= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


30 november 2012

Bewustwording
Gebeurtenissen in je leven zijn vaak een manier van je ziel om je een boodschap of signaal te geven. Dat kunnen situaties zijn die vragen om aandacht om je zodoende bewust te laten worden dat een verandering misschien noodzakelijk is.Bewustwording gaat over het steeds meer kijken naar, en bewustzijn te verkrijgen over, alle signalen in jezelf en buiten jezelf. Alles in je leven heeft je namelijk iets te zeggen.

Anders gezegd: niets gebeurt voor niets. En daarbij kun je vertrouwen hebben dat de juiste dingen zich altijd op het juiste moment zullen voordoen.

Bewustwording vraagt om aandacht en de bereidheid te willen onderzoeken en toe te laten. Neem de tijd om je eigen gedachten en gevoelens te onderzoeken en kijk naar wat je daarin tegenkomt. Kijk naar wat er gebeurt in je leven en wees je ervan bewust. In de hectiek van alledag hebben we vaak de neiging om onszelf voorbij te lopen en niet stil te staan bij wat het leven of onze eigen innerlijke stem ons te vertellen heeft. Er is dan geen tijd om alles rustig te overdenken, te doorvoelen en te doorleven. In deze situatie is er geen sprake van balans tussen alle verplichtingen en ontspanning om weer tot jezelf te komen.

Het leven kan dan een simpele manier hebben om je even tot stilstand te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een griep. Een ander voorbeeld is het stoten van je hoofd aan iets, wat kan duiden op teveel in je ratio zitten en vanuit je verstand alles onder controle willen houden. Ook in deze situatie is er sprake van een disbalans, namelijk tussen ratio en gevoel. Het struikelen over iets kan aangeven dat je teveel met je hoofd in de wolken zit en wat dromerig bent. Je bent op dat moment niet voldoende met je voeten op de grond. En zo kan het leven op verschillende manieren aan je duidelijk maken dat er iets niet in balans is.

Het gaat er hier duidelijk niet om dat je met moeilijke of soms zware situaties “gestraft” wordt, maar het zijn boodschappen die je uitnodigen om bewustere keuzes te maken met meer liefde en aandacht voor jezelf. Uiteindelijk is alles in het leven erop gericht om balans na te streven. En als iets niet in balans is kan dat op allerlei manieren tot uiting komen. De kunst is om je bewust te worden zodat wat niet in balans is weer terug in balans gebracht kan worden en blijven.

Gebeurtenissen in je leven zijn vaak een manier van je ziel om je een boodschap of signaal te geven. Dat kunnen situaties zijn die vragen om aandacht om je zodoende bewust te laten worden dat een verandering misschien noodzakelijk is. Om je in staat te stellen bewustere keuzes te kunnen maken die wellicht beter passen bij wie jij écht bent. Bewustwording zorgt ervoor dat je vanuit vertrouwen en balans meester over en van je eigen leven wordt.


Interview Foodwatch over consumentenmisleiding

25 november 2012

Voorbij de routine

Altijd maar doorgaan

voortgedreven in het verkeer

werk privé werk

regelmaat

nieuws en bijkomstig nieuws aanhorend

wat is normaal

is het ingewikkeld om door te gaan

is het soms zwaar figuurlijk


Is het tijd om stil te staan
innerlijk en bij wat er gebeurt
voorbij de routine
tijd voor een nieuw tijdperk
dat ons innerlijk laat doorgaan
met herwonnen respect voor elkaar

de ziel denkt niet aan de norm
de ziel wordt geïnspireerd door nieuw schitterend licht 


Nadia Dekeyser

Eigen stilte

Waar je ook gaat ;
neem je eigen stilte met je mee .


Deepak Chopra

23 november 2012

LichtwezenJe ogen kijken
 je ziel ziet

je brein denkt
je wezen is

Doorheen de vorm
ben jij het licht


Pascal delay

De illusie van zekerheidDe mens die niet bang is voor het leven,
is niet bang om volledig onzeker te zijn,
want hij begrijpt dat er innerlijk,
psychologisch geen zekerheid bestaat.


Jiddu krishnamurti

Het zoeken voorbijAlle zoeken is tevergeefs. Zoeken is een nevenprodukt van het denken. De toestand van niet-zoeken is het grote moment van transformatie.


Osho

Je bent alLaat het idee varen dat je iemand moet worden, want je bent al een meesterwerk.
Je hoeft het alleen maar te vinden, te weten, te beseffen.


Osho

Generation: Krishnamurti - Vol2 (The inner life)

22 november 2012

School schorst leerling wegens weigeren RFID-tag
Een leerling van een Amerikaanse school zal worden geschorst omdat ze weigert een identiteitskaart met RFID-tag te dragen. Via de tag kan de school continu monitoren waar de leerlingen zich bevinden. "Als toezichthouders zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen in onze scholen. Dus binnen de muren van onze scholen weten we altijd precies waar de kinderen zijn", aldus een woordvoerder van de John Jay High School in San Antonio.

Eén ouder kwam in verzet tegen het schoolbeleid en vond dat zijn dochter niet verplicht kon worden om de RFID-tag te dragen, iets wat in
september speelde. Nu blijkt dat de school Andrea Hernandez wil schorsen. Ze ontving vorige week een brief van de school dat ze pas weer welkom is als ze de RFID-tag draagt.

Privacy

De schorsing zou vanaf aanstaande maandag ingaan. Volgens Hernandez schendt het schoolbeleid haar geloof en vormt het een grote inbreuk op haar privacy. Vanwege de publieke reactie en druk van rechtengroeperingen, heeft de school besloten om de batterij en chip van de identiteitskaart verwijderen, maar het dragen van de ID-kaart is nog altijd verplicht.

Hernandez is nu overeengekomen om haar originele ID-kaart te dragen, die aan het begin van het schooljaar werd uitgegeven en vier jaar geldig zou zijn.


Jezelf en de anderHet mooiste en het beste in elkaar benoemen en zien. Voor jezelf en voor de ander. Vlucht niet weg voor jezelf door 'de schuld' bij een ander neer te leggen, daar kom je niet ver mee. Begrijp dat die ander 'the other you' is, die zo op jou reageert, zoals jij met jezelf omgaat. 

Het is een geschenk om jezelf te hervinden, te erkennen, te helen. Hou ermee op om te proberen die ander te veranderen, de verandering ligt in jezelf. Erken wie je bent, wees wie je werkelijk bent: een Goddelijk wezen in fysieke vorm. Je wezen is Licht en onvoorwaardelijke liefde. Ontdek dat. In jezelf en in de ander! Elke relatie bied je dat pad naar je werkelijke Zelf!


Petra Maartense 

21 november 2012

ik wil vooruit maar mijn partner houdt me tegenLieve Jennifer: Ik zit al tien jaar in een relatie. Wat begon als een liefdevol, ondersteunend partnerschap, is de laatste twee jaar veranderd.
Mijn partner is vaak gemeen, kritisch en ondersteunt me niet. Hij werkt de laatste twee jaren niet, en ik doe het huishouden alleen. Onlangs kreeg ik een aanbod voor een nieuwe job die een verhuizing zou meebrengen, maar mijn partner wil niet mee met me. Hij zegt ook dat ik niet weg kan voor hij zijn leven weer op de rails heeft en hij wil dat ik zes maanden wacht. Als ik dat doe, zal ik die kans verliezen, en het is mijn ‘droomjob’.
Hoe kan ik vooruit als hij me tegenhoudt?

Jennifer’s antwoord: Hoe lang denk je zou je partner bereid zijn om zijn adem in te houden, als het ging om leven en dood? Waarschijnlijk niet al te lang.
Maar dit doet hij wel in zijn leven, en hij laat jou je verantwoordelijk voelen voor zijn keuzes. Jij wil evolueren en vooruit gaan, hij wil dat alles hetzelfde blijft, omdat, zolang jij voor hem zorgt en het voor hem mogelijk maakt dat hij bij manier van spreken zijn adem inhoudt, hij niet hoeft te veranderen.
Hij geeft jou een kans om in weerstand te gaan naar jouw levensveranderingen, en jij laat jouw beslissingen maken door jouw angsten.

Waar ben je dan bang voor in je leven? Ben je bang om alleen te zijn, of dat de relatie afloopt, en je geen positief resultaat ziet voor die tien jaar die je aan deze relatie hebt gewijd. Ben je bang dat het hem niet zal lukken, en dat je verantwoordelijk zal zijn voor wat er ook met hem gebeurt? Er spelen veel thema’s uit vorige levens tussen jullie, en dat is de motor achter jouw gedrag en het zijne. In deze situatie ben je misschien verantwoordelijk geweest voor zijn mislukking in een vorig leven, direct of indirect, en nu geef je hem alle kans om te slagen, door hem op elke manier te ondersteunen.
En toch, om het even wat je doet, doet hij geen enkele inspanning om te veranderen. Hij deed dat waarschijnlijk ook niet in die vorige levens.

Misschien ben je ook bang voor succes, bang dat je je doel en verwachtingen niet haalt, en speelt hij op die angst in om je in de relatie te houden. Als jij weggaat, maakt dit zijn leven moeilijker, omdat hij zichzelf zal moeten onderhouden, maar hij zal dan wel zijn zaken zelf leren in orde te brengen, en zelf te ademen, van het moment dat jij stopt met dit te doen voor hem. Je moet jezelf eraan herinneren dat jij niet verantwoordelijk bent voor zijn keuzes, maar je bent wel verantwoordelijk voor de jouwe. De impasse zit hem hier: hij wil dat jij dat wat voor hem het beste is, en jij wil dat hij doet wat het beste is voor jou.

Maar een kans om je leven te transformeren betekent ook verandering brengen in hoe jij jouw dromen ondersteunt, en hoe je je dromen uitbreidt naar een hoger potentieel voor jezelf. En ook al denk je dat hij geen kracht heeft, toch is hij krachtig genoeg om jouw leven te sturen, en jouw keuzes te beïnvloeden.

Hij is niet zwak, hij is krachtig genoeg om jou te laten twijfelen aan jouw vermogens. En hij zal dat blijven doen tot je dat niet meer toelaat. Je hebt hier een kans gekregen die je kan krijgen of weigeren, maar een keuze dien je te maken in elk geval. Hoe groter de behoefte naar verandering, hoe belangrijker en onvermijdbaarder de keuzes. Je keuze kan focussen op wat het beste is voor hem, of wat het beste is voor jou.
Ik suggereer dat je je intentie plaatst om je uit te breiden tot je hoogste en beste potentieel, dat je kiest wat juist en best is voor je.

Wanneer je zelf je eigen weerstand loslaat, zal het pad van je hart kristalhelder worden, en zal je niet langer bang zijn om iets te kiezen wat het beste en het juiste is voor jou, en zal je ook niet meer bezig zijn met iemand je van je weg laten af te houden.

Jennifer Hoffman

Docu: Kinderen vol leven NL ondertitels

20 november 2012

De directheid van bevrijdingDe aard van bevrijding is direct,
simpel en net zo natuurlijk als ademen.
Velen zullen erop stuiten en snel terugkeren
naar datgene waarvan ze denken
dat ze het kunnen weten en doen.
Maar bij sommigen slaat de uitnodiging aan …
zij zullen plotseling begrijpen en bereid zijn
alle zoeken los te laten,
zelfs het zoeken
naar wat ze verlichting hebben genoemd.
 
 
Tony parsons

Innerlijk lichtErken in je denken dat je denken niet klopt.
 Dan pas straalt het innerlijke licht in je.


Hui neng

De eenvoud na inzichtAls je nergens meer aanvast zit heb je gedaan wat je kunt. De rest wordt voor je gedaan.
 
 
 Sri Nisargadatta Maharaj

16 november 2012

De werkelijkheid van ons wezenBestuur jij het leven
of bestuurt het leven jou?

Ben jij de gever van liefde
of stroomt liefde 'door' jou?

Ben jij je eigen schepper
of werd je ter wereld gezet?

Neem jij beslissingen
of komt het juiste naar jou toe?

Heb jij controle over situaties
of leef je met wat komen gaat?

Is jouw toekomst al bepaald
of leef je in aandacht?

...

Er word ons geleerd op te komen
voor wie we 'zijn', een sterk karakter
te ontwikkelen waardoor we een stabiel
leven verkrijgen met een partner naar
eigen keuze, waar de liefde gegeven
en verkregen word...

Er word ons geleerd onze eigen
toekomst te controleren,
schepper te zijn van onze eigen werkelijkheid.

...

Wij zijn wezens van licht en liefde
er is geen besturing nodig,
geen opbouw van karakter
de kracht zit al in ons

De werkelijkheid van ons wezen
komt pas wanneer de onwerkelijkheid verdwijnt

De onwerkelijkheid verdwijnt samen
met controle en macht

Het enige wat nodig is
is zien dat we nog controle willen
in ons leven in plaats van
de dingen te laten komen
zoals ze komen


Pascal Delay
 


Van egoïsme naar heelheidEen van de mooiste momenten van de dag is onder de dekens kruipen en wegdoezelen. Waarom? Ik kan vergeten wie ik ben (geworden). Mijn dagelijkse beslommeringen, kleine en grote frustraties, zorgen en problemen. Ik ben gewaar en voel me één met de omgeving en met de kosmos. Het is een naamloze vrede. Mezelf vergeten (maar niet voorbij lopen), me volkomen ontspannen en helemaal open staan (of in dit geval liggen) voor nieuwe inzichten. Waar ik wil zijn en wat er voor mij echt toe doet, is dan duidelijk. Ik zit vol met inspiratie.

In de natuur kan ik mezelf terugvinden, omdat er niets in de weg staat. De energie kan vrij stromen. Alles is in harmonie met elkaar, er is geen onderscheid of oordeel. Het kan genezend werken en je weer helemaal opladen. Er zijn mensen die alles willen beheersen, manipuleren en voor zichzelf hebben. De natuur kan hard en rauw zijn, maar alles heeft z’n plaats. Een vrij dier hoeft geen emoties te onderdrukken. Al is het zijn leven bij wijze van spreke geen dag zeker, het ontwikkelt niet de psychische problemen van mensen. Ik zie de natuur als de beste leermeester.

Zodra het ego het roer overneemt en er druk op iets komt, lijkt de stroom van inspiratie en indrukken op te drogen. Wanneer ik niet vanuit mijn ego leef maar vanuit mijn kern, ben ik meer open en tegelijk minder snel gekwetst. Het doet er niet toe wat mensen tegen me of over me zeggen, het is hun eigen ego dat zich ergert, het heeft weinig met mij te maken. Ik kan het naast me neerleggen. Het leven wordt minder een strijd en tegelijk bereik ik meer. Het verloopt soepeler.

Mensen associëren het ‘ego’ vaak met dominant en arrogant gedrag. Maar ook bij iemand die zichzelf weinig waard vindt en niet vrijuit durft te spreken, kan het ego in de weg zitten. Het vormt het zelfbeeld en is vooral bezig met zich laten gelden (of zich juist terugtrekken), met het voorkomen van gezichtsverlies, met hoe je overkomt op andere mensen. De momenten dat ik in mijn element ben en wijs, liefdevol, grappig, inspirerend en open kan zijn zonder meteen mijn hart uit te storten, is wanneer ik weinig met mezelf bezig ben en leef vanuit mijn intuïtie. Dan kan ik ergens in opgaan. Zonder oordeel.

Wanneer het lukt om je ego af te leggen, kan je ware potentieel eruit komen.
Wanneer ik er onvoorwaardelijk mag zijn, hoef ik niet bezig te zijn met wat mensen van mij vinden. Op natuurlijke wijze kan ik me afstemmen op anderen en rekening met hen houden. Wanneer anderen voorwaarden stellen en me in een situatie dwingen die ik niet aankan, blokkeer ik. Een kind, zeker als het nog klein is en zich ontwikkelt onder invloed van de omgeving, heeft veiligheid en liefde nodig.
Met veiligheid bedoel ik niet de angst en verkramping: ‘Pas op, straks val je!’ (Werkelijk gevaarlijke toestanden daargelaten.) Om te kunnen spelen, leren en onbelemmerd op te groeien heeft het de zekerheid nodig dat er mensen zijn die van hem houden. Een veilige en hechte band met iemand, meestal met de ouders. Kinderen hebben behoefte aan iemand die ze ziet, begrijpt en met wie ze hun ervaringen, gevoelens en gedachten kunnen delen.

Mensen en zeker kinderen die bedreigd worden in hun ‘zijn’, in hun meest wezenlijke behoeften, gaan psychisch op slot. Ze durven hun natuurlijke zelf niet te laten zien en leven vanuit hun ego. Ze kunnen geen vertrouwen in het leven en in mensen opbouwen en ervaren de wereld als een gevaarlijke, eenzame plek, waar je op je hoede moet zijn.


In plaats van rustig maar duidelijk hun grenzen leren aangeven, ontwikkelen ze agressief territoriumgedrag of ze laten over zich heenlopen. Het ligt eraan welke ‘levenslessen’ ze opgedaan hebben. In het speciaal onderwijs zei men tijdens besprekingen over kinderen: ‘Ach, dat wordt toch niets’. Dit is niet alleen mijn eigen ervaring, ook Luka, een van de weinige volwassenen die ik vertrouwde, vertelde me dit jaren later. Deze boodschap ontvingen ouders en kwam ook bij de kinderen terecht.
Omdat mensen gevoelig zijn voor verwachtingen, gaan ze er naartoe leven. Opgroeien met het idee dat er nooit iets van je terecht komt en je voor je leven aangewezen bent op ‘zorg’,  wordt zo onderdeel van je persoonlijkheid. Sommige leerlingen hadden ouders die achter hen bleven staan en zich inzetten om hun kind een zinvolle toekomst te geven. Zo was er een moeder die haar zoontje heeft leren lezen, waar de school dacht: ‘Hier komt toch niets van terecht’. Andere leerlingen hadden op jongvolwassenen leeftijd weinig om voor te leven. Ze misten een doel en voelden zich een mislukkeling.

Zelf ben ik aardig ‘terecht gekomen’. Ik schrijf boeken, geef eens in de paar weken een lezing en heb een netwerk opgebouwd van mensen die achter me staan. Een reguliere baan lukt nog niet, maar ik woon zelfstandig. Zonder mezelf op de borst te willen kloppen, heb ik me los weten te maken van de prognoses, door mijn hart te volgen en mensen die me steunen.

Ouders die de jeugdzorg of de kinderbescherming achter zich aan hebben, voelen zich in de verdediging gedrukt. De indruk die ze maken kan immers verregaande maatregelen uitlokken, zoals een overvalcommando dat hun huis binnenstormt om de kinderen mee te nemen. Ook als er geen enkel bewijs is voor wat er mis zou zijn met het gezin. Een gezin uit elkaar halen is zo een voorbehoedsmiddel en geen laatste ‘red’middel.

Elk woord, intonatie of gebaar kan op een bepaalde manier worden uitgelegd. Men doet niets met  positieve berichten over het gezin. De ouders tellen niet meer mee, zijn misdadigers of incompetent. De kinderen raken ontworteld en getraumatiseerd. Zij kunnen het vertrouwen in mensen en in het leven volledig verliezen. Ze krijgen de boodschap dat ze iets erg hebben gedaan of dat er iets mis met ze is, als ze met politie erbij uit huis worden gesleurd. Misschien denken ze dat het voor straf is.
Er onvoorwaardelijk mogen zijn is er niet meer bij als je vrijheid, je gezin of zelfs je leven op het spel staat. Heelheid of verdeeldheid in jezelf slaat over op de maatschappij en andersom. Ouders zouden eerder voor hun eventuele opvoedproblemen uitkomen als ze niet bang hoefden te zijn voor geweld, bedreigingen, chantage en leugens. Soms zetten ze ‘Eigen kracht netwerken’ op, zonder invloed van machtige instanties. Vrienden, kennissen en familie hebben veel beter door hoe het gaat, omdat ze dichter bij het gezin staan. Zij zien echte kinderen, in plaats van papieren identiteiten. Er kan een basis ontstaan voor vertrouwen en liefde. Mensen kunnen van elkaar leren.
Ook de kinderen gedijen beter in een hechte gemeenschap, waar ze op eigen kracht naar mensen toe kunnen gaan en waar men naar elkaar omkijkt. Zij groeien op te midden van familie en vrienden, in plaats van in een ‘professionele’, kunstmatige en afstandelijke omgeving. Een gezondere en natuurlijkere basis. De directe omgeving raakt meer bij de opvoeding betrokken, zodat ‘deskundigen’ op afstand kunnen blijven.

Laten we weer gaan ‘samen’-leven..!
Zelf gedij ik het beste in een omgeving waar men ziet wie ik ben, in plaats van dat men mijn doen en laten interpreteert.
Bij druk, haast of stress blokkeer ik. Bij angst om iets niet goed te doen, verbreekt de verbinding en stagneert de stroom. Bij enthousiasme, vertrouwen en plezier kan er veel uit mij komen en gaat het sneller dan wanneer ik iets met tegenzin doe. Ergens helemaal in opgaan, zonder oordeel of besef van tijd. De dingen kunnen doen waar mijn hart ligt, laten mijn hart ook openen. Aan mijn diepste verlangens probeer ik gehoor te geven, ik merk dat mijn leven soepeler verloopt. Het liefst werk ik samen met mensen die mijn passie delen. Met onze kwaliteiten kunnen we elkaar aanvullen. Ik probeer een evenwicht te vinden tussen tijd voor mezelf en tijd samen.
Het is bevrijdend om mijn innerlijke kompas te volgen, dat feilloos weet wat goed is om te doen. Niet iemand hoeven zijn of iets moeten bewijzen. Gewoon ér zijn is genoeg; dát is thuiskomen. 


Bronnen:
Een band met de natuur: hetlaatstekindinhetbos.nl/
Naar je intuïtie leven: 10-tips-voor-meer-flow-in-je-leven/
‘Kinderbeschermingsmaatregelen’: www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/


11 november 2012

Inzicht

Af en toe moet je als vreemdeling voor je eigen poort gaan staan .
Dan zal het licht dat in je ziel verborgen is
je laten zien wat je moet zien .


Paulo Coelho 

7 november 2012

BesefEn dan is er
dat grote besef

dat alles is
zoals het altijd was
dat alles is
zoals het altijd zal zijn

en dat dat voldoende is.


Linda Ogentroost


AL-TIJDwat men tijd noemt
verwatert in onze ogen

maar dat wat Is
blijft voor altijd deel
van ons
in hart
én ziel


Linda Ogentroost


De 20 beste manieren om je vatbaarheid voor griep en verkoudheid te verminderen zonder griepprik(Natural News | vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) De grote campagnes voor de griepprik zijn weer van start gegaan. Je wordt weer van alle kanten belaagd door de eindeloze boodschap om je 'te laten inenten'. Er wordt zelfs geprobeerd om mensen die zich niet laten inenten een schuldgevoel aan te praten. Dit gebeurt door, heel onlogisch, te beweren dat doordat jij niet ingeënt bent, iemand anders die al wel is ingeënt, toch griep krijgt. Ik weet wel dat het onzin is, maar de hele vaccinatie-industrie is immers gebouwd op dezelfde ingebeelde logica als eenhoorns, feeën, dwergen en tuinkabouters. Voor de goede orde, de mensen die in de beste gezondheid verkeren zijn degenen die de griepprik weigeren en er zelf voor zorgen dat ze een sterk immuunsysteem hebben. Het zijn de mensen die ingeënt zijn die om de een of andere reden toch steeds ziek worden, is je dat wel eens opgevallen?
(Noot van de vertaler: de griepprik bestaat uit een cocktail die beschermt tegen de meest voorkomende griepvirussen. De bescherming is nooit 100 %, zeker niet als een virus de kop opsteekt dat niet in het vaccin zit, omdat de makers van het vaccin dit niet verwacht hadden. Verder worden verkoudheden door andere virussen veroorzaakt dan griep, en de griepprik beschermt niet tegen verkoudheidsvirussen. Ook wordt in de volksmond vaak gesproken van ‘griep’ terwijl het in werkelijkheid om een verkoudheid gaat. Dit is een bijkomende reden waarom het lijkt dat de griepprik zo vaak niet werkt.)

Hoe dan ook, het is belangrijk dat je weet hoe je je immuunsysteem kunt versterken zonder je een cocktail van kwik, formaldehyde, aluminium en MSG in de arm te laten spuiten. Zeker, deze bestanddelen zijn allemaal te vinden in vaccins volgens de CDC's (Amerikaanse centra voor ziektepreventie en -bestrijding -vertaler). Het is zelfs zo dat als je graag meer kwik binnen wilt krijgen dat je hersens beschadigt en dat eigenlijk neerkomt op een chemische verwijdering van een deel van je hersens, je je alleen maar vaker hoeft te laten inenten. Het is de enige legale manier om deze stoffen in je lichaam te krijgen, waar ze al snel in je bloedbaan terecht komen en zo rechtstreeks naar je hersenen getransporteerd worden. Om dat allemaal te kunnen voorkomen geef ik je hier mijn lijst van de 20 beste manieren om je immuunsysteem te versterken zonder je toevlucht te nemen tot dodelijke vaccins en alle giftige additieven die zij bevatten.
De 20 beste manieren om je weerstand tegen griep en verkoudheid te verbeteren zonder een vaccin.

1) Neem elke dag een vitamine D supplement. Kijk in onze vitamine D gids voor meer informatie over het bepalen van de juiste dosering.

2) Zorg dat je zoveel mogelijk zonlicht krijgt, tot zo laat mogelijk in het jaar.  Zelfs als je alleen maar zonlicht op je gezicht krijgt, zorgt dit er toch voor dat je lichaam meer vitamine D aanmaakt.

3) Drink drankjes die je immuunsysteem versterken, zoals organische Cocoa Mojo, dat een mix van vier medicinale paddenstoelen bevat.  En het smaakt als heerlijke warme chocolademelk! (Noot van de vertaler: bijna geen enkel kruidenpreparaat of ander voedingssupplement, behalve multivitaminen, is voldoende onderzocht. Het is niet onderzocht of ze werkzaam zijn voor het doel waarvoor ze worden aangeprezen en of ze geen schadelijke bijwerkingen hebben. Er is weinig toezicht op de bereiding ervan, zodat preparaten nogal eens verontreinigd blijken te zijn.)

4) Gebruik een luchtfilter van goede kwaliteit om bacteriën en sporen van schimmels te verwijderen die in je huis aanwezig kunnen zijn.

5) Zorg voor voldoende beweging om je bloedsomloop en je immuunsysteem te verbeteren.  Het beste is regelmatige lichaamsbeweging van matige intensiteit. Train niet al te fanatiek in de sportschool, wat dan raakt je immuunsysteem tijdelijk van slag.

6) Neem voedingssupplementen die speciaal ontwikkeld zijn om je luchtwegen te beschermen. Hieronder vallen supplementen gemaakt van planten uit de Lomatiumfamilie, de oshaplant (deze twee groeien in de VS - vertaler), vlierbessen e.a. Veel van deze supplementen zijn verkrijgbaar via de NaturalNews winkel. 

7) Tref maatregelen om je blootstelling te beperken aan chemicaliën die je immuunsysteem beschadigen. Deze chemicaliën komen voor in wasmiddelen, cosmetica, producten voor lichaamsverzorging en geparfumeerde producten. De kunstmatige chemicaliën die als geurstoffen gebruikt worden zijn kankerverwekkend en veroorzaken leverschade.

8) Stop met alle medicijnen die je niet beslist nodig hebt! Dit moet je uiteraard samen met een natuurarts doen, aangezien van het ene op het andere moment stoppen met medicijnen ook gevaarlijk kan zijn.  De meeste medicijnen onderdrukken je immuunsysteem, leverfunctie, nierfunctie en hebben zelfs een nadelige invloed op je vruchtbaarheid.

9) Eet meer sterk gekruide maaltijden. Eet meer curry, dat rijk is aan kurkuma. Eet meer gember. Neem ook meer koriander, rozemarijn, tijm en andere geurige kruiden. Hiertoe behoren ook kruidnagel en nootmuskaat, twee kruiden die je vaak in Amerikaanse eierpunch vindt.  Deze kruiden smaken heerlijk en zorgen bovendien voor een verbetering van je immuunfunctie.

10) Verander je eetgewoonten. Als je kaas eet en bewerkte melk drinkt, moet je hiermee stoppen, zeker tijdens het griepseizoen.  Bij veel mensen leidt het gebruik van kaas en andere zuivelproducten tot verstopping van de bijholten, wat niets anders is dan een gebrekkige bloedcirculatie in de bijholten. Dit kan je vatbaarder maken voor besmetting met een virus dat rondwaart.

11) Verhoog de hoeveelheid spoorelementen in je dieet, vooral zink. Zowel zink als selenium zijn zeer belangrijk voor het functioneren van het immuunsysteem. Vooral zink staat erom bekend dat het werkt als een soort schild tegen aanvallen door veel verschillende virussen. Een van de beste methoden om meer spoorelementen binnen te krijgen, is over te stappen op een natuurlijk soort zout of een zout dat een hoge concentratie mineralen bevat.

12) Zorg dat je lymfe gaat stromen! Minitrampolines zijn een fantastische manier om dit te bereiken. Touwtjespringen helpt ook, net als elke dag een paar minuten op de plaats op en neerspringen. Je kunst ook ronddraaiende bewegingen maken met je armen om je lymfe goed te laten stromen. De lymfecirculatie is uiterst belangrijk voor het immuunsysteem.

13) Neem kruidentincturen die het immuunsysteem beschermen, zoals Canadese geelwortel, knoflook, echinacea, oshawortel en vlierbes.

14) Als je toch in de keuken bezig bent, was je handen dan wat vaker. Met veel van de infecties die we oplopen tijdens het griepseizoen komen we in aanraking doordat we eerst besmette oppervlakken aanraken en dan aan onze ogen, neus of mond komen. Het eenvoudigweg wassen van je handen kan het aantal virusinfecties flink doen afnemen.

15) Vraag tegelijkertijd van de mensen in je omgeving dat ze ook een goede hygiëne betrachten. Vraag ze bijvoorbeeld ook om hun handen te wassen. Vraag ze om hun immuniteit te versterken met kruiden, voedingsstoffen en supplementen die echt werken.  Het is eigenlijk erg onverantwoordelijk als anderen niets doen om hun immuunsysteem te versterken.  Als je slechts vertrouwt op een vaccin, laat je in feite andere mensen een risico lopen, omdat vaccins 99 van de 100 keer niet werken.

16) Zorg voor een noodvoorraad aan colloïdaal zilver.  Je dient niet alleen het vloeibare colloïdale zilver in voorraad te hebben, maar ook de vorm die je kunt inhaleren.  In de NaturalNews winkel hebben we op dit moment GHC's colloïdaal zilver, genaamd Silver Fuzion, en binnenkort komen producten van Sovereign Silver in het assortiment.

17) Zorg dat je meer dan genoeg slaap krijgt. Slaapgebrek zorgt ervoor dat je immuunsysteem slechter functioneert.

18) Zorg, indien enigszins mogelijk, dat je zo min mogelijk chronische stress hebt. Ook stress vermindert de werking van he immuunsysteem en zorgt er zelfs voor dat bepaalde voedingsstoffen in je lichaam opgebruikt worden, waardoor je een tekort aan bepaalde stoffen krijgt.

19) Drink meer 'levende' groentesappen. Als dat te koud voor je is, maak dan warme, maar rauwe groentesoep voor jezelf. Recepten kun je op internet vinden. Een van mijn favorieten is een recept voor soep van rauwe avocado, waar rode pepertjes in verwerkt worden en waar ik tabascosaus aan toevoeg. Deze soepen kun je maken in speciale blenders.

20) Lach elke dag! Kijk naar een komedie of zorg voor een gezellige tijd met vrienden of familie. Lachen zorgt ervoor dat je immuunsysteem op meerdere niveaus beter gaat werken. Het is goed voor je lichaam en ook voor je geestelijke gezondheid. Vind creatieve manieren om in komische situaties terecht te komen en je zult ervan profiteren. 
Bron: 
naturalnews.com


Bron:http://www.earth-matters.nl/5/6625/gezondheid/de-20-beste-manieren-om-je-vatbaarheid-voor-griep-en-verkoudheid-te-verminderen-zonder-griepprik.html

Vernieuwing
Elke seconde vernieuwt de wereld .
Wij zien slechts de schijn die hetzelfde blijft
en missen daardoor de vernieuwing .


Rumi

6 november 2012

Oorspronkelijk gelaatGrote Geest,
Laat onze ogen zonnen zijn
onze handen organen van tederheid
onze voeten steunzolen voor de aarde
onze harten open huizen vol liefde.

Laat onze lichamen ademen als bomen
met takken als reikende handen
om ontheemde zielen
weer te laten wortelen
in het eeuwige licht.

Laat onze lever volstromen met leven
onze neus de geur opsnuiven van de eerste scheppingsdag
onze lippen de eeuwige geliefde kussen
onze oren de zang van de zielenvogel horen.

Laten we ons oorspronkelijk gelaat tonen.

Vuur kan het niet verbranden
water kan het niet wegspoelen
stormwind kan het niet uiteen doen waaien
aarde kan het niet verbergen onder het stof.

Want wij zijn kinderen van hemel en aarde
van waarheid vervuld
kinderen van het luisterrijke licht
en de liefste liefde
belichamingen van vrede en vrijheid
dragers van de Grote Geest.

Wij zijn niet het lichaam, noch het brein
een ontzielde machines.
De liefdesdans van het leven zijn wij
belichamingen van het zijn.

Geen robot kan ons vervangen
geen biotechnoloog ons verbeteren
geen nanodwerg ons uitwissen
geen geneticus ons het geestelijk koninkrijk onthouden.

Wij zijn de zuidenwind van liefde
de oostenwind van licht
de noordenwind van inzicht
de westenwind van wijsheid
tezamen het oorspronkelijk gelaat
manifestatie van het Ene en de Ene
van Dat wat was
altijd is
en altijd zal zijn.

Ook al vergaan tijd en ruimte
verdwijnen heelallen
als zeepbellen in de oceaan van het Ene
wissen kosmische vingers van de tijd
wat naam en vorm heeft steeds weer uit,
de ware mens is altijd geweest
en zal altijd zijn.


Marcel Messing
Frontier-symposium, 27-10-2012

5 november 2012

Sta niet stil bij mijn graf
Sta niet stil bij mijn graf met verdriet
Ik ben er niet , ik slaap er niet .
Ik ben in de wind die door je haren waait ,
Ik ben in de vruchten die je zaait .
Ik ben in de regen die je land bevrucht ,
Ik ben bij je als je zachtjes zucht .
Ik ben in de zon als je ' s morgens ontwaakt
En in de maan , als je ' s avonds slapen gaat .
Ik ben in de glimlach van mijn kleinkind ,
Kijk daar maar eens , als je me even niet vindt .
Ik ben bij je , zolang je over me praat ,
In elke herinnering , in alles wat je van me meedraagt .
Als je aan mijn graf staat , ween dan niet ,
Ik slaap er niet , ik ben er niet .
Maar ik sta naast je , als je dat wil .


Mary Elizabeth Frye      

2 november 2012

Inspirerende blog: Het groene gezichtHet groene gezicht

'Er is geen weg naar waar je al bent'


Bezoek deze prachtige blog vol
mooie foto's en diepe teksten over inzicht.


1 november 2012

Nergens naartoeDe buitenwereld kan je niet helpen en niet tegenwerken.
Er bestaat geen systeem of gedragswijze die je naar je doel zou kunnen brengen.
Doe niets voor de toekomst, wijd je totaal aan het nu en je respons op elk ogenblik zoals het zich aandient.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Het opgeven van de illusieSpirituele volwassenheid ligt in de bereidheid om alles op te geven. Opgeven is de laatste stap.
Maar het echte opgeven is het besef dat er niets op te geven is.
Omdat je niets bezit.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Leven zonder gehechtheidDe wereld kan door niets zoveel winnen als door het afschaffen van winst.
Iemand die niet langer in de termen van verlies en winst denkt is de echte geweldloze, want hij is voorbij elk conflict.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Je ware thuisMijn tehuis is waar niets is, woorden kunnen dat niet bereiken en gedachten ook niet. 


Sri Nisargadatta Maharaj

De ontdekking van het ware ZijnIk weet niet wat ik bedoel met 'ik'.
Ik kan je alleen vertellen wat je niet bent.
Je bent geen deel van de wereld, je leeft zelfs niet in de wereld.
Er is geen wereld, jij alleen bent en je schept de wereld in een droom.
Wees niet bang voor de wereld die jezelf geschapen hebt.
Laat elk verlangen vallen, houdt de geest stil en de ontdekking volgt.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Geen nood aan zelfbeschrijving
Ik doe niet mee aan de gewoonte om mezelf in woorden te
   vatten.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Leven in het on-bekendeIn het onbekende leven we en bewegen we ons, het bekende
   is altijd het verleden.


Sri Nisargadatta Maharaj
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =