= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


29 juli 2011

Ouders plannen optocht voor volledig behoud Pietje Pek


Brugge, donderdag 21/7/2011. De ouders van kinderen die van de diensten van Pietje Pek gebruik maken gaan actie voeren. Dat hebben een aantal ouders deze middag beslist, nadat een Facebookgroep in enkele dagen reeds ruim 2300 sympathisanten bleek te lokken: op zondagmiddag 31 juli willen ze vanaf 14uur een optocht organiseren door de Brugse binnenstad, om het recht op spelen voor hun kinderen op te eisen en voor het volledige behoud van Pietje Pek.

Stille tocht

Volgens An Vissers, woordvoerster van de ouders, moet het een stille vredelievende optocht, met vooral veel kinderen, die symbolisch een pleister op de mond gekleefd zouden dragen. Eerstdaags zal ook een downloadbare affiche worden gepubliceerd via het Internet met als boodschap "buiten spelen is een kinderrecht".

Bron: http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32300

26 juli 2011

Synthetische bacterie met computergestuurd DNA


Het synthetisch genoomproject van BP.
Olieramp leidt tot een nieuwe generatie vaccins.


British Petroleum (BP) gaat er tegenwoordig prat op dat ze meer zijn als alleen een aardoliebedrijf, behorend tot de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld. De nieuwe slogan van BP is dan ook “Beyond Petroleum”. In dit artikel wil ik duidelijk maken dat BP een gevaarlijk spel speelt met Moeder Natuur.Synthetic Genomics Inc.

Synthetic Genomics is een bedrijf dat door middel van synthetische biologie nieuwe organismen met bepaalde gewenste eigenschappen wil ontwerpen. In juni 2007 besluiten BP en Synthetic Genomics tot samenwerking. Synthetic Genomics Incorperated wordt opgericht. De ‘Bill Gates van de genetica’ Dr. J. Graig Venter is medeoprichter. Doel van Synthetic Genomics Inc. is het commercialiseren van synthetische biotechnologie en genoomsequentie.

Een genoomproject is een wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van het genoom. Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren en ligt vast in het DNA. Een stuk DNA noemt men een ‘gen’ en zo’n gen komt overeen met bepaalde eigenschappen. In theorie kan men, door een bepaald gen in een levende cel in te bouwen, ervoor zorgen dat het organisme de bijbehorende eigenschappen krijgt.

Synthetic Genomics Inc. heeft een studie gemaakt van de genoomsequentie van de biologische organismen in ruwe olie. In het laboratorium werd het DNA van de bacterie- en viruscellen in de ruwe olie geïsoleerd en de eigenschappen vastgesteld.


Door middel van biotechnologie werden nieuwe microben ontwikkeld die ‘nieuwe kunstjes’ konden: olie en gas vloeide makkelijker uit het reservoirgesteente waarin het zich had opgehoopt. Dit proces noemt men ‘Microbial Enhanced Oil Recovery’ (MEOR). Het doel is meer winst te maken.

Microbial Enhanced Oil Recovery

Het gebruik van MEOR is dus het gebruik van micro-organismen in oliereservoirs om de oliewinning te verbeteren. MEOR is een directe toepassing van biotechnologie.

In de biotechnologie wordt gebruik gemaakt van biologische materialen als bacteriën, micro-organismen en producten die bij hun stofwisseling vrijkomen. Door het DNA van natuurlijke cellen te vervangen met synthetisch gecreëerd kunstmatig DNA worden nieuwe bacteriën ontwikkeld die voor BP nuttige eigenschappen hebben. Dr. Graig Venter legt het als volgt uit: kunstmatig DNA is te vergelijken met andere software in een computer stoppen.

Patenten

BP & Synthetic Genomics hebben twee weken voordat ze hun samenwerking bekend maakten Patent 20070122826 vastgelegd. Het bedrijf wordt hiermee de exclusieve eigenaar van het genoom van een synthetisch micro-organisme. Tevens wordt een internationale patentaanvraag bij de ‘World Intellectual Property Organization’ (WIPO: WO2007047148, 27 April 2007) weggelegd, waarmee Synthetic Genomics Inc. in meer dan 100 landen een monopoliepositie krijgt.

Het J. Craig Venter Institute (JCVI) neemt deze patenten in gebruik. JCVI is, net als Synthetic Genomics en Synthetic Genomics Inc. medeopgericht door genwetenschapper J. Craig Venter. Synthetic Genomics Inc. sponsort het onderzoek in JCVI. Allen werken vanuit Rockville, Maryland.

BP oliebron Deepwater Horizon Golf van Mexico

BP had grof geld betaald voor biogenetisch onderzoek ter verbetering van oliewinning en wilde dus het nieuw ontwikkelde synthetische micro-organisme uitproberen. Dit gebeurt in de Golf van Mexico, bij olieplatform de Deepwater Horizon, Mississippi Canyon Block 252 (MC 252).

Volgens de aanvraag bij het Amerikaanse Minerals Management Service heeft BP twee exploratiebronnen geboord in de Golf van Mexico: ‘Well (exploratiebron) A’ en ‘Well B’. Volgens het proces van MEOR worden in Well A en B micro-organismen geïntroduceerd.

Offshore olieboringen worden in oktober 2009 in exploratiebron A door Transocean uitgevoerd, maar moeten vanwege orkaan Ida voortijdig stoppen. Op 3 februari 2010 hervat Deepwater Horizon het boren aan Well A. Op 13 februari 2010 laat BP weten dat ze te maken hebben met oncontroleerbare gasuitbarstingen en breuken in de oceaanbodem. Daarom wordt permissie gevraagd om de bron af te kappen. BP verlaat exploratiebron A.

Korte tijd later gaat Deepwater Horizon van BP verder in exploratiebron B. Op 20 april 2010 vindt daar de explosie plaats op het boorplatform boven Well B in de Golf van Mexico. Twee dagen later zinkt het platform tijdens bluspogingen.

Feit is, dat er extreme druk in het reservoirgesteente moet zijn ontstaan dat resulteerde in barsten in de oceaanbodem. Wanneer micro-organismen worden toegepast in een oliereservoir ontstaat als bijproduct koolstofdioxide gas. Dit gas verzamelt zich en perst de olie naar boven.

Het doel van de samenwerking tussen BP en Synthetic Genomics is het creëren van nieuwe genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Synthetische micro-organismen die de olie meer vloeibaar maken. De oliereserves in MC 252 zijn enorm groot, de temperatuur is warm en de zuurstofgraad is gering. De gevolgen van toevoeging met synthetische micro-organismen lijken niet te voorspellen. Of wel?

Maak kennis met Synthia

In 2003 zijn wetenschappers van JCVI geslaagd om een kunstmatig klein virus te produceren dat een bacterie kan infecteren. Op 6 mei 2010 laat JCVI weten dat een zichzelf reproducerende bacterie is ontwikkeld dat door een kunstmatig genoom wordt bestuurd. Ze noemen het “Synthetic Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0”, oftewel “Synthia”. Deze synthetische cel met een genoom dat door computers is ontwikkeld, heeft geen natuurlijk DNA in zich. Synthia is de eerste zichzelf reproducerende bacterie dat door computers gecreëerd DNA wordt bestuurd.

Synthia is een kunstmatige bacterie en wordt geprogrammeerd om antibiotica te weerstaan.

Synthia kan in elke cel leven waarin het wordt geïntroduceerd.

Synthia’s synthetische DNA neemt de controle over de natuurlijke cel over.

Foto: Graig Venture Institute

Het geld voor dit project komt van Synthetic Genomics Inc., het bedrijf waar BP voor de helft eigenaar van is. BP heeft gelijk wanneer ze poneren een bedrijf te zijn, dat meer doet dan alleen aardolie winnen!

Het genoom van Synthia heeft een watermerk. Hiermee wordt het DNA identificeerbaar en omdat er patent op rust is kan ermee veel geld verdiend worden. Wat gebeurt er als een mens wordt besmet met een levensbedreigende bacteriële Synthia-mutant? Penicilline zal niet helpen. Weerstand tegen antibiotica is ingebouwd in het DNA.

Wat zijn de gevolgen als de mensheid met deze kunstmatige levensvorm wordt besmet? Zouden de Synthia-cellen de besturing over onze lichaamscellen kunnen overnemen? Zouden de Synthia-cellen nieuwe combinaties met bacteriën in ons lichaam kunnen maken? Synthia is gecreëerd en wordt geprogrammeerd door computers, zouden we beïnvloed kunnen worden door elektromagnetische golflengtes die worden herkend door het synthetische genoom?

We hebben veel vragen.

Hoe komen we van al deze olie af?

In de dieptes van de Golf van Mexico ligt nog steeds zeer veel ruwe olie. In een interview met True News Radio zegt olie-expert Matt Simmons op 28 juni 2010 dat BP pretendeert het enige bedrijf te zijn dat kan afrekenen met deze kwestie. De Amerikaanse regering denkt waarschijnlijk dat BP, met de doorbraken in biotechnologie, de beste kaarten in handen heeft.

Op 15 mei 2010 laat Craig Venter hints los over de eventuele toepassing van (synthetisch gecreëerde) micro-organismen die olie kunnen ‘opeten’. Venter spreekt over technologie à la Synthia.

Wetenschappers hebben altijd problemen gehad met het onder controle houden van natuurlijke micro-organismen. Deze zijn onvoorspelbaar in de verschillende milieucondities. Marinebiologen vergelijken natuurlijke micro-organismen met pubers: oncontroleerbaar. Synthetische cellen daarentegen zijn beheersbaar, maar alleen wanneer ze in gesloten systemen worden toegepast.

Scientific American" schrijft dat de beste verdediging tegen de olievervuiling het gebruik van oplossingsmiddelen zal zijn, om de olie in miljarden kleine oliedeeltjes af te breken. Deze zijn beter te consumeren, áls er daarna bacteriën zouden worden toegevoegd die dat kunnen.

Oplosmiddelen

Het is een raadsel, waarom BP kiest om vanaf mei 2010 miljoenen liters van het oplosmiddel Corexit vanuit boten en vliegtuigen in zee te strooien. Corexit zorgt ervoor dat olie afbreekt, maar recent onderzoek naar het regenwater in de Golf laat zien dat nu ook aanzienlijke hoeveelheden koper-, ijzer-, nikkel-, aluminium- en mangaandeeltjes in het water zitten. Dit is zeer vreemd. De enige manier waarop deze stoffen vanuit de zee in het regenwater kunnen zijn gekomen is door strooien vanuit de lucht, of in de zee.

Volgens de producent van Corexit Nalco horen deze stoffen niet aanwezig te zijn in Corexit. Deze stoffen zijn dus toegevoegd. Waarom? IJzer en koper zijn natuurlijke elementen die je zou kunnen mengen met aarde om planten extra voeding te geven. Waarom in het zeewater strooien? Natuurlijke mineralen zijn noodzakelijke bouwstenen voor voedingsmiddelen voor bacteriën. Bacteriën gedijen in omgevingen met rijke voeding. Het lijkt erop dat ‘mest’ is toegevoegd aan de Golf om de ‘olie-etende bacterie’ vet te mesten. De zogenaamde "oplosmiddelen" breken de ruwe olie niet alleen in kleinere stukken, BP voegt ook de nodige mineralen toe, zodat de bacteriën explosief kunnen groeien.

Zulke mineralen worden ‘bioremediatoren’ genoemd. Bioremediatie is het proces dat micro-organismen gebruikt om het natuurlijke milieu, dat door verontreinigende stoffen is veranderd, tot originele staat terug te brengen.


De grote vrachtvliegtuigen C-130 werden gebruikt om miljoenen liters 'Corexit' over de olievlekken in de Golf van Mexico te sproeien (Mei 2010)

Synthia heeft een broertje

Terry Hazen en zijn collega’s van ‘Lawrence Berkeley National Laboratory’ ontdekken eind mei 2010 een nieuwe tot dan toe onbekende bacterie in de diepten van de Golf. Ruwe olie is een vloeistof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen. De nieuwe bacterie is een koolstofetende genius. Kwam dat goed uit of niet?

Nu wordt duidelijk waarom Graig Venter op 15 mei 2010 bedekte toespelingen maakte over een nieuw koolstofetend synthetisch genoom. Venter en JCVI hebben in 2007 al zeven patenten aangevraagd voor synthetische stoffen ter bioremediatie.

Orkanen en vaccins

Er zullen in 2010 geen orkanen zijn in de Golf van Mexico. Orkanen zullen de synthetische bacteriën verspreiden over de hele wereld. BP en Synthetic Genomics moeten hun zelfgecreëerde biologische nachtmerrie isoleren, totdat ze een vaccin hebben ontwikkeld dat de effecten kan neutraliseren. Of zal dat het vooropgezette plan zijn geweest?

Synthetic Genomics Inc. en JCVI kondigen op 7 oktober 2010 aan dat ze samen een nieuw bedrijf beginnen: Synthetic Genomics Vaccines Inc. (SGVI). Link: http://www.news-medical.net/news/20101007/79/Dutch.aspx

Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins op basis van het genoom sequentie onderzoek van Synthetic Genomics Inc.

Verbaast het u, dat Synthetic Genomics Inc nu ook zijn eigen vaccinbedrijf is begonnen? Het is heel winstgevend om eerst synthetische bacteriën te creëren en daarna synthetische vaccins te maken voor het geval dat er problemen van komen.

Wanneer men het DNA van de bacteriën zelf heeft gecreëerd dan weet men ook hoe de bacteriën kunnen worden uitgeroeid. BP is zeker ver “beyond” voorbij ‘alleen aardolie winnen’.

Fernanda Gandara, de directeur van SGVI zei onlangs: "We zijn zeer blij, dat we onze vergevorderde synthetische genoom technologie kunnen gaan toepassen om de vaccinproductie te revolutioneren".

ETC waarschuwt

ETC Group (http://www.etcgroup.org/) is een onafhankelijke organisatie van wetenschappers uit Canada. Ze vinden de risico’s van synthetische biologie zeer groot. Deze tak wordt alleen uit winstbejag geleid.

“Steeds meer bedrijven raken geïnteresseerd in synthetische biologie en commercialiseren of patenteren DNA toepassingen. In de nabije toekomst moeten levende machines kunnen worden gefabriceerd”, waarschuwt ETC in ‘Extreme Genetic Engineering: An introduction to Synthetic Biology.’ Het rapport werd gepresenteerd op het Wereld Sociaal Forum (WSF) in januari 2011 in Nairobi.

“Wetenschappers zijn niet alleen bezig met het in kaart brengen van het genoom en het manipuleren van genen, ze bouwen ook nieuwe levensvormen. Dat gebeurt zonder maatschappelijk debat of controlemechanismen. Nieuwe in het lab gecreëerde levensvormen kunnen ontsnappen en biologische wapens worden.”

Craig Venter overhandigt deze nieuwe technologie aan de meest onverantwoordelijke en milieuverontreinigende industrie. Hij koppelt BP en Exxon aan de commercialisering van synthetische levensvormen.

Er is nu wetenschappelijke bevestiging dat een onbekende soort van koolstofetende bacterie de olie in de Golf consumeert.

We weten niets over deze nieuwe synthetische bacterie. Hoe reageert de mens hierop?

We weten wat er gebeurt is met de zoogdieren uit de zee, de walvissen en bruinvissen. De zoogdieren, die de getroffen gebieden niet op tijd hebben kunnen verlaten, zijn gestorven… samen met al het andere leven in de zee.

We kennen de gevolgen van blootstelling aan ruwe olie, maar wat doet blootstelling aan oplosmiddelen en synthetische olie-etende bacteriën?

Het is niet voor niets dat het oplosmiddel Corexit streng werd bewaakt door soldaten met geweren. Wanneer chemici er een monster van zouden analyseren, zouden de afwijkingen aan het licht komen. BP noemt zijn heksenbrouwsel Corexit, maar het etiket dekt de lading niet.

Horizontale genoverdracht

Volgens Ian Crane, (http://worldvisionportal.org/wordpress/index.php/2011/04/the-gulf-of-mexico-depopulation/) ex CEO uit de olie-industrie, is er sprake van horizontale genoverdracht. Horizontale genoverdracht (afgekort HGT) is een proces waarbij genetisch materiaal tussen twee organismen wordt uitgewisseld, zonder dat er een familierelatie is tussen de twee. Het overbrengen van genetisch materiaal van het ene organisme op het andere kan op natuurlijke wijze, maar ook kunstmatig, door genetische manipulatie, gebeuren.

Doodziek na zwemmen in 'veilig' water

Zwemmers aan de Golfkust zijn hun gezondheid niet zeker. Steven Aguinaga ging in juli 2010 op vakantie in Ft. Walton. Het water was door de overheid veilig verklaard, maar Steven en zijn vriend Merrick kwamen na een duik in zee bedekt met een oranje drab uit het water. Merrick stierf binnen een paar weken en Steven werd na een maand doodziek. Zijn arts verklaarde dat hij een compleet nieuwe ziekte had opgelopen. Na toxicologisch onderzoek bleken er olie-etende bacteriën in Stevens lichaam te zitten.

Het trieste verhaal van deze twee vrienden is slechts één van de velen. Naar schatting is meer dan 7 miljoen liter van de cocktail Corexit over de Golf uitgestrooid en een groot deel van de lokale bevolking wordt getroffen door ademhalingsproblemen. Het gaat om een groot aantal mensen die op verschillende manieren in contact zijn gekomen met het Corexit mengsel en daardoor allerlei ernstige symptomen, zoals ademhaling- en hartproblemen, huidzweren, nieraandoeningen en interne bloedingen hebben gekregen.

Lichamelijke symptomen van de “BP griep” of “Blauwe griep” zijn uniek. De mens is een wezen van koolstof. Hoe zal de synthetische koolstofetende bacterie reageren op het menselijk vlees? Interne bloedingen? Zweren op de huid? Volgens een toxicologen en marinebiologen zijn er vele sterfgevallen die zijn terug te voeren aan blootstelling aan de giftige Corexit cocktail.

God spelen

BP en consorten hebben een synthetische plaag in de Golf van Mexico veroorzaakt.

Mensen, de fauna en flora zijn slachtoffer van de hebzucht en dwaasheid van Synthetic Genomics Inc en BP. De geest is uit de fles. Met het spelen van de rol van schepper zijn ze een heel gevaarlijk spel begonnen. De gevolgen en risico’s zijn niet te overzien en levenslang.

Diegenen die dit hebben toegestaan en nog steeds in de doofpot stoppen zijn net zo verantwoordelijk als BP. De mensen die leven aan de kust van de Golf moeten een verklaring eisen van politici en regeringsinstanties. Waarom stonden ze toe dat dit kon gebeuren en waarom staan ze toe dat het verdoezelen van de waarheid gewoon doorgaat?Michael Edward, Worldvisonportal, december 2010

Bronnen:
http://worldvisionportal.org/wvpforum/viewtopic.php?f=52&t=1031

“Beyond Petroleum: Artificial Life and Inter-species Genocidal Terrorism”
www.transalchemy.com/2010/10/beyond-petroleum-artificial-life-and.html

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Aanvullende links:
Synthetic Genomics, Inc. http://www.syntheticgenomics.com ; http://www.syntheticgenomics.com/about/ ; http://www.syntheticgenomics.com/media/bpfaq.html ; http://www.syntheticgenomics.com/media/press/61307.html .
Microbial Enhanced Oil Recovery; Zinan Li’s Blog. http://lizinan.wordpress.com/2010/06/24 ... -recovery/
Microbial Enhanced Oil Recovery; BioBasics. http://www.biobasics.gc.ca/english/View.asp?x=793.
The etc group, Canada. http://www.etcgroup.org/en/node/631
Scientific American; May 25, 2010. http://www.scientificamerican.com/artic ... oil-spills
Rigzone; April 27, 2010, http://rigzone.com/news/article.asp?a_id=91728
National Institutes of Health; National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/296455217#
True News Radio Broadcast, June 28, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=sRqJtXNW2qs
Coastal Heritage Society of Louisiana, http://chsl.webs.com/testresults.htm
Genetically Modified Bioremediators, http://www.answers.com/topic/bioremediation
Duke University, Duke Environment, http://www.nicholas.duke.edu/thegreengrok/microbes-0910
The etc group, Canada, http://www.etcgroup.org/en/node/5142
US Patent & Trademark Office, http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Par ... 0070122826
World Vision Portal, WVP Radio, http://www.blogtalkradio.com/wvp ; http://www.youtube.com/wvpradio

*This article may be reproduced in part or in its entirety provided the source is displayed as the World Vision Portal along with the internet link provided beneath the title. International Common Law Copy Rights by Michael Edward and the World Vision Portal at http://www.worldvisionportal.org

Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M113&ss=P1310&l=NL

Inzicht van manipulatie


Wat is manipuleren? Het proberen iemand naar jou hand te zetten en dingen te doen die je zelf helemaal niet wilt doen, maar toch doet. Het is eigenlijk je eigen wil uit handen geven.

Mensen die manipuleren zijn vaak zelf erg onzeker. Zij proberen via een ander hun zin te krijgen. Dit kan uit de hand lopen en er voor zorgen dat je helemaal geen controle meer hebt over je eigen leven. Ze kunnen je afhankelijk van ze maken en jou laten opdraaien voor de dingen die zij eigenlijk op hun geweten hebben door jou de dingen voor hen te laten doen.

Mensen die manipuleren worden door hun gedrag zelf steeds onzekerder, en hebben een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Deze is altijd met zichzelf bezig en handelt alleen uit eigenbelang.
Iemand die manipuleert kan een ander helemaal onderuithalen in het voordeel van zichzelf.

Eigenlijk is het zo dat iemand die manipuleert chanteert, zegt dat hij/zij weggaat, of zelfs dreigt met zelfmoord als iets niet gedaan wordt zoals hij/zij dit wil. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om een geboekte vakantie die wordt afgezegd wanneer er niet gedaan wordt wat er gevraagd wordt. Ook kan de manipulator eisen dat de omgang met bepaalde belangrijke mensen uit je omgeving wordt stopgezet.

De manipulator heeft macht over jou gevoelens en omdat je bang bent dat diegene doet waar hij/zij mee dreigt, voer je maar uit wat er van je gevraagd wordt.
Manipulatie is verslavend. Wanneer iemand merkt dat het werkt, zal deze dat ook steeds weer proberen. Hiermee zal hij/zij steeds meer gaan liegen en bedriegen om een ander zover te krijgen als hij/zij wil. Dit alles om te voorkomen dat hij/zij wordt afgewezen. En alles in het werk stellen om haar/zijn doel te bereiken.

Op de duur zal er een verstoorde relatie ontstaan. Men kent elkaar helemaal niet meer en het zelfvertrouwen van de manipulator is dan ook zover geschaad, dat die vol wantrouwen is naar zijn/haar omgeving en zeker naar degene die wordt gemanipuleert. Uiteindelijk is deze persoon geheel afhankelijk geworden van de gemanipuleerde persoon.

Wanneer je het gevoel hebt gemanipuleert te worden, dan kun je deze persoon er op aanspreken. Vragen wat hij/zij nu bedoelt en eigenlijk van je verwacht. Je kunt duidelijk maken dat je niet van plan bent dingen te doen die jij niet wilt, maar hij/zij wel wil. Je kunt aangeven dat diegene het zelf zou kunnen doen of zeggen, maar dat jij niet daarvoor in bent. Ook dat je verschillende gedachten hebt over iemand en dat je niet doet wat een ander wil.

Je kunt positieve dingen zeggen tegen degene die je probeert te manipuleren om diegene een beter zelfbeeld te geven, maar duidelijk zijn in hoe je over de dingen denkt en je er niet in laten meeslepen.

Bron: http://www.xead.nl/laat-je-niet-manipuleren

Vrij van verwachtingen


" Als je stil kan zijn,
vrij van herinneringen
en verwachtingen,
kan je het wonderlijk patroon
van gebeurtenissen opmerken.
Het is je rusteloosheid
die chaos schept."

Inzicht van klagen


" Kijk of je jezelf
kan betrappen op klagen,
zij het in woorden of gedachten,
over een situatie
waarin je jezelf bevind,
of wat anderen zeggen of doen,
over je omgeving,
over je levenssituatie,
of zelfs over het weer.
Klagen is altijd
een niet acceptatie van wat is.
Het draagt onvermijdelijk
een onbewuste negatieve lading
met zich mee.
Wanneer je klaagt,
maak je jezelf een slachtoffer.
Verlaat de situatie of accepteer ze.
Al de rest is waanzin."

De kunst van het loslaten


Je kunt niet loslaten wat je niet kent. Een voorwaarde om jezelf te overwinnen, is jezelf te kennen.” Nisargadatta Maharaj


Tegenwoordig is loslaten iets waar veel over gesproken wordt. Het is een populaire term. Het is een vaardigheid waar je veel aan kan hebben maar waar ook veel verwarring over bestaat. In dit artikel wil ik stil staan bij het begrip loslaten, en hoe je moet loslaten.

Een aaneenschakeling van ervaringen

Ons leven bestaat uit een aaneenschakelijking van ervaringen. Wij koppelen deze ervaringen veelal met een oordeel. Hierdoor zijn wij geneigd onze ervaring te verdelen in goed en slecht, in positief en negatief.

Hechtingen

We hechten ons aan het positieve en wij stoten het negatieve af. Een goede relatie is iets waar wij aan hechten en een ruzie is iets wat wij niet willen. Feitelijk is ons leven aan aanschakeling van acties tot verwerving van hechtingen en afstoten van zaken waar wij niets mee te maken willen hebben.
Goed laten wij verder gaan over het verwerven van hechtingen. Wat zijn zaken waar wij naar op zoek gaan, en waar wij ons aan hechten? Liefde, aandacht, erkenning, macht, positie. Dat zijn onze positieve ervaringen.

Waar hechten wij ons aan?

Waar hechten wij ons aan? Wat is de motivatie achter deze hechting? Wat is het verlangen achter deze hechting? Wij denken dat deze hechting ons geluk oplevert, daarom hechten wij er aan. Daarom is het inzicht krijgen in de achterliggende reden van belang. Want dan weten wij wat wij los moeten laten. Wij kunnen leren loslaten als wij ons bewust worden van de achterliggende reden van onze hechtingen.

Hoe laat je los?

Als je wilt loslaten moet je weten hoe je moet loslaten. Zonder goede techniek, weet je niet of je goed los gaat laten. Velen denken dat loslaten de actie niet meer uit voeren is. Dat is niet loslaten. Loslaten betekent dat je het verlangen achter de actie los laat. Dat het streven achter de actie lostlaat. Je laat de actie niet los. Soms kan de actie nog steeds worden uit gevoerd ook al heb je losgelaten.
Wat laat je dan los? Je laat los de reden van je acties…. het verlangen achter de acties….het streven achter de acties.

Een aantal voorbeelden

1. hoe laat ik mijn ex los
Je relatie is uit en je wilt je ex loslaten. De vraag is nu: wat wil je loslaten. Oppervlakkig gezien zou je denken dat je je ex los moeten, dat dit betekent dat je niet meer aan hem/haar denkt, veel afleiding zoekt etc. Als je er vanuit het principe van loslaten over nadenkt, betekent dat je op zoek gaat naar de reden dat je je ex niet los kan laten. Dit moet een reden zijn die met jouw karakter te maken heeft. Veel mensen leggen alle aandacht op de ander. Maar dat is niet. Je hebt je gehecht aan de ander omdat je dacht dat het je geluk gaf, deze hechting moet je dus loslaten. Word je dus bewust van de hechting en laat deze los.
2. hoe laat ik mijn boosheid los?
Als je boos bent en ruzie maakt, is het ook van belang om te leren los te laten. Dit betekent niet dat je besluit geen ruzie meer te maken, maar het betekent dat je op zoek gaat naar de reden achter de ruzie. Waarom ben jij zo boos. Je moet je naar binnen richten en dan op zoek gaan naar de reden. Welke gehechtheid staat op spel bij de ruzie? Dan moet je deze gehechtheid loslaten.

Tot slot

Onlangs las ik de volgende vergelijking: Wij kunnen een steen vasthouden met een gebalde vuist. Als je dit lang wilt doen, ontstaat er kramp. In je arm, in je hand en soms ook in je schouder. Je kan de steen ook anders vasthouden, namelijk door je hand open te doen, en de steen op je platte hand te leggen. Als je met aandacht dan leeft, zal je deze steen niet verliezen. Je houdt iets vast zonder kramp.

Waarheid is wie je bent!


Waarheid kan niet gevonden worden door het te zoeken, eenvoudigweg omdat de waarheid is wie je bent. Zoeken wat je bent is net zo vreemd als dat je schoenen zoeken naar hun zolen door in cirkels te wandelen. Waar is het pad dat je schoenen naar hun zolen zal leiden? Dat is waarom de Zen meester zei: "Zoek niet naar de waarheid.

Het wegvallen van verbeelding


"Leer te leven zonder je druk te maken over jezelf. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat je weet dat je werkelijke wezen zonder angsten en onkwetsbaar is. Als je zeker weet dat niets je kan bedreigen dan je eigen verbeelding, laat je je angsten, wensen en ideeën vallen en leef je een leven van waarheid."

Projecties van de geest


"De zelf benoemde goeroes spreken van rijpheid en inspanning, van verdiensten en prestaties, van bestemming en genade; dit zijn allemaal mentale constructies: projecties van een verslaafde geest. In plaats van te helpen, zorgen ze voor blokkades."

Stop de droom


Jouw wereld die uit verlangens en hun vervulling bestaat, angsten en pogen daaraan te ontkomen, is mijn wereld niet.
Het is jouw prive droomwereld en mijn enige reaktie daarop is dat ik je vraag op te houden met dromen.

19 juli 2011

De verlossing van bewustzijn


Relaties zijn er niet om je gelukkig
of vervuld te maken.
Als je het doel van verlossing via een relatie
blijft nastreven, zul je keer op keer teleurgesteld worden.
Maar als je aanvaardt dat de relatie er is
om je in plaats van gelukkig bewust te maken,
dan schenkt de relatie je de verlossing wel
en dan stem je je af op het hogere bewustzijn
dat in deze wereld geboren wil worden.

17 juli 2011

Wie ben je werkelijk?


Wie ben jij werkelijk?
Ben je een beeld dat in je hoofd verschijnt?
Ben je een gevoel dat zich in je lichaam voordoet?
Ben je datgene wat een ander over je heeft gezegd,
(of juist het rebelse tegendeel daarvan)?
Het zijn allemaal omschrijvingen die komen en gaan.
De waarheid over jou komt en gaat niet.
Die is er al voor je geboorte, je hele leven lang en na je dood.

Proberen of zijn?


Hou op met het najagen van vrede, en er is rust.
Hou op met het najagen van liefde, en je hart vult zich.
Hou op met proberen een beter mens te zijn,
en je bent een beter mens.
Hou op met proberen te vergeven,
en er vindt vergiffenis plaats.
Hou op en wees stil.

Ware aanvaarding


Alles wat volledig wordt aanvaard brengt je naar de vrede,
ook de aanvaarding dat je niet kunt aanvaarden,
dat je je verzet.

13 juli 2011

Leer je kinderen


Leer je kinderen dat ze niets van buiten zichzelf
nodig hebben om gelukkig te zijn,
geen persoon, plaats of ding;
dat echte blijdschap van binnen wordt gevonden
en dat ze zelf volmaakt zijn.

Vertel je kinderen, dat falen een fictie is
Dat elke poging een succes is,
en dat met elke inspanning succes bereikt wordt
waarbij de eerste niet minder waard is dan de laatste.

Leer je kinderen dat ze diep verbonden zijn met alle leven,
dat ze één zijn met alle mensen
en dat ze nooit zijn afgescheiden van God.

Leer je kinderen dat ze in een wereld leven
van geweldige overvloed
dat er genoeg is voor iedereen,
en dat het gaat om delen
niet om verzamelen
dat het meeste wordt ontvangen.

Leer je kinderen dat er niets is wat ze moeten zijn of doen
om uitverkoren te zijn voor een leven vol waardigheid en vervulling,
dat ze geen competitie hoeven te houden met iemand om iets,
en dat God’s zegeningen voor iedereen bedoeld zijn.

Leer je kinderen dat ze nooit beoordeeld zullen worden,
dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over altijd goed presteren,
en dat ze niets hoeven te veranderen of “beter te worden”
om als perfect en mooi te worden gezien in de ogen van God.

Leer je kinderen dat consequenties en straf niet hetzelfde zijn,
dat dood niet bestaat
en dat God niemand zal veroordelen.

Leer je kinderen dat er geen voorwaarden zijn voor liefde,
dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze ooit jouw liefde kwijt raken,
of die van God,
en dat hun eigen liefde, onvoorwaardelijk gegeven,
de grootste gift is die ze de wereld kunnen geven.

Leer je kinderen dat “speciaal zijn” niet betekent “beter zijn”,
dat je door het opeisen van superioriteit over anderen,
niet ziet Wie Ze Werkelijk Zijn
en dat er veel genezing is door te onderkennen:
“mijn weg is geen betere weg, mijn weg is alleen een andere weg.”

Leer je kinderen dat er niets is wat ze niet kunnen doen,
dat de illusie van onwetendheid kan worden uitgeroeid op Aarde
en dat alles wat iedereen echt nodig heeft
is zichzelf terugkrijgen
door er aan herinnerd te worden “Wie ze werkelijk Zijn”.

Leer deze dingen niet met je woorden,
maar door je daden
niet door discussie
maar door demonstratie
want het is wat je doet dat je kinderen zullen nastreven,
en hoe je bent wat zij zullen worden.

Leer ze het bovenstaande
En je zult ze groots hebben onderwezen.

En onthoud
We Zijn Allen Eén.

12 juli 2011

Elke dag is veggiedag in Gents kinderdagverblijf


GENT - Gent haalde het wereldnieuws door donderdag uit te roepen tot veggiedag. Kinderdagverblijf De Biotoop gaat nog een stap verder: vanaf nu krijgen baby's en peuters daar alleen nog vegetarisch voedsel voorgeschoteld. Maar is dat wel gezond? En willen de ouders het wel?


Half drie 's namiddags en de peuters van het Gentse kinderdagverblijf De Biotoop schuiven aan tafel aan voor hun dagelijkse portie fruit. Ze graaien naar de brokjes appel en banaan. Voor hun middagdutje kregen ze al een bordje met gierst, snijbonen, wortel en tempeh, een koek van geweekte sojabonen. Gisteren aten ze ook vegetarisch, morgen ook en vanaf nu altijd.

'Tot vorige maand kregen de baby's en de peuters op drie van de vijf weekdagen een middagmaal zonder vlees of vis', zegt Stefanie Meuleman. 'Maar omdat we onze biologisch-ecologische visie nog consequenter willen realiseren, beslisten we alleen nog vegetarisch voedsel aan te bieden.'

'Voor ons is bio logisch', legt Meuleman - zelf een gediplomeerde biologe - uit. 'Er is niet alleen minder landbouwgrond nodig voor de productie van plantaardig voedsel; de veeteelt is ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgas.'

De Biotoop probeert nog op andere manieren zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. 'Wij gebruiken geen vochtige wegwerpdoekjes meer en streven ernaar alleen te werken met wasbare luiers. We dromen ervan de bedjes te overtrekken met biokatoen en zonnepanelen te installeren.'

Daar hangt wel een prijskaartje aan vast. 'Wij vragen 620 euro per maand', zegt Stefanie Meuleman. 'Biologisch gekweekt voedsel is drie keer duurder dan gangbare producten in het warenhuis.'

Bewondering

'Uitsluitend vegetarisch eten is niet noodzakelijk slecht voor het opgroeiende kind', zegt kinderarts Myriam Van Winckel van het UZ Gent. 'Het belangrijkste is dat er een evenwichtige maaltijd met voldoende variatie wordt aangeboden. Wat wél af te raden is voor kinderen, is veganisme. Daarbij worden alle dierlijke producten geweerd zoals melk, eieren en kaas.'

Voedingsdeskundige John Van Camp (UGent) wijst er wel op dat de noodzakelijke voedingsstoffen in vlees - zoals ijzer, eiwitten en vitamine B12 - makkelijker worden opgenomen door het lichaam: 'Ze zijn lichter verteerbaar dan de varianten die in groenten zitten.'

Kind en Gezin, dat De Biotoop erkent, voert geen speciale promotie voor het initiatief. 'Maar we hebben wel bewondering voor De Biotoop. Ze maken het zich echt niet gemakkelijk.'

Overgangsregeling

De kribbe heeft haar radicale beleidsbeslissing al een beetje moeten afzwakken. Omdat lang niet alle ouders akkoord gingen met het strikt vegetarische menu, is een overgangsregeling uitgewerkt waarbij aan wie het wil nog twee keer per week vlees en vis wordt aangeboden. Voor nieuwe inschrijvers zal die mogelijkheid echter niet meer bestaan.

'Ik vind het goed dat er af en toe vegetarisch wordt gegeten, maar alle dagen vind ik toch wat te eenzijdig', zegt de vader van Leon. 'Thuis eten we ook niet vegetarisch. We kozen deze kribbe omdat alleen hier plaats was.'

Genoeg betaald aan energiemaatschappijen!! laad uw elektrische apparatuur zelf op met de zonElke maand komen energiemaatschappijen uw geld
halen voor energie die de natuur ons eigenlijk gratis
aanbied met de kracht van de zon!

De enige manier waarop de maatschappijen gaan
willen veranderen, is hen raken waar het pijn doet:
de financiele macht over ons wegnemen..

laten we samen met de kracht van de natuur kiezen
voor een duurzame en eerlijke manier van besparen.

Titan Solar Laptop Charger (AM600)

Vanaf nu kunt u uw laptop opladen via zonne-energie met de Titan Solar Laptop Charger. Het superkrachige 2.5W zonnepaneel laadt via zonne-energie de interne 13.200mAH batterij op.

Ideaal voor op zakenreis, vakantie, onderweg of op school! U kunt nu overal uw laptop, netbook en/of iPad opladen, zonder dat u afhankelijk bent van netstroom.

Behalve uw laptop kunt u met deze charger ook een iPad en mobiele telefoons opladen. Wanneer de interne batterij van de Titan Solar Laptop Charger is volgeladen, kunt u zelfs 12 (!) mobiele telefoons achter elkaar opladen, voordat de charger weer bijgeladen moet worden.

De Titan Solar Laptop Charger kan laptops van de volgende merken opladen: Asus, HP, Acer, Dell, IBM, NEC, Toshiba en Sony. Connectoren voor de verschillende modellen laptops worden standaard bijgeleverd.

U kunt 2 mobiele apparaten op hetzelfde moment opladen. Het is dus geen probleem om uw laptop én mobiele telefoon tegelijkertijd te voorzien van extra energie.

Bron: http://www.a-solar.eu/NL/solar_charger_titan_laptop_charger.htm

Nog meer gadgets op zonne-energie:

http://shop.strato.com/epages/61325559.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61325559/Categories

10 juli 2011

De slavernij van het denken


Laten we nu ingaan op de vraag wat denken is, de betekenis van dat denken dat met zorg, logica en met gezond verstand (voor ons dagelijks werk) beoefend moet worden en dat wat helemaal geen betekenis heeft.

Tenzij we de twee soorten kennen, kunnen we onmogelijk iets veel diepers begrijpen, iets wat door het denken niet geraakt kan worden.

Laten we dus trachten deze zeer ingewikkelde structuur te begrijpen van wat denken, van wat herinnering is, waar het denken vandaan komt, hoe het denken al onze handelingen bepaalt; en als we dit alles begrijpen stuiten we misschien op iets dat nog nooit door het denken werd ontdekt, waartoe het denken de deur niet kan openen.

Waarom is het denken zo belangrijk geworden in ons leven - het denken, dat beelden vormt, dat het antwoord is op de verzamelde herinneringen in de herinneringen in de hersencellen?

Misschien hebben velen deze vraag zelfs nog nooit gesteld, of als dat wel zo is heeft u misschien gezegd: 'dat is niet zo belangrijk - wat belangrijk is, is emotie'.

Ik zou echter niet weten, hoe men die twee van elkaar kan scheiden.

Als het denken geen voedsel aan het gevoel geeft, sterven de gevoelens zeer snel.

Waarom is dan het denken in ons dagelijks leven, het leven dat ons afbeult, ons verveelt en bang maakt, zo bovenmatig belangrijk geworden?

Vraag het jezelf zoals ik het mij afvraag - waarom is men een slaaf van het denken - het listige, vernuftige denken dat kan organiseren, dat van alles op gang kan brengen, dat zoveel uitgevonden heeft, zoveel oorlogen heeft uitgebroed, zoveel angst heeft geschapen, zoveel onrust, dat steeds beelden maakt en zijn eigen staart achterna zit - het denken dat het genoegen van gisteren heeft genoten en dat genoegen laat voortduren in het heden en ook in de toekomst - het denken dat altijd actief is, kwetterend, zich bewegend, bouwend, wegnemend, toevoegend, veronderstellend?

Denkbeelden zijn voor ons veel belangrijker geworden dan handelen - denkbeelden, die zo knap door de intellectuelen op elk gebied in boeken tot uitdrukking worden gebracht.

Hoe slimmer, hoe subtieler die denkbeelden zijn, hoe meer we ze aanbidden en de boeken waar ze in staan.

Wij zijn die boeken, wij zijn die denkbeelden, zo zwaar worden we erdoor bepaald.

Altijd weer zijn we aan het discussiëren over denkbeelden en idealen, en geven dialectisch onze meningen.

Elke godsdienst heeft zijn dogma, zijn formule, zijn eigen stellage om de goden te bereiken en als we een onderzoek instellen naar het begin van het denken, betwijfelen wij het belang van dit gehele bouwsel van denkbeelden.

We hebben de denkbeelden gescheiden van de handeling, omdat denkbeelden altijd tot het verleden behoren en handeling altijd het heden is, d.w.z. leven is altijd het heden.

We zijn bang voor het leven en daarom is het verleden, in de vorm van denkbeelden, zo belangrijk voor ons geworden.

Het is werkelijk buitengewoon interessant om de werking van het eigen denken gade te slaan, al is het maar om waar te nemen hoe men denkt, waar die reactie die we denken noemen uit voortspruit.

Klaarblijkelijk uit de herinnering.

Heeft het denken eigenlijk wel een begin?

Zo ja, kunnen we dan dat begin ontdekken - tenminste, het begin van de herinnering, want als we geen herinnering hadden, zouden we ook geen denken hebben?

We hebben gezien hoe het denken het genoegen van gisteren schraagt en duurzaamheid geeft en hoe het denken ook het omgekeerde van genoegen, dus vrees en pijn in stand houdt, dus de ervaarder, de denker, is het genoegen en de pijn en ook het wezen dat voedsel geeft aan genoegen en pijn.

De denker scheidt het genoegen van de pijn.

Hij ziet niet in, dat hij juist door de begeerte naar genoegen, pijn en vrees uitnodigt.

Het denken vraagt in de menselijke verhoudingen steeds genoegen onder de dekmantel van verschillende benamingen, zoals rouw, helpen, geven, ondersteunen, dienen.

Het benzinepompstation biedt een goede service.

Wat betekenen deze woorden: helpen, geven, dienen?

Waarom gaat het allemaal?

Zegt een bloem, vol schoonheid, licht en lieflijkheid ook: 'ik geef, help, dien?'

Ze is!!

En omdat ze niet tracht iets te doen, bedekt ze de aardbodem.

Het denken is zo listig, zo sluw, dat het alles te eigen dienste vervormt.

Het denken vormt in zijn drang naar genoegen zijn eigen gebondenheid.

Het denken is de kweker van tweeslachtigheid in al onze verhoudingen; er is geweld in ons en dat geeft genoegen, maar er is ook het verlangen naar vrede, het verlangen vriendelijk en zachtmoedig te zijn.

Dat is het wat zich steeds weer afspeelt in onze levens.

iet alleen kweekt het denken in ons deze tweeslachtigheid, deze tegenstrijdigheid, maar het verzamelt ook de talloze herinneringen die we hebben van genoegen en pijn en door deze herinneringen wordt het steeds herboren.

Dus is het denken het verleden, het denken is altijd oud, zoals ik al zei.

Omdat elke uitdaging tegemoet getreden wordt in termen van het verleden - want een uitdaging is altijd nieuw - zal ons tegemoet treden van de uitdaging altijd totaal onvoldoende zijn, vandaar tegenstrijdigheid, conflict en alle ellende en smart waar we de erfgenamen van zijn.

Ons kleine brein is in conflict, wat het ook doet.

Of het nu ergens naar streeft, iets imiteert, toegeeft, onderdrukt, verheft, stimulerende middelen neemt om zich te verruimen - wat het ook doet - het is in een staat van conflict en zal conflict voortbrengen.

Zij die heel veel denken zijn zeer materialistisch, omdat het denken materie is.

Het denken is evenzeer materie als de vloer, de muur, de telefoon.

Energie die volgens een bepaald patroon functioneert wordt materie.

Er is energie en er is materie.

Dat is alles wat het leven is.

Misschien denken we dat denken geen materie is, maar het is het.

Het denken - als een ideologie - is materie.

Waar energie is wordt het materie.

Materie en energie zijn in wezen aan elkaar verwant.

De een kan niet bestaan zonder de ander en hoe meer harmonie ertussen beide bestaat, hoe meer evenwicht, hoe actiever de hersencellen zijn.

Het denken heeft dit patroon van genoegen, pijn, vrees gevestigd en er duizenden jaren in gefunctioneerd; het kan het patroon niet verbreken, omdat het dit zelf geschapen heeft.

Een nieuw feit kan niet gezien worden door het denken.

Het kan later door het denken begrepen worden, letterlijk, maar het begrijpen van een nieuw feit is geen werkelijkheid voor het denken.

Het denken kan geen enkel psychologisch probleem ooit oplossen.

Hoe knap, hoe listig, hoe geleerd, en hoe de structuur dan ook is van wat het denken schept door de wetenschap, door een elektronisch brein, door dwang of uit noodzaak, het denken is nooit nieuw en daarom kan het geen enkele grote vraag beantwoorden.

Het oude brein kan het enorme probleem van het leven niet oplossen.

Het denken is slinks, omdat het van alles kan verzinnen en dingen ziet die er niet zijn.

Het kan de meest ongewone trucjes uithalen en daarom kan men zich er niet op verlaten.

Maar als je de gehele structuur begrijpt van hoe je denkt, waarom je denkt, de woorden die je gebruikt, de wijze waarop je je gedraagt in het dagelijkse leven, de manier waarop je praat met de mensen, de wijze waarop je ze behandelt, hoe je loopt, hoe je eet - als je je van al deze dingen bewust bent, dan zal je geest je niet misleiden, dan valt er niets te misleiden.

Dan is de geest niet iets dat eist, dat onderdrukt; hij wordt uitzonderlijk rustig, plooibaar, gevoelig, alleen, en in die staat bestaat er geen enkele misleiding.

Heeft u ooit opgemerkt, hoe de waarnemer, de denker, het middelpunt, het 'ik' er niet meer is, wanneer je in een toestand van volledige aandacht verkeert?

In die toestand van aandacht begint het denken te verdorren.

Indien men iets helder wil zien, moet de geest zeer rustig zijn, zonder alle vooroordelen, het gekwetter, de dialoog, de beelden, de afbeelden - dat alles moet opzij gezet worden om te kijken.


Dus alleen wanneer u volledig stil bent, door uw gehele wezen heen, na de vraag gesteld te hebben: 'wat is het begin van het denken?'.

Begint u te zien, - vanuit de stilte -, hoe het denken vorm aanneemt.

Indien u beseft hoe denken ontstaat, behoeft u het denken niet in bedwang te houden.

We geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houden.

'Dit is een goede gedachte, daar moet ik veel over denken.

Dit is een lelijke gedachte, die moet ik onderdrukken'.

Steeds is er een strijd gaande tussen de ene gedachte en de andere, het ene verlangen en het andere, het ene genoegen dat alle andere genoegens overheerst.

Maar als er een besef is van de oorsprong van het denken, bestaat er geen tegenstrijdigheid in.

Wanneer u een uitspraak hoort als 'Het denken is altijd oud', of 'Tijd is smart', begint het denken dit te vertalen en er een uitleg aan te geven.

Maar de vertaling en de interpretatie berusten op de kennis en de ervaring van gisteren, dus u zult het zonder uitzondering vertalen naar uw bepaald-zijn.

Als u echter kijkt naar deze uitspraken en er helemaal geen uitleg aan geeft, maar ze alleen volledig aandacht schenkt (geen concentratie), dan zult u ontdekken dat er geen waarnemer, noch het waargenomene, geen denker, noch de gedachte is.

Zeg niet: 'wat begon het eerste?'

Dat is een handig argument dat nergens toe leidt.

U kunt in uzelf waarnemen dat er, zolang er geen gedachten zijn, - hetgeen niet betekent een staat van geheugenverlies, van wezenloosheid - zolang er geen gedachten zijn, voortgekomen uit herinnering, ervaring of kennis, die alle tot het verleden behoren, er helemaal geen denker is.

Dit is geen filosofische of mystieke zaak.

We hebben het over werkelijke feiten en je zult zien dat u als u zover op deze reis bent gekomen, op een uitdaging zult ingaan, niet met het oude brein, maar geheel anders.

Werkelijke Genezing


Al ruim twintig jaar werkt Monique Timmers als energetisch/natuurgeneeskundig therapeute. Ze heeft zes boeken op haar naam staan, waaronder: ‘De Vijfde Dag’ en ‘De Kracht van de eigen Ziel’. Spiritueel Café TV maakt morgen opnames van een healingsessie. Wat is werkelijk genezen? Lees alvast het artikel en laat je inspireren.

Hoe meer wij bekend raken met de werkelijke waarheid omtrent genezing, hoe meer wij worden bevrijdt van verouderde ideeën, die we een tijd lang als waarheid aangenomen hebben. Ik denk dat we hier en nu, in het begin van dit Watermantijdperk, een van de meest beperkende denkbeelden aan het transformeren zijn. Het denkbeeld dat we enkel menselijke wezens zijn. Dit denkbeeld zorgde ervoor dat we ons verbonden aan louter menselijke wetten en beperkingen zoals ziekte en dood, verval van het lichaam, dat we geloofden in “zonde” en onmachtgevoelens. Elke beperkende gedachte zorgt ervoor dat we niet vrij zijn en dat onze idealen geen wortel kunnen schieten. Zolang we in de macht van straf en zonde geloven is het effect een realiteit: ziekte. We scheppen onze eigen werkelijkheid door de kracht van onze gedachten. Ziekte en disharmonie zijn de onechte uitwassen of gevolgen (net als schimmels en parasieten die bomen, planten of struiken ziek maken). Zij hebben zich door ons verkeerde denken in ons bewustzijn genesteld tot op celniveau (en dan moeten ze zich wel manifesteren). Wij dienen deze valse beelden weer uit ons bewustzijn te wissen. Wij ervaren nu steeds meer dat wij de macht hebben om onszelf of tot slaaf van het lichaam te maken (denk hierbij ook aan alle ingrepen om het lichaam zo mooi mogelijk te maken), of ons werkelijk te bevrijden van ziektes, ouderdom, lijden en pijn.

Als een belastende emotie doorgedrongen is in onze mentale laag, dan moet hij zich wel manifesteren als een ziekte; een zelf geschapen werkelijkheid. Daarom is ziekte altijd een conflict. We scheppen hem maar in onze meest zuivere aard wensen wij hem niet. Alle werkelijke genezingen zijn dus gebaseerd op het verwijderen van de mentale oorzaak, die diepe onderliggende overtuigingen.

Sommigen ziektes of klachten verdwijnen meteen bij de eerste inzichten, anders gezegd als het licht van begrip en vergeving op deze pijnplek valt, anderen zijn hardnekkiger. Zij zijn dieper in onze menselijke aard geworteld en vragen meer geduld en volharding, een nieuw bewustzijn én nieuwe technieken. Technieken die zowel tot op celniveau maar ook in de mentale laag werken. De zwaarste ballast heeft zich namelijk fijn genesteld in onze celkern en gebruikt deze cel als gastheer.

De vergevende liefde van de hogere aspecten van onze ziel (ons christusbewustzijn of zielekracht) kunnen niet anders dan zegevieren als we haar niet meer belemmeren. Werkelijke vergeving, werkelijk inzicht zuivert en zegent alles, meteen en dit begint in het hart van elke mens. Alles begint met een verandering in ons denken en waarnemen, dit is de opstanding van ons zuivere bewustzijn.

Toen de mens in vroegere hoogstaande periodes op aarde kwam, wist hij heel goed wat de Bron in elke mens was en dat we allemaal verbonden zijn met de Oerbron, de universele Intelligentie. Hij voelde constant een diepe eerbied voor zijn Bron, dankte vaak met als gevolg dat hij een zuiver lichaam had, niet gekweld werd door ziektes en wel duizend jaar oud kon worden. Deze Bron kun je ook het christusbewustzijn noemen of universele Liefde. Als we verder door de tijd lopen heeft dit vermogen, dit contact met de Bron, zich versnippert, door geloofsovertuigingen en sektes, door macht en disharmonie, door onkunde en bijgeloof. Het is een netwerk van verkeerde informatie geworden waarin de mens gevangen is geraakt en enkel allerlei menselijke overtuigingen najaagt. Daardoor waren wij niet meer ontvankelijk voor de instroming van werkelijke liefde, van werkelijke kennis en geraakten we met zijn allen in een diep dal van vervorming.

Hier en nu …zijn we met z’n allen op een punt in tijd en ruimte aangekomen waar we het contact met onze Bron weer kunnen voelen, herstellen en ervaren. Dat we weer geleid mogen worden door ons zuivere zelf en steeds meer kunnen voelen dat alles aanwezig is. We hoeven ziekte en dood niet te overwinnen, we mogen boven ziekte en dood uitstijgen door het leven in al zijn volheid weer tot uitdrukking te brengen. Overvloed! Alles is aanwezig!, zijn kreten die dit nieuwe bewustzijn al aankondigen. Wij mogen weer naar voren treden om dit eigendom, deze erfenis op te eisen en te beseffen dat alle mensen Goden zijn in een lichamelijke manifestatie.

God hoeft ons niet te vergeven, wij mogen onszelf vergeven. Waarvan? Van onze onwetendheid. God heeft niets te maken met ziekte, disharmonie, lijden en pijn. Daarom is de mens de enige persoon op de wereld die deze ballast kan wissen met behulp van inzicht en een veranderende levenshouding. Wij dienen het goddelijk bewustzijn weer te zien als de levende bezielende essentie van de God in onszelf, gemanifesteerd door de hogere aspecten van onze ziel. Onwetendheid is gebrek aan werkelijk inzicht en veronachtzaming van de goddelijke Wetten en Beginsel. Wij kunnen zo kundig zijn in wereldse aangelegenheden en steeds meer alle intellectuele kennis ontwikkelen, maar als wij onze goddelijke aard, onze meest zuivere bezieling niet eren en erkennen zullen ziektes altijd blijven voortbestaan, daar helpt geen enkel geneesmiddel tegen. Hier ligt de sleutel tot werkelijke genezing.

Ziekte is geen gezonden straf maar het gevolg van verkeerd denken en waarnemen. Een uiting van een verkeerd begrip omtrent onze werkelijke aard.

Wilskracht is nodig om een proces aan te gaan, goddelijk begrip en inzicht is de werkelijke helende factor. De waarheid maakt vrij! Hierdoor veranderen oude conditioneringen en voorstellingen. Een waarlijk vrije mens beseft dat niets van buitenaf komt maar dat de bevrijding ligt in het leven zelf. Hoe denk je? Waar geloof je in? Zijn jouw gedachten rechtvaardig? Geef jij om de vreugde van het geven te ervaren? Richt jij je op je volmaaktheid of de onvolmaaktheid van jezelf of de ander? Oordeel je nog teveel, voel je je een slachtoffer of kies je volledig voor je werkelijke aard en neem je jouw eigen verantwoordelijkheid op je?

We mogen ons weer bewust worden van het feit dat alle liefdevolle gedachten die uit ons hart stromen ervoor zorgen dat je rechtstreeks in contact staat met al je volmaakte goddelijke trillingen, de hogere aspecten van de ziel en hierdoor geleid worden. Zie jouw liefdevolle gedachten als het woord van God, een goddelijke boodschap aan jezelf en de ander. We komen onze werkelijke aard steeds nader als we onze gedachten gericht houden op onze goddelijke aard. Ik vraag me af als ik voor een moeilijk stuk sta en het even niet weet: Hoe zou God dit oplossen?

Als onze trillingen van het lichaam harmonieus overeenstemmen met onze zuivere aard is gezondheid het geschenk dat eruit voortkomt. Als onze gedachten één duidelijke stroom vormen en gedragen worden door ons hart zullen we al spoedig merken dat we worden gedragen door iets groters, dat het leven zich opent met vele prachtige mogelijkheden.

Als we ons oefenen -bij tweedracht, ruzie of disharmonie- om onze gedachten te richten op de sterkste macht in dit universum, onze goddelijke aard, zullen we merken dat de liefde weer stroomt waardoor we ons lichaam niet belasten. Voorkomen is altijd beter dan genezen…

Alle genezingen zijn gebaseerd op het verwijderen of wissen én vergeven van de mentale oorzaak. Dan zijn we weer vrij van oude onderliggende conditioneringen, herinneringen en aansturingen die de ziekte, op een moment in tijd en ruimte, vaak aangestuurd door de invloeden van de planeten, hebben veroorzaakt. Dan overwinnen we de spiegelende krachten van de planeten en zijn we waarlijk vrij. Dan worden we niet meer geteisterd en is overvloed ons deel.

Eenheid in doel, inspanning en intentie, de juiste afstemming zijn de krachtigste middelen om een gewenst doel te bereiken. Ban elke verkeerde gedachten, elke twijfel uit. Dan heb je toegang tot de fontein van eeuwig leven.

Oefening:

Zie het goddelijk bewustzijn zitten net achter je hart, visualiseer dat het uitdijt tot in elke cel, elke spier, elke vezel, elk orgaan. Vanaf dit punt, de plaats achter je hart, kun je je richten tot elk centrum, elk gebied. Zeg tegelijkertijd tegen jezelf dat je positief, wijs, zuiver, onbevreesd en een vrije geest bent. Zeg met een werkelijke overtuiging dat geen enkele sterfelijke ziekmakende gedachte, angst of belastende overtuiging (en dus ook verlangen) naderbij kan komen omdat je volledig gevuld bent met goddelijke essentie en zegen jouw eigen goddelijk bewustzijn.

Monique Timmers


Bron: http://www.bovendien.com/spiritueel/werkelijke-genezing


Gezond zijn, nadelig voor farmaceutische industrie


Alhoewel het met klem ontkend zal worden moet er worden vastgesteld dat geneesmiddelenfabrikanten gebaat zijn bij zieke mensen. Hoe meer mensen medicijnen slikken hoe beter het is voor de farmaceutische industrie. Hoe gezonder de mensen, hoe minder de kassa rinkelt bij de farmaceutische industrie.

Symptoombestrijding

Eigenlijk is dit een merkwaardige situatie. Het betekent namelijk dat de farmaceutische industrie geen belang heeft bij een overwegend gezonde bevolking. Gezonde mensen hebben geen medicijnen nodig en daar kan een producent van geneesmiddelen, volgens de huidige economische wetten, geen baat bij hebben. Dit zou best wel eens de reden kunnen zijn waarom er doorgaans medicijnen worden ontwikkeld die niet de oorzaak van ziektes, maar alléén de symptomen ervan bestrijden.

Als een patiënt koorts heeft schrijft de huisarts meestal een kuur voor met antibiotica. Deze antibiotica zorgt ervoor dat de koorts verdwijnt en de lichaamstemperatuur weer normaal wordt, maar de onderliggende oorzaak die de koorts heeft doen ontstaan wordt hiermee echter niet verholpen. Hetzelfde geldt voor pijnstillers. Deze doen de pijn verdrijven zodat de pijn niet meer gevoeld wordt, maar het geneest niet hetgeen wat de pijn veroorzaakt.

Chinese keizer had de oplossing

Volgens een Chinese overlevering was er, 3500 jaar voor onze jaartelling begon, een keizer in China die zich mateloos ergerde aan de toenmalige geneesheren in zijn rijk. Zij leefden in grote weelde en rijkdom omdat zij enorme bedragen rekenden voor de behandeling van zieke mensen. De bedragen die zij vroegen waren dermate hoog dat de gewone bevolking dit niet kon betalen. Doordat deze geneesheren heel gewichtig waren en hun geneeskunsten zoveel mogelijk geheim hielden, stierven er veel mensen omdat ze niet geholpen werden, eenvoudig omdat ze zich een behandeling niet konden veroorloven. Op een gegeven moment was deze keizer het inhalige gedrag van de geneesheren zat en besloot in te grijpen. Hij vaardigde een decreet uit die inhield dat iedere geneesheer een aantal inwoners kreeg toegewezen waarover zij de verantwoording hadden wat betreft hun gezondheid. Al deze mensen moesten, zolang zij gezond waren, aan de geneesheer een maandelijks bedrag betalen, waarvan de hoogte door de keizer was vastgesteld. Op het moment dat iemand ziek werd moest de betaling ogenblikkelijk gestaakt worden en had de geneesheer de plicht om die persoon weer beter te maken. Pas op het moment dat hij weer gezond werd bevonden moesten de maandelijkse betalingen weer worden hervat. Het was dus van groot belang dat de patiënt zo snel mogelijk genas. De geneesheer had er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen die hem waren toegewezen gezond bleven.

Briljante oplossing

Dit briljante keizerlijke idee zorgde ervoor dat de gezondheidszorg het best floreerde als er geen patiënten waren. Volkomen in tegenstelling met ons huidige systeem waar de medische wereld het best floreert als er juist heel veel patiënten zijn.

Voeding

Het is tevens aan deze keizer te danken dat de Chinese keuken tot een van de gezondste keukens ter wereld is geworden, omdat de geneesheren zich vanaf die tijd zijn gaan specialiseren in het uitpluizen en ontwikkelen van gezonde voedingsmethoden.

Wie Ben Jij? Wie ben ik?

8 juli 2011

Het 'IK' gemaakt uit gedachten


Al onze problemen, verlangens, zorgen en ergernissen:

Het zijn gedachten.

Wat we daarom ten diepste willen is bevrijding van onze gedachten.

Maar we hoeven niet verlost te worden van gedachten.

Gedachten verschijnen gewoon, uit zichzelf,

als wolken die voorbijdrijven in de lucht.

Ze zijn niet persoonlijk, niet van "jou".

Ze zijn pas een probleem als er een "jij" is die er vanaf wil.

En wat is die "jij" anders dan ook een gedachte?

De beperktheid van kennis


Wijsheid komt niet voort uit het verzamelen van kennis, maar uit het beseffen van de beperktheid van kennis. Door kennis kom je niet werkelijk iets te weten. Je komt pas werkelijk iets te weten als je je kunt ontspannen in niet-weten

Het leven is volmaakt!


Het leven is volmaakt.

Alles is precies zoals het moet zijn.

Geloven dat dit niet zo is,

is geheel op eigen risico.

Maya Oudsten bezoeken VN


Maya Oudsten waaronder Don Alejandro hebben eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Naties om over 2012 te spreken. De Oudsten brachten de dertien kristallen schedels mee, enorme reservoirs van kennis die op het juiste moment worden gepresenteerd aan de samenleving.

De conferentie werd gehost door de Society for Enlightenment and Transformation (SEAT), de spirituele tak van de VN, om een eind te maken aan de paranoia rond het doemscenario en een boodschap te brengen van hoop en vrede.

De bijeenkomst markeerde ook gelijk de opening van de ‘Legende van de 13’, een serie evenementen waarbij de 13 kristallen schedels van de Maya’s voor het eerst bij elkaar gebracht worden.

Te midden van de politieke en milieuproblematiek escaleert de publieke angst voor een mogelijk eind van de wereld. Voornamelijk in Noord-Amerika, waar spiritualiteit heeft plaatsgemaakt voor hyper-industrialisatie en technologische ontwikkeling, neemt de angst voor 2012 met elke ramp of catastrofe toe.

Vele burgers nemen de voorspelling serieus dat de wereld zal imploderen in de komende twee jaar. Echter laat Maya Oudste Don Alejandro weten dat de angst ongegrond is en dat we ons juist zorgen moeten maken over hartaanvallen doordat de mens veel teveel nadenkt.

Honderden jaren heeft de laatste dag van de oude Maya kalender een diepe boodschap meegedragen aangaande het noodlot van de wereld. Echter is de voorspelling, die duizenden jaren geleden door feilloze Maya-astrologen is gedaan, zo slecht geïnterpreteerd in het westen dat ze de oorspronkelijke betekenis heeft verloren.

Volgens Maya-historicus Don Pedro Chuc Pech markeert 2012 het einde van de vijfde periode van de Zon, die 5.200 jaar nodig heeft om een cyclus af te ronden. De zesde periode begint op 21 december 2012, een tijd waarin Moeder Aarde wordt aangevuld met de energie van Grootvader Zon.

Alan Steinfeld, directeur van New Realities, heeft zich ingespannen om de dertien kristallen schedels, waarvan sommige meer dan 5.000 jaar oud zijn, samen te brengen in New York City. Maya Oudste Humbatz Men sprak ernstig over het menselijk ras die haar kosmische essentie heeft verlaten en is vergeten. “Voordat de westerse kolonialisten onze wereld verpestten kenden de Maya’s vele geheimen van de kosmos,” zei hij.

Hij sprak over hoe weinig spirituele kennis mensen hebben, het gebrekkige westerse onderwijs in vergelijking met dat van de Maya’s en de destructieve en afleidende westerse technologie die ons afhoudt van onze kosmische afkomst.


De Oudsten spraken hoop uit voor de toekomst, maar brachten ook een waarschuwing over: onze planeet wordt geplaagd door de ziekte van hebzucht en geweld. Don Alejandro heeft van zijn 82 levensjaren 20 gespendeerd aan het rondreizen van de wereld om zijn kennis te delen met de mensen. Het samenbrengen van de mensen, leren over eenheid. Niet meer afgescheiden, maar collectief. Vaak wordt zijn wijsheid afgewezen of geridiculiseerd. Maar hij is vastbesloten door te blijven zetten.

“We zijn vlakbij een tijdperk waarin geld waardeloos zal zijn, waardoor we verder moeten gaan kijken dan de materiële wereld om ons weer te verbinden met spiritualiteit,” besloot hij.


Bron: http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2011/05/04/maya-oudsten-bezoeken-vn/

7 juli 2011

Inner View


Als je alle lagen, van jezelf ziet vervagen
kom je tot de kern, een toestand zonder vragen
als je alle vellen, van jezelf af zou pellen
kom je tot de bron, die je alles kan vertellen.

Je centrum, je middelpunt, je oorsprong van je Zijn
zit daar diep van binnen, voelt zich altijd fijn
je kracht, je liefde , de warmte die je bent
zal je nooit bedriegen, daar het zichzelf kent.

Als je alle anderen, zo drastisch ziet veranderen
verander je dan zelf, of ben je dan die anderen?
Als je alle leven, verbondenheid zou geven
is er dan nog iets, dat je niet meer had gekregen

Je vriendschap, je passie, de lichtjes in je ogen
komt rechtstreeks van je ziel, houd zich nog ingetogen
je volheid, je puurheid, je wondermooi bestaan
zal zich aan jou vertonen, om nooit meer weg te gaan.

Als je alle muren, van jezelf weg kan sturen
zie je dan de groei, die ook zal blijven duren
als je al je ego’s, het zwijgen op kan leggen
kan je dan stil luisteren, naar wat je hebt te zeggen.

Je gevoel, je emotie, je innerlijke gloed
ligt daar in je hart, waar je jezelf ontmoet
je straling, je fonkeling, je schitterende lach
raak je nooit verloren, maakt je vol ontzag.

Open je hart, lieve, zachte mens
luister eens goed, naar je eigen mooie wens
te zijn die je bent, en alles te ervaren
om slechts alleen, de liefde te bewaren.

Open jezelf, en laat alles stromen
zodat de kern in jou, naar boven mag komen
een schitterende ster, een waardevol getal
want jij bent het licht, dat eeuwig schijnen zal.

De ziel kan helen en je leven veranderen


Zhi Gang Sha luidt zijn naam, maar de meesten noemen hem meester of dokter Sha. Het is een opmerkelijke man. Na een openbaring van God in Toronto in 2003, besloot hij zijn leven volledig te wijden aan dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan de mensheid en alle zielen op moeder aarde.

“Als je wilt weten of een peer zoet is, proef hem dan. Als je wilt weten of de Zielekracht (Soul Power) techniek werkt, ervaar hem dan door hem uit te proberen”, vertelt dr. Sha ergens tijdens het interview. Het is van een logica waar geen speld tussen te krijgen is. Vervolgens neemt Sha het boek The Power of Soul (De kracht van de ziel) van de tafel, bladert naar de inleiding en leest voor: “Het doel van het leven is te dienen. Het is mijn missie om het bewustzijn van de mensheid en van alle zielen in het universum te transformeren en te verlichten zodat er liefde, vrede en harmonie gecreëerd wordt. Mijn missie omvat drie empowerments, drie manieren om volledig in hun kracht te staan: ik leer mensen universele dienstbaarheid, ik leer mensen zichzelf en anderen te helen en ten slotte leer ik mensen verlichting.”

Ziel over materie
Sha vertelt dat als hij mensen kan leren over de kracht van de ziel, dat dit de belangrijkste opening naar zelfverwerkelijking is die hij hen kan geven. “Dat is de sleutel. Tot 8 augustus 2003 speelde geest over materie (mind over matter) een vitale rol ten aanzien van heling, verjonging en transformatie van het leven. In het tijdperk dat na 8 augustus 2003 is begonnen, en wat ik het Ziele Licht Tijdperk (Soul Light Era) noem, speelt ziel over materie (soul over matter) de belangrijkst rol. Waarom? Omdat iedereen en alles een ziel heeft.”

Wat is een ziel?
“De ziel van een mens is een gouden lichtwezen. Ik leer de mensen dat alles een ziel heeft. Ik zal je een verhaal vertellen. Iemand met gebroken ribben vroeg mij hem te helpen. In zo’n geval zoek ik altijd contact met het goddelijke en ik ditmaal kreeg vanuit de hemel zielekruiden. Zoals je misschien wel weet is een fractuur aan de ribben zeer pijnlijk, maar na een behandeling van drie dagen met zielekruiden, samen met chanting (zingend voordragen van tekst), was de pijn volledig verdwenen. Een arts die op dat moment aanwezig was kon dat bevestigen.”

Dr. Sha spreekt van oude Chinese wijsheid als hij het over zielsheling heeft. “Elk (onder)deel van het lichaam heeft een ziel. De ziel kan helen en je leven veranderen. Mensen weten dat niet meer omdat deze kennis verloren lijkt te zijn gegaan. Ik leer mensen dat elk orgaan in het lichaam een ziel heeft. Cellen hebben een ziel, relaties hebben een ziel, in geldzaken is er sprake van een ziel net zoals in organisaties. Dat is de reden dat ik zielsheling doe, zielsreiniging en zielsverjonging. Mensen kunnen opnieuw leren deze kennis te gebruiken.”

Ergens in de documentaire Soul Masters van regisseuse Sande Zeig behandelt dr. Sha de ernstig zieke vader van Zeig. Een vrouw die daarbij aanwezig is becommentarieert de behandeling. “Met mijn derde oog zag ik op dat moment een gouden vloeistof uit het lichaam van dr. Sha naar Sande’s vader stromen.” Als ik Sha vraag daar een reactie op te geven, zegt hij: “Ik ben slechts een voertuig. Als God een heling aanbiedt via mij, dan stuurt hij de gouden vloeistof door mij heen, door mijn lichaam en door mijn handen.”

Drang tot dienstbaarheid
Als je overdenkt wat Sha allemaal doet in zijn drang om dienstbaar te zijn, valt je mond bijna open van verbazing. Hij schreef acht boeken in twee jaar tijd, heeft inmiddels 414 filmpjes op YouTube gezet en geeft elke zaterdag een tv-show voor zijn volgers. “Heel veel dingen die ik doe zijn gratis, omdat ik wil dat mensen mijn lessen begrijpen. Ik ben op deze manier in staat heel veel mensen te helpen.” Sha reist daarom veelal met een team de wereld rond als hij zijn lezingen en workshops geeft. Een cameraman vormt daar een vast onderdeel van.

“De tv-show helpt heel veel mensen. Als ik bijvoorbeeld de grondbeginselen van de ziel aansnijd, karma, dan gebruik ik zes minuten om dat concept uit te leggen. Vervolgens behandel ik hoe je dat in de praktijk brengt, hoe je heelt. De derde zes minuten betreft een spirituele heling van de ziel en de uitzending eindigt met getuigenissen van mensen die vertellen hoe hun leven veranderd is.”

De workshops die Sha over de hele wereld geeft, worden buitengewoon goed bezocht. Tweeduizend deelnemers is allang geen uitzondering meer. Zijn boeken zullen daar ongetwijfeld een bijdrage aan leveren, want stuk voor stuk staan ze in de top 10 van de New York Times Bestsellerlijst. Hoe die boeken tot stand komen is een verhaal apart. “Ik schrijf mijn boeken in een, maximaal twee weken. Dat gaat als volgt. Als ik een workshop doe, dan typt mijn persoonlijke assistente mee zodat aan het einde van de workshop het boek nagenoeg klaar is. Op die manier heb ik in twee jaar tijd acht boeken geschreven.”

Zijn populariteit verklaart Sha uit het feit dat mensen hongerig zijn om over hun ziel te leren. Iedereen weet inmiddels wat meditatie is en wat het kan doen. “Maar mensen willen meer. Dat is de reden waarom ik de mensen in mijn boeken vier technieken leer. De eerste daarvan is de kracht van het lichaam. Daarmee bedoel ik het gebruik van de handen.” Dr. Sha houdt zijn ene hand circa 15 cm voor zijn hoofd en zijn andere hand 30 cm voor zijn buik. “Ik noem dit de één hand dichtbij, één hand veraf-positie. Het is een helende positie, want stel dat je hoofdpijn hebt, dan kan de vitale levensenergie, de Qi, stromen zoals het gewenst is. Vergelijk het met het openen van een raam zodat er frisse lucht binnen kan komen. Op die manier verdwijnt hoofdpijn, hoge bloeddruk en heel veel andere klachten. Doe het 3-5 minuten per keer, 3-5 keer per dag en je zult verrassende resultaten zien.”

Gouden licht
De tweede techniek is de kracht van geluid. Sha legt uit hoe de kracht van geluid, “dat is wetenschappelijk aangetoond”, kan helen. Dat is ook de reden dat hij zoveel aandacht schenkt aan chanting en daarvoor veel ruimte maakt in zijn programma’s. Techniek nummer drie is de kracht van de geest. “In één zin wordt dat het best samengevat als creatieve visualisatie. De sleutel van deze techniek is het visualiseren van het gouden licht. Dat is een oude spirituele wijsheid”, zegt Sha. “Als het gouden licht schijnt, verdwijnt ziekte. Bij de handtechniek bijvoorbeeld, visualiseer je dat het gouden licht van het hoofd naar de buik stroomt.”

De buik is een belangrijk gebied omdat daar de dan tian ofwel het parelveld ligt. Het is een sterk geconcentreerd energieveld dat de basis is voor immuniteit, uithoudingsvermogen en vitaliteit. “Dus wanneer je hoofdpijn hebt en je gebruikt de handentechniek, dan laat je een teveel aan energie uit het hoofd naar de buik stromen. In het energiecentrum van de buik kan er geen sprake zijn van een teveel aan energie, en het mooie van deze techniek is dat de energie behouden blijft.”

De laatste techniek is die van de zielekracht. Zielekracht betekent volgens Sha: de ziel aanroepen om te helen. Waar in het westen de term spirit of geest wordt gebruikt, wordt in Azië van oudsher het begrip ziel gebruikt. “De wetenschap gebruikt het begrip DNA-boodschap, maar in feite is het allemaal hetzelfde.”

Vervolgens vertelt Sha over zijn verleden en dat hij als zesjarig jongetje een Tai Chi meester in het park zag oefenen. Hij voelde zich zo sterk tot hem aangetrokken dat hij hem ter plekke vroeg zijn leerling te mogen worden. Op tienjarige leeftijd begon de kleine Sha met Qi Gong en op zijn twaalfde met Kung Fu. Vervolgens bestudeerde hij de I Ching en leerde hij alles over Feng Shui. “Ik studeerde westerse geneeskunde en later ook traditionele Chinese geneeskunde met acupunctuur en kruidenleer. “In 1990 was ik klaar om bij meester Guo in de leer te gaan. Hij is mijn spirituele vader. Als ik terugkijk zie ik het zo: God heeft mij klaargestoomd om de Zielekracht boekenserie in de wereld te brengen, en om alles over de ziel te begrijpen. Er was op dat gebied namelijk nog geen enkel boek. En ook meester Guo heeft in het hele proces enorm veel voor mij betekend.”

Akasha kronieken
Dr. Sha verricht niet alleen helingen met de kracht van de ziel, hij doet ook ziele-operaties. Daarbij komt geen mes te pas. “Een chirurg gebruikt een mes, ik snijd met mijn hand door de lucht en opereer mensen, ook op afstand. Ik beschrijf die techniek al in Soul Mind Body Medicine een boek dat ik schreef voordat ik met de Zielekracht-serie begon. Alles heeft een ziel en als de ziel eerst heelt, dan volgen de geest en het lichaam vanzelf. Ziekte is het gevolg van een blokkade van de ziel ofwel karma. Als je in een eerder leven anderen tekort hebt gedaan, dan krijg je dat in dit leven terug. Waarom het zo werkt? Omdat je op die manier je lessen leert. Dus alles heeft een spirituele reden. Als je succes hebt, is er een reden, net zoals bij tegenslagen.”

In de documentaire Soul Masters gaat u naar de Akasha kronieken om voor mensen pagina’s met karma te wissen.
“Ik doe dat feitelijk tijdens elke workshop en lezing. Ik kom er dan bijvoorbeeld achter dat de rugpijn van een van de aanwezigen het gevolg is van een eerder leven. Zo iemand leefde in dat leven in weelde over de ruggen van anderen. Ik heb dan contact met de zielen die daaronder hebben geleden en vraag hen vergeving. Ik vraag namens degene met rugpijn: God, vergeef mij. Het is uiteindelijk God die de bladzijden wist en het karma reinigt. En dat ik daarin mag bemiddelen, is een geschenk van God.”

Het verhaal dat dr. Sha vertelt, blijkt veel overeenkomsten te vertonen met andere spirituele stromingen. Hij vertelt dat dit komt omdat de waarheid altijd en overal hetzelfde is. “De kern van ongeacht welke spirituele leer is liefde. Als je onvoorwaardelijke liefde leeft, dan ben je er. Dat komt omdat onvoorwaardelijke liefde alles omvat: vergeving, compassie, vrijgevigheid en vriendelijkheid. Ware liefde is de sleutel, want als je lief kunt hebben, kun je vergeven.”


Wie is dr. Sha?

Dokter en meester Zhi Gang Sha voelde zich van jongs af aangetrokken tot het helen van mensen. Het was zijn grote drijfveer vanaf zijn zesde om daar handen en voeten aan te geven. Daarom studeerde hij onder meer westerse en traditionele Chinese geneeskunde. Sha werd op deze manier in staat gesteld oude spirituele principes en westerse wetenschap bij elkaar te brengen. En met succes, getuige het grote aantal mensen die hij weet te inspireren en de boeken die inmiddels op zijn naam staan. In 2006 ontving hij de Martin Luther King junior-onderscheiding voor zijn dienstbaarheid aan de mensheid.


Bron: http://renvogel.wordpress.com/2011/05/06/de-ziel-kan-helen-en-je-leven-veranderen/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =