= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


25 september 2012

Ziekenhuizen worden beloond voor slechte zorgIn bepaalde gevallen worden ziekenhuizen niet slechter van ziekenhuisinfecties of heropnames van patiënten. Integendeel, het levert ze extra geld op.
Hoogleraar gezondheidseconomie Lieven Annemans van de UGent hield in totaal 45 ziekenhuizen tegen het licht en bracht in kaart hoeveel die twee fenomenen aan de Belgische ziekteverzekering kosten.
Volgens Annemans heeft gemiddeld 5,9 procent van alle ziekenhuisopnames in België, ruim 218.000, te maken met een infectie die is opgelopen tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Die extra opnames kosten de gezondheidszorg jaarlijks meer dan een half miljard euro (533 miljoen).
Meer inkomsten
Annemans merkte grote verschillen op tussen ziekenhuizen. Bij het ‘beste’ ziekenhuis had 3,7 procent van alle opnames te maken met ziekenhuisinfecties. In het ergste geval liep dat aandeel op tot 9,7 procent.
Daarnaast is gebleken dat 1,5 procent van alle ‘genezen’ patiënten binnen een maand opnieuw wordt opgenomen met exact dezelfde klachten. Aan al die wederopnames hangt een prijskaartje van 280 miljoen euro per jaar. Opnieuw werden grote verschillen aangetroffen. In het best presterende ziekenhuis werd 1,1 procent van de patiënten na drie maanden opnieuw opgenomen, tegen 6,4 procent in het slechtst presterende ziekenhuis.
“Wanneer een ziekenhuis onzorgvuldig omspringt met de hygiëne, waardoor patiënten extra zorg nodig hebben, kost dat de ziektekostenverzekering geld, maar het ziekenhuis krijgt meer inkomsten,” legde Annemans uit.

Belazeren
Veel ziekenhuizen worden bovendien onder druk gezet om opnames zo kort mogelijk te houden, waardoor de kans dat mensen niet genezen naar huis worden gestuurd toeneemt.
“Er zijn ook ziekenhuizen die bewust de boel belazeren,” aldus de hoogleraar. “Soms ontslaan ze een patiënt bewust om hem na een paar dagen weer op te nemen. Dan scoort dat ziekenhuis goed in de statistieken, want het heeft zogenaamd gemiddeld korte verblijfsperiodes.”
Annemans becijferde dat er vele tientallen miljoenen kunnen worden bespaard wanneer de helft van de slechtste ziekenhuizen op peil wordt gebracht. Hij pleit voor kwaliteitscriteria in ziekenhuizen met goede praktijken, bijvoorbeeld inzake het voorkomen van infecties. Daarnaast stelt hij een vergoeding voor een bepaalde periode voor zodat het ziekenhuis geen extra geld krijgt wanneer een patiënt in die periode opnieuw moet worden opgenomen.
Bron: Tijd.be

Bron: http://sp00kje.nl/2012/09/25/ziekenhuizen-worden-beloond-voor-slechte-zorg/

Ingeënte kinderen beduidend vaker ziekIngeënte kinderen hebben 500% meer ziekten dan kinderen die niet ingeënt werden
Voor degenen die op hun hoede zijn voor het inenten van hun kinderen zijn de vermoedens bevestigd. Een recente grote studie bevestigt andere onafhankelijke studies die niet-ingeënte kinderen vergelijkt met ingeënte kinderen. Ze tonen aan dat ingeënte kinderen twee tot 5 keer meer kinderziekten, ziekten en allergieën hebben dan niet-ingeënte kinderen.
Oorspronkelijk vergeleek de recente nog lopende studie niet-ingeënte kinderen met een Duitse nationale gezondheidsenquête uitgevoerd door KiGGS met meer dan 17.000 kinderen tot de leeftijd van 19 jaar. Dit momenteel lopende onderzoek is een initiatief van de klassieke homeopaat Andreas Bachmair. De Amerikaanse aansluiting voor het onderzoek van Bachmair is echter te vinden op de VaccineInjury.info-website die een link heeft toegevoegd voor ouders van ingeënte kinderen om deel te nemen aan het onderzoek. Tot dusver heeft dit lopende onderzoek ruim 11.000 respondenten, voornamelijk uit de Verenigde Staten. Andere studies hebben kleinere groepen gezinnen onderzocht. Niettemin waren de resultaten vergelijkbaar. Uiteraard werden geen van deze studies vermeld in de MSM (mainstream media). Geen enkele werd gefinancierd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) of de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) of eender welke nationaal of internationaal gezondheids-agentschap of medische groep (http://healthimpactnews.com). Ze durven de gezondheid van niet-ingeënte kinderen niet objectief te vergelijken met die van ingeënte kinderen en riskeren de ontwrichting van hun vaxmania (vaccinatie manie). De focus voor alle studies was vooral op kinderziekten die zich voordeden als de kinderen groter werden. Dramatische, slopende of dodelijke vaccin-letsels waren niet de focus, aangezien er zo weinig, vijf procent of minder, daadwerkelijk gemeld worden aan de VAERS ( Vaccine Adverse Injury Reporting System) in de Verenigde Staten, omwille van verschillende redenen waaronder:

• Het is een ingewikkeld systeem dat tijd vergt voor een dokterspraktijk
• Meeste ouders weten niet dat het systeem bestaat
• Alleen bijwerkingen die direct na de inenting optreden worden meegeteld
• Vermits VAERS een vrijwillig systeem is, willen de meeste artsen zichzelf niet in beschuldiging stellen door inentingsletsels, en blijven zo in ontkenning van de inentingsgevaren.


Bijgevolg worden zelfs de meest verschrikkelijke bijwerkingen minimaal erkend, terwijl negatieve lange-termijn gezondheidsproblemen als gevolg van inentingen niet eens als relevant worden beschouwd.
Samenvatting van verschillende onderzoeken
De kinderziekten waarnaar de onafhankelijke onderzoeken meestal vroegen bij de respondenten waren astma, terugkerende tonsillitis, chronische bronchitis, sinusitis, allergieën, eczeem, oorontstekingen, diabetes, slaapstoornissen, bedplassen, dyslexie, migraine, hyperactiviteit, ADD, epilepsie, depressie en tragere ontwikkeling van de spraak of motoriek.


In 1992 onderzocht een Nieuw-Zeelandse groep genaamd de Immunization Awareness Society (IAS) 245 gezinnen met in totaal 495 kinderen. De kinderen waren verdeeld met 226 ingeënte kinderen en 269 niet-ingeënte kinderen. De verschillen waren dramatisch, waarbij de niet-ingeënte kinderen veel minder gekende kinderkwalen hadden dan de ingeënte kinderen (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).
Uit een ander onderzoek in Christchurch, een stad in een Zuidelijke Eiland van Nieuw-Zeeland, bij kinderen die geboren waren in of na 1977, had geen van de niet-ingeënte kinderen astma aanvallen terwijl 25% van de ingeënte kinderen tegen hun 10e levensjaar behandeld waren tegen astma. (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).
Veel van de VaccineInjury.info-opmerkingen van ouders die niet-inenten en deelnamen aan het lopende Bachmair-onderzoek, uitte hun bezorgdheid over het vaccinatie-gevaar en het ontwikkelen van echte natuurlijke immuniteit (http://www.vaccineinjury.info).
Een PhD-immunoloog die het boek Vaccine Illusion schreef, Dr. Tetyana Obukhanych, is ingegaan tegen het dogma van haar medische opleiding en achtergrond. Ze beweert dat ware immuniteit voor een ziekte niet verleend wordt door inentingen, maar wel door de blootstelling aan de ziekte (opgelopen of niet) http://www.vaccinationcouncil.org.
Misschien is de meest informele grassroots-enquête die momenteel loopt wel die van Tim O’Shea, DC, auteur van Vaccination is Not Immunization. Hij vraagt gewoon dat ouders van niet-ingeënte kinderen hem e-mailen met vergelijkende gegevens van de gezondheid van hun kinderen met die van vrienden en gezinnen waarvan ze weten dat ze hun kinderen wel inenten. Dat en meer is te vinden op zijn website (http://www.thedoctorwithin.com).Bron: PF Louis voor NaturalNews – 19 juni 2012 - http://www.naturalnews.com/z036220_vaccinated_children_disease_allergies.html
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Bronnen van dit artikel omvatten:
http://healthimpactnews.com
http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf
Link om deel te nemen aan de Bachmair enquête: http://www.vaccineinjury.info
http://www.vaccinationcouncil.org
http://www.thedoctorwithin.com
Mogelijk interessant voor de onbeslisten onder u: http://churnyourown.com/2011/11/28/vaccine-controversy/

  Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P1799&l=NL

OntwakenDit zijn enkele delen uit een lang artikel van dr. Joseph Chiappalone, de link naar het volledige verhaal staat onder aan de tekst.

We staan aan de vooravond van een massaal ontwaken; voor sommige mensen opent het de deur naar eeuwige vreugde in het paradijs, voor anderen de weg naar de hel.

Ik schrijf over de status quo. Ik schrijf over voorspellingen. Ik schrijf over de verschrikkelijke staat waarin we ons bevinden en wat we kunnen doen om dit te verbeteren.

Ik heb in het verleden geschreven over het gnostische begrip ‘de hemelse vergissing’, dat heeft geleid tot de afschuwelijke virtuele werkelijkheid waarin we ons vandaag de dag bevinden. Tijdens een experiment door lichtkrachten is de polariteit en de materie ontstaan. De energie die nodig is om de materie in stand te houden, wordt aan de echte Lichtwereld onttrokken.

Alle pogingen om het bewustzijn uit de polariteit op te nemen, werd door de afgezonderde parasitaire krachten afgewezen. Ze verschansen zich in hun eigen “spel”, terwijl ze Licht in de val blijven lokken om hun spel draaiende te houden.

Ik heb al vaker uitgelegd hoe en wanneer we wakker kunnen worden uit deze droom en een nieuwe dimensie kunnen binnentreden, waaruit het probleem van het Kwaad is verdwenen.

Wat betreft de voorspellingen, deze zijn natuurlijk alleen achteraf op accuraatheid te testen. Men kan allerlei voorspellingen doen en alles is, tot het gebeurt, mogelijk. Ook mijn informatie is speculatief, tot op de dag waarop deze is gemanifesteerd.

Geloof dus niets blind. Gebruik je hersens, maar houdt een open geest. Cruciale gebeurtenissen kunnen zorgen voor plotselinge veranderingen. Niets is zeker in het leven, behalve de dood en de belastingen, zoals een oud gezegde luidt. 


Van één ding echter ben ik zeker: ontwaken zullen we. Het kwaad zal verdwijnen. We zijn allemaal betrokken bij dit laatste gevecht, dat zonder twijfel binnen deze generatie zal worden beslecht. Alleen over het wanneer, daarover is geen zekerheid te geven.Richt je op het Hogere. Wanneer je zuiver bent, zal deze energie je leiden op de weg van licht. Je bent zelf verantwoordelijk. Gidsen en helpers uit andere dimensies kunnen je bijstaan.

Vermijd lichamelijke, emotionele, mentale, seksuele en geestelijke vervuiling. Houd jezelf schoon, zo goed als je kan.

Ontwikkel spirituele vaardigheden zodat je uit de klauwen van demonen blijft, die heden ten dage steeds vaker openlijk blijk geven van hun presentie. Leer jezelf lichamelijk, emotioneel en spiritueel te beschermen. Zo verspil je geen energie. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar mijn boeken over de metafysische structuur van de mens.

Zorg voor een gezond lichaam. Zorg dat je aura verschoond blijft van negatieve invloeden. Vermijd schadelijke stoffen, vermijd hallucinogenen, medicijnen, schadelijk voedsel en dranken enz. Deze kunnen lijden tot beschadiging van het lichaam en de bewustzijnscentra’s en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de aan geestesziektes lijdende mensen. 

Wees je bewust dat het lichaam slechts een jas is voor je kern van licht, je ware goddelijke zelf, dat je bent. Je zult het lichaam spoedig achterlaten. Verspil niet te veel tijd aan dit tijdelijke kledingstuk. 

Het zijn mensen die zich laten leiden door demonen en robotten, die hun tijd verdoen met uiterlijkheden. Kruiperig verlangend naar vleiende blikken, geobsedeerd door hun gewicht en tekortkomingen. Dit alles zorgt voor meer en meer ontevredenheid in hun leven. Besef dat het lichaam een tijdelijke 'kartonnen doos' is. Bezin je op wie en wat je werkelijk bent.

In de gnostische tekst ‘Het lied van de parel’ worden we herinnerd aan onze ware afkomst, het rijk van het licht. Juist in donkere tijden kan zo’n tekst ons inspireren om in te keren tot onszelf en het licht in ons te realiseren. Waarden als eerlijkheid, oprechtheid, bescheidenheid en compassie zijn belangrijk.

Veel mensen keren zich af van ware liefde. Ze beantwoorden aan emotionele liefde, met seksualiteit, met machtspelletjes en bezitsdrang, maar dat heeft niets te maken met ware liefde. Dat is een door het Kwaad gecreëerd vernietigend mechanisme om energie te kunnen aftappen. Emotionele liefde is een geprogrammeerde reactie van de kartonnen doos. Meestal komt deze tot uitdrukking door lichamelijke noden, via hormonen en conditionering. Ware liefde is een uitdrukking van goddelijkheid.

Verspil je tijd niet aan mensen die je energie ontfutselen. De geste om je vijand de andere wang toe te keren kan een valstrik zijn. Handel altijd uit liefde, maar wanneer je merkt dat een individu niet reageert op liefde, verspil dan je energie niet! Ga door!

In dit proces van ontwaken zal een scheiding ontstaan tussen levensvatbare geestelijke wezens en niet levensvatbare. Wees je bewust dat je het leven van anderen niet kan redden. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en de kans gehad.

Maak je los van de ratrace, terwijl je doorgaat met leven. Je bent in de wereld, maar niet van de wereld.

Straal liefde en goedheid uit. Stap niet in de valkuil van wraak nemen op diegenen die je verschrikkelijke dingen hebben aangedaan. Superieure krachten manifesteren goddelijke rechtvaardigheid.Wereldwijd worden mensen zich bewust van het feit dat dit leven voor de meesten van ons bestaat uit hard werken en lijden, terwijl een heel kleine meedogenloze minderheid de macht in handen heeft, rooft en moordt. Dit kunnen we afleiden uit hun immorele gedrag ten tijde van de financiële en economische crisis, uit de immer doorgaande oorlogen, die land na land uitputten, uit de moord op mannen, vrouwen en kinderen en niet te vergeten, de dieren.

De reden waarom de meesten van ons het lijden niet zien, totdat het op hun eigen stoep staat, is omdat we allemaal zo gewend zijn om te kijken naar pijn, lijden en misère. Het lijkt een onderdeel te zijn geworden van normaal leven. We zijn immuun geworden, zolang het onszelf niet betreft.
  
Door de televisie en films worden we geprogrammeerd demonisch gedrag normaal te vinden. Als je ziet wat er vandaag de dag wordt uitgezonden in vergelijking met zo'en dertig jaar geleden, dan begrijp je wat ik bedoel. Satanisch gedrag is het nieuwe motto, juist voor het “einde” der tijden.

Terwijl je de geschiedenisboeken leest, die zijn geschreven door de overwinnaars, kom je tot de ontdekking dat de wereld in handen is van mensen die geweld en exploitatie nastreven. Dat is omdat zij door kwade krachten worden geleid.

We kunnen onszelf de vraag stellen: 

 • Waarom worden juist nu mensen en masse wakker? Waarom doorzien we nu hoe de wereld in werkelijkheid in mekaar zit?
 • Waarom is de geestdodende en hypnotiserende virtuele werkelijkheid niet langer in staat mensen in slaap te houden? Waarom worden we wakker en herinneren we ons steeds beter wat onze werkelijke geschiedenis en onze ware aard is?
Is het omdat Newagers met blinkende ogen zeggen dat we ontwaken omdat we onszelf kunnen beteren, de aarde tot een nieuw paradijs kunnen omvormen? Een nieuwe gouden tijd op aarde? Natuurlijk niet. Iedere poging die we in het verleden hebben ondernomen om van de aarde een betere plek te maken, is mislukt.Dus hoe komt het dat nu eindelijk wereldwijd een massaal ontwaken plaatsvindt? Sinds de ontwikkeling van de derde dimensie, na de 'hemelse vergissing', woedt hier een strijd van het goede tegen het kwade. We zijn nu aan het einde van deze oorlog gekomen. Het goddelijke, dat voorheen de kracht van het kwaad temperde, is nu met opzet losgelaten.


 De krachten van het kwaad, de duistere Archonten, kunnen zonder tegenwerking floreren en hun acties openlijk promoten en ten uitvoer brengen. Iedereen kan het zien.

Iedereen moet het kwaad zien. Iedereen moet zien hoe onrechtvaardig het leven op deze planeet echt is. Iedereen moet beseffen, dat een bestaan dat wordt gedomineerd door het kwaad, een heilloze weg is. Iedereen moet ermee akkoord gaan, moet door eigen ervaring voelen dat er een einde aan dit lijden en deze misère moet komen.

Geloof niet in de sprookjes van buitenaardsen die ons komen redden. Wezens uit andere delen van het universum zullen ons eerder willen overheersen, omdat zij grondstoffen nodig hebben en de macht over de aarde willen hebben. Deze wezens zijn niet-levensvatbare robotten en demonen.

We moeten ons realiseren waarom het systeem waarin wij leven zo niet langer kan doorgaan. We moeten ons realiseren waarom het kwaad uit ons leven moet verdwijnen. Daarvoor is geen plaats in de goddelijke orde.

Degenen die het leven hebben verdiend door te laten zien dat ze kunnen leven in liefde kunnen modificaties ondergaan zodat zij ook buiten deze dimensie kunnen leven.  Hetzelfde geldt voor mineralen, planten en dieren.

Diegenen die verlangen naar technologische verbeteringen gaan voorbij aan het feit dat technologie op zichzelf een limiterende factor is. Technologie is in het verleden van hulpmiddel tot wapen gemaakt.

Wist u dat in de laatste 100 jaar door buitenaardsen technologie aan de Amerikanen is gegeven? Zij hebben er wapens van gemaakt. Zelfs technologie waarvan wij lijken te profiteren, zoals computers en mobiele telefoons, wordt in werkelijkheid gebruikt om ons te bespioneren en kan zelfs worden ingezet om ons te vernietigen.

Het is de technologie die Archonten kunnen inzetten om met een minimale inzet een maximum aantal mensen te vernietigen. Op afstand kan met een druk op de knop een smartbom worden weggestuurd en zo miljoenen mensen vermoorden in een verafgelegen land. Dan heb ik het nog niet gehad over supersoldaten met robottechniek, onbemande vliegtuigen met bommen, insect drones, etc. 


Technologie is verantwoordelijk voor chemtrails, HIV, gemodificeerd voedsel, vaccins, vergiftigde aarde, lucht en water.

Eugenetica, de techniek ter rasverbetering, wordt in volle gang in praktijk gebracht. Het zou door de nazi’s zijn begonnen, maar wordt nog steeds door de Rockefeller Foundation gesponsord. Wist u dat, toen beleidsmakers van de nazi’s na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg terechtstonden voor oorlogsmisdaden, ze hun grootschalige sterilisaties (meer dan 450.000 mensen in minder dan tien jaar) goedpraatten door Amerika aan te wijzen als hun grote inspiratiebron?

De kwade krachten, de Archonten, de demonen die ons mensen onder controle willen hebben, en hun schepper Yaldabaoth, Mammon, Saklas of Jehovah, kunnen vele vermommingen dragen en vele rollen spelen. Ze zijn aanwezig in alle rassen, alle landen en alle religies.

De veranderingen die in de komende jaren doorgang zullen vinden zijn niet te stoppen. Mensen die denken een nieuwe realiteit te hebben geschapen, zullen tot de ontdekking komen dat zij een persoonlijke illusie hebben gecreëerd binnen de virtuele werkelijkheid.

De belofte dat je alles kunt bereiken wat je wilt, alles kan bezitten, altijd gelukkig kunt zijn, is bedrog van zichzelf tot goeroe uitgeroepen demonen en hun geldverdienende ondernemingen. Bij veel van deze ondernemingen is het bedrog de laatste jaren aan het licht gekomen. De leugenachtige programmering van het kwaad wordt open en bloot aan de schandpaal genageld.

Voeg daaraan toe de armoede door financiële manipulatie van de bankiers, de belemmeringen op het gebied van persoonlijke vrijheid, de met opzet gecreëerde ziektes met behulp van chemtrails, de genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen, de vergiftigde lucht etc., hoeveel is er nog nodig om de burger te laten opstaan? De terminale gekte is zonneklaar.
 

Men wil met technologie de levensduur verlengen. Bent u de laatste jaren wel eens in een verpleeghuis of verzorgingshuis geweest? Heeft u daar gesproken met (demente) bejaarden? Veel van deze mensen zouden willen sterven. Vinden dat hun leven klaar is. Het systeem van het kwaad weigert hen deze genadige daad. Ze lijden, lijden en lijden nog eens meer.

Waarom is dat, denkt u? Het systeem voedt zich met hun energie. Het systeem gebruikt de erbarmelijke staat van de patiënten om hun familieleden zoveel mogelijk uit te knijpen. Soms is het bewustzijn vervangen door een ander (demonisch of robotachtig) wezen.

Wie gelooft in een utopia door eugenetica? Kunt u me een voorbeeld van verbetering van het leven noemen? Kernenergie? GM-voedsel? Smartbommen? Hoe kunnen de mensen de verloedering stopzetten? Hoe kunnen mensen de vernietiging van de zon of zwarte gaten tegenhouden?

De Newagers geloven dat ze God zijn en dat is gewoonweg arrogant.

Kinderen kunnen toekomstvisioenen hebben. Sommigen herinneren zich hun vorige levens of spreken over astrale reizen. Sommigen kunnen engelen en demonen zien, net als dieren, maar er wordt hen verteld te stoppen over die onzin te praten. Net als hun ouders ooit werd verteld hun mond te houden toen zij erover spraken met hun ouders. Bepaalde gaven worden soms familiair doorgegeven, maar worden uit angst voor bespotting meteen de kop ingedrukt.

Leerkrachten op school vertellen hen dat psychische krachten niet bestaan. Religie leert hen dat het krachten van de duivel zijn. Mocht dit alles niet genoeg zijn, dan worden de kinderen uiteindelijk naar een dokter gestuurd, die hen diagnosticeert met een geestesziekte. Zo wordt een kind met een gave van God door het systeem van het kwaad het duister ingeduwd, waaruit het moeilijk ontsnappen is.
 

Ja, het is een afschuwelijke wereld. We worden voor de gek gehouden. Onze sprankelende geest wordt een kopje kleiner gemaakt. We worden energetisch leeggezogen.

We kunnen als we naar boven kijken allemaal de chemtrails zien en hun effecten voelen op onze ademhaling. We kunnen allemaal lezen over de eugenetica en de gulle vaccinaties op het Afrikaanse continent (van Bill Gates bijvoorbeeld).

De schandalige activiteiten van een multinational  Monsanto zijn overduidelijk. Kijk naar de Franse documentaire ‘The World according to Monsanto’, en huil. Het kwaad krijgt de hulp van regeringen.

Mensen worden zich wereldwijd bewust van deze zaken. Ze willen dit niet. Het leven zou anders moeten worden ingericht. Door wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen en astrale reizen wordt een spirituele component zichtbaar.

Ik weet dat we een nieuwe dimensie zullen binnengaan. (Redactie: Wilt u het hier ontbrekende deel ook lezen, ga naar de bron en link onderaan voor de complete Engelstalige tekst.)

Rampen die wellicht zullen optreden zijn:
 


1 Uitbarstingen van vulkanen
2 Verschuiving van de breuklijnen
3 Omkering van de magnetische polen
4 Verschuiving van de aardas

Buitenaardsen vechten onderling over de macht over de aarde.

Hun acties:

• Stelen menselijk en dierlijk materiaal om hybriden mee te ontwikkelen.
• Kidnappen mensen als voedsel.
• Creëren en laten ‘chupacabras’ (vampierachtig wezen) los in de wereld.
• Wonen in bases diep onder de aarde en onder de zee.
• Ontvoeren mensen en doen onderzoek op hen.

Mensen zullen bijzonder angstig worden wanneer ze beseffen dat we in een eindtijd leven. Dat er een spirituele component is. Dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor alles wat ze in het leven hebben gedaan.

Wie zullen ze de schuld geven van hun noodlot? Ze kunnen alleen naar zichzelf wijzen. Ze hebben genoeg kansen gehad. De meeste rampspoed is door mensen gemaakt, door demonen in lichamen van mensen wel te verstaan. Veel mensen kunnen ze tegenwoordig zien.

 
 
 
 

Ontwaak!

Copyright dr J Chiappalone, September 6, 2012, www.jchiappalone.com

Bron: http://rense.com/general95/massawake.html 

Originele bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1798&l=NL

24 september 2012

Het virtuele 'ik'Het woord “ik” is maar een instrument;
het strookt niet met de realiteit.
Het is een noodzakelijk woord,
zelfs Boeddha gebruikt het.
Het is goed als communicatiemiddel, het geeft iets aan, maar het strookt met geen enkele realiteit.
Als ik “ik" zeg, gebruik ik simpelweg een woord om mezelf aan te duiden, maar als je in mij kijkt zul je daar geen ik vinden.
Ik heb het niet gevonden.
Ik heb gezocht en gezocht en gezocht.
Hoe meer ik naar binnen keek,
des te meer ging het in rook op.
Het ik bestaat alleen als je niet naar binnen kijkt.
Het kan alleen bestaan als je niet kijkt.
Zodra je kijkt verdwijnt het ik.
Het gaat net zo als wanneer je licht in een donkere kamer brengt; dan verdwijnt de duisternis.
Je blik naar binnen is een licht, een vlam.
Je vindt er geen duisternis –
en je ik is niets dan ingedikte duisternis.
 
 
Osho

Observeren zonder oordeelWees een wetenschapper in je innerlijke wereld. Laat je denken je laboratorium zijn, terwijl jij observeert – zonder oordeel, onthoudt dat. Zeg niet: “ Jaloezie is slecht.“ Wie weet dat? Zeg niet: “Woede is slecht.”Wie weet dat? Je hebt dat inderdaad gehoord, dat is je verteld, maar anderen zeggen dat. Het is niet jouw ervaring. En je moet heel existentieel zijn, ervaringsgericht: tenzij jouw experiment het bewijst, moet je nergens ja of nee op zeggen. Je moet totaal zonder oordeel zijn. En dan is het gadeslaan van jaloezie, woede of seks een wonder
 
 
Osho

Terugkeren naar de bronLedig jezelf van alles. Laat je geest vredig zijn.

Terwijl tienduizend dingen opkomen en vallen,

denkt het zelf na over hun terugkeer.

Elk van hen groeit en bloeit en keert dan terug naar de bron.

Terugkeren naar de bron is stilte, dat is de manier van de natuur.

 

Lao tse 

Innerlijke vredeZonder innerlijke vrede is wereldvrede onmogelijk. 

 

Dalai lama

20 september 2012

Inzicht in eigen egoZichzelf goed noemen en anderen fout
is één van de hoofdvormen van het ego-denken.


Eckhart tolle

De onbezitbare liefdeLiefde is in diegene die liefheeft,
niet in diegene die wordt liefgehad.


Plato

Alles is zoals het isJe levensverhaal is uniek en precies wat nodig is voor je ontwaken.
Alles is precies zoals het moet zijn.
Er hoeft niets toegevoegd of weggenomen te worden


Tony Parsons

De onbeheersbare stilteEr bestaat een stilte die alleen komt wanneer je jezelf helemaal niet onder controle hebt; ze daalt in je. Dus moet je dit goed onthouden – dat je door je beheersing je energie afleidt. De mind is een grote dictator, hij tracht alles te beheersen. En als hij iets niet kan beheersen, verloochent hij het; hij zegt dat het niet bestaat.


Osho

Kijken zonder denkenWat zie je als je kijkt?
Doe je ogen dicht en kijk naar je gedachten.
Wat gebeurt er? Je gedachten zitten van binnen maar jij niet.
De kijker staat er altijd buiten.
De toeschouwer staat steeds op een heuvel.
Alles beweegt, alles blijft maar doorgaan, maar de toeschouwer staat erbuiten.
De kijker kan nooit iets van binnen zijn, kan nooit een insider zijn; hij staat er altijd buiten.
Kijken betekent erbuiten zijn.
Je mag het getuige noemen, bewustzijn, opmerkzaamheid of wat je maar wilt maar het geheim is: kijken.
Wanneer je hoofd je te veel is, ga dan onder een boom zitten, zie toe en probeer niet eruit te komen.
Wie zou eruit moeten komen?
Er heeft niemand in gezeten.
Al die moeite is vergeefs want als je er nooit in geweest bent, hoe wil je er dan uit komen?
Je kunt het telkens opnieuw proberen en er bezeten van raken. Je kunt kwaad worden maar eruit kom je nooit.
Zodra je merkt dat je in een moment van waakzaamheid erbovenuit komt, erbovenuit stijgt, ben je buiten. 


Osho

Over jezelf omvormenZelfs het rotsblok zal niet eeuwig een rotsblok zijn ,
al lijkt dat wel ' een eeuwigheid ' . 
Voordat het een rotsblok was , was het iets anders . 
 In een proces dat honderdduizend jaren in beslag nam ,
is het versteend tot dit rotsblok .
Ooit was het iets anders
en ooit zal het weer iets anders zijn .

Neale Donald Walsch

18 september 2012

Jezelf opvoedenJe moet je kinderen niet opvoeden. Je moet jezelf opvoeden en je kinderen met rust laten.

Jiddu krishnamurti

Lezingenoverzicht najaar 2012 t/m voorjaar 2013 van Marcel Messing in Nederland en België


Wilt u het lezingenoverzicht van Marcel Messing per mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar messing.agenda@gmail.com
Als uw mailadres bij ons bekend is blijft het in de mailing-lijst opgenomen.


*
Zaterdag 29 september 2012: themamiddag
Onderwerp: APOCALYPS. Ontsluiering of vernietiging?
Plaats: De Borgerswoldhoeve, Flora 2, Veendam
Tijd: 13.00 – 18.00 uur
Organisatie: Spirituele groep Veendam e.o.
Informatie + reservering: dhr Karel Dirk Jongepier, tel. 0598 – 61 31 21 of k.d.jongepier@kabel.netvisit.nl en dhr en mw Rob en Hetty ter Voort, tel. 0598 – 62 62 42 of rtervoort@kabel.netvisit.nl.
Toegangsprijs: € 35,- (inclusief koffie/thee/water)
*
Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2012
Onderwerp: HEELKUNDE OF HALVE KUNDE? Over de geneeskunde der Essenen en de heelkunde voor de nabije toekomst. De heelkunde van Jezus zal besproken worden in relatie tot de gespecialiseerde geneeskunde en de farmaceutische benadering.
Plaats: Ros Beyaerd, Sint-Pietersaalststraat 74, Gent (zijstraat van de Kortrijksesteenweg)
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (ontvangst vanaf 18.45 uur) (N.B.: aanvang 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur!)
Organisatie: Marcel en Marijke Messing
Inschrijving: door overboeking van € 9,- (o.v.v. de gewenste datum). Voor de Belgen op bankrekeningnummer BE 40 7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Voor de Nederlanders op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving.


Zaterdag 27 oktober 2012: Frontier Symposium (met vele sprekers en diverse stands)
Plaats: Grand Hotel Krasnapolsky, Amsterdam
Tijd: 10.00 – 22.00 uur
Onderwerp lezing van Marcel Messing: DE TRANSHUMANE MENS. Bevrijding of duivels complot?
Organisatie en informatie: Frontier Sciences Foundation Amsterdam
Toegangsprijs (inclusief koffie/thee en/of water gedurende de hele dag): Tot en met 12 september € 80,- Van 12 sept. tot en met 20 oktober € 90,- Daarna € 100,- (ook aan de zaal). Zij die een lunch wensen, kunnen deze reserveren voor € 22,- in de Wintertuin.
Opgave: Frontier Sciences Foundation, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel. 020 – 330 91 51, fax: 020 – 330 91 50, info@frontierworld.nl of www.frontiersymposium.nl.  Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op Postbank (ING) 723 15 99. A.u.b. bij uw opgave niet vergeten uw volledig adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres te vermelden. Kaarten worden aan de zaal uitgereikt. Spoedige aanmelding is gewenst. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling.
*
Zondag 28 oktober 2012: themadag
Onderwerp: DE SPIRITUELE MENS EN DE ZOEKTOCHT NAAR WAARHEID. De boeien van slavernij verbroken
Plaats: De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg (N.B.: nieuwe locatie!)
Tijd: 10.30 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Organisatie: Stichting Solvitae 
Reservering en informatie: tel. 070 – 386 72 06, www.stichtingsolvitae.nl of info@stichtingsolvitae.nl
Toegangsprijs: € 55,- p.p. (inclusief koffie/thee/lunch/drankje na afloop)


Zaterdag 17 en zondag 18 november 2012: benefietlezingen voor Stichting Lindenhof

Onderwerp: DE WIJSHEID VAN MILAREPA (1052-1135), een groot Tibetaans leraar
Plaats: ‘Lambertushoeve’, Michelslaan 9, Someren-Heide (Br.)
Tijd: Zaterdag van 20.00 – 22.30 uur. Zondag van 14.00 – 16.30 uur 
Muzikale intermezzo’s: Maridet van Genugten (tampura), Anneke Broere (piano), Marcel Messing (Tibetaanse klankschaal)
Gedichten: Marian Gilissen en Marcel Messing
Organisatie, informatie + telefonisch reserveren vanaf 1 oktober (a.u.b. niet eerder!): Maridet, Gerard & Elke v. Genugten, tel. 0493 – 47 25 97 (op maandag van 9.30 – 11.30 uur en donderdag van 20.00 – 22.00 uur)
De opbrengst  gaat naar een Tibetaanse familie in de Tibetaanse kolonie te Odeyarpalayar (Karnataka) en de kinderen van de Nomadic University in Polen.
*
Zaterdag 24 november 2012: themadag
Onderwerp: TUSSEN HOOP EN VERWACHTING
Plaats: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18, Zeijen (afrit 34 van de A28 via Zwolle naar het noorden richting Vries, linksaf naar Zeijen). Parkeerterrein aanwezig.
Tijd: 10.00 – 17.30 uur
Organisatie: Stichting Innerlijk Besef
Informatie: Henk Koops, tel. 0592 – 65 66 10, info@innerlijk-besef.nl of www.innerlijk-besef.nl 
Aanmelding: uiterste datum voor aanmelding en betaling is 17 november.
Toegangsprijs (inclusief vegetarische lunch, koffie, thee/water): € 50,- p.p.; voor donateurs  € 40,- p.p.; jongeren tot 22 jaar: € 25,- p.p.


Zaterdag 16 maart 2013 (Nederland) en zaterdag 23 maart 2013 (België): themadagen (van 10.30 - 17.30 uur)
Onderwerp: DE BHAGAVAD GĪTĀ, het lied van de Verhevene (met Indiase dans en muziek)
De Bhagavad Gītā, het meest vermaarde werk uit India, is onderdeel van de   Mahābhārata, het grote heldenepos over de strijd van de afstammelingen van de Indiase koning Bhārata (tevens de vroegere naam voor India). De Bhagavad Gītā verhaalt over de historische strijd tussen de ‘zonen van het licht’ (de Pandavas) en de ‘zonen der duisternis’ (de Kauravas), uiterst actueel voor onze tijd vol oorlog en geweld. Tegelijkertijd bevat de Bhagavad Gītā een onvergankelijke wijsheid en is het een spirituele rustplaats voor hart en geest.
In een verfrissend onorthodoxe toelichting zal Marcel Messing ingaan op de uiterlijke en innerlijke strijd, op de strijd der goden en op hemelse wezens en hemelse voertuigen (vimana’s). Tevens worden de 18 paden van yoga toegelicht, die Krishna tijdens de 18 dagen durende oorlog onderrichtte. De betekenis van de Bhagavad Gītā voor onze tijd wordt uiteengezet aan de hand van de veda (de oude Indiase verborgen kennis), de advaita-vedānta (de leer van de non-dualiteit), boeddhistische leringen, gnosis, mystiek en actuele informatie. Ook thema’s als karma, wedergeboorte, vrije wil en bevrijding komen aan bod.

Nederland: zaterdag 16 maart 2013 
Plaats: Cultureel Centrum PERRON-3 (theaterzaal), Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen. Naast het station, vijf minuten van de A2 en A59, vlakbij ’s-Hertogenbosch. Ruim parkeerterrein aanwezig.
Organisatie: Werkgroep WijWordenWakker
Inschrijving: door overboeking van € 50,- (pas vanaf 15 januari 2013) op bankrekeningnummer 1289616 t.n.v. M. van den Dungen te Rosmalen.

België: zaterdag 23 maart 2013
Plaats: Auditorium van het gemeentehuis Aalter, Europalaan 22, Aalte
r.
Ruim parkeerterrein aanwezig.
Organisatie: Marcel en Marijke Messing
Inschrijving door overboeking van € 50,- (pas vanaf 15 januari 2013). Voor de Belgen op bankrekeningnummer BE 40 7506 0326 2663 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. Voor de Nederlanders op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0122 8623 25 t.n.v. M.M. Messing, Domeindreef 10, 8200 Brugge. 

De toegangsprijs is inclusief koffie/thee/water en vegetarische lunch.

Ontvangst van betaling is tevens de bevestiging van uw inschrijving. Bij annulering kan helaas geen restitutie plaatsvinden. 

Zaterdag 20 april 2013
Onderwerp: DE DIAMANT SOETRA. De ultieme waarheid van het non-dualisme
Plaats: De Boerderij, Pastoor Hordijkstraat 5, Rosmalen
Tijd: 14.30 – 17.30 uur
Organisatie: Marianne van den Dungen
Informatie + aanmelding: Carla Tulfer, tel. 0416 – 37 35 60 of ctulfer1210@home.nl
Toegangsprijs: € 12,50- (inclusief koffie/thee/water)
 * 
Woensdag 24 april 2013
Onderwerp: DE DIAMANT SOETRA. De ultieme waarheid van het non-dualisme
Plaats: Cultureel Centrum (Torenzaal), Torenstraat, Lokeren
Tijd: 19.30 – 22.00 uur (N.B.: aanvang 19.30 uur i.p.v. 20.00 uur!)
Organisatie: Filosofische Kring Lokeren
Informatie: Leonard Van Hoeywegen, tel. 09 / 349 32 32, info@filosofischekringlokeren.be of www.filosofischekringlokeren.be
Toegangsprijs: € 10,-

Een boekentafel is bij alle lezingen en themadagen aanwezig.
 

Bron: http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M4&s=M53&l=NL


9 september 2012

Europa, op de rand van slavernijDe oude politiek geeft ons, de burgers, het idee dat er weinig keus is in mogelijkheden om met de crisis om te gaan. Door het stellen van de verkeerde vragen en het presenteren van verkeerde keuzen wekken politici de indruk dat Europa de grote ‘redder’ moet en zal zijn, dat we koste wat kost in de Euro en in Europa moeten meegaan. Maar ís dat wel zo?
Hieronder zetten we een aantal zaken op een rij.
De valse voorstelling van zaken is: kiezen tussen ‘Europa’ óf ‘ellende’.
Hiermee wordt het publiek op het verkeerde been gezet door de oude politiek. In feite komt dit neer op chantage, waardoor de burger denkt in een spagaat te zijn beland. Het is bedrog om Europa gelijk te stellen met (het belang van) Europeanen.
De hierboven al genoemde aloude truc der valse politici is het stellen van verkeerde vragen en verkeerde keuzen. Bij de SOPN zijn we hierop bedacht en we doen wat we kunnen om mensen te laten zien waar dit soort vooringenomen stellingen vandaan komen en waarom ze mank gaan!
De juiste voorstelling van zaken is: kiezen tussen ‘Europa én ellende’ óf ‘de Europeanen in voorspoed’.
Tegen Europa stemmen is dus beslist iets ánders dan tegen Europeanen stemmen. Wij zijn Nederlanders, én Europeanen, én wereldburgers!

Maar wat ís ‘Europa’ dan eigenlijk?
Europa is een abstractie, een hersenspinsel van megalomane (behept met grootheidswaan en zich boven de wet stellende) lieden die wereldheerschappij nastreven. Degenen die de crisis veroorzaken zijn degenen die ons hún Europa door de strot willen duwen als oplossing. Inderdaad is dit verborgen chantage, een truc om de macht te grijpen, niets meer en niets minder!
Europa wordt bestuurd door de Europese Commissie en die is niet democratisch gekozen, maar door multinationale bedrijven en het bankwezen samengesteld.
Europa is de laatste opstap naar wereldregering waarbij één mens, of een kleine selecte elitaire groep mensen, aan de top staat en de gewone mens onderworpen zal zijn aan ‘hi-tech total control’ zoals die nu al zichtbaar is.  Denk maar aan de vele camera’s die overal opduiken in steden en langs snelwegen, telefoontaps, internetgebruik dat centraal opgeslagen wordt, vingerafdrukken op paspoorten, enzovoort. Dit is dus pure slavernij!
Kiezers voelen dit ergens wel aan, maar worden door de foute vraagstelling van de politici verward. Vooral misleidend zijn de zogenaamd ‘christelijke partijen’. Zij gaan mee in het volgen van het geld, waarmee ze zich onderwerpen aan ‘mammon’, de geldgod! Een bizar gegeven als je een beetje achtergrondkennis van christelijke religies en de bijbel hebt. Op basis van hun eigen ‘heilige boek’ kun je stellen dat de christelijke partijen antichristelijk zijn!

Vandaar het grote aantal zwevende kiezers dat vooral de (niet zo) christelijke partijen verlaat. Zij geloven in waarden van menselijkheid en vinden die niet terug in de politiek, zelfs niet bij hun vertrouwde christelijke partijen. Hen wordt wijsgemaakt dat het fatsoenlijk is vóór Europa te zijn en verzwegen wordt dat Europa - dít Europa - iets totaal anders is dan (het belang van) de Europeanen, er zelfs het tegendeel van is.truc
We hoeven alleen maar die truc te doorzien en te zien dat het nagestreefde Europa niet de 'oplossing' is. Alle problemen waar we nu mee kampen zijn juist bewust gecreëerd met maar één doel: zorgen dat de Europeanen 'Europa' als oplossing accepteren!
Als we dit zien, begrijpen we dat de begrippen Europa en Europeanen hier dus niet voor hetzelfde staan, maar tegengestelden zijn! Dan zien we dat het fatsoenlijk (en, voor wie wil, christelijk) is om tegen dít Europa, tegen de geldgod 'mammon’ te zijn.
De crisis is nep
Tenslotte leveren we hier het bewijs dat de crisis nep is en slechts tot doel heeft om de mensen te dwingen in te stemmen met het Europaplan, en als gevolg daarvan met hun eigen ondergang:
Tot tweemaal toe werden de Afrikaanse landen hun torenhoge schulden kwijtgescholden omdat die niet inbaar waren. (Zie hiervoor bijvoorbeeld een artikel met filmpje op EenVandaag van 13 juni 2005). Daar heeft nooit iemand iets van gemerkt! Omdat die getallen op papier een fictie zijn en niks met de echte economie te maken hebben.
Als van een héél continent de schulden kunnen worden afgeboekt zonder een centje pijn, waarom kan dit dan niet met het kleine Griekenland???
Het antwoord is simpel:newworldorder Het kan heel goed, maar de megalomanen hebben haast. Ze willen hun Europa, en vervolgens hun wereldregering, realiseren voordat er nóg meer mensen wakker worden en het bedrog gaan inzien!

Griekenland is de zweep die de ‘sheeple’ in het dictatoriale Europahok moet drijven!

Er is geen partij in Nederland die deze misleiding aan de kaak durft te stellen, op één na: de SOPN!
Denk daarom goed na alvorens een rood kruisje te plaatsen op 12 september: Stem je voor slavernij? Óf stem je voor vrijheid? In het laatste geval: stem dan SOPN!

Met dank aan Nico Baas voor zijn input.


3 september 2012

Laat je stem horen, stem dus NIET (op 12 september)!(Lextells's Blog) Op 12 september mogen we weer naar de stembus. Ook nu zijn het cruciale verkiezingen, zo krijgen we te horen. Want wie gaat ons door alle problemen heen naar rustiger vaarwater loodsen? Welke koers zal Nederland kiezen als er een regering gevormd is? Gaan we over links, over rechts, of toch door het midden?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat er ook uitkomt na 12 september, en hoe mooi en oprecht de beloftes ook geklonken zullen hebben, de koers zal dezelfde blijven….:
De crisis zal niet opgelost worden, maar verergeren. Wij, de burgers, zullen daar nog meer onder lijden. Alles wordt duurder. De verantwoordelijken zullen – net als nu – profiteren. Onze burgerrechten zullen nog verder aangetast worden onder het mom van misdaad- en terrorismebestrijding. Vrije energie zal niet beschikbaar komen, brandstofprijzen zullen alleen maar stijgen. De zorgkosten zijn al niet meer beheersbaar en dat zal niet verbeteren. Onze eigen bijdrage zal omhoog gaan. Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen zal langzaam uit de pakketten verdwijnen. In onderwijs zal niet geïnvesteerd worden, laat staan dat er hervormingen in worden doorgevoerd. Studeren wordt stukken duurder. In onze voeding zullen nog meer schadelijke additieven terecht komen en verantwoord eten wordt steeds moeilijker gemaakt. Armoede in andere delen van de wereld zal niet opgelost worden. Immigratie zal toenemen evenals de daarmee gepaard gaande problematiek. Internationale conflicten zullen niet in de kiem gesmoord worden maar oplaaien. ‘Brussel’ krijgt nog meer in de pap te brokkelen. Op allerlei terreinen bovendien waar de EU oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet over zou gaan. Maatschappelijke onvrede zal tot aan de volgende verkiezingen toenemen. En dan gaan we weer allemaal stemmen.
Tenzij……….wij veranderen. En, om te beginnen, NIET gaan stemmen.
Waaróm stemmen we?
Dát we gaan stemmen, daarover denken we eigenlijk niet heel veel na. Het hoort, je hebt toch het recht, het is je verantwoordelijkheid, noem maar op. Er is ook altijd wel een partij die redelijk aansluit op je eigen ideeën. Nooit helemaal, maar meer dan andere partijen en dan gaan we op die partij stemmen.
Mijn stelling is dat het beter is om überhaupt niet te gaan stemmen. Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.
Boude stelling? Je hoeft het niet meteen met me eens te zijn maar ik daag je wel uit om eens stil te staan bij de vraag waaróm je eigenlijk stemt. Met dit artikel, waarin ik de mythes over stemmen doorprik, hoop ik je daarbij te helpen.
Pessimistisch of voorspelbaar?
Misschien vind je mijn voorspelling voor de toekomst hierboven te pessimistisch. Dat mag natuurlijk. Het is maar van welke feiten je uitgaat, wat je referentiekader is. Ik noem het dan ook realistisch of zelfs voorspelbaar. Zo zie je maar weer. Het is me er met dit stuk júíst niet om te doen om negativiteit te verspreiden. Integendeel. Ik wil informeren zodat mensen in staat worden gesteld om op basis van volledige informatie hun verantwoordelijkheid te nemen. Lees anders nog even verder. Ik zal me nader verklaren.

Wat zie je? Jij kiest je perspectief!
Politiek als kolossale afleidingsmanoeuvre
Degenen die mijn vorige artikel nog niet gelezen hebben, adviseer ik dat alsnog te doen (“De onzichtbare hand wordt zichtbaar”). Ik wijd daarin uit over de werkelijke macht achter het wereldtoneel. Ik leg uit hoe een zekere elite de mensheid manipuleert en hoe we daardoor in de illusie geloven dat de wereld om ons heen echt is. We worden in het domme gehouden over zo`n beetje alles. Op ingenieuze wijze weliswaar, dus het is niet zo heel makkelijk waarneembaar. Maar als je je er eenmaal in hebt verdiept is het zonneklaar en zie je het iedere dag meer en meer bevestigd. Je kunt het simpelweg niet meer niet zien.
In a nutshell: al die manipulatie en bedrog zijn bedoeld om ons van de waarheid af te houden. Van de waarheid over onszelf, over onze geschiedenis, over de aard van de werkelijkheid én over de koers waar we als mensheid op afvaren: naar een totalitair wereldregime waarbij de samenleving uit Orwells 1984 een zonnig vakantieparadijs zal blijken te zijn.
Ook over de politiek worden we in het domme gehouden. De politiek in onze westerse democratie is namelijk ontworpen om ons in slaap te houden. Met ontworpen bedoel ik ook echt: bewust ontworpen. Democratie is geïntroduceerd toen de koningshuizen merkten dat ‘het volk’ zo`n koning als allesbeslisser in de samenleving niet langer accepteerde. Waar haalde die koning zijn macht eigenlijk vandaan? Het werd te onrustig. Ogenschijnlijk kreeg ‘het volk’ toen de macht door bij verkiezingen te kunnen stemmen op politieke partijen. Die politieke partijen zouden dan ‘volksvertegenwoordigers’ leveren. Koningshuizen deden een stapje terug (goh, wat aardig!) en kregen een symbolische of ceremoniële functie. Het is echt verbazingwekkend dat we geloven dat de koningshuizen vrijwillig hun positie hebben opgegeven vanuit het plotselinge heldere inzicht dat de macht bij het volk moest liggen. Het is dus ook niet waar. De feitelijke macht is altijd in handen gebleven van dezelfde kliek. Volksvertegenwoordigers hebben het volk nooit echt vertegenwoordigd. De opkomst van politieke partijen is  geen toevallig verschijnsel geweest. Dat is sterk gestuurd. Het principe van verdeel en heers is hierbij nadrukkelijk het uitgangspunt geweest.
Haar vader begon de Bilderberg-conferenties…
Wat daar gebeurt is strikt geheim. Waarom?
Het is dus nooit de bedoeling van onze westerse democratie geweest dat we als volk echt invloed hebben. We moeten alleen maar dénken dat dat zo is. We geloven het massaal, dus de truc heeft gewerkt. En ondertussen kan de elite verder met hun plannen. Het is de hoogste tijd dat we nu eindelijk gaan erkennen dat het een truc was, dat politiek slechts een afleidingsmanoeuvre is. Dat politiek nooit werkelijk problemen heeft opgelost en dat ook nooit zal doen. Kijk naar al die keren dat we gestemd hebben en waar we nu zijn aanbeland met Nederland en de wereld. De problemen zijn nog nooit zo groot, grootschalig, talrijk en ingewikkeld geweest.
Politici
Overigens geloof ik niet dat al die politici ons bewust in de maling nemen. De meesten zullen oprecht staan voor hun mening en echt denken dat ze het land vooruit kunnen helpen als ze maar voldoende stemmen krijgen. Ze zullen ook zeer zeker geloven dat ze u wél vertegenwoordigen. Maar ja, de meesten kennen het grotere plaatje ook niet en zitten gevangen in hun eigen kaasstolp. Als individu hebben ze weinig tot geen invloed. De meesten hebben het partijbeleid te volgen. En wie bepalen dat nou eigenlijk precies? En waar halen zij op hun beurt hun ideeën vandaan? De bewegingsvrijheid van de gemiddelde politicus is beperkt tot de marges. Natuurlijk zijn ze met vanalles en nog wat bezig maar wie kan een voorbeeld noemen van een politicus die een cruciale doorbraak forceerde die voor ons allemaal gunstig heeft uitgepakt? Ik heb als voormalig ambtenaar van dichtbij mogen zien waar de meeste debatten in de tweede kamer over gaan. Het is weinig meer dan het kruisen van de degens over details op de vierkante millimeter. Verdeel en heers pakt voor de elite prachtig uit in de politieke arena.
Een echt hoge pet heb ik niet op van de politici. Er zijn er niet veel die oprecht zijn, het achterste van hun tong laten zien, die eerlijk en duidelijk antwoord geven op een simpele vraag en die open en transparant opereren. Ik denk dat je uit bepaald hout gesneden moet zijn om je weg omhoog te vinden in de politiek. Dat lukt echt niet iedereen. Achter de schermen wordt zorgvuldig uitgekiend wie op welke posities terecht komt. Potentiële bedreigingen voor het systeem worden tijdig geëlimineerd. Partijen als SOPN en Mens&Spirit hebben echt geen schijn van kans, helaas. Het systeem van binnenuit veranderen klinkt prachtig. Het zal alleen ingeval van de politiek niet opgaan. Bewustzijn of bewustwording zijn begrippen die het tegengestelde inhouden van de essentie van politiek. Die moet ons juist in slaap houden. Ze zijn daarmee dus onverenigbaar.

Bush of Obama, het maakt niet uit.
De mythes over stemmen
Als je in Nederland openlijk vertelt dat je niet gaat stemmen kun je aan de reacties die je krijgt mooi zien welke overtuigingen via o.a. onderwijs en media in het onderbewuste van de mensen terecht zijn gekomen. Uiteraard berusten deze overtuigingen niet op helder weten, maar juist op de manipulatie ervan.
Hieronder heb ik een tekst overgenomen van een website die in de lucht was ten tijde van de laatste verkiezingen. De site riep op om niet te gaan stemmen. Hij bestaat helaas niet meer, naar verluid wegens gebrek aan interesse. Het taboe was kennelijk nog te groot. We zijn nu 2 jaar verder dus misschien is er nu meer animo. De tekst beschrijft welke mythes er bestaan over het recht om te stemmen. Gelukkig is het trouwens nog een recht en geen plicht.
Ik vind de inhoud van fundamenteel belang. Het probeert mensen de ogen te openen voor de waarheid. Ik heb hier en daar wat gesleuteld aan de tekst, maar de essentie is behouden. De schrijver ging uit van 8 mythes. Ik heb er een negende aan toegevoegd die ik meteen maar ook even ontkracht.
Mythe 1: Als je niet stemt heb je geen recht van spreken
Als je stemt geef je iemand de volmacht om voor jou te spreken. Met stemmen geef je je recht van spreken dus juist weg. Je kunt het vergelijken met de volgende metafoor:
Als je partner vraagt wat je vanavond wil eten, en je zegt: ‘beslis jij maar’, dan kun je later niet klagen dat je het niet lust. Je hebt je partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. Je hebt je recht van spreken weggegeven.

Na stemmen, monddood!
Mythe 2Als je niet stemt gaat je stem naar de grootste partij
Dit leren we op school, en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf.
Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk.
Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die je gedachten kan lezen, en jouw niet-uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij. Aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.
Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden, uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’.
Maar uiteindelijk is het niet jouw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat je stem binnen is, kan iedere partij in principe meeregeren. Alles is mogelijk. Het kan zelfs leiden tot een minderheidskabinet met een gedoogpartner! Over democratie gesproken… Het wordt door politici onderling uitgemaakt. En de krachten die daar spelen, bevinden zich buiten het zicht van de burger. Dáár ligt de invloed. Niet in jouw stem.
Mythe 3: Jouw stem heeft invloed
We hebben de afgelopen twaalf jaar, vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door jouw stem.
Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele keer sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc.
Heb je daar echt voor gekozen?
Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar jou. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks jouw tegenstem.
Jouw stem heeft geen invloed gehad en zal het ook nooit hebben. Er wordt niet geluisterd. De politiek deed en doet wat ze wil.

Mythe 4Blanco stemmen is beter dan niet stemmen
Met blanco stemmen zeg je: ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is. Door blanco te stemmen steun je weliswaar geen enkele kandidaat, maar je geeft wel je medewerking aan het bestaande politieke systeem.
Door jouw steun kan het systeem blijven voortbestaan.
Wel zou je je af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar je luistert.
Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag, en heeft dus geen invloed. Wel telt je stem gewoon mee in de opkomstcijfers.
Niet stemmen verlaagt wel op het opkomstcijfer en is daarmee een duidelijk signaal. Het signaal is: ik zeg mijn medewerking aan een schijndemocratie op. En dat signaal heeft wel degelijk invloed. Vooral als steeds meer mensen dit doen. Het werkt energetisch door op degenen tot wie het is gericht.
Mythe 5: De 2e Kamer vertegenwoordigt het volk
Dat is ons altijd geleerd: de 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’.
Politici vertegenwoordigen van alles, maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan.
De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt. En hoe minder met jouw belang. De tabakslobby , de farmaceutische lobby, de agrofoodlobby, de energielobby etc. hebben allemaal belangen die haaks staan op die van jou. Door hun geld hebben ze invloed en die reikt vele, vele malen verder dan al onze stemmen bij de verkiezingen.
Naast dit alles hebben politici ook nog hun eigen belangen. Hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven.
Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van jou. Wat dacht je van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van jouw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van jou, de belastingbetaler.
Het zijn dus niet jouw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf. Waarom? Omdat achter de schermen volgens een concrete agenda wordt gewerkt. En het laatste dat past in die agenda is dat de belangen van de samenleving worden gediend.

Het leidend principe voor de gemiddelde politicus…
Mythe 6: Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie
Om een gefundeerde keuze te maken, moet je weten waarvoor je kiest. Om dat te kunnen weten, heb je informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van.
Tegenwoordig worden de massamedia (waaronder televisie) wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. Ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren, als deze mediabedrijven hun belangen behartigen.
De publieke omroep is een staatsomroep, en in die zin dus eigendom van de politiek.
Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus. Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. En vooral ook welk nieuws niet tot je komt.
Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden. Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf.
En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou jij als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van je is?
Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen?
Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor ons, de consument. Zo is het ons, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder. Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van jou. Of was je dat alweer vergeten?
In plaats van je te informeren, manipuleren de media je. En daarmee is het niet meer je eigen stem die je uitbrengt, maar wordt jouw stem gestuurd door de media.
Waar komt JOUW informatie vandaan?

Media. Maken meer kapot dan je lief is….

Mythe 7: Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland. Door te stemmen draag ik daaraan bij
Ieder westers land heeft een gekozen parlement. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest dat parlement om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld.
Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen. En ieder land heeft haar eigen nationale belangen.
Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. Geen toeval dus.
De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap. De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland.
Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy).
Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8: De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief
Er zijn gelukkig al best veel mensen die inzien dat democratie het beste van alle kwaden is. Dit is alleen geen reden om dan maar te stemmen, zoals uit het bovenstaande heeft mogen blijken. Waarom iets steunen dat in de kern ‘een kwaad’ is?  Wat wij hebben is geen democratie maar een schijndemocratie. Dit is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. Waarom zouden we dit systeem in stand houden? Waarom steunen we  het zelfs als het ons overduidelijk alleen maar schaadt?
Mythe 9: We moeten dankbaar zijn met ons recht om te stemmen.
Deze mythe is een hele hardnekkige en wordt er altijd goed ingepeperd. Er wordt dan gewezen op WOI en WOII of op de mensen in oorlogsgebieden of die gebukt gaan onder tirannieke regimes. We moeten, kortom, blij zijn met onze ‘verworvenheden’ en niet zo zeuren.
In de eerste plaats herinner ik eraan dat onze westerse democratie geen verworvenheid is. Ze hebben het voor ons geïntroduceerd om ons het idee te geven dat we invloed hebben. Maar die hebben we dus niet. De macht is en blijft bij een bepaalde machtige kliek die achter de schermen regeert.
Begrijp me goed. Ik wil in het geheel niet afdoen aan de verschrikkingen die mensen meemaken ten tijde van oorlog of onder dictatoriale, fascistische leiders. Maar deze mythe komt wel neer op de redenering dat je moet stemmen om de enkele reden dat anderen het niet kunnen en omdat we blij moeten zijn dat we nu een democratie hebben. Dat moeten we dus juist niet. Ik ben blij noch dankbaar dat ik mag stemmen als mijn stem feitelijk geen invloed heeft. Deze mythe speelt in op de emoties, ze is allesbehalve inhoudelijk. Als je om deze reden stemt, erken je eigenlijk impliciet het failliet van het democratisch systeem al. Dat het nóg erger kan is namelijk absoluut geen argument dat je dan maar moet stemmen. Zeker niet als je weet dat je daarmee een schijndemocratie in stand houdt.

Conclusie
Er is eigenlijk geen valide reden om wel te stemmen. De gedachte dat je met stemmen invloed uitoefent is een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen, en je het gevoel te geven dat je daarvoor gekozen hebt. Je hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan die van jou.
Als je dat niet meer wil, waarom zou je dan langer je medewerking verlenen?
Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen. Het is het meest duidelijke signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Want dat is het, in z`n opzet en in de uitvoering.
Door niet te stemmen maak je juist gebruik van je democratisch recht. Als je werkelijk iets wil veranderen, laat dan je stem horen en stem niet!
En dan wat?
De prangende vraag is natuurlijk wat er dan moet gebeuren als we allemaal niet meer gaan stemmen.

Zoals ik al zei is politiek een constructie om ons in slaap te houden. Om ons af te leiden van de werkelijkheid, namelijk dat we rap afsteven op een wereld waarin we echt niets meer te kiezen hebben. Niet wat we eten en drinken, waar we wonen, wat voor peertje we in de lamp draaien, wat voor werk we hebben, hoe we ons verplaatsen, wat we lezen en wat we denken. Nogmaals, als je je erin verdiept en het groter verband ziet tussen allerlei wereldgebeurtenissen en ontwikkelingen, dan zie je het iedere dag meer bevestigd.
Ons denken raakt helemaal oververhit op de vraag wat we dán moeten doen. Paniek! Niet stemmen? Maar hoe moet dat dan met de samenleving? Ons verstand komt er gewoon niet uit. Geen wonder, ons denken heeft ook z`n grenzen. We moeten dan ook beginnen met het contact met ons hart te herstellen. Daar zit de echte wijsheid, liefde en kracht van de mensen. Ik herhaal daarom hieronder de suggesties uit mijn vorige artikel. Ze zijn eigenlijk allemaal van toepassing.
 1. Ga op onderzoek uit en bepaal je eigen standpunt. Geloof mij niet, geloof alleen jezelf. Ga zelf de waarheid zoeken. Het internet barst van de informatie. Stel je open en filter zelf wat met je resoneert of niet. Blijf jezelf vragen stellen. Hoe komt het dat we zijn waar we zijn, terwijl niemand het zo wil hebben? Kijk nog eens naar de vragen aan het begin van dit artikel. Je zult je verbazen als je op onderzoek uitgaat. De omvang van dit verhaal is namelijk nog vele malen groter. Stop met denken dat ‘het gewoon is zoals het is’. Als je al overtuigd bent van een andere waarheid, verifieer dan de herkomst van de informatie waarop die overtuiging is gebaseerd.
 2. Als je dan tot de conclusie komt dat dit systeem niet deugt, stop dan met eraan meewerken waar het kan. Het systeem werkt omdat wij het laten werken. Dus:
 3. Begin met je af te vragen wie je bent, waarom je hier bent en waar je naartoe gaat. Elementaire vragen waar verreweg de meesten van ons gek genoeg geen antwoord op hebben. We zijn niet de weerloze slachtoffers van een systeem. We zijn niet afhankelijk van de wil van een godsbeeld. We zijn niet klein en onwetend. We zijn oneindig krachtige en creatieve wezens met liefde in de kern. We zijn hier niet om elkaar te doden of anderszins te laten lijden. We zijn 1, ook de wetenschap komt nu tot die conclusie. Pas als we ons bewustzijn vergroten over wie we zijn kunnen we daaraan gevolg geven door middel van onze keuzes en acties. Begin dus met onderzoek naar wie je eigenlijk bent. Er zijn hierover vele prachtige boeken geschreven.
 4. Kijk goed naar wat je eet en drinkt. Veel van ons voedsel is ernstig vervuild en tast ons immuunsysteem en helder denken en voelen aan. Vlees en vis zijn grote ‘boosdoeners’, maar ook kraanwater (en alles dat daarmee is bereid) en eigenlijk alle niet biologische producten. Deze zijn zo arm door het productieproces (kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen) dat je er regelrecht ziek van wordt, zeker op langere termijn. Eigenlijk best vreemd dat het vrij ingewikkeld is en meestal extra moeite kost om verantwoord te eten. Toeval? Nee. Gelukkig is er ook veel informatie beschikbaar die je op het juiste spoor kan brengen.
 5. Zorg goed voor je gezondheid. Naast goede voeding is het belangrijk rust te nemen, stress te reduceren en vermijd zoveel mogelijk elektromagnetische straling van mobiele telefoon en draadloos internet1. Zoek regelmatig de stilte op en laat de stroom van gedachten er even gewoon zijn zonder dat er iets meteen moet. Maak ruimte, onthaast, stap uit de gekmakende ratrace.
 6. Kijk geen televisie en stop met het volgen van de reguliere media, of neem in ieder geval de gepaste afstand. Televisie heeft een bewezen hypnotiserend effect. Je onderbewustzijn wordt door de impliciete en expliciete boodschappen beïnvloed, of je het wilt of niet. De reguliere media voorzien je vanwege het spel dat wordt gespeeld niet van volledige of volledig juiste informatie. We zijn zo grotendeels gebrainwashed. Stop ermee en sta open voor een reset van je overtuigingen. Wees in de wereld en niet van de wereld…
 7. Stem niet bij de volgende verkiezingen. Verkiezingen zijn een farce en laten ons geloven dat er iets te kiezen valt. Zoals we hebben gezien is dit niet waar. Wie er ook aan de macht is, uiteindelijk zijn het speelpoppetjes van de ware machthebbers achter de schermen. Links, rechts, wat dan ook, het zijn slechts maskers op hetzelfde gezicht. De politiek heeft de mensheid niet verder kunnen brengen. Het is een schijnvertoning. Voed dat niet meer. Niet stemmen is een krachtig energetisch signaal. Ook protesteren heeft geen zin, zien we keer op keer. “What you fight, you become.”
 8. Start initiatieven in het commerciële verkeer waar ruilhandel de regel is. En start sowieso samen initiatieven die gebaseerd zijn op de ‘nieuwe waarden’ zoals liefde, overvloed en eenheid.
 9. De belangrijkste: handel vanuit liefde en niet vanuit angst. Onthoud dat we allen één zijn.

Bron:
www.lextells.wordpress.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =