= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


17 april 2014

Winst en verliesOnthoud dat winst en verlies
slechts in de geest bestaan.
Geluk in het leven
valt hen ten deel die dit onderkennen.


Boeddha

14 april 2014

Tweelingzielen en IdentiteitsverliesWat het tweelingzielschap betreft, kunnen we nogal eens lezen dat men er van uitgaat dat; jezelf overgeven aan het tweelingzielschap gepaard gaat met identiteitsverlies. Vanuit onze eigen ervaring willen wij deze aanname even belichten.

De basis identiteit

We zullen eerst even uitpluizen wat identiteit werkelijk betekent. Nog voor de geboorte word je identiteit al besproken door je ouders. Zij bepalen welke naam je zult dragen. Met deze naam kom je in het geboorteregister terecht, aan deze naam worden een reeks getallen verbonden die bepalen dat jij werkelijk bent die jij bent. Deze identiteitsverificatie is vooral van administratief belang. Als bewijs van je identiteit krijg je een label mee waarop al je belangrijkste gegevens te vinden zijn. In België zullen binnen een aantal jaartjes alle inwoners een identiteitskaart hebben die gekoppeld is aan de eigen vingerafdrukken. Dit alles om je nog makkelijker te kunnen identificeren.

Identiteitsvorming

Naar gelang de omgeving waarin je opgroeit, ga je in samenwerking met andere mensen (ouders, leraars, vrienden, enz…) je eigen identiteit vormen. Aanvankelijk neem je als vanzelfsprekend de meeste opvoedende onderwerpen gewoon aan, dit maakt dat je op een manier kunt functioneren die past met je omgeving en de mensen met wie je samen leeft.

Bij het ouder worden ga je jezelf afzetten tegen al wat maar te maken heeft met opvoeding, om zo je eigen identiteit nog verder te kunnen uitbouwen. Je gaat op zoek naar wie je werkelijk bent. Je gaat boeken lezen, cursussen volgen, enz., in feite is het zo dat je op zoek gaat naar kennis die jou kan vertellen wie jij in wezen bent. Wanneer je de gevonden kennis gewoon overneemt laat je jezelf –zonder er erg in te hebben- verder vormen door anderen en meent dat dit je identiteit is. Je bent er zelfs van overtuigd dat jij zo en zo bent en dat jij werkelijk bent die jij bent. Dit is een hypnotische identiteit, je hebt van jezelf een eigen beeld gevormd en hebt dit lang genoeg vastgehouden om het te geloven.

Wanneer je dan in een relatie stapt denk je dat je dit doet met een ander die zichzelf evenzeer gevormd heeft en dat je elkaar moet nemen zoals je bent. Elke poging van je partner tot het veranderen (verbeteren) van je eigen zijn wordt met tegenzin ontvangen. Eigenlijk zijn deze pogingen er om jou van je kortzichtigheid af te helpen. Zodat je de eigen getrokken grenzen kunt verleggen om tot een hoger denken te kunnen doorgroeien.

 Tweelingzielen komen naar onze mening niet bij elkaar wanneer zij zich blijven vasthouden aan de zelf gecreëerde identiteit. Het is de bedoeling dat zij er in de eerste plaats achter komen dat hun zelf verzamelde identiteit niets te maken heeft met hun ‘Ware Zelf’. Het is alleen maar een lappendeken van verzamelde weetjes.

Wanneer tweelingzielen, voor zij elkaar kennen, onafhankelijk van elkaar hun valse, zelf verzonnen identiteit beginnen af te leggen, komen zij er achter dat er meer groei mogelijk is met een gelijkgestemde. Dit wéten wordt hen beiden ingegeven door de gezamenlijke ziel. Zij hoeven zelfs geen enkel besef te hebben van wat het tweelingzielschap inhoudt. Dat wordt hen toch op één of andere manier duidelijk gemaakt. Door hun inspanningen tot het ‘Ware Zelf’ te komen creëren zij een energetisch veld dat hen onherroepelijk zal samen brengen.

Zij worden zich beiden bewust van het feit dat het verder afleggen van de eigen bijeengeraapte identiteit niet stopt bij het samenkomen. Integendeel, alle conditioneringen moeten er gewoon uit. Dit kan eventueel voor wat spanning zorgen maar dat kan nooit lang duren. Hun samenzijn is immers gebaseerd op spirituele volwassenheid en in spirituele volwassenheid is er geen ruimte voor kinderlijk gedrag.
Naarmate zij zich meer en meer bevrijden van de ingebeelde identiteit komen zij gezamenlijk tot het bewustzijn in het ‘Ware Zijn’ en laat nu juist daar in alle éénvoud de ‘Ware Identiteit’ aanwezig zijn.

Conclusie

In het ‘ware tweelingzielschap’ is er absoluut geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Beiden leggen zij alleen maar hun valse, zelf, verzonnen identiteit af om tot hun ‘Ware Zelf’ te komen. In dit ‘Ware Zelf’ ligt alle identificatie besloten, die hen maakt tot wat zij in wezen zijn; een samenwerkend, dualiteits-overstijgend geheel, met de twee fysieke aspecten (mannelijk-vrouwelijk) die resoneren in de materie en de ziel die resoneert in het goddelijke bewustzijn. Deze samenwerking garandeert voor beiden een leven in vrijheid en een onvoorwaardelijke liefde die alle valse, onware overtuigingen gewoon aan de kant zet. In hun harmonische samenzijn leveren zij het levende bewijs dat de dualistische op zich staande mens ( met de mannelijke-vrouwelijke energieën in zichzelf) in staat is zich innerlijk te harmoniseren en te verbinden met het geheel.

Tweelingzielen kunnen op een volwaardige manier apart én samen functioneren zonder dat zij moeten inboeten op hun eigen identiteit. Hun ‘Ware Identiteit’ wordt versterkt in hun samen zijn.

De angst om de identiteit te verliezen in het tweelingzielschap komt  voort uit onwetendheid wat het tweelingzielschap betreft. Men verliest eerder de eigen identiteit in een georganiseerde groepering (religieuze, andere of zelfs spiritueel-alternatieve groeperingen) dan in het tweelingzielschap.

Edmond en Rita

12 april 2014

De kracht van RUSTWeet je hoeveel kracht RUST heeft?
Voel het, ervaar het, zie het: 

De wijsheid van het landschap. Alles groeit vanzelf. Zie je?
Je hoeft niet aan de grassprietjes te trekken om ze te laten groeien. Integendeel. Geniet van wat er groeit. Alles heeft een eigen innerlijke wijsheid. Daar hoeft niet over nagedacht te worden. Grassprietjes denken niet: Hoe zal ik eens gaan groeien? Of: Laat ik eens ergens anders heengaan. Of: Was ik maar ergens anders.


Je bent hier, nu. En je rijkdom ligt hier.
Jij bent je eigen rijkdom. De schat ligt verborgen in jezelf.
Hij komt vanzelf tevoorschijn. In alle rust.
Je hoeft er niet aan te trekken. Het gaat vanzelf. 


Rust is toestaan.... toelaten. Vertrouwen. Gadeslaan.
Zorgen zijn niet nodig. Alles komt op het goede moment.
Zoals elke grasspriet op de goeie plek staat.

Je hoeft het niet anders te willen dan het is. 


Accepteer het zoals het is. Waardeer het zoals het is.
Zie de rijkdom ervan. Laat het groeien.
Geef het de kans om te groeien. Loop niet weg.
Zie de rijkdom, ervaar de rijkdom en er is rijkdom.


De kracht van de RUST.


Petra Maartense


5 april 2014

Het geluk van dit momentAls er een weg naar geluk zou bestaan,
dan zou dat impliceren dat geluk niet hier is,
dat dit ogenblik niet genoeg zou zijn.


Jeff foster

Het mentale zelfEr zijn geen pijnlijke gedachten,
alleen gedachten die je niet wil.

Het pijnlijke is niet de gedachte zelf,
maar het feit dat je er vanaf wil.

Maar wat is 'jij' anders
dan ook een gedachte?


Nin sheng

Het plan van bewustwordingAlles wat je overkomt
is een onderdeel
van het plan
voor jouw bewustwording.


Paul Ferrini

De draad van liefdeVertrouw erop dat een
draad van liefde
in alles functioneert

en luister diep naar
deze liefde


Adyashanti

De oorsprong van het kwaadMoest de zon niet kunnen schijnen
en haar prachtig potentieel
onderdrukt zou worden en haar
enorme energie niet in alle richtingen
verspreid zou kunnen worden,
zou het zichzelf vernietigen.

Als liefde niet toegelaten word
om vrij te vloeien en 
mededogen geremd word
stagneert de levensenergie in jou
en zal uiteindelijk zichzelf
aanvallen 

en dat is de oorsprong
van alles wat wij het 'kwaad' noemen.


Jeff foster

Ontwaking en denkenSpirituele ontwaking is eigenlijk
heel eenvoudig.
Het is een tijdloze herkenning
van wie je werkelijk bent,
het bewustzijn eerder
dan de vorm.

Maar deze herkenning leven
van dag tot dag,
het niet vergeten of verliezen
of naar je hoofd laten stijgen-
daar is waar het echte
avontuur van het leven begint.

en dat is waar vele mensen
mee worstelen zowel
spirituele zoekers als
spirituele leraars.


Jeff foster
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =