= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


29 april 2012

De afleiding van gedachtenDe meeste mensen zijn zo afgeleid door hun gedachten, zijn zo geïdentificeerd met de stem in hun hoofd, dat ze de levendigheid in zichzelf niet meer kunnen voelen.

Eckhart Tolle

Geluk heeft geen oorzaakWaarom zorgt juist 'weinig' voor 'het beste geluk'? Omdat echt geluk niet wordt veroorzaakt  door het ding of de gebeurtenis, ook al lijkt het eerst alsof het wel zo is. Het ding of de gebeurtenis is zo subtiel of onopvallend dat het maar een klein deel van je bewustzijn opeist - en de rest is innerlijke ruimte, bewustzijn dat niet gehinderd wordt door vorm. Innerlijke ruimte, bewustzijn en wie jij in wezen bent zijn een en hetzelfde. 


Eckhart Tolle

Wakker wordenWakker te worden in de droom is nu ons doel. Als we wakker zijn binnen de droom, komt er een einde aan het door het ego geschapen aardse drama en begint er een vriendelijker en wonderbaarlijker droom. Dat is de nieuwe aarde. 


Eckhart Tolle

De vrijheid van overgaveAlleen als je je verzet tegen wat er gebeurt, ben je overgeleverd aan wat er gebeurt, en bepaalt de wereld je geluk en ongeluk. 


Eckhart Tolle

Zijn zonder geloofWie je bent  heeft geen geloof nodig. In feite is elke overtuiging een hindernis. Zelfs je bewustwording is er niet voor nodig, want je bent al wie je bent. Maar zonder bewust wording schijnt wie je bent niet in de wereld. Het blijft in het ongemanifesteerde, dat natuurlijk je ware thuis is. Je bent dan net iemand die denkt dat hij arm is en niet weet dat hij honderd miljoen euro op de bank heeft staan; zo blijft zijn rijkdom een niet tot uitdrukking gebracht vermogen. 


Eckhart Tolle

Wij mogen en kunnen in actie komen!

x

We mógen en kúnnen in actie komen..

2012 © Yatri Kramp
x
We mogen en kunnen in actie komen, door achterover te gaan liggen als we mogen gaan stemmen…!
Het is eindelijk zover. De lang verwachte val van het kabinet. Hiermee is ook de propaganda machine weer opgestart. Propaganda die wordt verspreid door de meest bekeken media is vooral tegen Wilders en probeert nu van alles om er voor te zorgen dat hij wordt weggevaagd bij de aankomende verkiezingen. Ook de sterk opkomende linkse partij de SP, die een vergelijkbaar programma heeft als de PVV en slechts op een paar punten een hele andere richting inslaat zal er aan moeten geloven. Omdat we al redelijk tegen het zomer reces aanzitten wordt verwacht dat de nieuwe verkiezingen pas in het najaar zullen worden gehouden.


Ik ga nu een voorspelling doen over wat er gaat gebeuren tussen nu en de tijd dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn een aantal impopulaire maatregelen die de rechtse regering wilt nemen om zogenaamd ons land te redden van een financieel, dan wel bezuinigingen, het afgeven van onze macht aan Europa en het bestelen van de mensen die niet in de hoogste klassen zitten qua inkomen.
Om dit te realiseren heeft het werkkabinet medestanders nodig, maar de meeste medestanders met genoeg zetels zouden hiermee hun eigen programma verloochenen. Ik voorspel nu dat bijna alle grote partijen een deel van de impopulaire maatregelen op zich zal nemen en daarmee bewijst dat ze niet voor het bestwil van het volk kiezen, maar puur voor het behoud van de macht over ons werkvolk.

Je zult zien dat het een spel is waarbij de ene leugen de andere overtreft. Aangezien het land nogal verdeelt is tussen links en rechts zal het ook lastig worden om een nieuw kabinet te vormen. De partijprogramma’s zullen daarom worden aangepast, en veel spectaculairder worden dan dat ze ooit zijn geweest. Bezuinigen wordt veranderd in ombuigen, inleveren wordt ontvangen en zelfs de partijen die gematigd zullen liegen, zijn in staat om water als wijn te verkopen.
Niet zo lang geleden was er een artikel over niet stemmen, wat volgens mij de enige manier is om voor jezelf te kiezen in een schijndemocratie vanwege de verborgen macht van het koningshuis. Ik stel daarom voor dat iedereen die graag wil helpen om de Nederlandse burger te informeren, even de tijd neemt om een stukje te schrijven over het niet stemmen. Of zelfs nog makkelijker door dit artikel te kopiëren en te verspreiden.
In een wereld waarin we moeten geloven dat we vrij zijn en we kunnen stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheid voor ons bewaken zijn er een aantal mythes ontstaan. Alleen al deze acht mythes omtrent het stemmen zijn erg overweldigend.

Acht punten waarom niet-stemmen dè manier is

om de regering zijn macht te ontnemen.

x
Mythe 1 Als u niet stemt hebt u geen recht van spreken.

Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg. Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

 

Mythe 2 Als u niet stemt gaat uw stem naar de grootste partij.

Dit leren we op school en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf. Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk. Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die uw gedachten kan lezen en uw niet uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij of aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.
Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’. Maar uiteindelijk is het niet uw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat uw stem binnen is kan iedere partij in principe meeregeren. Het wordt door politici onderling uitgemaakt.

Mythe 3 Uw stem heeft invloed.

We hebben de afgelopen twaalf jaar vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door uw stem. Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc. Hebt u daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar u. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks uw tegenstem. Uw stem heeft geen invloed gehad. De politiek deed en doet wat ze wil. En als u het er niet mee eens bent krijgt u de schuld, u hebt immers gestemd!

Mythe 4 Blanco stemmen is beter dan niet stemmen.

Met blanco stemmen zegt u:’Ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is.’ Door blanco te stemmen steunt u weliswaar geen enkele kandidaat maar geeft u wel uw medewerking aan het bestaande politieke systeem en kan dit systeem blijven voortbestaan. Wel zou u zich af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar u luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag en heeft dus geen invloed. Wel telt uw stem gewoon mee in de opkomstcijfers. Niet stemmen verlaagt het opkomstcijfer en is daarmee een signaal. Een signaal dat zegt dat ik mijn medewerking aan een schijndemocratie opzeg en dat wel degelijk invloed heeft. Met name als steeds meer mensen dit doen.

 

Mythe 5 Onze regering vertegenwoordigt het volk.

Dat is ons altijd geleerd. De 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’. Politici vertegenwoordigen van alles maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan. De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt en hoe minder met uw belang. En niet te vergeten dat de politici hun eigen belangen vertegenwoordigen, hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven. Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van u.

Wat dacht u van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van uw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van u, de belastingbetaler. De ‘redding’ van een bank kostte € 30 miljard (toevallig…. het bedrag dat nu bezuinigd moet worden). Dat is € 2000,- per persoon. Voor uw gezin met twee kinderen betekent dat € 8000,-. Als u meer dan modaal verdient, is het bedrag hoger. Wanneer hebt u € 8000,- van een bank gekregen toen u krap zat omdat u ‘fouten’ gemaakt had?
Wie kwam u toen ‘redden’? Minister Bos beloofde dat deze bank later weer verkocht (geprivatiseerd) zal worden. Net zoals de overheid de NS en de Nutsbedrijven verkocht (privatiseerde). Bedrijven die u betaald had met uw belastinggeld en dus van ons allemaal waren. Werd de opbrengst van die verkopen op uw rekening teruggestort? Wiens belang behartigt de regering dus? Het zijn niet uw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf.

Mythe 6 Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie.

Om een gefundeerde keuze te maken, moet u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van. Tegenwoordig worden de massamedia wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. (klik HIER voor artikel op WantToKnow)
En ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren als deze mediabedrijven hun belangen behartigen. De publieke omroep is een staatsomroep en in die zin dus eigendom van de politiek. Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus.
Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden.
Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf. En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou u als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van u is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen? Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor u, de consument. Zo is het u, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder.
Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van u. Of was u dat alweer vergeten? In plaats van u te informeren, manipuleren de media u. En daarmee is het niet meer uw eigen stem die u uitbrengt, maar wordt uw stem gestuurd door de media. Waar komt uw informatie vandaan?

Mythe 7 Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Door te stemmen draag ik daaraan bij. Ieder westers land heeft een gekozen regering. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest die regering om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen.
En ieder land heeft haar eigen nationale belangen. Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap.De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Het Nederlandse volk moest en zou de Europese Grondwet tóch slikken.. Door een grondwet een 'verdrag' te noemen, het Verdrag van Lissabon, ontglipten deze 'kleine lettertjes' de Nederlandse Grondwet..!
De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland. Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy). Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief.

Democratie is een mooi systeem. Maar schijndemocratie is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. De bovenstaande mythes hebben aangetoond dat stemmen veel minder invloed heeft dan de meeste mensen denken.
De gedachte dat u met stemmen invloed uitoefent is dan ook een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen en u het gevoel te geven dat u daarvoor gekozen hebt. U hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan de uwe. Als u dat niet meer wil, waarom zou u dan langer uw medewerking verlenen? Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen.
Het is het meest duidelijk signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Door niet te stemmen maakt u juist gebruik van uw democratisch recht. Alleen in een dictatuur is iedereen verplicht voorstander te zijn van het bestaande systeem. Stelt u zich eens voor: Er komt niemand naar de stembus. Dan zit er voor de politici niks anders op dan naar huis te gaan en een baantje te zoeken. Natuurlijk zullen bij de komende verkiezingen nog veel mensen gaan stemmen.
Maar als een opvallend grote groep dit niet doet, dan zullen politici dat zeker opmerken en er op zijn minst erg zenuwachtig van worden. Ze zullen begrijpen dat we ze in de gaten hebben. Ze zullen dan ook inzien dat we onze steun uiteindelijk opzeggen als ze blijven weigeren te doen wat ze moeten doen: Het vertegenwoordigen van het volk. Anders komen er de volgende keer nog minder mensen naar de stembus. Niet stemmen is de enige mogelijkheid om de schijndemocratie weer tot een echte democratie dwingen.
Als u werkelijk iets wil veranderen, laat dan uw stem horen en stem niet! Gebruik uw eigen stem! Inspirerend hé, of niet? Er zullen mensen zijn die na het lezen van deze te controleren feiten nog steeds niet overtuigd zijn en nog steeds pleiten dat niet stemmen een doodzonde is. Ik draai het liever om, stemmen is een doodzonde, en kost je vroeg of laat jouw leven, en die van al je geliefden. Niet stemmen alleen geeft je het recht om jezelf te vertegenwoordigen. Hoe meer mensen dit inzien en hier naar handelen, hoe groter onze eigen kracht. Het is een keuze tussen je leven leiden of een leven lijden.
In Licht en Liefde,
Yatri Kramp

28 april 2012

Verliefdheid of ware liefde?Wat gewoonlijk 'verliefd worden' heet is in de meeste gevallen een intensivering van egoïsch willen en nodig hebben. Je wordt verslaafd aan een andere persoon of liever aan je beeld van die andere persoon. Het heeft niets te maken met ware liefde, die in het geheel geen willen in zich draagt. 


Eckhart Tolle

Jij bent de waarheidKan de Waarheid onder woorden worden gebracht? Ja, maar de woorden zijn natuurlijk niet die Waarheid. Ze wijzen er alleen maar naar.
De Waarheid is onlosmakelijk verbonden met wie je bent. Ja, je bent  de Waarheid. 


Eckhart Tolle 

Gehechtheid van het egoWat het ego zoekt en waar het zich aan hecht zijn surrogaten voor het Zijn dat het niet kan voelen. Je kunt dingen waarderen en erom geven, maar als je eraan gehecht raakt, weet je dat het ego aan het werk is. En je bent nooit echt gehecht aan een ding maar aan een gedachte waar "ik", "mij" of "mijn" in voorkomt. 


Eckhart Tolle

Opnieuw geboren wordenGeweldig is de ervaring wanneer we ons eigen niet-zijn geworden zijn.
We beseffen ons zuivere wakker-zijn en zien dat wat we zijn 

zuivere Geest is zonder vorm.

We onderkennen dat vormloze Geest de essentie is,

de bezielende aanwezigheid van alles.

Dan verkeer je in de hemel, omdat Geest en essentie 

bij iedere stap ons lichaam innemen. 

Dat is de ware betekenis van opnieuw geboren worden. 

Opnieuw geboren worden is niet alleen 

een grootse emotionele, religieuze bekeringservaring. 

Dat kan fijn zijn, maar dat is slechts het aantrekken van andere kleren. 

Opnieuw geboren worden is is werkelijk
opnieuw geboren worden,
niet een nieuw spiritueel kledingstuk krijgen. 

Preciezer geformuleerd is het
ongeboren worden,
wanneer we beseffen dat dit eeuwige niets 

in feite dit leven leidt dat 'mijn leven' heet.

Maar alleen dat je de waarheid beseft en spiritueel ontwaakt, 

wil nog niet zeggen dat jouw leven 

een eindeloos stijgende lijn van voorspoed zal zijn. 

Dat zou niet de vrede zijn die alle verstand te boven gaat. 

Zolang ons leven prettig is, is het gemakkelijk om vrede te hebben. 

Maar het leven doet wat het doet, als een oceaan in beweging. 

Of de golven hoog of laag zijn, ze zijn even heilig, 

en omdat je niemand bent, schaden ze je niet.

In dit wakker-zijn zit de vrede, die het verstand te boven gaat,
en jouw leven hoeft het niet beter te doen. 

Het kan gewoon doen wat het leven doet; stromen. 

Het deert jou niet.


Adyashanti 

Ontwaken uit je persoonlijk verhaalVerlichting kan afgemeten worden aan hoeveel compassie en wijsheid iemand vertoont in de omgang met anderen – alle anderen, niet slechts de mensen die jou steunen op de manier die jij wenst. Hoe je omgaat met mensen die je niet steunen laat zien hoe verlicht je in werkelijkheid bent.
Zolang je het idee hebt dat iemand je tegenhoudt, heb je geen volledige verantwoordelijkheid genomen voor je eigen verlossing.
Verlossing houdt in dat je niet van andere mensen of van het leven verwacht dat ze jou gelukkig maken. Wanneer je tot de ontdekking komt dat je enkel Vrijheid bent, stel je niet langer voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet worden wil je gelukkig zijn.
Pas als je alle voorwaarden en eisen volledig loslaat, vind je in Verlossing wie en wat je bent. Dan heeft de
liefde en de wijsheid die van jou uitgaat een bevrijdend effect op anderen. De grootste uitdaging voor de meeste spirituele zoekers is afstand te doen van hun opgeblazenheid en de leegte te zien in hun eigen verhaal. Je moet juist ontwaken uit je persoonlijke verhaal om vrij te kunnen worden.
Het opgeven van zowel onwetendheid als verlichting is het ware teken van verlossing en het stelt je in staat anderen als Jezelf te behandelen. Wat ik beschrijf, is de geboorte van de ware Liefde.


Adyashanti

26 april 2012

LiefdeLiefde
geeft niets dan zichzelf en
neemt niets meer dan van zichzelf .
Liefde bezit niet , noch laat zij zich bezitten ,
want liefde is voor de liefde voldoende .
En geloof niet , dat je het verloop van de liefde kunt sturen ,
want de liefde , wanneer zij je waardig acht ,
stuurt jouw verloop .
Liefde heeft geen andere wens ,
dan vervuld te worden .

Khalil Gibran

Tevredenheid
Tevredenheid heeft niets met
een eigen huis ,
de natuur
of andere mensen te maken .
Tevredenheid heeft slechts
één thuis :
je eigen hart

AYYA KHEMA

24 april 2012

Ontwaken door zelfonderzoekOm zichzelf te kennen moet het 'Ik' worden
geconfronteerd met zijn tegengestelde -
met wat het niet is.
Verlangen leidt tot ervaring.
Ervaring leidt tot het leren maken van
onderscheid, tot onthechting, tot zelfkennis en bevrijding.
En wat is bevrijding ten slotte?
Het weten dat je geboorte en dood te boven gaat.

Door te vergeten wat je bent en jezelf in te beelden
dat je een sterfelijk wezentje bent,
heb je jezelf zoveel problemen geschapen
dat je nu iets moet doen om wakker te worden,
als uit een nachtmerrie.

Zelfonderzoek is een van de manieren
waardoor je kunt ontwaken.
Je hoeft niet te wachten op het lijden;
een onderzoek naar je ongeluk is efficiënter,
want je denken en voelen liggen tenslotte
ingebed in vrede en harmonie.


Sri Nisargadatta Maharaj

Vrij zijn van verlangensVerlangens zijn alleen maar bewegingen
in de geest.
Je weet wat een golf is als je er een ziet.
Een verlangen is zo'n golf tussen talloze andere.
Ik voel geen drang om iets te vervullen;
er hoeft niets voor gedaan te worden.
Vrij zijn van verlangens betekent:

De noodzaak tot bevrediging is afwezig.


Sri Nisargadatta Maharaj

15 april 2012

Maya Tzolkin: Inzicht in het doel van het levenDe maya tzolkin is het teken dat bij u
past op de dag van uw geboorte.
Uw teken onthuld het doel van uw
bestaan hier op aarde.
Elk teken heeft een eigen les te doorzien
en het komt vaak voor dat
gelijkgestemde zielen het zelvde
kleur van teken hebben
zoals famillie of zielsverwanten,
zeker heel intressant om uit te
rekenen welk teken uw naasten
hebben in relatie tot uzelf.

Bereken hier uw Maya Tzolkin:


Bekijk hier de uitgebreide uitleg van uw teken:

Zonnezegel 1: Rode Draak - Imix (iemiesj)...
Affirmatie: Ik ben IMIX; DRAAK; ik ben je levensbron en baarmoeder. Ik geef je ondersteuning en voeding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 2: Witte Wind – Ik’ (iek’)...
Affirmatie: Ik ben IK; Wind: ik ben je levensadem en geest. Ik inspireer je om je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren .
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 3: Blauwe Nacht – Ak’b’al (‘ak’bal)...
Affirmatie: Ik ben AKBAL, Nacht; ik ben je plek van het mysterie en onderbewustzijn. Ik geef je dromen en stilte.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 4: Geel Zaad - K’an...
Affirmatie: Ik ben K’AN; Zaad; ik ben je creativiteit en sexualiteit. Ik geef je groeikracht en voortplanting.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 5: Rode Slang - Chikchan (tsjieek'tsjan)...
Affirmatie: Ik ben CHIKCHAN, SLANG; ik ben je levenskracht en lichaamswijsheid. Ik geef je passie en verlangen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 6: Witte Wereldoverbrugger Kimi (kiemie)...
Affirmatie: Ik ben KIMI en/of CIMI; WERELDOVERBRUGGER (kiemie); ik ben je vermogen tot overgave en loslaten. Ik ben je vergeving en bevrijding.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 7: Blauwe Hand - Manik' (manieek')...
Affirmatie: Ik ben MANIK'; HAND; ik ben je artistieke en helende vaardigheden. Ik geef je schoonheid en volbrenging.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 8: Gele Ster - Lamat (la mat')...
Affirmatie: Ik ben LAMAT; STER; ik wijs je de weg. Ik breng je helderheid en harmonie.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 9: Rode Maan - Muluk (moe'loek)...
Affirmatie: Ik ben MULUK; MAAN; ik ben je gevoel en bewustzijn. Ik breng je je herinnering aan Hunab K'u (god).
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 10: Witte Hond - Ok (oohk)...
Affirmatie: Ik ben OK; HOND; ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw beginnen. Ik breng je loyaliteit en hulpvaardigheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 11: Blauwe Aap - Chuwen (tsjoe'wen)...
Affirmatie: Ik ben CHUWEN; AAP; ik ben je spontaniteit en het magische kind. Ik breng je humor en plezier.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 12: Gele Mens - Eb' (eb)...
Affirmatie: Ik ben EB'; MENS; ik ben je vrije wil... zeg het maar... ik geef je de rijkdom om je eigen weg te gaan.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 13: Rode Hemelwandelaar - B'en (ben)...
Affirmatie: Ik ben B'EN; HEMELWANDELAAR; ik ben je boodschapper van het licht. Ik breng je het vermogen om door tijd en ruimte te reizen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 14: Witte Tovernaar - Ix (iee'sj)...
Affirmatie: Ik ben IX; TOVENAAR; ik ben je weten vanuit je hart... je sjamaan... ik breng je in overeenstemming met de goddelijke wil.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 15: Blauwe Adelaar - Men (men)...
Affirmatie: Ik ben MEN; ADELAAR; ik ben je vermogen om relaties en verbindingen aan te gaan vanuit onafhankelijkheid. Ik breng je visie en zelfvertrouwen.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 16: Gele Krijger - Kib' (kieb)...
Affirmatie: Ik ben KIB'; KRIJGER; ik ben je innerlijk weten en wijsheid. Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 17: Rode Aarde - Kab'an (kah bam)...
Affirmatie: Ik ben KAB'AN; AARDE; ik ben je gronding en bescherming. Ik breng je aarde-kracht en kristal-healing.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 18: Witte Spiegel - Etz'nab' (etzz'nab)...
Affirmatie: Ik ben ETZ'NAB'; SPIEGEL; ik zie je schaduwkanten onder ogen. Ik breng je zuiverheid en tijdloosheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 19: Blauwe Storm - Kawak (kawak)...
Affirmatie: Ik ben KAWAK; STORM; ik breng onrust om te zuiveren. Ik activeer je lichtlichaam en breng je tot transformatie.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".

Zonnezegel 20: Gele Zon - Ajaw (aaghauw)...
Affirmatie: Ik ben AJAW; ZON; ik ben je toegewijde en christusbewustzijn. Ik breng je onvoorwaardelijke liefde en eenheid.
Een uitgebreide affirmatie vind u in dit "PDF doc. enter please".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =