= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


10 juli 2011

Werkelijke Genezing


Al ruim twintig jaar werkt Monique Timmers als energetisch/natuurgeneeskundig therapeute. Ze heeft zes boeken op haar naam staan, waaronder: ‘De Vijfde Dag’ en ‘De Kracht van de eigen Ziel’. Spiritueel Café TV maakt morgen opnames van een healingsessie. Wat is werkelijk genezen? Lees alvast het artikel en laat je inspireren.

Hoe meer wij bekend raken met de werkelijke waarheid omtrent genezing, hoe meer wij worden bevrijdt van verouderde ideeën, die we een tijd lang als waarheid aangenomen hebben. Ik denk dat we hier en nu, in het begin van dit Watermantijdperk, een van de meest beperkende denkbeelden aan het transformeren zijn. Het denkbeeld dat we enkel menselijke wezens zijn. Dit denkbeeld zorgde ervoor dat we ons verbonden aan louter menselijke wetten en beperkingen zoals ziekte en dood, verval van het lichaam, dat we geloofden in “zonde” en onmachtgevoelens. Elke beperkende gedachte zorgt ervoor dat we niet vrij zijn en dat onze idealen geen wortel kunnen schieten. Zolang we in de macht van straf en zonde geloven is het effect een realiteit: ziekte. We scheppen onze eigen werkelijkheid door de kracht van onze gedachten. Ziekte en disharmonie zijn de onechte uitwassen of gevolgen (net als schimmels en parasieten die bomen, planten of struiken ziek maken). Zij hebben zich door ons verkeerde denken in ons bewustzijn genesteld tot op celniveau (en dan moeten ze zich wel manifesteren). Wij dienen deze valse beelden weer uit ons bewustzijn te wissen. Wij ervaren nu steeds meer dat wij de macht hebben om onszelf of tot slaaf van het lichaam te maken (denk hierbij ook aan alle ingrepen om het lichaam zo mooi mogelijk te maken), of ons werkelijk te bevrijden van ziektes, ouderdom, lijden en pijn.

Als een belastende emotie doorgedrongen is in onze mentale laag, dan moet hij zich wel manifesteren als een ziekte; een zelf geschapen werkelijkheid. Daarom is ziekte altijd een conflict. We scheppen hem maar in onze meest zuivere aard wensen wij hem niet. Alle werkelijke genezingen zijn dus gebaseerd op het verwijderen van de mentale oorzaak, die diepe onderliggende overtuigingen.

Sommigen ziektes of klachten verdwijnen meteen bij de eerste inzichten, anders gezegd als het licht van begrip en vergeving op deze pijnplek valt, anderen zijn hardnekkiger. Zij zijn dieper in onze menselijke aard geworteld en vragen meer geduld en volharding, een nieuw bewustzijn én nieuwe technieken. Technieken die zowel tot op celniveau maar ook in de mentale laag werken. De zwaarste ballast heeft zich namelijk fijn genesteld in onze celkern en gebruikt deze cel als gastheer.

De vergevende liefde van de hogere aspecten van onze ziel (ons christusbewustzijn of zielekracht) kunnen niet anders dan zegevieren als we haar niet meer belemmeren. Werkelijke vergeving, werkelijk inzicht zuivert en zegent alles, meteen en dit begint in het hart van elke mens. Alles begint met een verandering in ons denken en waarnemen, dit is de opstanding van ons zuivere bewustzijn.

Toen de mens in vroegere hoogstaande periodes op aarde kwam, wist hij heel goed wat de Bron in elke mens was en dat we allemaal verbonden zijn met de Oerbron, de universele Intelligentie. Hij voelde constant een diepe eerbied voor zijn Bron, dankte vaak met als gevolg dat hij een zuiver lichaam had, niet gekweld werd door ziektes en wel duizend jaar oud kon worden. Deze Bron kun je ook het christusbewustzijn noemen of universele Liefde. Als we verder door de tijd lopen heeft dit vermogen, dit contact met de Bron, zich versnippert, door geloofsovertuigingen en sektes, door macht en disharmonie, door onkunde en bijgeloof. Het is een netwerk van verkeerde informatie geworden waarin de mens gevangen is geraakt en enkel allerlei menselijke overtuigingen najaagt. Daardoor waren wij niet meer ontvankelijk voor de instroming van werkelijke liefde, van werkelijke kennis en geraakten we met zijn allen in een diep dal van vervorming.

Hier en nu …zijn we met z’n allen op een punt in tijd en ruimte aangekomen waar we het contact met onze Bron weer kunnen voelen, herstellen en ervaren. Dat we weer geleid mogen worden door ons zuivere zelf en steeds meer kunnen voelen dat alles aanwezig is. We hoeven ziekte en dood niet te overwinnen, we mogen boven ziekte en dood uitstijgen door het leven in al zijn volheid weer tot uitdrukking te brengen. Overvloed! Alles is aanwezig!, zijn kreten die dit nieuwe bewustzijn al aankondigen. Wij mogen weer naar voren treden om dit eigendom, deze erfenis op te eisen en te beseffen dat alle mensen Goden zijn in een lichamelijke manifestatie.

God hoeft ons niet te vergeven, wij mogen onszelf vergeven. Waarvan? Van onze onwetendheid. God heeft niets te maken met ziekte, disharmonie, lijden en pijn. Daarom is de mens de enige persoon op de wereld die deze ballast kan wissen met behulp van inzicht en een veranderende levenshouding. Wij dienen het goddelijk bewustzijn weer te zien als de levende bezielende essentie van de God in onszelf, gemanifesteerd door de hogere aspecten van onze ziel. Onwetendheid is gebrek aan werkelijk inzicht en veronachtzaming van de goddelijke Wetten en Beginsel. Wij kunnen zo kundig zijn in wereldse aangelegenheden en steeds meer alle intellectuele kennis ontwikkelen, maar als wij onze goddelijke aard, onze meest zuivere bezieling niet eren en erkennen zullen ziektes altijd blijven voortbestaan, daar helpt geen enkel geneesmiddel tegen. Hier ligt de sleutel tot werkelijke genezing.

Ziekte is geen gezonden straf maar het gevolg van verkeerd denken en waarnemen. Een uiting van een verkeerd begrip omtrent onze werkelijke aard.

Wilskracht is nodig om een proces aan te gaan, goddelijk begrip en inzicht is de werkelijke helende factor. De waarheid maakt vrij! Hierdoor veranderen oude conditioneringen en voorstellingen. Een waarlijk vrije mens beseft dat niets van buitenaf komt maar dat de bevrijding ligt in het leven zelf. Hoe denk je? Waar geloof je in? Zijn jouw gedachten rechtvaardig? Geef jij om de vreugde van het geven te ervaren? Richt jij je op je volmaaktheid of de onvolmaaktheid van jezelf of de ander? Oordeel je nog teveel, voel je je een slachtoffer of kies je volledig voor je werkelijke aard en neem je jouw eigen verantwoordelijkheid op je?

We mogen ons weer bewust worden van het feit dat alle liefdevolle gedachten die uit ons hart stromen ervoor zorgen dat je rechtstreeks in contact staat met al je volmaakte goddelijke trillingen, de hogere aspecten van de ziel en hierdoor geleid worden. Zie jouw liefdevolle gedachten als het woord van God, een goddelijke boodschap aan jezelf en de ander. We komen onze werkelijke aard steeds nader als we onze gedachten gericht houden op onze goddelijke aard. Ik vraag me af als ik voor een moeilijk stuk sta en het even niet weet: Hoe zou God dit oplossen?

Als onze trillingen van het lichaam harmonieus overeenstemmen met onze zuivere aard is gezondheid het geschenk dat eruit voortkomt. Als onze gedachten één duidelijke stroom vormen en gedragen worden door ons hart zullen we al spoedig merken dat we worden gedragen door iets groters, dat het leven zich opent met vele prachtige mogelijkheden.

Als we ons oefenen -bij tweedracht, ruzie of disharmonie- om onze gedachten te richten op de sterkste macht in dit universum, onze goddelijke aard, zullen we merken dat de liefde weer stroomt waardoor we ons lichaam niet belasten. Voorkomen is altijd beter dan genezen…

Alle genezingen zijn gebaseerd op het verwijderen of wissen én vergeven van de mentale oorzaak. Dan zijn we weer vrij van oude onderliggende conditioneringen, herinneringen en aansturingen die de ziekte, op een moment in tijd en ruimte, vaak aangestuurd door de invloeden van de planeten, hebben veroorzaakt. Dan overwinnen we de spiegelende krachten van de planeten en zijn we waarlijk vrij. Dan worden we niet meer geteisterd en is overvloed ons deel.

Eenheid in doel, inspanning en intentie, de juiste afstemming zijn de krachtigste middelen om een gewenst doel te bereiken. Ban elke verkeerde gedachten, elke twijfel uit. Dan heb je toegang tot de fontein van eeuwig leven.

Oefening:

Zie het goddelijk bewustzijn zitten net achter je hart, visualiseer dat het uitdijt tot in elke cel, elke spier, elke vezel, elk orgaan. Vanaf dit punt, de plaats achter je hart, kun je je richten tot elk centrum, elk gebied. Zeg tegelijkertijd tegen jezelf dat je positief, wijs, zuiver, onbevreesd en een vrije geest bent. Zeg met een werkelijke overtuiging dat geen enkele sterfelijke ziekmakende gedachte, angst of belastende overtuiging (en dus ook verlangen) naderbij kan komen omdat je volledig gevuld bent met goddelijke essentie en zegen jouw eigen goddelijk bewustzijn.

Monique Timmers


Bron: http://www.bovendien.com/spiritueel/werkelijke-genezing


1 opmerking:

  1. Misschien een vage reaktie...
    Bijna in alles wat ik hier op dit blog lees kan ik mij wel min of meer vinden.Vandaar dat ik niet reageer.
    Met vriendelijke groet.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =