= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


24 september 2013

Relaties afsluitingEr zijn zoveel mogelijkheden in een waarlijke relatie met elkaar.
Als je werkelijk kiest om met elkaar op weg te gaan,
de durf hebt om met elkaar kwetsbaar te zijn.
Om open te blijven, te stromen, te blijven delen wat in je hart is, wat in je omgaat.
Dat wat je raakt, wat je beleeft, wat je ziet, voelt, elk moment nieuw blijven bij elkaar.
Geen beelden ervoor zetten, alles blijven uitspreken.
Niets achterhouden, vasthouden.
Dan kan een relatie zo kostbaar zijn.
Een samengroeien en veranderen.
Samen tot een ander mens worden.
In elkaar die diepe Kern raken van vervulling.
Elkaar steunen, inspireren in respect en gelijkwaardigheid.
Samen tot een ander mens worden.

Zoveel mogelijkheden binnen een relatie.
Maar wie pakt ze op?
Blijven we vaak niet steken aan de buitenkant, de uiterlijkheden?
Veiligheid zoeken ten koste van zoveel.
Als je de ander hebt, dan kun je wel leven, overleven.
Maar ga je daardoor niet van binnen dood?
Stopt het ware leven in jou te stromen.
Verdor je meer en meer.
Als je niet in de stroom blijft, zoveel onuitgesproken blijft.
Als de wereld in jou en de ander zo klein wordt.

Dus waarom niet waarlijk een relatie met elkaar beginnen?
Elk moment, open te blijven bij elkaar.
Werkelijk de ander proberen te begrijpen, te voelen, te ervaren.
Dat dit de diepste intentie is van het bij elkaar zijn.
Dat je samen onderweg bent.
Samen groeien en veranderen.
Dat je samen vrij wil worden, heel wil worden, tot een ander mens wil worden.
Dat dit de afspraak is als je, je met elkaar verbindt.
Dat de Spirituele dimensie in elkaar aangeraakt mag worden.
Die diepe Kern in jou en de ander.
Dat die meer en meer mag spreken, op mag bloeien, zich kenbaar mag maken.
Dat die Kern die Liefde is, in jou en de ander mag groeien en groeien en je meer en meer mag vervullen.
Dat je elkaar hierin waarlijk mag aanvullen, inspireren.
"Als twee mensen in Mijn naam aanwezig zijn", dat dit werkelijkheid mag worden.
Dat je waarlijk op dezelfde golflengte zit, elkaar aanvuld, inspireert, elkaar tot vervulling en heelheid brengt.
Is dat niet de schoonheid van een waarlijke relatie?
Dan vallen uiterlijkheden weg,
en worden nieuwe innerlijke werkelijkheden wakker.
Dan wordt veiligheid gevonden in andere dimensies.
Niet de geborgenheid en veiligheid buiten jezelf,
maar deze vindende diep in jezelf.
Daardoor ben je niet gebonden aan de ander, niet gehecht, maar waarlijk verbonden.
Een fundament waardoor je vervuld bent, gedragen wordt, samen gedragen en geinspireerd wordt door het leven heen in overgave.
Dan is een relatie met elkaar hebben het mooiste wat er is, het meest rijke en vervullende.
Elkaar waarlijk Liefde geven.
Werkelijk om elkaar geven.
In alles.

Zo met elkaar onderweg zijn, stap voor stap.
Een innerlijke ontvouwing en verandering.
Dat je samen meer en meer mag stralen.
Stralen, en stralen, zodat de ander meer en meer ervaart dat iets heel moois is opgebloeid.
Dat je meer en meer de ander mag inspireren door deze relatie, zonder woorden te hoeven uiten.
Dat je laat zien dat het anders kan.
Dat er waarlijk Liefde kan zijn in dit groeien en opbloeien met elkaar.
Dat je zo dieper en dieper bij elkaar komt, meer en meer samensmelt, een eenheid wordt met toch ieder zijn/haar eigen eigenheid en kwaliteit.
Een in Liefde.


Kagib

Innerlijke sterkteSterk zijn betekent niet
altijd een mening klaar hebben

maar raad durven vragen
tot inzicht

dan maakt het niet meer uit
of je de raad aan jezelf vraagt
of iemand anders

de intentie van het niet
altijd verstandelijk te 'willen' weten
brengt diepte en wijsheid


Pascal delay

21 september 2013

Luisteren naar bewustzijnJe denken vertelt je al deze dingen...
maar waarom luistert je oor
enkel naar wat het denken zegt?


Mooji

Grenzeloos gewaarzijnVelen geloven dat ze enkel een persoon zijn en dit wordt zelden in twijfel getrokken. Zij geloven dat ze slechts zo breed zijn als het uiteinde van de uitgestrekte vingertoppen en zo groot als de top van hun hoofd. En dat het lichaam gevuld is -zoals lucht in een ballon - met iets, wat 'zelf' wordt genoemd.

Maar als je je ware natuur gaat herkennen, begrijpen en ervaren als het onveranderlijke Zelf zal het inzicht in je ontwaken: ‘Ik ben in dit lichaam, maar dit lichaam is ook in Mij. Ik ben puur en grenzeloos Gewaarzijn’.
Ik vraag me af hoeveel van jullie echt door hebben waar werkelijk naar verwezen wordt? Niet alleen dit lichaam is in Mij, maar alle lichamen, alle vormen, alle fenomenen - grof en subtiel - verschijnen in Wie ik ben.

Is er iemand bij wie deze herkenning plaats vindt?
Het is niet het gevoel van een super ego.
In tegendeel, het brengt grote nederigheid, vrede, wijsheid, licht en liefde.


Mooji

Het ware zelfHet hoogste Zelf, de magie en schoonheid van het Werkelijke, laat ieder moment een bloem ontluiken in ons pure Zijn. Maar angsten en projecties, die hun oorsprong hebben in onwetendheid en beperkte identiteit met het lichaam, het denken en de persoonlijkheid, staan dit volledig open bloeien in de weg.

Vanuit het niets klinkt een stem die zegt: “Ik kan me niet veroorloven op deze manier te leven. Ik kan niet omgaan met zo’n diepe realisatie. Het is te sterk.
Als ik dit zou toelaten, zal mijn leven zo radicaal kunnen veranderen dat het oncontroleerbaar en onvoorspelbaar wordt. Ik zou te naief worden om mezelf nog langer te kunnen beschermen.
Ik ben er niet klaar voor om kwetsbaar te zijn.”

Wie is het eigenlijk die zo’n ontvouwen van Gratie tegengaat?
Weet dat het alleen maar iemands zelfbeeld is en niet iemands ware Zelf.
 
 
Mooji

Schoonheid zonder objectWij worden steeds meer en meer stadsmensen, levend in overbevolkte appartementen met weinig mogelijkheden om naar de morgen en de avondlucht te kijken. Daardoor verliezen wij veel contact met schoonheid. Ik weet niet of het u is opgevallen hoe weinigen van ons naar de zonsopgang of de zonsondergang kijken, of naar de maan, of naar de weerschijn van het licht op het water. 

Omdat wij het contact met de natuur verloren hebben, neigen we er als vanzelf toe onze intellectuele capaciteiten te vergroten. Wij lezen veel boeken, gaan naar veel musea en concerten, wij kijken naar de televisie en hebben allerlei andere soorten van vermaak. Wij halen steeds opnieuw de ideeën van andere mensen aan en denken en praten veel over kunst. Waarom heeft kunst voor ons zo'n grote betekenis? Is het een vorm van vluchten, of een stimulans?

 Als u direct in contact staat met de natuur, als u de bewegingen van een vogel in vlucht gadeslaat, als u de schoonheid ziet van iedere beweging in de wolken, als u kijkt naar de schoonheid van de schaduwen die door de wolken op de heuvels geworpen worden, of naar de schoonheid op het gezicht van een ander mens, denkt u dan dat u nog zin hebt om naar een museum te gaan om daar een of ander schilderij te bekijken? Misschien komt het doordat u niet weet hoe u naar de dingen om u heen moet kijken, dat u uw toevlucht neemt tot een of ander middel dat u stimuleert om beter te zien. 


Jiddu Krishnamurti

17 september 2013

De kracht van het geloof
Godsdiensten zijn maar een klein deeltje
van de kracht van ons geloof

als we dit mechanisme niet
erkennen kan dit leiden tot fanatiek geloof
dat we zelf in stand houden

net zo bestaat 'persoonlijkheid'
omdat we geloven dat we 'zo zijn'
met als gevolg enorme vertakkingen
naar: angst,boosheid,narcisme,
egoisme,leven zonder liefde...

Als het geloofsmechanisme
ingezien wordt
verdwijnt het door onze innerlijke wetendheid
verstandelijke berperkingen
veranderen dan naar
liefde en vertrouwen

er is geen drang meer iets te geloven
dat niet werkelijk is...

werkelijkheid bestaat al in ons
zonder enig mechanisme.


Pascal delay
 

9 september 2013

Geluk en tevredenheid van binnenuit

Menselijk geluk en tevredenheid
moeten van binnenuit komen .
Het is een vergissing ultieme bevrediging te
verwachten van geld of technologie .


Dalai Lama

Tevredenheid
Ofschoon het onderliggende motief van hebzucht
het zoeken naar bevrediging is ,
wil de ironie dat zelfs nadat het voorwerp van uw begeerte
is verkregen , u nog niet bevredigd bent .
Het ware tegengif is tevredenheid .
Als u die eigenschap hebt ontwikkeld ,
is het van weinig belang of u wel of niet het voorwerp verkrijgt .
In beide gevallen zult u net zo tevreden zijn .


Dalai Lama

Liefde
Zonder liefde zouden we niet kunnen overleven .
Mensen zijn sociale wezens ,
en zich betrokken voelen bij anderen
is de basis zelf van het leven in een gemeenschap .


Dalai Lama

Gehecht zijn
Als we gehecht zijn aan 
voorwerpen en aan mensen ,
begrijpen we hun ware aard niet .
We kunnen ons slechts losmaken van de dingen
door ons bewust te worden van hun ware aard .


Dalai Lama

Alles wat we doen , heeft effect
Als u de wereld wilt veranderen ,
probeer dan eerst uzelf te verbeteren en te veranderen .
Pas daarna zal dat steeds
beter bereikbaar worden .
Want alles wat we doen , heeft effect .


Dalai Lama

Goed willen zijnAls we goed willen zijn ,
hoeven we het alleen nog te worden .
Zonder inspanningen kunnen we alleen maar
hopen dat iets goeds zich voordoet .
Onze toekomst hangt van onszelf af .


Dalai Lama

Menselijk geluk
Menselijke betrekkingen die berusten
op wederzijds mededogen en op liefde ,
zijn van fundamenteel belang en
onontbeerlijk voor het
menselijk geluk .


Dalai Lama

Gelukkig willen zijn
Voelende wezens zijn ontelbaar en
verschillen veel van elkaar .
Sommigen helpen ons , 
anderen kwetsen ons ,
maar omdat ze allen gelukkig willen zijn en
niet willen lijden ,
zijn ze allen gelijk .


Dalai Lama

Tijdsverloop
De natuur telt geen uren .
Alleen de mens wil weten 
hoe laat het is .


Eckhart Tolle

7 september 2013

De wereld zoals hij isHet zijn niet onze gedachten die de complexiteit bepalen,
maar onze pogingen om ze te beheersen,
te sturen, veranderen en vermijden.
Zonder de poging om het allemaal te veranderen
blijft er niets anders over dan te vertoeven
in de wereld zoals hij is.
 

Steven Harrison

Werkelijke bevrijdingVrij worden is niet jezelf veranderen in iemand
die je denkt te moeten zijn.
Bevrijding is inzien dat er niets te bereiken valt,
dat je niets moet doen, en dat je niemand anders moet zijn
dan precies diegene die je nu al bent.

 
Michael Roads

Eigen verbeeldingMensen of omstandigheden kunnen
jouw helderheid en vrede niet werkelijk verstoren.
Uiteindelijk kom je tot het inzicht dat het enige
dat jou verstoort je eigen gedachten
en verbeelding zijn.

John wheeler

Inzicht van controle en angstVeel existentiële vragen komt voort uit angst.
Het zoeken naar antwoorden is een poging om
controle te krijgen over de onrust die we voelen.
Maar het gaat er niet om
dat je overal een antwoord op vindt.
Waar het om gaat is dat je je kunt ontspannen
in het ongemak van niet-weten.


Erik van zuydam

Innerlijke rijkdomAls we eerlijk zijn met onszelf
dan weten we dat een rijk leven
niet over geld gaat.
 
 
Pascal delay
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =