= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


22 augustus 2013

Massage, de kunst van het aanrakenMassage is zo oud als de straat. Door het simpele feit dat iedereen aanraking nodig heeft en er af en toe momenten zijn in een mensenleven waarbij aandacht en contact ondersteunend werken. Het maakt niet zo veel uit als het om fysiek of emotioneel ongemak gaat. Wie bracht ook al weer die scheiding aan ?! Baby’s die niet of weinig worden aangeraakt ontwikkelen minder goed en krijgen stoornissen op vlak van motoriek en gedrag.
 
Massage is procesondersteunend voor mensen die een moeilijke periode doormaken. Het is verwarmend, koesterend, en een uiting van liefde en zorg.
Bovendien heeft het een positieve invloed op alle lichaamsfuncties: bloeddoorstroming, lymfestroming, ademhaling, zenuwstelsel en via neurofysiologische prikkels werkt het ook positief in op gemoed en gedrag. Afvalstoffen worden sneller afgevoerd, waardoor je beter herstelt na een ziekte. Je ontwikkelt een meer gevoelig zintuiglijk bewustzijn, je krijgt meer contact met je lichaam. Een gevoel van welbehagen en genot stimuleert de hormonale werking (oxytocine) en brengt zelfgenezende reflexen op gang.
 
Maar bovenal is het levenskunst die de kwaliteit van je leven verhoogd en rijker maakt. Iedereen kan masseren, en geven is net zo interessant en heilzaam als ontvangen. Want ook dat is voor velen een grensverleggend gebaar: je eilandje verlaten en je openen voor contact en intimiteit – een oefening in overgave en vertrouwen - een relationeel gebaar…
 
Hoe heerlijk zou het niet zijn als koppels, familieleden of vrienden af en toe de tijd namen om elkaar te masseren. Een mooie oefening om op een bijzondere manier in contact te zijn, voorbij het mentale en het verbale. Diep aanraken en raken, delen, voelen en genieten. Stille afstemming en diepe verbondenheid die je voeren naar ongekende gebieden in jezelf.
 
De beste kuur tegen ons gevoel van afgescheidenheid en isolement. Het beste alternatief voor onze kille maatschappij waar de beurs en de media domineren en waar we alle contact zijn kwijtgeraakt met onze lichaamswijsheid , ons hart, ons zweet, onze jus de vie. Zou het dat zijn wat Jan Fabre bedoelt als hij schrijft dat er te veel renaissance is in ons leven?
 
We leven ons leven vanuit een smal perspectief, in een strakke plattegrond en binnen een streng verwachtingspatroon. Een breed scala van beleving, plezier en mysterie wordt daardoor afgesloten. Dat heeft zijn tol.
Massage is een manier om de splitsing tussen hoofd en lichaam te herstellen - tussen onszelf en de ander, tussen onszelf en de wereld.
Massage kneedt je lijf present, onttovert je in het hier en nu, en kust je hart wakker! Zo dichtbij, eindelijk thuis.
 
Massage is ambachtelijk, schoon en eenvoudig. Je hebt er enkel je twee handen voor nodig, een paar zachte handdoeken, wat plantaardige olie, een beetje magie… en het avontuur ontvouwt zich!
 
Massage is delen en opent de poort naar onderzoek en communicatie. Over wie je bent, wat je wilt en niet wilt, wat je verlangt, over wat je blij en verdrietig maakt.
Ik vind het een plezier om mensen te begeleiden in hun eerste stappen om te leren masseren. Ik hou van de verwondering van mensen over wat hun aanraking met een malse en liefdevolle hand kan teweegbrengen. Ik hou ervan om te zien hoe mooi ze worden als ze diep ontspannen zijn.
 
Ik hou van een lichte, speelse en tedere toets. Niet-problematische, open aandacht is het sleutelwoord. En daarover alleen al kan je een boek volschrijven, of beter: daarmee kan je een leven lang oefenen.
Massage is zoals alle waardevolle dingen: eenvoudig én complex, licht én diep, zacht én indringend. Een kunst, een houding. Om te leren, om te koesteren.
 
Kom je proeven?

 
Trees Dewever

21 augustus 2013

Ziekte als geschenk? Ziekte als boodschapZiekte, ons lichaam zo controversieel.

We houden ervan, we haten het, we hebben het nodig.

Jarenlang heb ik het ook niet begrepen, was ik zelfs bang van mijn lichaam. Het was ik en toch weer niet, want ik had er precies geen controle of vat op. Mijn lichaam was ergens mijn grootste schat want zonder, kan ik weinig beleven en ervaren, langs de andere kant was het een soort vijand want het deed pijn en ging maar vrolijk zijn eigenzinnige gang. Wat ik ervan vond deed er niet toe, hoeveel ik ook foeterde op mijn lichaam.

Ik was ook bang om ouder te worden. De lichamelijk speldeprikken begonnen toen ik een 12 jaar was. Op 24 jarige leeftijd, had ik zoveel last, constant pijntjes en kwaaltje dat ik dacht: “amaai wat zal dat wel niet zijn als ik 20 jaar verder ben. Dat wordt een ramp.”

Nu ben ik 20 jaar later en voel ik me beter in mijn vel. Zijn al mijn kwaaltjes en chronische pijnen weg? Nee, maar ze zijn mijn vijand niet meer dus kan ik nu met ze samenwerken en ze leren begrijpen. Het is een wereld van verschil nu ik ze niet meer losstaand van mezelf zie, maar als signalen van mijn ziel.
Sedert ik ziekte heb leren zien als een wegwijzer naar mijZELF, naar mijn eigen goddelijke vonk, vecht ik minder tegen mijn kwaaltjes.

Wat is ziekte?

Het is een wegwijzer naar onze volmaaktheid, onze goddelijkheid want we zijn geschapen naar het beeld van God. Letterlijk is het de plaats waar we god afwijzen: mal a dieu.

Zoals reeds eerder geschreven is alles hier op aarde gerelateerd aan een terugvinden van onze goddelijke ZELF. Elke belevenis wordt opgeslagen in de Akasha* kronieken. De belevenissen van de mens worden echter ook opgeslagen en gekristalliseerd in het DNA en in onze lichamen (fysiek en astrale lichamen). Van deze opslag wordt steeds een synthese gemaakt zodat de ziel kan bijsturen via ziekte of andere ervaringen om het beste pad te vinden om terug tot jeZELF te komen. Via het DNA worden veel lessen overgedragen aan de volgende generatie.
Alles in het leven is één en werkt synchroon op elkaar in. Zo is het ook met het denken en het lichaam.

Ontstaan en verloop van een ziekte

Het ontstaan van een ziekte

Voorafgaand is er altijd een conflicterende situatie, die zijn weerspiegeling zal vinden in dat deel van het lichaam dat het meest de emotionele impact of schade aan het ZELFbeeld toont.
Drie elementen spelen hier een rol: de psyche, de hersenen en de organen/lichaamsdelen.
  1. De ziekte begint met de conflicterende situatie die op een bepaalde manier ervaren wordt.
  2. Die beleving of shock stuurt letterlijk een shock energie naar een bepaalde plaats in de hersenen.
  3. Deze plaats in de hersenen is verbonden met een lichaamsdeel of orgaan die de energetische shock doorgestuurd krijgt. Deze shock zorgt voor een plaatselijk blokkade in het betreffende lichaamsdeel.
Wanneer het lichaam niet het signaal krijgt van de psyche, dat het terug veilig is en dat er geen gevaar dreigt, blijft het lichaam in de alarm fase en laat hij zijn shock niet los. De shock zorgt ervoor dat er geen energie meer door kan naar die plaats, die als gevaarlijk gebrandmerkt werd door de shock. Je kan het als een soort quarantaine zien. Een shockplaats is een zwakke schakel in de ketting en het lichaam is geprogrammeerd om zo krachtig mogelijk te blijven, dus legt het die plaats stil die voor verzwakking zorgt. Dit stilleggen van die plaats gaat altijd gepaard met een reminder, het pijnsignaal zodat er niet vergeten wordt aan de verzwakking te werken.
Daarom ben ik er geen voorstander van de pijn te verdrijven met pillen en operaties want de pijn heeft een heel belangrijke functie op ons groeipad. Maar ik kan begrijpen dat mensen die oplossing kiezen als ze de emotionele oorzaak niet weten op te sporen die ten grondslag ligt aan de pijn. Dit schrijf ik dan ook niet als kritiek maar gewoon als duiding van het waarom van pijn en wat ideaal zou zijn.

Het zelfgenezend en zelfgenererend vermogen van het lichaam

Ons lichaam bestaat uit circa 50 triljoen cellen. Deze cellen worden voortdurend afgebroken en vervangen door nieuwe . 98% van de atomen in je lichaam vernieuwen zich jaarlijks. De cellen van je skelet vervangen zich om de drie maanden en je huid wordt elke maand vernieuwd. Om de 4 dagen krijg je een nieuwe maagbekleding. Ook wordt nog jaarlijks de DNA-structuur van je genen volledig gereconstrueerd met de voeding die je eet. Elke 7 jaar is je lichaam volledig vernieuwd.
De keuzes die we maken in ons leven zorgen ervoor dat de nieuwe lichaamscellen ofwel de oude emotionele lading dragen of een nieuwe emotionele lading. In het eerste geval blijf je dus ziek, in het tweede geval zal je genezen.
Hoe vind je de bron van de shock

Mij helpt het ontzettend om de boodschap van het lichaam te lezen en dit dan emotioneel om te zetten.
Bijvoorbeeld Carpaal tunnelsydroom (verdoofd gevoel in en/of pijn in de eerste 3 vingers en vastzittende, pijnlijke pols):
Je leeft als in een tunnel en je voelt machteloze agressie. Je houd jezelf toe, in een cirkel ipv je talenten te gebruiken. Je zit in een cirkel en het lijkt alsof de toekomst geen zin meer heeft voor je. Daarom hou je vele emoties vast of klamp je je vast aan anderen of blijf je in situaties vastzitten waar je “zogezegd nodig bent”. Je bent soms agressief vanwege de vele energie en ideeën die onbenut in je leven. Het lijkt alsof je niks te bieden hebt en een waardeloos leven leidt (letterlijk lijden). Je bent kwaad omdat je er niet uit kan. Je blaast jezelf op met gepieker.
 Je vastzitten komt door je angst voor het op eigen benen staan. Daardoor ben je boos op jezelf om je afhankelijkheid en ben je boos op de ander omdat je afhankelijk van hem bent. En zo is het plaatje rond.
In dit geval kan je die angst klaren door:
  • te kijken wie er je vroeger bang gemaakt heeft voor het leven of die je wijsgemaakt heeft dat het je niet zal lukken in het leven. Geef in gedachten die gedachte terug aan die persoon.
  • Leg een lijstje aan van alle dingen waarin je goed bent en die een meerwaarde bieden, hoe klein ook. Vb netjes strijken, ramen streeploos zemen, lekker eten klaarmaken, goed verhaaltjes vertellen aan de kids, luisteren …. Als jij zelf nog niet bereid bent zo naar jezelf te kijken vraag dan een vriendin een lijstje voor je te maken.
  • Besef dat als je luistert naar je ziel je nooit verkeerde beslissingen kan nemen. Die fantastische gids is 24/24u ter uwer beschikking. Al je een bol of beklemming op je maag voelt weet dan, dat je dat pad niet verder moet volgen. Je ziel laat je weten dat dit pad je zwaar zal komen te vallen.
Gestalttherapie kan hier ook een hulp zijn.
Bijvoorbeeld problemen met voeten, knieën en benen. Zit op de grond en voel je benen. Laat je handen intuïtief liefdevol over je benen aaien, glijden, kneden, masseren, kloppen.

Vraag je been je handen te vertellen wat wil en hoe het zich voelt. Laat dan spontaan woorden of zinnen in je opwellen. Je kan horen: “ Ik ben moe en ik voel me onvoldoende gesteund bij de zware lading die ik moet dragen. Dat kan je dan naar jezelf persoonlijk vertalen als bv Ik voel me genegeerd, ongewaardeerd en mijn omgeving vind het maar normaal dat ik mijn werk doe.
Geef jezelf dan de liefde en de aandacht die je ontbeert. Raak je been liefdevol aan en zeg of denk: ik hou van je en waardeer enorm hoe krachtig en soepel jij me draagt en er altijd voor me bent. Ik ben blij dat je altijd bij mij bent en me helpt door het leven te stappen. Dank je.

Zelfhulpmethodes: de Mir methode helpt ook ongelooflijk zonder dat je de oorzaken moet zoeken. Het pakt direct verschillende lagen aan en je kan het zelf. EFT techniek daar werk je aan een specifiek probleem.
Tot slot

Elke weg naar jezelf is goed, maar elk weg gaat langs bewust en aandachtig tijd voor jezelf nemen. Neem elke dag 5 minuten om met jezelf te communiceren. Wees een liefhebbende ouder voor je innerlijk kind want zolang dit kind gekwetst is ben jij ook gekwetst.

Harte groet,

Isabelle Lambrecht

Kanker genezen met de germaanse geneeskunde

KarmaKarma is tegelijkertijd oorzaak en gevolg .
Elke actie is een kracht die 
naar ons terugkeert .

Deepak Chopra

20 augustus 2013

Volmaakt gelukWe hebben niet meer geld nodig ,
we hebben niet meer succes of roem nodig ,
we hebben geen perfect lichaam en zelfs
geen ideale partner nodig .
Vanaf heden hebben we een geest
die op zichzelf al alles vertegenwoordigt wat we nodig hebben
om volmaakt geluk te bereiken .

Dalai Lama

Tijd goed bestedenZolang we beschikken over dit lichaam ,
en vooral over dit ongelooflijke stel hersenen ,
is iedere minuut waardevol .
Ons dagelijks bestaan wordt nieuw leven ingeblazen door hoop ,
zelfs als er geen enkele zekerheid over bestaat of we er
de volgende dag , op dit uur , nog zijn .
Daarom moeten we onze tijd
zo goed mogelijk besteden .

Dalai Lama

Heden , verleden en toekomst ?Als we dat wat we het ' heden ' noemen
nauwkeuriger bestuderen , of zelfs het
jaar , de maand , de dag , het uur , de minuut , de seconde ,
begrijpen we ze niet .
Eén seconde voor het heden is het verleden ,
en één seconde later is het al toekomst .
Er is dus geen heden .
En als er geen heden is ,
is het moeilijk te spreken over
verleden en toekomst .

Dalai Lama

Respect voor onze vijandAlleen de mensen die we kennen en die ons problemen bezorgen ,
bieden ons echt de mogelijkheid om
tolerantie en geduld uit te dragen .
Onze vijanden of ruimer gezien , allen die kwaad met ons voorhebben ,
verdienen in werkelijkheid dus het grootste respect
en moeten worden beschouwd als onze
waardevolste leermeesters .

Dalai Lama

Tevredenheid maakt gelukkigOns vermogen tot tevredenheid
is een zeer belangrijk aspect om geluk te bereiken .
Lichamelijke gezondheid , materiële rijkdom en vriendschap
zijn drie essentiële factoren om daarin te slagen .
Tevredenheid is ten slotte de sleutel die 
de aard van onze relatie met die drie factoren bepaalt .
 
Dalai Lama

Kostbare schattenSinds eeuwen dringen de Tibetanen al aan op de noodzaak 
om de kwaliteiten als mededogen en wijsheid
te cultiveren en te onderhouden .
Voor hen is dat belangrijker dan de
verwerving van materiële rijkdom , roem of succes .
Ze beschouwen innerlijke kracht ,
zachtheid , liefde , mededogen , wijsheid en 
een stabiele geest
als de kostbaarste schatten 
die een mens , man of vrouw ,
in de loop van zijn of haar leven kan vergaren .

 Dalai Lama

19 augustus 2013

Om te veranderenElke dag heeft een magisch moment
dat ons helpt om te veranderen
en ons erop uit stuurt
om onze dromen te verwezenljken .

Paulo Coëlho

14 augustus 2013

Spirituele verslavingIemand die zich bezig houdt met spiritualiteit kan verslaafd raken aan de spirituele roes en de ervaring van Waarheid missen.

Spirituele verslaving ontstaat wanneer je iets fantastisch ervaart en het voelt alsof je een fantastische drug hebt gebruikt. Zodra je het ervaren hebt, wil je meer. Er is geen drug meer verslavend als de spirituele ervaring. De gedachtegang achter deze verslaving is het geloof dat als je nou maar voldoende van deze ervaringen hebt gehad, dat je je dan standaard zo gaat voelen. Het is als morfine. Je krijgt een shot morfine in het ziekenhuis omdat je je arm hebt gebroken, en je denkt; als ik nou steeds een druppeltje morfine zou krijgen, dan zou het leven altijd redelijk plezierig zijn, wat er ook gebeurt.

Je zult snel ontdekken dat je manier van leven niet veel beter is als die van een alcoholist, alleen weet die alcoholist dat hij of zij een probleem heeft, omdat het in onze cultuur niet geaccepteerd is om een alcoholist te zijn. De spirituele persoon is er vrijwel zeker van dat er geen probleem is, omdat zijn of haar dronkenschap niet lijkt op andere vormen van dronkenschap of beneveling, en het doel is om voor altijd spiritueel dronken te zijn. Dat is de instelling van een verslaafde: Ik had het en raakte het weer kwijt, ik heb het nodig, ik heb het niet.

In onze cultuur gaat men er van uit dat het bij de meeste verslavingen niet goed gaat met iemand. Maar niet in de spirituele wereld. De zoeker wordt duidelijk gemaakt dat spirituele verslaving verschilt van andere vormen van verslaving. Je bent geen junkie. Je bent een spiritueel Zoeker.

Wanneer deze innerlijke higs en lows lang genoeg door je systeem hebben gespeeld, kan het je gaan opvallen dat de spirituele high lijkt op een slinger van de klok, altijd gevolgd door een negatieve ervaring. Op een bepaald punt kun je ontdekken dat deze heen en weer gaande ervaringen dezelfde en tegengestelde reacties zijn. Je realiseert je dat het onmogelijk is om aan één kant van de slinger te blijven omdat het natuurlijk is om heen en weer te bewegen. Het gaat je niet lukken om de slinger van de klok vast te zetten op één punt.

Dit is de beweging van de Zoeker, maar ook de beweging van het 'ik', omdat het 'ik' altijd geinteresseerd is in gelijkwaardige reacties. Het 'ik' probeert vast te houden aan één ervaring en probeert om andere ervaringen te vermijden. Dat is wat het 'ik' doet. Het jaagt het goede na, en ontloopt het slechte. Zo lang je jezelf identificeert met die beweging, zelfs op dat spirituele hoogtepunt dat zo 'goed' lijkt, ben je niet vrij. Je vindt hier geen vrijheid in, omdat het onmogelijk is om vast te houden aan één ervaring. De natuur van vrijheid houdt zich niet bezig met het vastzetten van ervaringen, de natuur van ervaren is beweging. Zoals een klok tikt, beweegt het continue.

Als je niet bevat wat spirituele verslaving is, zal mijn tweede punt slechts het zoveelste bijzondere spirituele inzicht zijn. Als je deel één bevat- dat spiritueel ontwaken niet gaat over een hoogtepunt- dan wordt deel twee veel betekenisvoller en interessanter voor je. Deel twee is dat alles bewustzijn is. Alles is God. Alles is Een. Inzien dat alles Een is prikt de luchtballon van je pogingen om de slinger van de klok vast te zetten op één plek kapot. Alles alles Een is, is het niet méér Een wanneer de slinger zich op een hoogtepunt bevindt, als wanneer de slinger zich in een andere staat van Zijn bevindt.
 
Zen leraren leggen niet alles uit op een abstracte manier, en dat is zowel de schoonheid als de gruwel van Zen. Mijn eigen leraars' manier van het uitleggen van dit onderwerp was het omhooghouden van zijn staf, en zeggen: dit is Buddha. Dan zou hij de staf op de grond stampen en iedereen dacht: wow, dat is flink wilde Zen! Ik wou dat ik wist waar hij het over had. Dan zou hij tekeer gaan met stampen – bang bang bang bang- en zou hij zeggen: Dit is Zen. En iedereen reageerde: “oh wow!” Mensen zouden zich afvragen; “wat, waar? “ maar niemand zou het hardop zeggen.”Het kan toch niet zo simpel zijn als eenvoudigweg stampen met een staf op de grond.”

Omdat ons denken het niet als Een ziet, blijft ons denken zoeken. Waar is het, wat is het? Omdat het 'ik' alles spiegelt aan de eigen emotionele staat gebruikt het die eigenschap om te beslissen wat waarheid is. Het denkt dat Waarheid een eeuwige spirituele high is, maar het stampen van een stok op de grond heeft niets te maken met een spirituele emotionele high staat van Zijn. Dan, om het nog erger te maken, en om het nog enger te maken, zou mijn leraar zeggen: Dit is een concrete beschrijving van de waarheid. Dit is Boeddha, dit is niets abstracts. Dan zouden we ons allemaal verslagen voelen.

Het is een ware zegening om een leerweg te hebben die gefundeerd is op concreet zijn, omdat hij ook had kunnen zeggen, zoals ik soms doe:
“Alles is bewustzijn, alles is Een.” Dan denkt de mind : “ik snap het, dat neem ik van je aan, ik begrijp wat dat betekent.” Maar wanneer er een staf op de grond stampt en de leraar zegt: “Dit is het!” dan kun je je denken daar niet omheen vouwen. Dat stampen van de staf op de grond is zoveel God als je ooit zult vinden. Alles er omheen is altijd subjectief en abstract, beweegt zich weg van het feitelijke Nu. In Zen worden er geen concessies gemaakt aan abstractie. Dit is tegelijk de kracht van zen en de vloek van zen, omdat het studenten dwingt om zich de werkelijkheid te realiseren, in plaats van te denken dat ze iets begrijpen terwijl ze het niet begrijpen.

Dit brengt de spirituele zoeker in een dilemma. Als je overweegt wat het betekent dat alles Een is, gaat je 'ik' zoeken naar een ervaring van eenheid. Dan leest het een boek over de ervaring van eenheid en ziet een omschrijving van overgave en jezelf verliezen in de boomstam of in iets anders, en vervolgens gaat het 'ik' jagen naar oude emotionele ervaringen om te ontdekken of het wel eens zo'n ervaring heeft gehad.
De ervaring van overgave is erg plezierig en mooi, en het kan zijn dat je het ooit, of nooit ervaren hebt. Als je een bepaald type lichaam-geest hebt, kan het zijn dat je het elke vijf minuten ervaart. Als je een ander type body-mind hebt, kan het zijn dat je het eens in de vijf levens ervaart. Het heeft geen betekenis of je dit ervaart, of hoe vaak. Ik heb mensen ontmoet die zich zonder moeite kunnen overgeven, en ze zijn net zo vrij als een hond die zijn eigen staart najaagt.
  Overgave heeft niets te maken met vrijheid of inzicht in wat Eenheid werkelijk is. Eenheid betekent simpelweg dat alles Een is. Alles is dat, en alles was dat altijd al. Als er een diep besef, Weten van eenheid is, dan verdwijnt de beweging van het 'ik' om te proberen een oude ervaring terug te vinden. Beweging stopt, Zoeken stopt. De Zoeker verdwijnt. Realisatie zet dat alles stop. Elke ervaring die je ooit zult hebben is Eenheid, of dat nu een ervaring van overgave is of dat je gewoon naar het toilet gaat. En ook wanneer je met een stok op de grond stampt en zegt: “dit is de verlichte geest, het wordt niet verlichter als dit. Alles is God.”

Dus elke ervaring is slechts een expressie van datgene dat geen ervaring is. Alles is zoals het is, er was nooit iets anders, en er zal nooit iets anders zijn. Dat is wat het werkelijk betekent om te bevatten dat alles Een is. Dat is waarom alle mythen/sagen in de geschiedenis ons vertellen: “Dit is het Beloofde Land.” Deze Eenheid is God. Dit is het, het is nergens anders als hier. En zodra het centrum gezien is als leeg, en je weet dat er niemand is die op zoek is naar een andere ervaring dan zoals het Nu werkelijk is, dan heb je iets veel beters gevonden als de hoogste van de hoogste spirituele roes. Hoe fijn als die ook kunnen zijn; de waarheid bevat oneindig meer vrijheid.


Adyashanti

11 augustus 2013

Docu: Krishnamurti en zijn invloed

Get Adobe Flash

Volle aandachtJe kunt alleen je hele aandacht geven wanneer je ergens om geeft,
wat betekent dat je werkelijk liefhebt.

 
Jiddu Krishnamurti

Weten wie je bentWat voor zin heeft het veel over van alles te weten
als je nog niet eens weet wie je zelf bent?

 
Ramana Maharshi

Spirituele vrijheidDe gemeenschap heeft zich meester gemaakt van de godsdienst
om de menselijke ziel te muilkorven en te binden
aan de wielen van een socio-religieuze machine,
om haar een dwingend juk op te leggen
en een gevangenis te creëren in plaats van spirituele vrijheid.


Sri Aurobindo

Docu: Stil de tijd - Joke hermsen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =