor de koper in kwestie haast een verrassing dat hij dat ene product dan toch in het winkelwagentje heeft gegooid. Logisch: zo’n 95 procent van de besluitvorming omtrent de aankoop van een product vindt onbewust plaats. Heel concreet: u betaalt, maar het brein bepaalt!

Hersenscan


Steeds meer bedrijven hebben in de gaten dat het brein de touwtjes in handen heeft en maken daar op hun eigen manier gebruik (of misbruik?) van. Ze schakelen de wetenschap in om hen een handje te helpen. De vraag is immers niet langer: hoe plezieren we de consument? Maar: hoe plezieren we het brein van de consument? En dat weten de wetenschappers – gewapend met een EEG of fMRI – als geen ander.

Onbewust


Met behulp van deze apparaten kan namelijk precies worden vastgesteld wanneer iemand zich emotioneel geraakt weet. Ook is te zien wanneer die persoon goed oplet en dingen in het brein opslaat. Door proefpersonen op deze manier te monitoren terwijl ze naar beelden van producten of diensten kijken, kan precies worden vastgesteld wat zij – of beter gezegd: hun breinen – aantrekkelijk vinden. De methode is bijzonder effectief: het is lastig om dergelijke informatie – waarvan ook de consument zelf zich niet bewust is – aan mensen te onttrekken.

Lachende baby


Diverse onderzoeken hebben al bijzonder nuttige resultaten voortgebracht. Zo blijkt dat beeldreclame op zich prima is, maar dat geluid nog beter binnenkomt. Natuurlijk vindt de consument niet alle muzikale uitingen even prettig, maar een lachende baby en een sissende steak op de barbecue doen het bijvoorbeeld altijd goed. Het zijn geluiden als deze waardoor onze aandacht toch even naar het scherm wordt getrokken. Dergelijke onderzoeksresultaten kunnen heel doelgericht worden ingezet. Zo is het in Japan bijvoorbeeld al heel normaal dat mensen zodra ze op de afdeling met tuinproducten komen geluiden als opspattend water en zingende vogels horen.

Coca Cola vs. Pepsi


Aankopen gaan dus buiten onszelf om. Niet wij, maar ons brein legt ze in het winkelwagentje. En onze hersenen willen zich best door reclame laten manipuleren, zo bleek in 2004 uit een wetenschappelijk onderzoek van Samuel McClure. Hij bestudeerde mensen die Coca Cola boven Pepsi verkozen. Hij scande de hersenen van de proefpersonen terwijl ze een slok van hun lievelingsdrankje namen en zag dat het deel van de geheugen dat culturele invloeden opslaat werd geactiveerd. Het ging dus niet langer om smaak, maar om de cultuur die met het drankje geassocieerd wordt. “Er zijn visuele beelden en marketingberichten die zichzelf in het zenuwstelsel van de mensen die de drankjes consumeren genesteld hebben,” zo concludeerden de wetenschappers.

Propaganda


Neuro-marketing werkt. Adverteerders weten beter dan ooit wat hun doelgroep wil zien en spelen daar handig op in. Wetenschappers zijn verdeeld over de methodes. Sommigen denken dat de neuro-marketing een bedreiging voor de samenleving kan gaan vormen op het moment dat een sterke reclame in overtuigende propaganda verandert. Anderen vermoeden dat het nooit zover zal komen, omdat mensen zodra ze door hebben dat ze gemanipuleerd worden hun keuzes gaan heroverwegen. Er zijn zelfs wetenschappers die het voordeel van neuro-marketing inzien. Zij denken dat het kan helpen om de kwetsbare groepen in de samenleving tegen miskopen te beschermen. Doordat precies te achterhalen is wie voor welke advertentie valt (bijvoorbeeld: kinderen bij snoepreclame en ouderen voor een onnodige verzekering) kunnen maatregelen genomen worden om deze mensen voor aankopen te behoeden.

Het ultieme doel van elke marketingdeskundige? Het vinden van die grote rode – of gele, wie weet – knop in het brein met daarop: ‘Koop!’. Zodra die gevonden is, kan deze elke keer, in elke winkel, voor elk schap opnieuw ingedrukt worden. Geen enquêtes meer, geen communicatie met de persoon. Nee, vanaf nu gaat het tussen de detailhandel en het brein. Tenminste, in een voor winkeliers perfecte wereld zou dat sprookje misschien opgaan. Want hoe prachtig het ook allemaal klinkt: de methode is duur. Bovendien laat het brein zich nog steeds niet geheel doorgronden. Confronteer de wetenschappers die het tegenovergestelde beweren maar eens met het volgende begrip: impulsaankoop.

Bron: http://www.scientias.nl/neuro-marketing-het-brein-bepaalt-en-u-betaalt/5977?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+scientias-wetenschap+%28Scientias.nl%29
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =