= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


9 september 2012

Europa, op de rand van slavernijDe oude politiek geeft ons, de burgers, het idee dat er weinig keus is in mogelijkheden om met de crisis om te gaan. Door het stellen van de verkeerde vragen en het presenteren van verkeerde keuzen wekken politici de indruk dat Europa de grote ‘redder’ moet en zal zijn, dat we koste wat kost in de Euro en in Europa moeten meegaan. Maar ís dat wel zo?
Hieronder zetten we een aantal zaken op een rij.
De valse voorstelling van zaken is: kiezen tussen ‘Europa’ óf ‘ellende’.
Hiermee wordt het publiek op het verkeerde been gezet door de oude politiek. In feite komt dit neer op chantage, waardoor de burger denkt in een spagaat te zijn beland. Het is bedrog om Europa gelijk te stellen met (het belang van) Europeanen.
De hierboven al genoemde aloude truc der valse politici is het stellen van verkeerde vragen en verkeerde keuzen. Bij de SOPN zijn we hierop bedacht en we doen wat we kunnen om mensen te laten zien waar dit soort vooringenomen stellingen vandaan komen en waarom ze mank gaan!
De juiste voorstelling van zaken is: kiezen tussen ‘Europa én ellende’ óf ‘de Europeanen in voorspoed’.
Tegen Europa stemmen is dus beslist iets ánders dan tegen Europeanen stemmen. Wij zijn Nederlanders, én Europeanen, én wereldburgers!

Maar wat ís ‘Europa’ dan eigenlijk?
Europa is een abstractie, een hersenspinsel van megalomane (behept met grootheidswaan en zich boven de wet stellende) lieden die wereldheerschappij nastreven. Degenen die de crisis veroorzaken zijn degenen die ons hún Europa door de strot willen duwen als oplossing. Inderdaad is dit verborgen chantage, een truc om de macht te grijpen, niets meer en niets minder!
Europa wordt bestuurd door de Europese Commissie en die is niet democratisch gekozen, maar door multinationale bedrijven en het bankwezen samengesteld.
Europa is de laatste opstap naar wereldregering waarbij één mens, of een kleine selecte elitaire groep mensen, aan de top staat en de gewone mens onderworpen zal zijn aan ‘hi-tech total control’ zoals die nu al zichtbaar is.  Denk maar aan de vele camera’s die overal opduiken in steden en langs snelwegen, telefoontaps, internetgebruik dat centraal opgeslagen wordt, vingerafdrukken op paspoorten, enzovoort. Dit is dus pure slavernij!
Kiezers voelen dit ergens wel aan, maar worden door de foute vraagstelling van de politici verward. Vooral misleidend zijn de zogenaamd ‘christelijke partijen’. Zij gaan mee in het volgen van het geld, waarmee ze zich onderwerpen aan ‘mammon’, de geldgod! Een bizar gegeven als je een beetje achtergrondkennis van christelijke religies en de bijbel hebt. Op basis van hun eigen ‘heilige boek’ kun je stellen dat de christelijke partijen antichristelijk zijn!

Vandaar het grote aantal zwevende kiezers dat vooral de (niet zo) christelijke partijen verlaat. Zij geloven in waarden van menselijkheid en vinden die niet terug in de politiek, zelfs niet bij hun vertrouwde christelijke partijen. Hen wordt wijsgemaakt dat het fatsoenlijk is vóór Europa te zijn en verzwegen wordt dat Europa - dít Europa - iets totaal anders is dan (het belang van) de Europeanen, er zelfs het tegendeel van is.truc
We hoeven alleen maar die truc te doorzien en te zien dat het nagestreefde Europa niet de 'oplossing' is. Alle problemen waar we nu mee kampen zijn juist bewust gecreëerd met maar één doel: zorgen dat de Europeanen 'Europa' als oplossing accepteren!
Als we dit zien, begrijpen we dat de begrippen Europa en Europeanen hier dus niet voor hetzelfde staan, maar tegengestelden zijn! Dan zien we dat het fatsoenlijk (en, voor wie wil, christelijk) is om tegen dít Europa, tegen de geldgod 'mammon’ te zijn.
De crisis is nep
Tenslotte leveren we hier het bewijs dat de crisis nep is en slechts tot doel heeft om de mensen te dwingen in te stemmen met het Europaplan, en als gevolg daarvan met hun eigen ondergang:
Tot tweemaal toe werden de Afrikaanse landen hun torenhoge schulden kwijtgescholden omdat die niet inbaar waren. (Zie hiervoor bijvoorbeeld een artikel met filmpje op EenVandaag van 13 juni 2005). Daar heeft nooit iemand iets van gemerkt! Omdat die getallen op papier een fictie zijn en niks met de echte economie te maken hebben.
Als van een héél continent de schulden kunnen worden afgeboekt zonder een centje pijn, waarom kan dit dan niet met het kleine Griekenland???
Het antwoord is simpel:newworldorder Het kan heel goed, maar de megalomanen hebben haast. Ze willen hun Europa, en vervolgens hun wereldregering, realiseren voordat er nóg meer mensen wakker worden en het bedrog gaan inzien!

Griekenland is de zweep die de ‘sheeple’ in het dictatoriale Europahok moet drijven!

Er is geen partij in Nederland die deze misleiding aan de kaak durft te stellen, op één na: de SOPN!
Denk daarom goed na alvorens een rood kruisje te plaatsen op 12 september: Stem je voor slavernij? Óf stem je voor vrijheid? In het laatste geval: stem dan SOPN!

Met dank aan Nico Baas voor zijn input.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =