= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


30 november 2012

Bewustwording
Gebeurtenissen in je leven zijn vaak een manier van je ziel om je een boodschap of signaal te geven. Dat kunnen situaties zijn die vragen om aandacht om je zodoende bewust te laten worden dat een verandering misschien noodzakelijk is.Bewustwording gaat over het steeds meer kijken naar, en bewustzijn te verkrijgen over, alle signalen in jezelf en buiten jezelf. Alles in je leven heeft je namelijk iets te zeggen.

Anders gezegd: niets gebeurt voor niets. En daarbij kun je vertrouwen hebben dat de juiste dingen zich altijd op het juiste moment zullen voordoen.

Bewustwording vraagt om aandacht en de bereidheid te willen onderzoeken en toe te laten. Neem de tijd om je eigen gedachten en gevoelens te onderzoeken en kijk naar wat je daarin tegenkomt. Kijk naar wat er gebeurt in je leven en wees je ervan bewust. In de hectiek van alledag hebben we vaak de neiging om onszelf voorbij te lopen en niet stil te staan bij wat het leven of onze eigen innerlijke stem ons te vertellen heeft. Er is dan geen tijd om alles rustig te overdenken, te doorvoelen en te doorleven. In deze situatie is er geen sprake van balans tussen alle verplichtingen en ontspanning om weer tot jezelf te komen.

Het leven kan dan een simpele manier hebben om je even tot stilstand te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van een griep. Een ander voorbeeld is het stoten van je hoofd aan iets, wat kan duiden op teveel in je ratio zitten en vanuit je verstand alles onder controle willen houden. Ook in deze situatie is er sprake van een disbalans, namelijk tussen ratio en gevoel. Het struikelen over iets kan aangeven dat je teveel met je hoofd in de wolken zit en wat dromerig bent. Je bent op dat moment niet voldoende met je voeten op de grond. En zo kan het leven op verschillende manieren aan je duidelijk maken dat er iets niet in balans is.

Het gaat er hier duidelijk niet om dat je met moeilijke of soms zware situaties “gestraft” wordt, maar het zijn boodschappen die je uitnodigen om bewustere keuzes te maken met meer liefde en aandacht voor jezelf. Uiteindelijk is alles in het leven erop gericht om balans na te streven. En als iets niet in balans is kan dat op allerlei manieren tot uiting komen. De kunst is om je bewust te worden zodat wat niet in balans is weer terug in balans gebracht kan worden en blijven.

Gebeurtenissen in je leven zijn vaak een manier van je ziel om je een boodschap of signaal te geven. Dat kunnen situaties zijn die vragen om aandacht om je zodoende bewust te laten worden dat een verandering misschien noodzakelijk is. Om je in staat te stellen bewustere keuzes te kunnen maken die wellicht beter passen bij wie jij écht bent. Bewustwording zorgt ervoor dat je vanuit vertrouwen en balans meester over en van je eigen leven wordt.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =