= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


28 juli 2010

De Innerlijke Weg
Hoe meer er zich afspeelt in de wereld
Hoe minder aandacht er is gericht innerlijk
Door steeds naar de 'problemen' te kijken buiten jezelf
Bouw je een maatschappij van denkbeelden die zo werkelijk ontstaan

Elke moment van de dag is nieuw en open blad voor je ziel
Sta in je ware kracht los van al je kleine gehechtheden
We zijn allemaal verbonden door bewustzijn
Hier en nu voltrekt zich een nieuwe werkelijkheid
Waarin openheid en mededogen voor jezelf en anderen
De bouwstenen vormen van de Innerlijke weg

Ogenblikkelijk opent zich een ruimtelijke afstand
tussen wat je 'wil' en wie je in wezen bent

Laat deze stille kracht in jou je leven leiden
Dan ontluikt de wereld zichzelf wel natuurlijk

Lichaam en Geest zijn ontworpen als harmonische lichtwezens
Waarom laten we het zover komen ons te laten leiden door invloeden van buitenaf?

15 juli 2010

De Innerlijke Wens
'Laat de kracht van ons licht
zich verenigen en onze wereld voeden
met dat wat het nodig heeft

Laat de pure liefdesstroom
zich vermengen in lichaam en geest
tot perfecte harmonie

Laat de eeuwige ziel
zich manifesteren en ons leiden
naar transformatie en inkeer

Laat dat wat we ZIJN
onze persoonlijkheid en gedachtes
vervagen tot stroming en totaliteit'

Waarheid
Waarheid is maar een woord..
Waarheid blijft over als je inziet wat onwaar is in je leven..
Er is geen 'mijn' of 'jouw' waarheid, want daar komt het ego(denken) tussen..
Eenmaal je begrijpt dat wie je bent geworden, opgebouwd is uit gedachten van het verleden...
Smelt datgene wat onecht is als sneeuw voor de zon..
En blijft de waarheid over...

De pure stroom, die ons denken 'liefde' heeft genoemd.

Het Lot
Alles heeft een reden in het leven
Niks gebeurt zomaar
Als je vertrouwt in wat komen moet
Sta je sterk in het Nu-moment
Want toekomst bestaat niet
Het lot is een direct gevolg
Van hoe bewust je op dit moment bent
En als je ieder moment bewust blijft
Komt alles naar je toe wat je nodig hebt
Het leven draagt je!

De Gouden Middenweg
Blijf jezelf en wees gewoon, eenvoudig
Geniet van de kleine dingen des levens
Bekijk alles met de glimlach
Zoek niet naar sensatie
Blijf bewust van je handelingen
Vertrouw op wat komen moet
Volg je intuitie en open je hart...
Je bewandelt de gouden middenweg

Relaties
De tijd is rijp voor een nieuw soort relatie
Ze is er een gevuld met liefde en mededogen
Respect voor elkaar en luisteren naar elkaar
Niet meer handelen uit egoisme
Angst heeft geen er geen vat meer op
Een opbouwende energie komt eruit voort
Zij stromen als 1 en smelten in elkaar
En nieuwe tijd is aangebroken
Een nieuw inzicht is geboren
De poort van liefde staat open

Geluk
Gelukkig zijn heeft niks te maken
met wat je hebt of meemaakt
Geluk dat BEN je
De zon zoekt ook niet naar licht en warmte
zij straalt gewoon

Emoties
gevoelig zijn betekent niet dat je je moet
laten meeslepen door emoties
tranen hoeven geen pijn te doen..
boosheid hoeft geen gevolgen te hebben..
blij zijn hoeft geen reden te hebben..
angst hoeft geen vat te hebben op je..
als je bewust blijft van je gevoel
en je onderzoekt waarom je er nog niet los van bent
dan veranderd je emotie in mededogen
en blijf je gevoelig en sterk
zonder je extreem te laten meeslepen

De Stroom Van Liefde
Liefde is als een vlinder

Probeer haar te vangen

en ze vliegt weg

Ontluik je hart als een bloem

en zij komt naar je toe

Journey Of The Mind

Thoughts are like clouds
They have their own journey
They dont belong to you
They are not part of what you are
If you can see where they come from
And where they go to
You are free to BE

Het Nu-Moment
Alles is een kans tot groeien
Niets gebeurt zomaar
De ziel leeft hier en nu
woorden hoeven je niet
te kwetsen want wat je bent
is puur en tijdloos.

Inzicht en Onderzoek
Door te onderzoeken waar
we nog steeds aan gebonden zijn krijgen we inzicht in de oorsprong van hoe het 'zelf' is opgebouwd Eenmaal het zelf is gestorven blijft enkel nog stroom over en worden we wat we eigenlijk al ZIJN

Stilte
Stilte is de poort van onze ziel
Zij toont ons de weg naar 'zijn'
Deel je dat samenzijn in stilte
Dan voel je diepe verbondenheid
We zijn verbonden met het alles
Doorheen geboorte en dood
Zijn we één voor eeuwig.

Connections
True romance is not about words
Its about what streams inside.

Zien
Waarom kan een buitenstaander
het probleem altijd beter bekijken?
Hij heeft zicht op het grote geheel
en laat zich niet meevoeren met
de situatie zelf.

The Dream Of Life
Waking up means understanding
what keeps us asleep

Going to sleep is letting go
what keep us awake

When we realize what we
have been dreaming

Only the waken state remains
to stream the ways of life

Beyond Personality
I am what i am
What i am goes beyond words
What i do goes beyond the mind
Where i go has no limits
I dont follow, my body follows me
I own nothing, still what i need comes to me
Fear is no part of me, death is no end for me
Love is my direction, Light is my existence
I am what i am
I am the eternal soul

The Force Of Insight
We unite all the hearts in love
We open the gates with compassion
We burn the doubts of the mind
We glow the surroundings with light
We follow our true nature
We live in the force of insight

We are the children of a new age

Forget Your Image
Real beauty is what we are
not how we reflect in eyes

De Vorm Van De Ziel
Eenmaal we begrijpen dat onze wortels
diep verbonden zijn met het leven dat ons
bevoorraad met al wat we nodig hebben

gebruiken we onze kracht en energie
om te bloeien doorheen de seizoenen
van leven en transformatie

Mededogend en vol licht stroomt
dat wat we zijn doorheen vorm en dimensie
delend,liefdevol en onsterfelijk.

To Try Or Not To Try
Nobody is trying to catch the sun
it's already catching us

Nobody needs to find true love
it's been finding us

Nobody can find the true self
it's what we are

***

The things we try creates distance
Trying nothing is being everything

Problemen
Er ontstaan enkel problemen als je een 'ik' voelt om ze te ervaren

Eenmaal we ons licht laten stralen zoals we zijn

Is er geen sprake meer van ervaring, maar van stroom

en smelt het ik en zijn problemen als sneeuw voor de zon.

De Stroom
~Heb je ooit al eens jezelf verloren~
~in de stroming van het nu?~

~Wie is dan die zelf die kan ~
~verdwijnen in het niets?'~

Kijken Of Zien?
Zoals een baby naar de wereld kijkt
Kijkt de ziel puur en zonder oordeel
door de ogen.
Van jongs af aan werd ons geleerd
alles wat we zien een naam te geven
en te interpreteren.
Beetje per beetje vormde ons denk-
systeem zich in de wereld bekijken
vanuit een 'ik'.
Nu zijn we op een punt gekomen
dat het ik de wereld overheerst
door steeds weer alles wat we zien
een naam te geven....

Kijken met de ziel zonder woorden
is onze aard en wat we zijn
Begrijpen wat ons zicht belemmert
is inzicht en vrijheid.

Keuze Of Stroom?
De kunst van spontaan leven
is handelen zonder na te denken
over hoe 'ik' zich moet gedragen

De ziel gedraagt zich al zoals het is
en stroomt hierbij altijd in de juiste richting

Open Zijn
Hoe meer men het licht binnenlaat
hoe meer men straalt in zen omgeving
Steeds meer komen mensen naar je toe
omdat ze voelen dat persoonlijkheid
geen blokkering meer is voor wat je bent
en zullen hiervan op hun beurt leren openstaan
leidend naar een universele stroom van eenheid.

De Reis Naar Nergens
De verleiding is groot om te denken

Dat er iets moet bereikt worden om gelukkig te zijn
Dat er relaties moeten aangegaan worden om van liefde te proeven
Dat er tijd nodig is om wonden te helen
Dat er ervaring moet opgedaan worden tot inzicht
Dat er spiritualiteit nodig is om vrij te raken

Deze vorm van denken is zo diep gebrand in persoonlijkheid
Dat als we deze verwachtingen niet bereiken tot teleurstelling komen
Omdat we zo gewend zijn onze wil te bevredigen

Ons innerlijk is al zoals het is
laat het voor wat het is
dan komt alles naar je toe.

The Fire Within
'Every single human being
has its own candle colour

We all burn our lights
in a unique way of life

After the candle burned
up its body cycling

This universal fire within
fades into the stream

The stream of love and light
has its own harmonic movement

A candle cannot decide to
interfere with its ways

There is only reflecting glow
of the inner fire without a name'

Denken of Niet-denken
Inzicht is niet de persoon die duidelijkheid kan verkrijgen in situaties;

We hebben gedachten, ideeen, beelden en patronen over onze situaties

overgenomen volledig gebaseerd op wat we van andere mensen zien en horen

Het niet meer meevaren met deze gedachten en ideeen

dat IS al het inzicht zelf, uit welke knoop wil je geraken als je geen

enkel idee hebt over de knoop? Uit welke angst wil je geraken

als je niet weet welk idee je bang maakt? Welke boosheid wil je loslaten

als je geen gedachte hebt over wat haatdragendheid is?

Naar welke 'zelf' zijn we op zoek als we geen gedachte hebben over wat dat zelf is?

Als de ogen kijken zonder beelden van gedachten, danpas zien we echt

en maakt dit plaats voor ruimte en helderheid.

Verfijning en Eenvoud
En op een dag vervagen de woorden in de ruimtelijkheid...
Verliest de wil zijn grip op de zogenaamde werkelijkheid...
Glijd de veilige houvast weg naar openheid...
Stromen de zorgen mee met de rivier van vertrouwen...
Smelt de verdeeldheid in eenheid...
Maken de wolken plaats voor het licht...
Transformeert het worden in zijn...

Spiegel(zonder)BeeldZolang we de waarheid proberen toetsen aan onszelf
of die strookt met het beeld die we hebben van wie we denken te zijn
zal er altijd conflict, dualiteit en strijd zijn

Door zich niet vast te pinnen aan gedachtes van verleden of toekomst
beweegt datgene wat we zijn zich voorbij beelden en waarheden

het woord imago is niet zomaar ontstaan...
als wat we zijn niet imago is...wie zijn we dan wel?

De Ruimte Zonder Naam
laat we niet wachten op iets moois dat ons overkomt

bij wie komt het mooie aan als we inzien
dat de 'wachter' een gedachte is die
hoopt op een tijdelijk gevoel in de toekomst
gebaseerd op een ervaring uit het verleden?

wat we zijn heeft geen naam, geen gevoel,
geen geur,geen schoonheid, geen lelijkheid..

deze oneindige ruimte zelfloosheid valt
buiten het vakje genot en lijden en
overstijgt een lichamelijke dood

Belang-rijkheid
Zoveel woorden, overtuigingen en gedachtenwolken
vliegen voorbij als een draadloos netwerk van informatie

zoveel imago's loggen zich in op dit netwerk
van vereenzelviging uit angst om te blijven bestaan

afwezigheid 'iemand te zijn' word ervaren als de dood

is het mogelijk om te gaan met elkaar in stilte
en de aanwezigheid van aandacht?

of is er steeds een idee van een 'vonk' nodig
om te passen bij elkaar?

zijn we allen op zoek naar verbondenheid
innerlijk wetend dat alles al verbonden is?

is ons geluk hiervan afhankelijk?

zit er een overtuiging klaar om
hierop te anwoorden?

moet alles een plaats krijgen
om bij ons passend te zijn?

zijn er oplossingen nodig voor
de ruimtelijkheid en leegte die we zijn?

als er niets meer hoeft gezocht te worden
dan komt al wat nodig is vanzelf

Relaties & Stroming
Zoveel relaties worden in stand gehouden

op basis van angst, regelmaat en comfort
Steeds met drang op zoek naar het ultieme
worden huidige relaties oude gewoontes
Wat begon als biologische verliefdheid
is nu veranderd in routine en ongeintresseerdheid
Zo evolueert zich dat in enkel nog samen
zijn van persoonlijkheden en imago's...

Is het mogelijk om elkaar te ontmoeten
in stilte en aandacht?
Is het mogelijk om elk moment in het NU
samen te leven met elkaar?
Is het mogelijk liefde te ZIJN en voorbij
de aantrekking van verliefdheid te staan?
Is het mogelijk om zonder inmenging
van het denken elkaar lief te hebben?
Is het mogelijk samen vrij te leven
zonder te hoeven vluchten waar we gebonden aan zijn?
Is het mogelijk om te leven vanuit de kracht
om zo aan te trekken wat we nodig hebben?

Of is de nood aan zekerheid zo'n noodzaak
geworden dat het ons leven domineert?
Is de drang naar controle en macht zo
gewoon geworden in ons leven?

Pas als we open staan voor de werkelijkheid
en hoe we meespelen in dit spel van aantrekken
en afstoten kan er sprake zijn van ware liefde

Experiment Van De Ziel
Laat ons onze kracht van het licht
samen bundelen tot uitkomsten van liefde

Uitkomsten zonder tussenkomst van gedachten
maar in volledige ruimtelijkheid

Laat ons onze wensen tot diep in de trilling
van de aarde weerklinken

Het ontmoeten van zielen is geen spiritueel
verhaal maar levensecht

Datgene wat door ons spreekt heeft vele wegen..
Wegen die leiden tot eenheid en bewustzijn

Duizenden innerlijke schreeuwen hebben gezocht
naar het doel van het leven

Het zoeken voorbij staat de mensheid op
de drempel van het ZIJN

Eenmaal de drempel voorbij
is er zicht van nooit weggeweest te zijn

Eenheid Of Verdeeldheid?
Kunt u zich een wereld voorstellen
zonder vereenzelviging met de vorm?

Stel dat u morgen alles moet achterlaten
wat u verworven hebt?

Laat voor 1 keer deze gedachte toe
dat uw huis, werk, auto, rijkdom,
praktijken, titels, geloven,...
verdwenen zouden zijn

Is het mogelijk om over te blijven
zonder angst en vereenzelviging?

is het mogelijk in het nu-moment
volledig vrij te zijn?

wat gaat er door u heen als u
beelden ziet van aardbevingen?

kunnen we inleven vanuit liefde
of argumenteren we vanuit veiligheid?

Misschien vind u deze woorden saai en vervelend
en verlangt u naar de zomerse dagen...

Misschien voelen we ons te goed in wat we hebben
en is alles te serieus om te onderzoeken...

Hebben we echt nood aan een planeet in chaos
om te zien wie we waarlijk zijn?

Of is die kracht van licht wat je bent
de soepele stuwer van al wat leeft?

De Chaos Van Het Denken
De reden waarom alles op deze wereld altijd uitdraait
op chaos en ellende is het blijven volhouden van je
idee over je persoonlijkheid en hiermee sta je constant
in het verleden of toekomst

***

Je weet al hoe je morgen gaat reageren op een situatie
omdat je blijft volhouden hoe je gisteren was

Je wenst eerlijkheid van anderen om niet meer
gekwetst te raken zoals die wondes van vroeger

Je wenst te proeven van 'echte' liefde omdat
je het idee hebt dat liefde iets is wat kan mislukken

Je wil controle en alles in handen houden in je leven
omdat er angst is hetgeen te verliezen wat je denkt over jezelf

Je vergelijkt je 'eigen' woorden altijd met de woorden
van anderen en schept hiermee een mening

Je gevoelens gaan in ups and downs omdat je elke dag
speelbal bent van je gedachten in situaties op je pad

Je wenst vrijheid in je leven omdat je een idee hebt
dat je niet beklemd en gevangen wil raken

Je staat je eigen geluk in de weg omdat er een idee is
dat iemand anders jou gelukkig gaat maken

Je schept een leven waarin je leuke dingen verkiest
boven wat vervelend is omdat er een idee is dat het moet goedgaan

***

Elk mens kan hier en nu stilzijn en deze gedachten
voorbij laten gaan aan de open ruimtelijke hemel die jij BENT

Kijk ernaar zonder er iets mee te willen doen
deze stilte en ruimtelijkheid van hier-en-nu dat ben jij

Pas dan is er geen zoeker en vinder meer
en ben je wat je bent

***

Begrip: Opvatten Met Het Verstand
Het enige dat het denken nooit zal begrijpen

is dat er niets te begrijpen valt

De Directheid Van Bewustzijn
'Als je hier en nu tot inzicht komt
voltrekt zich dit meteen in realiteit
zowel in uiterlijke vorm als dimensionale ruimte

de wereld heeft geen verandering nodig
als we individueel wakker worden
alles komt dan vanzelf

Jouw wakker-zijn wekt jouw omgeving
zo ook bouwt zich een nieuwe wereld meteen'

De Klik Van Aandacht
Je bent aan de telefoon met een vriend
die heeft het over een probleem die hij
doormaakt en jij bent in gesprek en deelt
je mening..je word meegezogen door deze
problematiek en na het gesprek blijven
mijmeringen van gedachten spelen door je hoofd...

Terwijl jij het rollenspel speelt van spreken en
luisteren is er dan sprake van observatie?
Of ga je volledig op in de woorden die op hun
beurt jouw 'zelf' meevoeren naar het probleem
van het moment in kwestie?

Door de klik te maken van aandacht gebeurd
iets in ons wezen dat alles doet vervagen van
belangrijkheid.

En dit is wat wakker worden betekent:
De aandacht die zich bewust is van het individu
-niet het individu die probeert controle te krijgen
over problemen of doorzicht van...

Aandacht zonder oordeel en vergelijking brengt
openheid teweeg die het rollenspel van het leven
steeds helder bekijkt..een groot overzicht van het geheel
is getuige van wie woorden spreekt

Deze klik is wat mensen drijft voor spiritualiteit
maar steeds weer neemt het indivdu het over
van de aandacht waardoor een valse drijfveer
ontstaat naar een groeien naar...

Bij enkelingen zal dit blijven hangen en verliest
meteen de kracht van ego waardoor de klik van
aandacht overneemt, danpas stroomt het wezen
in openheid in liefde.

A Place Without Reach
'In this place beyond dreams
the magic sparkle of light
is waiting to be recognized

In this place beyond time
the force of love
is waiting for an open soul

In this place beyond thoughts
intuition is whispering
to the being of awareness

In this place of no escape
there can be only oneness

This place is right here
this is what you are'

De Tao Van Stilte
'Een echt vrij mens staat los van zijn overtuigingen
En spreekt vanuit de stilte van de ziel
Wie elkaar kan raken zonder woorden heeft
Begrepen waar het leven om draait.'

Liefde be-leven of kwetsend geleefd worden
Duizenden teksten over pijn en verdriet
Over emoties die de bovenhand krijgen
Over vriendschappen die teloorgaan
Tranen rollen van de wangen
Vertrouwen word geschonden en
Het hart krijgt een messteek waarbij
Eenzaamheid en leegte overblijft...

Is er dan werkelijk niemand die kan
Zien dat dit alles gebaseerd is op
'eigen' leed willen afschuiven op
De wereld buiten zichzelf?

Er word gepraat over misbruik van vertrouwen
Omdat er steeds vanbinnen wantrouwen bestaat

Er worden virtuele muurtjes gebouwd
Die zich in de toekomst gaan wapenen
Tegen gevoeligheid uit angst om gekwetst te worden

Een nieuwe levenshouding gaat meteen in
En al wat niet plezierig is word opzij geschoven

Algauw zet je jezelf klem en laat je niemand
Meer toe in je leven met eenzaamheid en
Afzondering tot gevolg

Liefde word verward met het leuke gevoel van
Het lichaam die kan gemanipuleerd worden
Door een partner die dit gevoel kapot kan maken

***

Werkelijke liefde kan niet gemanipuleerd worden
Heeft niets met gevoelens te maken en kan niet
Verkregen of gegeven worden

Net zoals een moeder een kind baart vraagt het
Leven niet om te krijgen of te geven
Liefde IS er gewoon

Alle pijn en lijden verliest grip, pas als
Alles onderzocht word door de dingen te zien
Zoals ze echt zijn en bewust te worden
Dat wat JIJ bent niet kan gekwetst worden

Pijn en angst kunnen enkel in tijd en gedachten
Bestaan...wie dit werkelijk ziet
Is hier-en-nu vrij!

De Rivier Van Het Leven

Als kind waren we gefascineerd
door de rivieren van de aarde
meteen probeerden we het
onmogelijke: een dam bouwen
van keien om het water tegen te houden
uren spelplezier om elk sijpelend
gaatje te vullen met zand
maar wat we ook probeerden
de rivier van het leven was ons te slim af

Laat datgene wat natuurlijk is
door ons stromen, elke psychologische
dam zal breken of je het wil of niet

Little Death


Let the soul control your body
Leave your mind and make me holy
Enter the world of little death
Stream your heart into my depth
Tendre kissing from your light
Dancing spirits shining bright
Loose yourself in this space
Until the oneness find its grace

Afstandloos Bewustzijn
Als jij vandaag stopt met de belangrijkheid van gedachten te voeden en aandacht hebt voor wie je werkelijk bent: een krachtige ziel

dan verander je dat ogenblikkelijk voor iedereen mee doorheen afstand of tijd jouw nieuwe ideeen die daaruit voortkomen zullen zich op andere plaatsen voltrekken en vorm krijgen zoals jij het wenst

Wacht daarom niet op oplossingen buiten jezelf maar doorzie het probleem innerlijk

test het uit voor jezelf en je zal versteld staan hoe tijd en afstandloos bewustzijn is

alles kan hier en nu!

De Gevangenis Van De Mening


Definitie van een mening:

Mening Wat je van een subject of object vindt. Hoe je hierover oordeelt.

Wie niet in staat is de 'eigen' mening te doorzien en het geheel ervan te begrijpen (begrijpen= zien zoals het is)

zal altijd slaaf blijven van het oordeel dat men zelf in stand houd

slaaf zijn van je eigen gevangenis van meningen betekent altijd verdedigen

zolang men verdedigd kan men onmogelijk hier-en-nu ZIJN

wie niet Hier-en-nu IS verdeeld zichzelf in de toekomst van gedachte

wie in de toekomst van gedachte leeft leeft in een denkwereld van mening

ben je klaar om hier je mening over te uiten?

of kan je zien wat je in stand wil houden?

Delen In Stroom


Lieve mensen,

Als je iets leest wat je hart raakt deel dit dan met je vrienden het virtuele delen is eigenlijk een mantel voor wat we doorheen dimensie al kunnen met elkaar

als we weldra de virtuele wereld zullen loslaten gaan we het het innerlijke delen terug begroeten in onszelf

Een innerlijke wens vanuit de stroom van liefde de wereld insturen heeft meer impact dan we denken

Bereiken: De Voeding Van Identiteit


Er is geen 'ik' die bewustzijn kan bereiken er is enkel bewustzijn dat getuige is van een 'ik' die iets wil bereiken

Ongelukkigheid komt pas als er niet komt wat we willen bereiken

Gelukkigheid komt pas als er wel komt wat we willen bereiken

Bewustzijn is je ware staat die zich niet druk maakt om geluk en ongeluk

Pas als er werkelijk zicht is van het 'willen'

Glijden alle sluiers van het denken weg

Dit onderzoek van doorzien wat we willen bereiken en waaruit een 'ik' is opgebouwd werkt voor elk mens tot ware vrijheid

De Innerlijke Wens


'Laat de kracht van ons licht zich verenigen en onze wereld voeden met dat wat het nodig heeft

Laat de pure liefdesstroom zich vermengen in lichaam en geest tot perfecte harmonie

Laat de eeuwige ziel zich manifesteren en ons leiden naar transformatie en inkeer

Laat dat wat we ZIJN onze persoonlijkheid en gedachtes vervagen tot stroming en totaliteit'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =