= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


28 mei 2012

Euro vormt steeds grotere bedreiging voor vrede, vrijheid en welvaartNa slechts 10 jaar blijkt de Europese eenheidsmunt, de euro, exact het tegendeel hebben bewerkt van wat onze politici hadden beloofd. Het oer-communistische 'gelijkheidsprincipe' zoals werd vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam blijkt totaal mislukt. Landen en volken worden tegen elkaar opgezet in plaats van met elkaar verbroederd en in steeds meer lidstaten dreigt in plaats van stabiele welvaart het staatsbankroet, met armoede, massale sociale onrust en ontsporend geweld als gevolg. Niettemin blijven vrijwel alle politieke partijen krampachtig vasthouden aan de euro-leugen, waardoor de vrede, vrijheid en welvaart voor alle Europeanen in ernstig gevaar zijn gekomen.

De euro, die gisteren sinds 22 maanden niet meer zo laag stond, woekert als een kankergezwel door de ernstig zieke patiënt Europa heen. Sceptici van het eerste uur konden jarenlang steevast hoongelach van de gevestigde orde verwachten, maar inmiddels wordt steeds duidelijker dat ze gelijk hadden en dat de vrede in Europa alleen kan worden gewaarborgd als er wederzijds respect blijft voor de totaal verschillende culturen, tradities en volksmentaliteiten.
 
Euro heeft volken uit elkaar gedreven
Oud Deutsche Bundesbank topman Thilo Sarrazin spreekt in zijn nieuwe boek 'Europa heeft de euro niet nodig' letterlijk van de 'euro-leugen'. Hetzelfde geldt voor professor Karl-Albrecht Schachtschneider, die onlangs zowaar aandacht kreeg van de reguliere media in Nederland. Volgens beide experts is de ondergang van de gemeenschappelijke Europese munt een zekerheid. Daarbij wijzen ze op de harde feiten: de euro heeft de landen en volken niet bij elkaar gebracht, maar juist tegen elkaar uitgespeeld.
 
De economisch veel zwakkere Zuidelijke landen werden jarenlang door de sterkere Noord Europese landen met miljarden ondersteund, terwijl tegelijkertijd de ziel van de geketende volken werd vermoord door de centrale planners in Brussel, die de onderling zo verschillende economieën in de dwangbuis van het fatale gelijkheidsprincipe probeerden te persen. Gelijke economische- en handelswetten, een gelijk groeiprogramma, gelijke bezuinigingen, gelijke begrotingsregels, en dat allemaal onder het juk van dezelfde munt.
 
Totalitair socialisme
Slecht één decennium na de invoering is de euro het symbool geworden voor geplande alomvattende gelijkstelling van alle mensen en systemen, een concept dat rechtstreeks afkomstig is uit het totalitaire socialisme. De planeconomie heeft echter nog nooit ergens gefunctioneerd, noch in de DDR, noch in de Sovjet Unie en aangrenzende Oostbloklanden, noch in Noord Korea. Of het nu om Rusland, Hongarije, Polen, Roemenië, Bulgarije of Tsjechoslowakije ging - overal faalde het gelijkheidssysteem.
 
De geplande economie is gebaseerd op de centraal geleide en bestuurde maatschappij zoals Karl Marx en Friedrich Engels voor ogen stond. Overheidsinstellingen bepalen welke goederen moeten worden geproduceerd en van welke kwaliteit, en in welke volgorde deze onder de ondernemingen en huishoudens worden verdeeld. Hoe gelijkmatiger dit gebeurt, des te rechtvaardiger zou dit zijn. In dit misleidende concept wordt het terechte verlangen naar gelijkwaardigheid van alle mensen misbruikt om een voor iedereen vereiste gelijkHEID af te dwingen. De geschiedenis leert echter dat dit NOOIT kan functioneren. De EU is met zijn schier oneindige gelijkstellingswetten en zijn uitgesproken egalitarisme een kopie geworden van de voormalige totalitaire socialistische Unie van Sovjet Republieken.
 
'Politiek wensdromen'
Thilo Sarrazin noemt dit 'politiek wensdromen' en beschrijft in zijn boek uitvoerig de regionale verschillen in Europa. De euro werd niet om economische redenen ingevoerd, maar om puur politieke: men wil met de eenheidsmunt alle landen uiteindelijk in één politieke Unie dwingen. 'Hoewel het plan was om de euro als een 'band tussen de Europese volken' te gebruiken die de samenhang zou bevorderen, is juist het tegendeel gebeurd.' De feitelijk vanzelfsprekende ongelijkheid tussen Noord en Zuid Europa, tussen Oost en West, met onderlinge verschillen die een natuurlijke en zelfs noodzakelijke levendigheid bevatten, werd door de euro in een dodelijke concurrentiestrijd veranderd.
 
Het ging prima TOT de euro
Zo zijn de enorme problemen in Griekenland terug te voeren op de mentaliteit en tradities van de Griekse samenleving. Hetzelfde geldt voor Italië, waar vooruit plannen en rationele argumenten nog nooit wezenlijke kenmerken van de samenleving zijn geweest. Sarrazin merkt dan ook terecht op dat de Europese integratie TOT de invoering van de euro een groot succes was. Vrede, vrijheid, welvaart, groei, handelsintegratie - dat alles begon ruim vóór de invoering van de fatale eenheidsmunt. Maar sinds de euro zijn de landen juist uit elkaar aan het vallen en blijken landen die de euro niet hebben ingevoerd -zoals Zweden, Zwitserland en Groot Brittannië- doorgaans een sterkere economische groei te hebben gekend als Duitsland, dé economische motor van de eurozone.
 
Gevangen in de euro
De euro heeft ondanks alle propaganda géén voordelen gebracht. Integendeel, de enorme risico's -die zoals we onlangs schreven al ruim van tevoren bekend waren maar doelbewust werden genegeerd- hebben alle landen onder grote druk gezet: Zuid Europa zit gevangen in een veel te dure munt waardoor ze nooit meer concurrerend kunnen worden, en Noord Europa moet keer op keer miljarden belastinggeld overmaken naar de bodemloze put van het Zuiden. Niet voor niets groeit overal onder de burgers de onvrede over de totaal mislukte gelijkheidsmunt.
 
Griekenland, Portugal, Spanje en Italië hebben nu eenmaal een ander soort economie als Duitsland, Nederland en de meeste Scandinavische landen. Dat wist 'zelfs' de gewone man al, nog voordat de euro werd ingevoerd. Maar de politici zouden en moesten hun zin doordrijven, dus werden critici van de eenheidsmunt niet alleen genegeerd maar ook publiekelijk belachelijk gemaakt (en nog). Het werd 'politiek incorrect' om aan de eigen munt, aan soevereiniteit en aan zelfbeschikkingsrecht vast te houden. Iedereen die dit deed werd onmiddellijk gebrandmerkt als nationalist (wat is daar trouwens mis mee?) en in het extreem rechtse verdomhoekje geschopt.
 
Doelen: soevereiniteit opheffen, eurobonds en centrale regering
Dat stigma wordt ook nu nog vaak gebruikt door met name politiek 'links', omdat de grote plannen van de elite om van Europa één politieke Unie te maken met één centraal gezag in Brussel, waarmee alle onderlinge grenzen en soevereiniteit definitief zullen zijn opgeheven, niet in gevaar mogen komen. Deze gedwongen gelijkmaking zien we overigens terug op talloze andere terreinen in de maatschappij, zoals de krampachtige gelijkstelling van de seksen, wat allerlei krankzinnige gevolgen heeft zoals het EU verbod op commercials waarin vrouwen en wasmachines samen zijn te zien. Dat zou namelijk discriminerend zijn.
 
De bedenkers en bouwers van dit 'moderne' Europa hebben een strategie om uiteindelijk één centrale regering te laten heersen over het hele continent, zonder daarbij te letten op de verschillen tussen de volken en culturen. Ieder land en iedere burger moet in de gelijkheidsdwangbuis worden geperst, en eurobonds -het gemeenschappelijk maken van alle schulden- is daar een al lang gepland middel voor. Laat u niet misleiden; het zogenaamde 'verzet' in Den Haag en Berlijn tegen eurobonds is slechts schijn. Zodra de crisis nog erger wordt zullen eurobonds gepresenteerd worden als de zoveelste 'noodzakelijke' oplossing om weer naar de normale situatie terug te keren.
 
Landen die ook de euro wilden invoeren beginnen vanwege de autoritaire Sovjet-stijl van regeren door Brussel terecht steeds grotere bedenkingen te krijgen. In Letland, dat in 2014 de euro zou invoeren, is nog maar 15% van de bevolking daar voorstander van. 57% van de Letten wil liever de eigen munt behouden. Tsjechië heeft de invoering van de euro inmiddels op de lange baan geschoven en wil daar pas over 8 tot 10 jaar nog eens naar kijken - als de euro dan nog bestaat, want hedgefondsen en internationale beleggers speculeren in toenemende mate op het instorten van de eurozone.
 
Taal politici en media verandert
Merk op dat de taal van de politici en de aan hun leiband lopende reguliere media voortdurend wordt bijgesteld. Twee, drie jaar lang werd na iedere topontmoeting volgehouden dat de crisis nu echt bedwongen was en dat het uittreden van Griekenland of een ander land absoluut niet aan de orde was. Toen de ene na de andere 'oplossing' echter niet bleek te werken werd gedreigd dat een Griekse exit 'verschrikkelijke' gevolgen voor heel de EU zou hebben en onnoemelijk veel schade zou aanrichten. Inmiddels noemen steeds meer hoge officials het vrijwel onvermijdelijk geworden afscheid van Griekenland als 'beheersbaar' en 'zonder grote gevolgen'.

Europese banken op omvallen

Ondertussen verslechtert de situatie van de banken in de Europese crisislanden met de dag. In Griekenland en Spanje haalden burgers in korte tijd honderden miljoenen van hun rekeningen af. De vier grootste Griekse banken zijn volgens de ECB niet meer kredietwaardig, en nu dreigen ook de Franse banken om te vallen vanwege falende hypotheken. Kortom: de slow-motion instorting van de eurozone gaat ondanks alle maatregelen gewoon door - of beter gezegd: juist door alle 'meer Europa', 'meer Brussel' en 'meer eenheid' maatregelen - dus nóg meer van precies die zaken die de huidige ellende hebben veroorzaakt.
 
Spreek of schrijf!
Of de eurocrisis zoals velen vermoeden inderdaad onderdeel uitmaakt van opzettelijke plannen van de globalistische elite om Europa tot een eenheid te dwingen maakt in wezen niet zoveel uit. Feit is dat de chaos steeds groter wordt en wij als burgers daar steeds dieper in terecht komen, ook al merken wij daar in Nederland NOG niet zo heel veel van. Daarom moeten we in tijden zoals deze onze ogen en oren goed openhouden en vooral niet bang zijn de waarheid te spreken en te schrijven, ook al wordt verzet tegen meer gelijkheid en meer Europa nog steeds als politiek incorrect aan de kant geschoven.
 
Europa moet 'ongelijk' blijven
Europa is een bonte schakering van onderling zeer verschillende en ongelijke volken en culturen, en dat moet vooral zo blijven. Het gelijkheidsprincipe past ons niet en de meeste burgers willen dat ook helemaal niet. Eén troost: er zijn steeds meer tekenen dat de plannen van de Brusselse en Haagse elite op alle vlakken zullen mislukken. Doe wat u kunt om mee te helpen deze door bijna alle politieke partijen gesteunde heilloze weg te stoppen voordat de vrede, onze vrijheid en onze welvaart dankzij de euro écht verdwijnen en het vuur van steeds gewelddadiger wordende protesten uitmondt in een revolutie en uiteindelijk misschien zelfs wel een burgeroorlog.
 
 
Xander 

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=659866&r=1

26 mei 2012

Lilou Mace Juicy living tour: Peter VereeckeJamendo.com is volledig vernieuwdDe online muziekdienst Jamendo
is volledig vernieuwd en nu
nog beter geworden om sneller
muziek te zoeken om te downloaden
of online muziek te beluisteren.

Op jamendo kunt u GRATIS muziek
downloaden of beluisteren naar
artiesten van over de hele wereld
die bereid zijn hun muziek te delen
zonder copywrite, dus het mag
verder gedeeld, verspreid en
gedownload worden zonder dat u
in problemen komt.

Ideaal voor zowel de gebruiker thuis
als een zelfstandige zaak die niets
wil te maken hebben met dure
patenten.

Zoek hier uw favoriete genre of titel:


Beluister hier de online radios per genre:

24 mei 2012

Genot zonder genieter

 
 
Huil niet om wat geweest is
Verlang niet naar wat komen gaat
Geniet zonder reden of oorzaak

Danpas geniet je zonder genieter
manifesteert het leven zich in jou
zonder dat jij er controle over hebt

Controle willen over het leven
is zo normaal geworden
dat we nauwelijks nog de dingen
kunnen laten komen zoals ze komen
 
We willen geluk en plezier plannen
terwijl waar geluk niets te maken heeft
in wat komen gaat
 
Waar geluk dat Ben je!
het is je levende wezen
welke controle kan zich daar aan opdringen?
 
Echt genieten voltrekt zich dus pas
wanneer ingezien word dat we
controle willen over genot in de toekomst
 
Dan gaat een heel andere wereld open
in het eeuwige nu
 
Een nu zonder tijd
zonder 'ik'
 
Puur levenskracht
 
 
Pascal Delay

Sluit je ogen en geniet: Franco Battiato - L'ombra della luce

21 mei 2012

Zoals het komt

Het is niet de volgeplande agenda ,
de uitgestippelde uitstapjes , uitgedokterde afspraakjes ,
verre vakantie – oorden , … ,
die de mooiste , wonderbaarlijkste momenten met zich meebrengen ...
Het is af en toe zomaar iemand die je pad kruist ,
een plek waar je terechtkomt , zonder dat je wist
dat je er zou komen .
Een spontaan gebaar , iemand die aan je denkt .
Mooie woorden , lieve wensen , kleuren , bospaadje , zonnig ,
geuren , gezond – zijn , vriendelijkheid , glimlach , … ,
omhelzen , de maan , ontwaken , stilte ;
Alles zoals het komt , aan ons geschonken ,
niet in woorden gevat , niet uitgedacht , onverwacht ,
zoals het op je weg komt ,
zoals het is .

Nadia DekeyserCryptome: gelekte foto's drones


De drones komen eraan om de mensheid
te gaan bespieden voor alle soorten
doeleinden.
Zie hier de gelekte foto's van de drones:


Foto's van drones en hun staff:


30.000 drones gaan het luchtruim vullen
om mensen te bespioneren:


20 mei 2012

Zien wat 'is'


De 'fout' die bij veel spirituele arbeid 'wordt gemaakt ' (dit tussen aanhalingstekens omdat er niemand blijkt te zijn die fouten kan maken), is dat al die activiteiten vanuit de persoon, vanuit het denken worden gedaan. Dan blijf je op het niveau waarop een object gebruik maakt van objecten (concepten, methoden) om de subjectieve oorsprong van zichzelf te vinden.
Dat kan niet. Het objectieve kan geen toegang krijgen tot het subjectieve. Alle doen (=denken) is dus zinloos. Je blijft in pseudo-verschijnselen hangen. Zelfs zoiets als Verlichting blijkt onzin te zijn. Het is onmogelijk het subjectieve te begrijpen, laat staan dit voor jouw particuliere doeleinden te gebruiken.
De enige weg is onderzoek, waar onderzoek in feite inhoudt dat er met bewustzijn bewustzijn wordt gezocht.  In feite blijkt ook de inspanning 'zoeken' een verkeerd begrip: er kan alleen een 'verblijven' bij bewustzijn ('I am") zijn.

Dit allemaal betekent het afscheid nemen van alle denken (concepten), van alle redeneren, van alle discussiëren, van alle hoop op beloningen.....dus afscheid nemen van tijd, van willen, van bereiken.
Het kan alleen 'gedaan' worden met wat Nu is, wat je al bent. Puur onpersoonlijk gewaarzijn.
Via zelfonderzoek (het zien in je zelf naar wie het is dat alles ziet en meemaakt) doorbreek je de illusie van een een persoonlijk zelf. Je komt tot de conclusie dat er geen ‘ik’ te vinden is, die wij kennen als de persoon, de naamdrager, de eigen zintuigen, het eigen lichaam.

Wij beginnen de zoektocht vanuit het middelste vlak. De persoon. Het denken, dat een verklaring wil. Dat het beter wil hebben. Terugkijkend vinden wij alleen een lege, stille ruimte. Ook wanneer alle gedachten zwijgen blijft die lege ruimte er. Daarmee verdwijnt niet het bewustzijn, want dat neemt automatisch alles waar wat er plaats vindt.
Met andere woorden, vanuit bewustzijn zijn wij het zien van onze persoon, het denken, de emoties, de wereld waarin wij (denken te) leven.  Met ander woorden: het Veld Verschijnselen en het Veld van de persoon zijn het zelfde veld.
De plek van waar uit wij onszelf en de wereld waarnemen kan niet anders zijn dan het Onpersoonlijk Zien. Van daar uit ervaren wij 'ons' leven. Dit zal de uiteindelijke identificatie met ons denken en onze persoon doen verschuiven naar het weten dat je zuiver onpersoonlijk bewustzijn bent. Maar wie weet dat?

Zelfs de ervaring van stilte, van leegte, van ruimte wordt subtiel waargenomen. Dát gewaarzijn kan nooit worden waargenomen.
Met andere woorden: dat-wat-je-bent is geen object, maar ook als subject kan je niet worden waargenomen: je bestaat dus in wezen niet als een objectief iets.

Je - als gewaarzijn - hebt geen plaats in de wereld.
En toch wordt alles wat wel vormkarakter heeft, gezien. Dat zien kan dus niet losstaan van de vormen die worden waargenomen. Zonder waarneming is er geen (weten van) vorm. Zonder vormen is er dus geen weten van bewustzijn (want bewustzijn is geen ‘ding’ dat wacht tot het iets te zien heeft).
Er is bewustzijn van waarnemen wanneer er waarnemingen zijn, en er zijn geen waarnemingen, wanneer er geen bewustzijn is (in droomloze slaap of bij bewusteloosheid).
Vormloos Bewustzijn en vormen zijn dus onafscheidbaar.
De objectiviteit van de wereld is dus een schijn-objectiviteit. Er lijkt dualiteit als grondslag van de beweging van de vormen te zijn, maar in wezen is die schijn.
Nu kunnen wij de Zen- en Advaita meesters snappen: Er is alleen zien. Niemand die ziet, en niets dat gezien wordt. Uiteraard is er alleen Nu zien. Nu is dit beeld en Nu is dat beeld. Maar Nu blijft altijd Nu.
Er bestaat helemaal geen tijd. Tijd is illusie, omdat niet gezien wordt dat wat gezien is, nog louter herinnering is, een denkactiviteit die alleen Nu waar te nemen valt, net zo goed als dat bij een verwachting is. Er bestaat alleen wat op dit ene moment is. En ‘bestaan’ kan dan niet betrekking hebben op een materiële - fysieke - echtheid, maar uit de beelden die enkel Nu passeren.
En zelfs het woord passeren veronderstelt weer een serie denkactiviteiten, welke tijd en ruimte suggereren, nodig om objecten een zogenaamd duurkarakter te geven en hen te kunnen onderscheiden van hun omgeving.
Ook de keuze van een aantal objecten te midden van een heel panorama van mogelijke objecten, is weer een denkactiviteit, waarvan ‘wij’ weet kunnen hebben omdat er altijd dat stille, onpersoonlijke waarnemen is. Er is daarbij geen onderscheid tussen ‘wij’ en dat onpersoonlijk waarnemen.
Er is alleen Zien, Zijn, waar in feite dus helemaal geen woorden voor zijn.
Zien kan niet gezien worden, het is een kwestie van louter Zijn.

Alles is EEN.
Alle onderscheid is weer denken, taal. Dus laat alle taal, alle woorden vallen en kijk wat dan is.
 

17 mei 2012

'Bankrun' in GriekenlandSinds 6 mei hebben de Grieken voor 700 miljoen € van hun bankrekeningen gehaald.


Naar schatting zou de waarde van hun bankrekeningen met 50 % verminderen indien Griekenland de Euro verlaat.
De bankrun in Griekenland is slechts het begin. Eens de eurozone ontrafelt zullen we dat scenario zich in het ene na het andere land zien herhalen. Als Griekenland de Euro verlaat zullen de consequenties wellicht dus heel chaotisch zijn.

Kan er iets aan gedaan worden?

Het belangrijkste is dat politici in Europa willen denken buiten het gevestigde globaal financieel paradigma.
De Grieken kunnen hun financiële problemen oplossen in drie gemakkelijke stappen:

1) Niet betalen van alle schulden.

2) De Euro verlaten.

3) Drachmes uitgeven die schuld-vrij zijn en die niet van een Centrale Bank komen. De Griekse regering geeft ze zelf uit en brengt ze rechtstreeks in circulatie.
In dit scenario zou de Griekse nationale schuld geen probleem meer zijn. De Griekse regering zou niet nog verder geld moeten lenen en de besparingen zouden niet langer nodig zijn. Er zal wel inflatie zijn met de nieuwe munt, maar dat is niets in vergelijking met de uitzichtloze economische recessie met torenhoge werkloosheid die Griekenland nu ondergaat. En eens de Griekse economie terug groeit zal het opnieuw mogelijk zijn de overgang te maken naar ‘sterke munten’ als ze dat willen.
Het is van belang dat we allemaal begrijpen dat de manier waarop het globaal financieel systeem vandaag werkt niet betekent dat het voor eeuwig zo moet werken.


Spijtig genoeg gaan overal ter wereld de politici gewoon door met het op schuld gebazeerd financieel systeem. Als resultaat zullen we met zijn allen steeds zwaarder gaan lijden onder de gevolgen van dat systeem.
Vandaag is er veel meer schuld dan er geld is.


Wanneer gaan de mensen zich realiseren dat centrale banken het probleem zijn en niet de oplossing? Wanneer zullen de mensen zich realiseren dat nationale overheden zich niet in schulden moeten steken als ze dat niet wensen.


Bombay Boogie

Hoe we genezen van de bipolaire stoornis: ego-dood en het einde van ‘normaal’


INTRODUCTIE
Sean Blackwell houdt zich al jaren bezig met de connectie tussen spiritueel ontwaken en ‘psychoses’ (Zie ook: Psychose of Spiritueel Ontwaken?) en in het bijzonder in relatie tot de DSM-4 diagnose bipolaire stoornis. Inmiddels heeft hij redelijk wat bekendheid gekregen voor zijn werk en heeft hij samen met zijn vrouw vier mensen intensief begeleid door hun acute psychose.
Dit jaar nemen ze samen wekelijks deel aan bijeenkomsten met enkele psychiaters en psychologen die verbonden zijn aan het ‘Hospital Das Clinica’s’ in Sao Paolo. (het grootste ziekenhuis van Zuid-Amerika) Momenteel is dit ziekenhuis bezig de relatie te herzien tussen geestelijke gezondheid en spiritualiteit.
Als je meer wilt weten over Sean en zijn werk, kijk dan eens op: www.bipolarorwakingup.com.

HOE WE GENEZEN VAN DE BIPOLAIRE STOORNIS: EGO-DOOD EN HET EINDE VAN ‘NORMAAL’

Door:     Sean Blackwell (met dank aan Jan Ott voor de oorspronkelijke vertaling van de video)
(Bewerkt door Sharon)
Wat betekent het precies om te genezen van een bipolaire stoornis? Volgens ons huidige medische model, betekent ‘genezen van iets’ in de eerste plaats dat je oorspronkelijk in een gezonde, ‘normale’  staat verkeerde en dat je vervolgens ziek werd en in een ongezonde, abnormale staat terechtkwam. Het doel van alle geneeskunde is je te helpen herstellen van je ziekte door je terug te brengen naar je oude ‘normale’ staat.  Gewoonlijk wordt dit bewerkstelligd door het voorschrijven van medicatie, het uitvoeren van een operatie of beide. Dus vanuit het perspectief van de moderne geneeskunde – en in het bijzonder de psychiatrie – betekent genezen je weer ‘normaal’ krijgen.

Maar wat is ‘normaal’ precies? In de loop van de geschiedenis is onze definitie van wat normaal is erg veranderd. Meestal was het in het verleden zo dat als je niet ‘normaal’ was binnen de culturele grenzen van wat normaal was, je gezien werd als vreemd, kwaadaardig of gek.

Homoseksualiteit werd door de American Psychiatric Association tot 1973 beschouwd als een ziekte van de geest. En als je rond 1850 een ontsnapte slaaf was, werd je gediagnosticeerd met de geestelijke stoornis ‘drapetomanie‘; een mentale ziekte die slaven motiveerde om van hun meesters te willen vluchten. Volgens dr. Samuel Cartwright was de remedie tegen drapetomanie “duiveluitdrijving door zweepslagen”.
 
Zoals je ziet, is wat als ziek en wat als normaal werd beschouwd, door de jaren heen aanzienlijk veranderd.
Het enige dat niet veranderd is, is waar de moderne geneeskunde werkelijk om gaat: je weer normaal krijgen ongeacht aan welke ziekte je lijdt. Maar wat als genezen niet noodzakelijk zou betekenen je weer normaal krijgen?
Wat als genezing transformatie zou betekenen? Dus niet je naar de staat terugbrengen waarin je ooit verkeerde maar feitelijk naar een nieuwe conditie die beter is dan hoe je eerst was?

Als er één ding is dat ik geleerd heb tijdens het bestuderen van de bipolaire stoornis, is het dat genezen niet zozeer gaat om het herstellen van je geestelijke ziekte maar vooral om het transformeren van het zogenaamd ‘normale leven’ dat je eerst leidde.
Het is namelijk voor de meeste mensen juist hun normale leven dat hen in eerste instantie ziek maakte. Het is niet zozeer dat normaal zijn slecht is, maar tot nu toe heeft elke samenleving die ooit heeft bestaan gefunctioneerd vanuit een beperkt niveau van bewustzijn.
En omdat het je samenleving of cultuur is die voorschrijft wat normaal is, is normaal zijn altijd minder dan ideaal geweest. Ik zal je enkele voorbeelden geven: magisch denken dat ervoor zorgt dat mensen geloven dat hun rituelen of taboes een direct effect hebben op werkelijke gebeurtenissen wordt op Wikipedia als symptoom genoemd van de schizotypische persoonlijkheid terwijl oude stammen en dorpsbewoners wereldwijd op deze manier denken.
Ook kinderen lijden wereldwijd aan de geestelijke aandoening ‘magisch denken’ omdat alle kinderen hun ontwikkeling op deze manier beginnen. Waarom denk je dat ze allemaal dol zijn op Harry Potter?
Dus vanuit deze beperking hebben zowel mensen die in stammen leven als kinderen magische gedachten. Eveneens vanuit beperking maar in iets mindere mate, beschouwt de moderne psychiatrie deze vorm van denken bij volwassenen als een teken van een geestesziekte terwijl in werkelijkheid magisch denken voor alle mensen op bepaalde niveaus van bewustzijn* volledig normaal is.
Op het traditionele niveau van bewustzijn, zijn racisme en intolerantie volstrekt normaal. Omdat ze niet in staat zijn voorbij de ego-grenzen van hun eigen cultuur te kijken, beschouwen degenen op dit niveau mensen buiten hun eigen groep als enigszins inferieur, onbetrouwbaar of misschien zelfs als kwaadaardig en creëren op deze manier zelf veel kwaads.

In feite is de kans groot dat overal ter wereld waar je regionale conflicten aantreft, racisme en intolerantie de oorzaken zijn van het probleem. Terwijl veel postmoderne mensen hun best doen om racisme en intolerantie te bestrijden, is dit gedrag in feite normaal voor mensen op het traditionele niveau van bewustzijn.
Op het moderne niveau van bewustzijn, hebben mensen grotendeels hun magisch denken en intolerantie achter zich gelaten maar hun kijk op het leven is nog steeds beperkt. Niet zozeer vanwege een gesloten geest maar vanwege een gesloten hart.
Voor de moderne mens draait het leven om succes wat op werkgebied inhoudt, doen wat nodig is om te laten zien hoe goed je presteert met als resultaat dat bedrijfsfraude en het liegen dat daarmee gepaard gaat gewoon gevonden wordt op het moderne niveau van bewustzijn.

Enron, Citibank, BP en de meeste grote – zo niet alle – farmaceutische bedrijven en zelfs Apple zijn allemaal schuldig bevonden aan bedrijfsfraude evenals duizenden andere bedrijven wereldwijd. Dit komt doordat op het moderne niveau van bewustzijn doen wat nodig is om te concurreren, zelfs als dit het bedriegen en voorliegen van klanten inhoudt, volkomen normaal gevonden wordt.
Dus hoewel men waarschijnlijk geen hekserij beoefent, is de normale, moderne persoon nog altijd ver verwijderd van het ideaal omdat men op dit niveau van bewustzijn blind is voor de spirituele gevolgen van zijn daden. We zien hier door slechts enkele voorbeelden te geven, dat wat als normaal gezien wordt door de tijd heen verandert en dat wanneer we evolueren in bewustzijn, ‘normaal’ ertoe neigt te verbeteren.

Echter, het ‘normaal’ van vandaag, vertegenwoordigd door het moderne niveau van bewustzijn, is nog steeds verre van ideaal en voor de meeste van ons, is dat het ‘normaal’ waarin we leven.
Om terug te komen op het medische model: wat als het helpen genezen van een bipolaire stoornis niet betekent je weer normaal krijgen maar betekent je te helpen evolueren naar een beter ‘normaal’?
Je kunt een traditioneel denkend persoon helpen groeien naar het moderne niveau van bewustzijn, je kunt iemand die functioneert op het moderne niveau helpen om te werken aan de zaken die hem weerhouden van het postmoderne denken of je kunt iemand vanuit het postmoderne niveau begeleiden wanneer hij / zij zich opent voor het ‘Power of Now’ niveau.
Als je het op deze manier bekijkt, gaat genezing van de mentale stoornis hand in hand met het versnellen van de persoonlijke bewustzijnsevolutie van de persoon die in een crisis verkeert met als verschil dat we dit nu helemaal niet als een crisis hoeven te beschouwen maar meer als een unieke kans voor de ziel om niet alleen te genezen maar ook om te evolueren.
Wanneer we het meer specifiek bekijken, vertegenwoordigen al deze verschillende niveaus van bewustzijn een bepaalde manier van hoe we onszelf en de wereld zien en dit is waar ons ego voor een groot deel uit bestaat.
Om te genezen van een mentale stoornis, moet de persoon het oude, achterhaalde en beperkte ego loslaten en zich openen voor het onbekende. Wat ik bedoel met de Ego-dood, is het laten sterven van oude gewoontes, zodat de nieuwe een kans krijgen.
Deze ego-dood is geen kleinigheid – het voelt letterlijk alsof je ervoor kiest te sterven – en dit is wat het zo moeilijk maakt. Om te evolueren van je huidige staat, zal de stap voorwaarts hoogstwaarschijnlijk voelen als een confrontatie met de dood.
Er is nog een ander aspect dat het doorleven van je bipolaire proces kan helpen en dat is het besef dat alle ‘normale’ mensen op de één of andere manier emotioneel onderdrukt en / of getraumatiseerd zijn waardoor de kwaliteit van hun leven dagelijks beïnvloed wordt.

Of je nu werd mishandeld in je jeugd of dat je vader gewoon te streng voor je was, het dagelijks meedragen van enige emotionele pijn maakt deel uit van ‘normaal zijn’.
Op dezelfde wijze dat het doormaken van een acute psychose je ego kan openen, kan dit mysterieuze proces je ook helpen bij het zeer snel loslaten van je eigen persoonlijke trauma en onderdrukkingen. Maar om deze ervaringen los te kunnen laten, moeten ze herbeleefd worden in het moment. Dus net als bij de confrontatie met de ego-dood, kan deze traumaverwerking een zeer moeilijk proces zijn dat veel begeleiding vereist.

Ik hoop dat je nu inziet dat genezing van een bipolaire stoornis niet betekent ‘je weer normaal krijgen’ zoals de moderne geneeskunde ons wil laten geloven maar je beter dan normaal krijgen of tenminste beter dan hoe je eerst functioneerde.
Het betekent het loslaten van trauma en emotionele verdringing en het openen van je ego zodat je je meer op je gemak zult voelen met jezelf en je plaats in de wereld. En vanuit dit perspectief hoeven we je acute psychose niet noodzakelijk als een ramp te beschouwen maar eerder als een kans op genezing. Niet van je mentale stoornis maar genezing van je zogenaamd normale leven.
Er is één ding dat ik hieraan nog wil toevoegen: in een perfecte wereld zou het begeleiden van mensen door hun episode de beste manier zijn om van de stoornis te genezen maar op dit moment, in 2011, zijn er niet veel mensen of klinieken die je daarbij zouden kunnen helpen.
Het lijkt daarom op een bepaalde manier alsof ik je aanmoedig om te vliegen terwijl we geen luchthavens hebben! En dat is het probleem. Maar dat gezegd hebbende, is er gelukkig nog genoeg reden voor hoop. Met name in Europa is de Soteria-beweging sterker aan het worden.

Er zijn inmiddels een paar kleine klinieken geopend om mensen te helpen hun psychotische episode uit te werken en in North-Carolina is onlangs het Fires Creek Centrum geopend. Het Fires Creek Centrum is de eerste kliniek ter wereld met de intentie mensen door hun ervaringen van een ‘Spiritueel Noodgeval’ of spirituele crisis te helpen. Zelfs instellingen zoals het ‘Hospital Das Clinica’s', het grootste ziekenhuis van Zuid-Amerika, herziet momenteel de relatie tussen geestelijke gezondheid en spiritualiteit.
Dit jaar zullen mijn vrouw en ik deelnemen aan wekelijkse bijeenkomsten met een aantal psychiaters en psychologen van het ‘Hospital Das Clinica’s’ om over dit onderwerp te discussiëren.
In mijn sociale netwerk ‘Wake the Planet’ zijn er inmiddels meerdere mensen die geleidelijk hun medicatie hebben afgebouwd waarbij ze gedurende het proces een aantal technieken ontdekten die hen hierbij hielpen. Iedereen heeft een verschillend pad gekozen maar door het gebruiken van diverse benaderingen, hebben ze een geleidelijke weg gevonden om zichzelf te genezen zonder acuut psychotisch te hoeven worden.
Deze benaderingen zal ik nader toelichten in mijn volgende video. Bij deze wil ik graag de leden van mijn sociale netwerk ‘Wake the Planet’ bedanken voor hun donaties en energie waardoor deze video tot stand kon komen. (Voor details over hoe je deel kunt nemen, zie: www.bipolarorwakingup.com)
* Sean baseert de niveaus van bewustzijn op de theorie van de Spiral Dynamics.

Ik werd gedachtWant het denken zegt: 'Hij doet het met opzet, hij doet het alleen om me boos te maken.' Zo zit het denken in elkaar. Het maakt alles persoonlijk. Maar gedachten zijn niet persoonlijk. Op een ochtend ontdekte ik dat. Ik had zo'n laag zelfbeeld dat ik altijd op de vloer sliep omdat ik vond dat ik dat verdiende. Ik was zo vervuld van zelfhaat dat ik vond dat ik niet het recht had om in een bed te slapen. En op een ochtend werd ik wakker en ik lag op de grond en zonder aanleiding merkte ik dat ik geademd werd. En eigenlijk werd hét geademd; ik was het niet eens zelf, het lichaam was niet eens van mij. Ik ving een glimp op van... niets persoonlijks. En toen merkte ik dat ik gedacht werd.


Katie Byron

Een grote open ruimteAls het denken inzicht krijgt in zichzelf, identificeert het zich niet meer met zijn eigen gedachten. Dan ontstaat er een grote open ruimte. Een volgroeid denken kan alle ideeën koesteren; het voelt zich nooit bedreigd door verzet of conflicten, omdat het weet dat het niet belemmerd kan worden. Als het geen standpunt heeft dat verdedig moet worden of een identiteit die beschermd moet worden, kan het gaan waar het wil. Het heeft nooit iets te verliezen omdat het niet bestaat.


Katie Byron

Alles valt wegVoor het verstand is het echt heel beangstigend, want alles valt weg. Alles wat je denkt te zijn, valt weg - tijd, overeenkomsten... alles valt weg. Er is alleen maar 'dit'. Dus blijf je achter met helemaal niets.


Tony Parsons

16 mei 2012

Geestelijk ontwaken
' We raken gevangen in het web van
onze eigen gedachten ,
terwijl dat maar een klein aspect is
van het bewustzijn dat we zijn .
Geestelijk ontwaken is ontwaken uit
de droom van het denken . '
 
Eckhart Tolle


12 mei 2012

Wereldwijd protestVoor de mensen die nog steeds
denken dat er niets aan de hand
is met onze planeet,
ziehier de foto's van een wereldwijd
protest:


De volgende stap is van uiterlijk
protest naar innerlijk wakkerworden
en collectief veranderingen aanbrengen
zonder nood aan overheden.

11 mei 2012

Lanceer jezelf!1
Onze westerse visie zorgt er voor dat wij alleen maar bezig zijn met het materiële. Dat betekent dat
we alleen maar aandacht hebben voor de dingen die zich afspelen in het tastbare gedeelte van ons
bestaan, in het Hier en Nu. Elke bovenzinnelijke invloed lijkt onnodig en onzinnig te zijn. Wetenschap
speelt een belangrijke rol in het tot stand komen van die, voornamelijk westerse, visie.
Wetenschappelijk verantwoord zijn, betekent immers aanvaarden dat alleen het meetbare alles
bepalend is. We zijn dat met zijn allen, op een aantal uitzonderingen na, dan ook zeer intens gaan
geloven. Erger nog is dat we, buiten allerlei vormen van religie, geen alternatief zien om het
bovenzinnelijke te re-integreren.
Weinigen echter beseffen dat de wetenschap van het meetbare, van dat wat we de realiteit noemen,
betrekking heeft op slechts een klein gebied van die realiteit. Wetenschap beschrijft namelijk enkel
het gedrag van dat wat waargenomen kan worden, van een onbezielde buitenkant. Misschien is dat
wel de reden waarom wetenschap niet in staat is om het ontstaan te verklaren, niet van het Heelal,
niet van de bouwstenen van dat Heelal; dimensies, energie, materie,.... De wetenschappelijke
methode haalt een flinke onvoldoende als het gaat om het geven van verklaringen voor de
samenhang van de materie. Dat ontbrekende inzicht zorgt ervoor dat elke wetenschappelijke
verklaring ontbreekt voor de oorsprong van het leven, voor de drijvende kracht erachter en voor dat
wat het zo speciaal maakt. Dat is dan ook de reden waarom wetenschap niets weet over de herkomst
van de indrukwekkende capaciteiten van het bewustzijn dat in elk levend wezen aanwezig is.
Indrukwekkend omdat dat bewustzijn vermogens heeft die veel verder reiken dan het analytische
wetenschappelijk denken. Het bewustzijn is immers in staat om bovenzinnelijke holistische
karakteristieken te vertonen, het kan onverwachte totaalbeelden vormen.
Wetenschap is er tot nu toe heel handig in geslaagd om haar onmiskenbare onmacht te verbergen.
Elke bovenzinnelijke invloed op het tastbare wordt toegeschreven aan waarschijnlijkheden of Toeval.
De wetenschappelijke methode ontwijkt hiermee subtiel en zorgvuldig dat wat het gedrag stuurt in
het tastbare Hier en Nu. Zonder de meerwaarde te beseffen van het bestaan van een bezielde
binnenkant kunnen wetenschappers zeer vernietigend oordelen over al wie zich daarmee bezig
houdt. Voor de wetenschappelijke visie zijn dat allemaal zogenoemd ‘zaken die niet bewezen kunnen
worden’. Het is echter belangrijk te beseffen dat analytische karakter van ons wetenschappelijk
denken een noodzakelijk totaalbeeld onmogelijk maakt. We zijn ons te weinig bewust van de gevaren
van de geïsoleerdheid van wetenschappelijke verantwoorde denkbeelden. Wetenschap ziet namelijk
zelf, door haar blindheid voor een binnenkant, levensbelangrijke zaken over het hoofd. Dat kan
funeste gevolgen hebben voor ons handelen in het dagelijkse leven. De re-integratie van de
holistische capaciteiten van het bewustzijn dient dringend te gebeuren. De integratie van beide
mentale ruimten maken een evenwichtige levenswijze mogelijk, het is de herontdekking van het
A&H-zijn. We moeten alles opnieuw overdenken, en vooral niet vergeten onszelf in vraag te stellen.
Er bestaat sinds korte tijd een Model dat daaraan iets doet. Het verbetert de fundamenten van ons
denken op aanzienlijke wijze. Het Model voldoet niet aan de blinde normen van de huidige
wetenschap. De blindheid van deze normen zorgen ervoor dat er geen binnenkant gezien kan
worden. Dat Model toont aan dat er een binnenkant is die de materie aandrijft en die ze in staat stelt
te doen wat ze doet. Dat Model zegt dat er meer bestaat dan het tastbare Hier en Nu. Het gaat er
van uit dat alles ontstaan is vanuit een Potentie met heel bijzondere kenmerken: Gelijktijdigheid en
Non-lokaliteit.
Gelijktijdigheid betekent dat er zich buiten het Nu een sturende invloed bevindt.
Non-lokaliteit betekent dat niet alles gebonden is aan een vaste plaats, aan een Hier.
We noemen het onderdeel van de realiteit dat zich buiten het Hier en Nu bevindt het transcendente.
Het Model kan veel meer verklaren dan de huidige wetenschap. Het voorspelt ook heel andere
eigenschappen van de materie dan diegene die de wetenschappers denken te zullen vinden. Het
verklaart waarom biologische processen met een efficiëntie verlopen die op een kunstmatige wijze
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
2
niet nagebootst kunnen worden: bijvoorbeeld bij fotosynthese wordt 100% van het invallende licht
omgezet in scheikundige verbindingen.
Belangrijk is dat we inzien dat we onze visie op de wereld niet moeten laten beperken door de
huidige begrenzingen van een analytische manier van denken. Dat is het doel van het samensmelten
van het A&H-‘manieren van zijn’. We kunnen onszelf lanceren om opnieuw het transcendente te
zien, het te voelen en ernaar te luisteren. In het transcendente situeert zich dat wat alles gemaakt
heeft en dat wat alles stuurt. Dat transcendente bevat de verwaarloosde holistische essentie van ons
bewustzijn. Die transcendente eigenschappen willen we met deze aanpak terug wakker maken zodat
ons leven terug zin krijgt: we zullen dat transcendent groeien noemen. We gaan opnieuw leven in
plaats van voortgaan met sterven.
De eigenschappen Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit zijn in meer of mindere mate in elke vorm van
materie aanwezig. Deze eigenschappen worden versterkt in elke samengestelde vorm van de materie
en zijn dus in sterke mate aanwezig in elke vorm van leven. Sterker nog, ze vormen de hoeksteen
voor elke vorm van samenhang en voor het bewustzijn. De transcendente eigenschappen van de
Gelijktijdigheid en de Non-lokaliteit zullen we hier de Ziel noemen. Omdat de huidige wetenschap
deze eigenschappen niet kan meten, kent ze ze ook niet en zal ze de invloed ervan vertalen in toeval
en de wetmatigheden ervan omschrijven met waarschijnlijkheden. Wetenschap houdt zich alleen
bezig met ontzielde materie, A&H-denken houdt zich bezig met de herontdekking van de Ziel in alles
en iedereen.
Gelijktijdigheid opwekken betekent dat het mogelijk is om het Nu te verlaten via de Potentie van die
Ziel. De beschikbaarheid ervan in ons bewustzijn geeft ons de mogelijkheid om vanuit die Potentie
een overzicht te verkrijgen over de tijd:
Overzicht
Toekomst
Verleden
NU
tijdsverloop
Deze mogelijkheid geeft niet alleen het vooruitzicht om onze herkomst beter te begrijpen (dat
noemen we Feedback), het geeft ook de mogelijkheid om onze toekomst zelf te optimaliseren (dat
noemen we Feedforward). Die Feedforward betekent voeling krijgen met de transcendente sturing
die in elk levend wezen aanwezig is.
Leven
Feedback
Feedforward = Sturing
Toekomst
Verleden
NU
tijdsverloop
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
3
Wanneer we met Feedback naar de realiteit kijken dan kunnen we met behulp van de sporen in het
heden het Verleden reconstrueren. We kunnen de afgelegde weg reconstrueren en met dat inzicht
onze levensweg verbeteren.
Wanneer we met Feedforward naar de realiteit kijken dan kunnen we daarin de gewenste Toekomst
projecteren. We vermengen die Toekomst met het Heden zodat de weg naar die Toekomst zich op
transcendente wijze reeds kan vormen. Als het toekomstbeeld realistisch is, zal er een afstemming
ontstaan tussen Heden en Toekomst. We zullen dan van in onszelf en vanuit onze omgeving signalen
krijgen die ons de weg tonen die we moeten volgen. Stel dat je chronisch ziek bent. Je beeldt je op
een realistische wijze in hoe het is om opnieuw gezond te zijn. Je trekt dat beeld zo naar je toe en je
lichaam zal vanzelf de te volgen weg aanvoelen. Al je zintuigen zullen de corrigerende signalen
oppikken. Die signalen geven dan aan wat je moet doen om terug gezond te worden.
Non-lokaliteit vertonen betekent dat het mogelijk is om met ons bewustzijn uit het Hier te stappen.
Dat is wat we bijvoorbeeld doen met onze zintuigen zoals het zien. Wanneer we iemand aankijken
dan raken we hem/haar ook aan.
De aanwezigheid van Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit in ons bewustzijn betekent dat deze
eigenschappen de ervaringen die we opdoen met ons bewustzijn ook gaan herschikken. Heel dikwijls
noemen we die onbepaalde veranderingen van ons kennen of weten intuïtie. Het herschikken van
ons kennen of weten is een ordening die ons in staat stelt om efficiënt doorheen het leven te
navigeren. Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit maken het ook mogelijk om je eigen wezenlijke doel te
ontwaren en te ontmoeten. We hebben die eigenschappen namelijk gemeen met anderen en met
elke vorm van georganiseerde materie. Dat betekent dat het ontwikkelen van onze voeling met
Gelijktijdigheid en Non-lokaliteit ons in staat zal stellen de mogelijkheden van de wereld te zien en te
voelen. We hoeven daarvoor het veld van de materie niet helemaal om te ploegen: door onze intuïtie
leren we ons eigen doel kennen en worden we ermee op een zeer directe wijze mee in contact
gebracht.
Zo merk je dat de vernauwende visie van het analytische denken heel wat deuren heeft dichtgedaan.
Daaraan gaan we nu dus iets veranderen. A&H-zijn is een concept dat transcendente groei
stimuleert. Waarom groeien we niet meer uit onszelf? Je kan een gestagneerde levenshouding
vergelijken met krampachtig blijven staan op één tegel. We nemen dan een vaste positie in in het
Hier en Nu. Er is dan maar één juistheid/waarheid want dat betekent zekerheid. Die zekerheid stelt
ons in staat om wisselende emoties de baas te kunnen. Die zekerheid belet ons echter ook om
nieuwe dingen te ontdekken en gelukkig te zijn/worden.
Omdat we niet meer vertrouwd zijn met de eigenschappen van de Gelijktijdigheid en de Non-
lokaliteit zijn we bang om onze vaste tegel te verlaten. We denken namelijk dat we uit ons evenwicht
zullen geraken en dat dat automatisch zal betekenen dat we vallen. Raak je door omstandigheden
voldoende uit evenwicht om je voeten te verzetten dan ontdek je dat er zich, door met één voet op
een andere tegel te staan, automatisch een nieuw evenwicht ontwikkelt. Wanneer je dan met je
twee voeten op de volgende tegel staat bemerk je dan dat je inzichten gegroeid zijn. Je hebt dan een
belangrijke stap gezet in de richting van het holistische bewustzijn. Je komt tot het besef dat
groeiend holistisch inzicht belangrijker is dan het opstapelen van analytische kennis op één en
dezelfde tegel.
A&H-inzicht verandert je houding ten opzichte van het tastbare Hier en Nu. Dat inzicht geeft je de
mogelijkheid om corrigerende signalen op te pikken en nog verder te gaan. Dit stelt ons gerust zodat
we makkelijker een volgende tegel opzoeken. Daardoor begin je op den duur te beseffen dat je zelf
stappen kan zetten. Stappen betekent dat je dynamisch wordt in plaats van statisch. Dynamisch zijn
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
4
betekent dat je kan beginnen met navigeren, dat je de mogelijkheid krijgt om zelf je leven te bepalen.
Dynamisch zijn betekent het betreden van de wereld van de Gelijktijdigheid en de Non-lokaliteit.
Op die ene eigen tegel blijven staan, betekent dat je niet kan loslaten. Je laat je verleden een
hypotheek leggen op je toekomst. Je kwaaltjes worden chronische aandoeningen (en je blijft
sterven). Je hebt dan altijd de hulp van anderen nodig. Het loslaten wordt vergemakkelijkt door
relativerende houdingen zoals humor (veelvuldig en spontaan lachen) of door inzichten verwerven
met behulp van metaforen of door jou als “zekerheid” aangenomen dingen (en op een gegeven
moment alles!) in vraag te stellen. Een tegel verlaten betekent het herontdekken van de
zelforganiserende capaciteiten in jezelf (opnieuw leven). Het geeft je de kracht van de
(her)opstanding:
 
BINNENIN JE BEVINDT ZICH EEN SCHATKAMER MET ALLES WAT JE OOIT NODIG ZAL HEBBEN.
 
(Hui-Hai)
Leven is bewegen en bewegen is creëren. Bewegende mensen zijn spannende/vernieuwende
mensen. Zij die durven te bewegen en zich dus ook uit evenwicht brengen beleven steeds een
nieuwe omgeving. Om te bewegen moeten we vanuit evenwicht naar onevenwicht gaan om opnieuw
tot evenwicht te komen, dit ook is A&H-leven. We moeten bereid zijn die beweging in alles in ons
leven toe te laten: in ons denken, onze waarneming, ons luisteren, ons gedachtegoed, ons .... Dan
gaan we van een mechanische mens naar een open en dus creatieve mens. De open en creatieve
mens is meestal een gelukkigere mens, behalve als hij te lang in onevenwicht verkeerd. De open
mens is bereid alles opnieuw in overweging te nemen en dus ook zichzelf. Deze mens zal de anderen
niet tot last zijn, niet dysbiotisch zijn. Deze mens zal minder agressief zijn en met de anderen een
meerwaarde betekenen, symbiotisch zijn. Je kan jezelf dan helpen en de anderen zijn dan geen
gidsen meer maar bondgenoten in het spannende avontuur van het leven.
Hiervoor dient het dualisme tussen het Analytische (A = ordenen van details) en het Holistische (H =
grote overzicht) opgeheven te worden:
A&H = H&A = General overview (overzicht) & order Details
=
GooD
We zijn goed bezig wanneer we beide mentale ruimten aan elkaar kunnen koppelen. Het dualisme
helemaal opheffen doen we door de ordening te laten overgaan in inzicht waardoor:
GooD ⇒ G∞D
Het lemniscaat staat voor de verstrengeling maar staat ook voor het oneindige. Wanneer het
dualisme helemaal verdwenen is zal:
G∞D = GoD
Het immaterieel worden is pas volledig als de o een afmetingloos punt wordt:
GoD = G.D = D.G = Divine Geometry
A&H-paradigma = G∞D
 
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12
 
5
We gaan nu het Binnenkant- en Buitenkantverhaal toepassen op een aantal zaken uit ons dagelijks
leven. Eerst op de wetenschappelijke visie en daarna op allerlei andere disciplines waaronder de
geneeswijzen.
 
A&H-paradigma = G∞D
Lanceer jezelf! (versie 1/1/2012)
© Fons Wils 2011-12

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =