= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


31 augustus 2012

GenietenDe mens is geboren om te genieten van het leven .
In iedereen schuilt een onbegrensd reservoir van
energie , intelligentie en geluk .


Maharishi Mahesh Yogi

Het antwoord bevindt zich innerlijkAlles in het universum bevindt zich in je .
Vraag alles aan jezelf .
 
 
Jalad ad - Din RumiVerliesTreur niet . Wat je verliest ,
komt in een andere vorm bij je terug .


Jalad ad - Din Rumi

Pionier van je toekomst ?Vraag jezelf af - elke keer als je verleiding voelt om te reageren
op je oude manier - of je gevangene wilt zijn van je verleden of
pionier van je toekomst .


Deepak Chopra

Leren doordat ik mag belevenVertel me en ik luister ,
toon me en ik kijk ,
laat me het beleven en ik leer .


Lao Tse

Een nieuw begin vanaf vandaagWelke moeilijkheden je in het verleden ook hebt gehad ,
vandaag kun je een nieuw begin maken .


Boeddha

30 augustus 2012

KansenHet leven is vol kansen ;
voor het waarmaken van je dromen ,
én voor het vervullen van de diepste verlangens van je ziel .


Hazrat Inayat Khan

Jij bent nietsJij bent niets. Je kunt een naam en een titel hebben, bezittingen en een bankrekening, je kunt macht hebben en beroemd zijn, maar ondanks al die zekerheden ben je als niets. Misschien ben je je totaal niet bewust van die leegte, dat niets zijn, of misschien wil je je er eenvoudig niet bewust van zijn, maar het is er, wat je ook doet om het te ontlopen. Je kunt proberen er langs slinkse wegen aan te ontsnappen, door individueel of collectief geweld, door individuele of collectieve aanbidding, door kennis of verstrooiing, maar of je nu waakt of slaapt, het is er altijd. 
 
 
Jiddu krishnamurti

De illusie van gedachtenGeef die onzinnige gedachten op, ze leiden alleen maar tot vals onderscheid! Er is geen 'zelf' en geen 'ander'. Er is geen 'slechte begeerte', geen 'agressie', geen 'haat', geen 'liefde',  geen 'overwinning', geen 'mislukking'. 


Huang po

De ware liefdeDe ware liefde stond toe
dat ieder zijn eigen weg volgde ,
omdat ze wist dat zoiets de delen
nooit uit elkaar zou drijven .


Paulo Coelho

De poort naar binnenWie de waarheid zoekt door middel van verstand en kennis raakt er alleen maar verder van verwijderd. Pas als je gedachten ophouden zich links en rechts te vertakken, pas als je elk idee van iets zoeken opgeeft, pas als je geest kalm is als hout of steen, dan pas zul je je op weg naar de Poort bevinden.


Huang po

De kracht van leegteNormale mensen kijken naar hun omgeving, terwijl volgelingen van de Weg naar de Geest kijken, maar de ware Dharma is beide te vergeten. Het eerste is vrij eenvoudig, maar het laatste is heel moeilijk. De mensen zijn bang om hun verstand te verliezen, zij denken dat ze in de Leegte zullen vallen en dat niets hun val zal kunnen stoppen. Zij weten niet dat de Leegte niet werkelijk leeg is, maar in feite het rijk is van de ware Dharma. 


Huang po

Zijn zonder tegenstellingenWijsheid, rust en tevredenheid zijn alleen mogelijk door verwardheid, woede en hebzucht. Er kan alleen Verlichting bestaan als er illussie is.


Huang Po

Zijn in StilteWoorden kunnen het zijn niet weergeven ;
stilte wel .


Sri Sri Ravi Shankar

Voorbij het zoekenAls je verlicht wilt worden, hoef je alleen maar te leren voorkomen dat je naar iets gaat zoeken of je aan iets gaat hechten.


Huang po

De eeuwige eenheidJullie zijn altijd al één geweest, dus doe nou niet alsof je via allerlei oefeningen die eenheid kunt verwerven.


Huang po

Innerlijke genezingU moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.


Plato

Kracht van zachtheidHet zachtste in het universum ,
overwint het hardste in het universum .
 
 
Lao Tse

De eenheid van liefdeDe liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen ...


Plato

Innerlijke rijkdomWie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.


Plato

VriendelijkheidVriendelijkheid in woorden schept vertrouwen .
Vriendelijkheid in denken schept diepte .
Vriendelijkheid in het geven schept liefde .


Lao Tse


23 augustus 2012

SOPN - Johan Oldenkamp & Kamaljitsingh Ancharaz

Een boerderij voor de toekomst

SOPN: Verandering in de nederlandse politiek!1. Programmapijlers

Het partijprogramma van de SOPN is gestoeld op vier pijlers:
o Samenhang
o Openheid
o Participatie
o Natuurzuiver

Samenhang
Een kernprobleem van het huidige overheidsbeleid is de vergaande versnippering. Verspilling
door langs elkaar heen werken en zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving zijn hiervan het
gevolg. In plaats van beheersing via verdeling staat de SOPN besturing vanuit samenhang
voor. De nadruk ligt daarbij op een integrale aanpak van locale knelpunten door de
betrokkenen zelf. Dit betekent het stimuleren van oplossingen die vanuit de basis ontstaan en
gedragen worden, in plaats van het van bovenaf trachten deze op te leggen. De SOPN
benadert ieder aspect of facet altijd vanuit de heelheid van het geheel, wat veelal wordt
aangeduid als (w)holisme.

Openheid
Ten aanzien van vele essentiële onderwerpen biedt de overheid momenteel onvoldoende
openheid van zaken. De SOPN staat voor volledige openheid. De SOPN streeft ernaar om alle
feiten omtrent bijvoorbeeld verborgen gezondheidsrisico’s, baanbrekende innovaties en
ongeïdentificeerde vliegende objecten volledig in de openheid te brengen. Niemand heeft
immers het recht anderen deze cruciale informatie te onthouden. Ook beoogt de SOPN alle
besluitvormingsprocessen voortaan volkomen transparant te laten zijn, zodat ook daarin
volledige openheid zal zijn. De SOPN neemt daarin zelf het voortouw.

Participatie
Door op de SOPN te stemmen geeft niemand de eigen zeggenschap (= stem!) weg. De SOPN
zal namelijk alle belangrijke beslissingen altijd eerst voorleggen aan haar kiezers. Daarna zal
het stemgedrag van de SOPN-kamerleden overeenkomstig deze uitkomst zijn. Dus als 80%
van de SOPN-kiezers ‘voor’ stemt, en 20% tegen, dan zullen vervolgens ook 80% van de
SOPN-kamerleden voor stemmen, de rest tegen. Deze stemfunctionaliteit
zal daartoe tijdig aanwezig zijn op de SOPN-website,
waar de kiezers tevens hun zegje kunnen doen over alles wat hen aan
het hart gaat met betrekking tot de vaderlandse politiek. Daarmee
bedrijft de SOPN geen politiek voor de kiezers, maar participatie door
de kiezers. Door deze principiële keuze voor participatie brengt de
SOPN de zeggenschap daar waar deze hoort, namelijk bij de
bevolking: echte volksvertegenwoordiging dus!
 

De markt van het levenOp de markt van het leven wordt gehandeld,
worden winst en verlies gemaakt,
koper en verkoper zijn er verstrikt
in een net van resultaten.
Lopend langs stalletjes vol vruchten
ga ik stil mijn weg
die niets verborgen houdt
in de palm van een hand,
waarin levenslijnen
zich al lange tijd niet meer kruisen
in groeven van winst en verlies.
Terwijl kooplieden van het leven
met schorre stem schreeuwen
om hun vruchten te kopen,
wandel stil ik verder,
koop wat gekocht moet worden,
eet wat gegeten moet worden,
leef wat geleefd moet worden,
laat sporen na
die niet van mij meer zijn,
wandel tot het einde
van een beginloos leven,
hier en nu.


© Marcel Messing

Interview Dos Winkel: over het beschermen van onze oceanen deel 2

Interview Dos Winkel: over het beschermen van onze oceanen deel1

10 augustus 2012

Jij bent de nieuwe mens!De zachtmoedigen zijn de mensen zonder ego. Het zijn de mensen die ontwaakt zijn voor hun essentiële, ware natuur als bewustzijn en die essentie in alle 'anderen', alle levensvormen herkennen.

 Ze leven in de overgegeven toestand en voelen zo hun eenheid met het geheel en de Bron. Ze belichamen het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het leven op onze planeet verandert, ook de natuur, omdat het leven op aarde onlosmakelijk verbonden is met het menselijke bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. In die zin zullen de zachtmoedigen de aarde erven.

Er ontstaat een nieuwe soort op de planeet. Deze ontstaat nu en jij bent die nieuwe soort!


Eckhart Tolle

Het loslaten van kennisDe waarheid moet je zelf ervaren, moet je zelf zien. 
Als ik de waarheid heb gezien en ik vertel jou die, dan zal de waarheid zodra ik die aan jou vertel al een leugen, geen waarheid meer zijn.

 Het was de waarheid voor mij, ze was voor mijn ogen bestemd. Het was mijn inzicht. Het kan niet jouw inzicht zijn, het blijft iets dat je van iemand anders hebt geleend. 

Voor jou is het een mening, een weetje - niet een weten. Je oor heeft het opgevangen en als je er geloof aan hecht, hecht je geloof aan een leugen. Vergeet dat niet. Zelfs een waarheid kan een leugen worden als ze door de verkeerde deur je huis betreedt. De waarheid moet door de voordeur, door je ogen binnenkomen. De waarheid is een inzicht. Je moet het zien.

Als je niet inziet dat kennis nutteloos is, zul je nooit op zoek gaan naar wijsheid. Je zult het valse muntstuk bij je dragen en menen dat je een echte schat met je meevoert. 

Je moet gaan inzien dat kennis dit valse muntstuk is: kennis is niet echt weten, is geen inzicht. Op z’n hoogst is het iets verstandelijks - je kunt het woord thuisbrengen maar de zin is je ontgaan.


Osho

Het universele wakker wordenJe ware aard gaat elke beschrijving te boven.
Je kunt haar niet kennen via je denken, en toch bestaat ze.
Ze is de oorsprong van alles.

Je neemt het voor vanzelfsprekend aan dat je bent geschapen.
Dit is gebaseerd op een denkbeeld van anderen, dat bepaalt of je gelukkig of ongelukkig bent,
maar ook ideeën over geboren worden en sterven.

Wat wij WETEN wordt de bron van ons geluk of ons verdriet.
Geloof hechten aan je gedachten leidt tot ontgoocheling.

Wees getuige van je gedachten.
De wereld zit in je denken.
Het denkvermogen is een concept, en omgekeerd is dit concept het denkvermogen,
het laat alles ontstaan wat het wil. Dat is zijn aard.

Als we ons realiseren wat concepten werkelijk zijn, realiseren we tegelijkertijd DAT wat vrij is van concepten.
Alleen het denkvermogen is geboren, niet jij.

Als we wakker worden uit een diepe slaap, is het eerste wat bij ons opkomt
het gevoel van IK BEN. Dit oerbewustzijn is de oorzaak van onze ervaringswereld,
die in een oogwenk de vorm aanneemt van een heel universum.

Dat wat waargenomen wordt,
is de weerspiegeling van ons eigen bewustzijn.
Barmhartigheid en liefde zijn van nature aanwezig.
Ze maken deel uit van de aard van het Bewustzijn.
Ze gaan niet van jou uit.

Laat je niet in de war brengen door je gehechtheden.
Zorg dat je geen slaaf wordt van je eigen gedachten.

Bewustzijn dat zichzelf herkent wordt Zelfrealisatie genoemd.
Pas met Zelfrealisatie komt er aan al je verlangens een einde.
Zonder dat zullen ze altijd onbevredigd blijven, ook al ben je de keizer van het hele universum.

Als je de Waarheid hebt gerealiseerd, valt alles wat onwaar is weg.
Er is geen bijzondere inspanning voor nodig om het los te laten.
Je bent het ZELF, je kunt het helemaal niet bereiken.
Het Zelf is altijd stil en handelt niet.


 Sri Nisargadatta Maharaj

8 augustus 2012

De innerlijke reis terug
Daal af in de leegte van je wezen
luister naar de stilte van je ziel

je woorden vervagen
je gedachten drijven weg
je lichaam staat stil

het raakt je kern
zonder dat jij er bent

toch is je levendigheid aanwezig
je liefde straalt uit
je licht brand zoals vuur

Jij bent het leven zelf
wat kan je anders zijn?

daal af zonder doel
want waar je gaat dat ben je al

uiteindelijk zie je dat je
nooit bent afgedaald

je ware wezen is hier!


Pascal Delay

1 augustus 2012

De magie van veranderingVerandering is een heel krachtig
middel van de mens.

Als er innerlijk een inzicht klaar
is volgt er onmiddelijke verandering
in de wereld.

Dit ontketent ook daadwerkelijke
verandering in de wereld.

Verandering is eigenlijk niets
anders dan het toelaten
dat het leven stroomt

Er veranderd niets als
we de stroom zelf blokkeren.

De magie van verandering
ligt dus al in ons eigen innerlijk
te wachten tot we ophouden
met de bron tegen te houden.

Hoe stopt men met de bron tegenhouden?

Door de bron te zijn(in het nu)
in plaats van iemand te willen zijn(in de toekomst)

Door in te zien dat we de toekomst
constant voeden en manipuleren
valt te drang weg
en is er plaats voor onmiddelijke verandering.


Pascal Delay

De spiegel van de wereld willen reddenWelke wereld belieft u te redden?
De wereld die jezelf projecteerd?

Red die dan zelf maar.
Of mijn wereld?

Laat mij mijn wereld maar eens zien,
dan zal ik maatregelen nemen.

Ik ken geen wereld buiten mezelf
die ik naar eigen goeddunken
zou kunnen redden of niet.

Het enige wat de wereld nodig heeft
is om van jou gered te worden.

Verdwijn - en kijk daarna
of er nog iets te redden valt.


Sri Nisargadatta Maharaj

De harmonie tussen seks en liefdeLiefde is een zijnstoestand.
Seks is energie.

Liefde is wijs,
seks is blind.

Zodra de ware aard van seks en liefde
zijn begrepen, is er geen conflict meer.


Sri Nisargadatta Maharaj

Het verschil tussen lijden en liefdeAlle lijden wordt geboren uit verlangen.
Echte liefde voelt zich nooit gefrustreerd.

Hoe kan het gevoel van één zijn
gefrustreerd wezen?

Wat gefrustreerd kan zijn,
is het verlangen om zich te uiten.

Zo'n verlangen komt uit de geest voort.
Zoals altijd met mentale dingen is
frustratie op dat niveau onvermijdelijk.


Sri Nisargadatta Maharaj

Wat is geluk?Geluk is de harmonie tussen
binnen en buiten.

Lijden daarentegen is het
geïdentificeerd zijn met
de oorzaken buiten.


Sri Nisargadatta Maharaj

Voorbij woorden en gedachtenWat kan worden uitgesproken,
is niet meer dan woorden
Wat gedacht wordt,
is alleen maar een gedachte.

De echte betekenis kan niet
worden uitgelegd,
maar wel worden ervaren.

Het mahavakya zegt de waarheid,
maar jouw ideeën zijn een vervalsing,
want elk idee is een vervalsing.


Sri Nisargadatta Maharaj

Geld: De illusie van veiligheidHet leven van de mens is volledig
berust op het verdienen van geld
dat iedereen zich klakkeloos heeft
vereenzelvigd met een vals gevoel
van veiligheid.

Mensen gaan werken met nog als
enige doel zoveel mogelijk te verdienen
om zich zoveel mogelijk mooie
momenten te kunnen verwezelijken

De hunker naar bezit en kwaliteit in ons leven,
De angst om arm te worden en met niets
achter te blijven heeft ons diep geworteld
in een systeem van slavernij.

Een prachtige planeet met zoveel bronnen
natuur en voedsel
is veranderd in een plaats waar
mensen het toelaten zichzelf alles
toe te eigenen, waar delen geen plaats meer heeft.

Wanneer men kan zien dat niet de
persoonlijkheid rijker moet worden
maar wel de delende ziel
valt elke angst weg om arm te worden

De ziel is al rijk op zich
van nature uit kunnen we delen
met elkaar voorbij het huidige systeem
van bezit.


Pascal Delay

In 2050 wereldwijd een basisinkomen in natura voor iedereenConform de dialectiek van Hegel wil ik met dit artikel aantonen, dat we wereldwijd moeten naar de synthese, waarbij de kernproductie moet zijn gebaseerd op het samenwerkingsbeginsel, en de pretproductie op het concurrentie beginsel.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen kern- en pretproductie. Onder kernproducten worden de producten verstaan, waarmee basisbehoeften kunnen worden bevredigd, zoals eigen woningen, voedsel en grondstoffen voor kleding. Zonder kernproducten gaan we dood of verpauperen. Onder pretproducten worden de producten verstaan, die niet nodig zijn voor het bevredigen van de basisbehoeften, maar het leven veraangenamen, zoals auto's, televisies, enz.

geschiedenis.

Het kapitalisme (these) steunt op het concurrentie-beginsel van Adam Smith en de evolutietheorie van Darwin. In de praktijk geeft dat veel armoede en criminaliteit, maar ook veel vrijheid en een aangenaam, uitdagend leven. Adam Smith was tegen het redden van bedrijven en banken, het staatsmonopolie of welk monopolie dan ook, het opgeven van de eigen soevereinitiet, inkomensherverdeling via belastingen en subsidies, terwijl liberalen daar tegenwoordig op Europees niveau juist voorstander van zijn. Het communisme (antithese) steunt op het samenwerkings-beginsel van Marx en de evolutietheorie van Kropotkin (ook wel sociaal-darwinisten genoemd). In de praktijk geeft dat weinig armoede en criminaliteit, maar ook veel onvrijheid en een onaangenaam weinig uitdagend leven. Het geweld ontstaat daar als verzet op onvrijheid. Marx was tegen het concurrentie-beginsel van banken en bedrijven, en voorstander van inkomensherverdeling via een staatsmonopolie, terwijl communisten en socialisten daar tegenwoordig op Europees niveau een tegenovergestelde mening over hebben.

Conform de dialectiek van Hegel wil ik met dit artikel aantonen, dat we wereldwijd moeten naar de synthese, waarbij de kernproductie moet zijn gebaseerd op het samenwerkingsbeginsel, en de pretproductie op het concurrentiebeginsel. Als we daar niet toe overgaan wordt de wereldgemeenschap, net als vóór de Tweede Wereldoorlog onder invloed van de hoge werkeloosheid en niet te betalen schulden, weer een broedplaats voor fascisme.

Werkgelegenheid.

Om iedereen tot zijn AOW te dwingen aan het werk te blijven, heeft de overheid na de Tweede Wereldoorlog de kernproductie langzaam maar zeker grotendeels vervangen door een steeds maar toenemende pretproductie. Europese samenwerking (1), schulden (2), op grote schaal reclame voor pretproducten (3), alsmede auto-afhankelijkheid door het op auto-afstand realiseren van wonen, winkelen, werken en recreëeren (4) spelen hierin een centrale rol. Als de overheid na de jaren zestig gericht was gebleven op kernproductie, zouden we steeds verder bevrijd zijn geworden van de loonslaven-economie met een arbeidsplicht tot 65 jaar. Voor echte vrijheid was en is onze overheid echter bang, want wat moeten vrije mensen (bv. welgestelden en AOWers) met zoveel vrije tijd?

Duurzaamheid.

Deze loonslaven-economie is ontzettend verspillend, omdat het grotendeels pretproducten levert. Deze onnodige pretproducten vragen heel veel onnodige energie uit fossiele brandstoffen, grondstoffen en arbeid, die alleen door innovatie enhet, via reclame aanmoedigen van de hebzucht, geconsumeerd zullen worden. Mensen individualiseren daardoor en raken steeds minder verbonden met de wereldgemeenschap, waar zij onderdeel van zijn. Ook de ecologische voetafdruk wordt buitensporig en zinloos groot. Door de overheidsangst voor vrijheid worden nu onze natuur en het milieu vernietigd. We zagen de tak af, waarop we zitten. De ecologische voetafdruk wordt ook niet minder als we energie uit fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energie. De overheid zal weer terug moeten naar uitsluitend het organiseren van de kernproductie, waarna particuliere ondernemers op eigen initiatief en uit vrije wil de pretproductie verzorgen.

Naar een economie, die ons bevrijdt van de arbeidsplicht.

Momenteel zitten veel werklozen gedeprimeerd thuis met een minimale uitkering. Om dit probleem op te lossen worden voor deze werklozen en schoolverlaters, die geen baan kunnen vinden, binnen de eigen landsgrenzen bouwcoöperaties opgericht. Deze coöperaties zijn gericht op het, á la de speldenfabriek van Adam Smith aan de lopende band fabriceren van eigen woningen, elektriciteit door diepe geothermie, alsmede voedsel en grondstoffen voor kleding via de Plantlab-methode. Met deze kernproducten bouwen ze autoloze, kleinschalige, zelfredzame steden of dorpen, die geen fossiele brandstoffen en landbouwgrond meer gebruiken. Deze steden of dorpen zijn zo ontworpen, dat winkels, werkgelegenheid en natuur voor het dagelijks leven niet op auto-, maar op loopafstand zijn te bereiken. In een later stadium moeten bestaande steden worden aangepast aan deze stadsprincipes.

Werklozen, schoolverlaters en eventuele belangstellenden kunnen zich vrijwillig aanmelden voor deze fabricage aan de lopende band. Hen wordt contractueel toegezegd, dat ze met behoud van uitkering na 5 jaar vrijwillig werken aan de lopende band, in die stad of dorp eigenaar zullen zijn van een zelf vormgegeven woning, alsmede gratis levenslang voedsel, elektriciteit en grondstoffen voor kleding. AOW, pensioenen en allerlei andere sociale verzekeringen kunnen voor deze stadsbewoners vervallen. Zij hebben levenslang een basisinkomen in natura. De leeftijdsgroep tussen 18 en 23 jaar, waarvoor vroeger de dienstplicht gold, is daarvoor het meest geschikt. Het beste is, dat schoolverlaters na de leerplicht nog zoveel mogelijk thuis blijven wonen, zodat hun ouders in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Werklozen en schoolverlaters, die op die manier 5 jaar van hun leven willen werken, zijn dan hun verdere leven bevrijd van de arbeidsplicht, maar mogen, als zij aangenamer willen leven daarna in hun vrije tijd als ondernemer natuurlijk gewoon blijven doorwerken in de pretproductie, waarvoor zij bij het stadsbestuur een bedrijfsruimte kunnen huren. Mocht een werkloze of schoolverlater geen zin hebben in een dergelijk contract, dan kan deze in de huidige loonslaven-economie gewoon van zijn uitkering blijven leven, of iets ondernemen precies zoals nu, maar blijft dan wel afhankelijk van een werk- en sollicitatieplicht tot 65 jaar met daarna een AOW, pensioen en andere sociale uitkeringen.

Financiering.

Het enige verschil met de huidige economie, is dat de kernproductie niet langer verloopt via particuliere projectontwikkelaars en banken, maar via bouwcoöperaties die alleen werkelozen in dienst mogen hebben. De overheid betaalt dan de uitkeringen aan de werkelozen, alsmede de eventuele ontwikkelings- en andere kosten van de coöperaties, die na 5 jaar als volgt aan de overheid worden terugbetaald. Om bv. een stad met 30.000 woningen in 5 jaar te kunnen bouwen, zijn ong. 5.000 werklozen nodig, die daarmee uiteindelijk de kernproducten krijgen toegewezen. Met recht op voedsel en grondstoffen voor kleding worden de overige 25.000 woningen verkocht voor een zodanige prijs, dat de overheid volledig kan worden terugbetaald. De inkomsten van het stadsbestuur komen uit de verhuur van de overgeproduceerde werkruimten, winkels en parkeerplaatsen. Als dit lukt, hebben binnen 5 jaar die 100.000 stadsbewoners een basisinkomen in natura. Als je, zoals in Nederland 500.000 werklozen hebt, dan kunnen daarmee 100 van dat soort steden worden gebouwd, d.w.z. binnen 5 jaar voor 10 miljoen mensen een basisinkomen in natura. De manier, waarop deze steden gebouwd worden, lijkt veel op de bouw in het verleden van kathedralen, paleizen en piramides , met dit verschil, dat deze gebouwen nooit het bezit werden van de bouwers, hetgeen hier wel het geval is.

De zorg.

Als deze productiewijze in de praktijk blijkt te werken, kan de overheid in een later stadium ook andere belangrijke taken zoals bv. een groot deel van de zorg, onder het samenwerkingsbeginsel van de kernproductie laten vallen. Het overige deel kan blijven vallen onder het concurrentiebeginsel van de pretproductie.

De krottenwijken en honger op de wereld.

Momenteel hebben 1 miljard mensen honger en wonen 1 miljard mensen in onveilige, onhygiënische krottenwijken. Elke week komen daar 1 miljoen krottenbewoners bij. Als we voor de kernproductie het concurrentiebeginsel van bedrijven en banken blijven handhaven, wonen er in 2050 dan 3 miljard mensen in krottenwijken, tegen die tijd de helft van alle stadsbewoners. Ontwikkelingshulp maakt de situatie alleen maar erger. Als we dit probleem ooit willen oplossen, dan moeten in 30 jaar tijd, 1000 grote steden op de wereld woningfabrieken á la Adam Smith bouwen met een dagproductie van 100 woningen per stad. Per grote stad is daarvoor dan 30 km2 nodig. Alleen dan hebben we in 2050 geen krottenbewoners meer, maar heeft iedereen in de stad een zelf vormgegeven, veilige, hygiënische woning met levenslang gratis voedsel, elektriciteit en grondstoffen voor kleding, het basisinkomen in natura.

Het einde van de economische groei.

Als we de banken failliet laten gaan, omdat ze uiteindelijk toch niet te redden zijn, hebben we tevens de oplossing van de schuldencrisis, werkloosheid, hebzucht, verspilling, export, het olie-, energie- en grondstoffentekort, het wereldvoedsel-, vluchtelingen- en immigratieprobleem, de armoede, de overbevolking, de klimaatverandering en CO2-uitstoot, de zeespiegelstijging, stadsherstel na natuurrampen, milieuproblemen, de saaie naoorlogse steden, industrieterreinen en verrommeling van het platteland, speelruimte voor kinderen, kinderen die opgevoed worden in crêches, de grote verscheidenheid aan verslavingen, gezondheidsproblemen als obesitas, de inbeslagname van de openbare ruimte door de auto's, de wereldwijd toenemende gewelddadigheid, fraude, corruptie en criminaliteit, verkeersproblemen als files, stress, stank, lawaai, doden, invaliden, alsmede de ontbossing en wereldwijde teloorgang van de natuur, het ecologisch evenwicht, de gezonde omgeving en het uitsterven van dier- en plantensoorten.

Aad Breed (voor praktische uitwerking zie www.piramidestad.nl)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =