= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


31 oktober 2010

Zielsliefde en loslaten van persoonlijkheid


Zielsliefde is een levenveranderend fenomeen

Zielsliefde is een fenomeen dat je met iemand kunt ervaren; een combinatie van een ultieme liefde en ultieme confrontatie die beiden ervaren. Het fenomeen is vooral bekend onder de noemer 'soulmates'. De diepe liefde voelt als 'thuiskomen' en als 'het mooiste wat mensen mee kunnen maken', volgens degenen die het ervaren hebben. Het is de diepste liefde die op aarde mogelijk is zeggen velen, liefde die over levens heen gaat.

Zielsliefde is eeuwige liefde.

De ultieme confrontatie met elkaar en het typische gelijktijdige aantrekken en afstoten is om heel snel, heel veel te kunnen leren. Zo'n intense confrontatie is vaak alleen te doorstaan als er ook een mooie kant aan zit; namelijk die diepe liefde. Deze liefdeskant van zielsliefde is veelbesproken en het is een wens van velen om een soulmate te ontmoeten. Het zijn van soulmates van elkaar gaat echter niet zo zeer over romantiek. Door het enorme contrast van de heftige confrontaties in combinatie met de diepe liefde en de keuzes die daarmee samenhangen is een snelle en grote bewustzijnsgroei mogelijk.
De omgang met elkaar is meestal tijdelijk en varieert vaak van een periode van enkele weken tot enkele jaren. De ontmoeting is veelal een levensveranderende ervaring, die de personen meer in verbinding met zichzelf brengt waardoor ze weer dichter bij hun oorspronkelijke levenspad zijn. Je krijgt de ultieme verleiding om te kiezen voor de ander maar het doel van een zielsliefde ervaring is juist om weer te leren kiezen voor jezelf en diezelfde diepe liefde weer in jezelf te ervaren.

Herinneren, hervinden, herenigen


Zielsliefde is intense liefde over levens heen en staat los van persoonlijkheid. Heel diep van binnen kennen we allemaal zielsliefde. Sommingen kunnen het zich weer herinneren uit vorige levens of uit de periode tussen vorige levens. Sommigen hervinden zielsliefde in dit leven en mogen het in dit leven opnieuw ervaren (met alle liefde en commotie die daar vaak mee gepaard gaat). Zielsliefde is niet te creeren, niet te begrijpen, alleen maar te voelen en te ervaren. Het is er of het is er niet. Je zou kunnen zeggen dat je het alleen kunt 'hervaren'. Of je in dit leven nou wel of niet een zielsliefdesrelatie mag hebben, ooit ben je toch weer bij elkaar, wordt je weer herenigd en versmelt je samen weer tot een. Zielsliefde is de diepste liefde op aarde, liefde die over levens heen gaat. Zielsliefde is eeuwige liefde.

Soulmates, zielsverwanten, zielscontacten

Zielsliefde kun je ervaren met verschillende intensiteit. Wanneer je iemand ontmoet kan het zijn dat je een sterk gevoel hebt dat je elkaar al lang kent en zelfs dat het voelt dat je al veel dingen van elkaar weet (herinneren). Dit wordt vaak zielscontact genoemd en soms ervaar je dit wanneer je een sterk oogcontact hebt. Zielscontact kun je met veel mensen hebben. Zielscontact wordt meestal korstondig ervaren, en ieder gaat weer zijn eigen weg.

Zielverwanten hebben dezelfde ervaringen als bij een zielscontact maar zijn vaak op een bepaalde manier verbonden met elkaar, bijvoorbeeld als vrienden of familie of misschien als collega. Ze hebben een meer langdurige verbintenis, vaak om elkaar te helpen met hun 'spirituele' ontwikkeling of om van elkaar te leren (hervinden). Wanneer ze elkaar genoeg geleerd hebben verdwijnt hun verbintenis weer maar ze zoeken elkaar soms weer op in volgende levens. Zielverwantschap wordt meestal maar met een paar mensen ervaren.

Tweelingzielen hebben ook dezelfde ervaringen als als bij zielscontact en bij zielsverwantschap maar dan vele malen intenser. Een tweelingziel heb je in principe maar een, hoewel bij uitzondering mensen wel twee van deze ervaringen hebben. Een ontmoeting of relatie met een tweelingziel is zeldzaam en veranderd meestal onomkeerbaar hun leven. Tweelingzielen ervaren een oneindig diep en onvoorwaardelijk liefdesgevoel voor elkaar. Zij zijn een deel van elkaar en voelen zich samen een (herenigen). Het is bijna altijd een bijzonder heftige confrontatie met jezelf en met elkaar. Zo'n heftige confrontatie vaak dat die meestal grote veranderingen in je leven te weeg brengt. Meestal willen tweelingzielen bij elkaar blijven maar vaak lukt dat in de praktijk moeilijk vanwege de heftige confrontaties.

Diepe zielsverwantschap of tweelingzielen worden worden vaak soulmates genoemd. Niet te verwarren met de Amerikaanse interpretatie waar de term soulmate soms al wordt gebruikt als je elkaar voor het eerst gezoend hebt op een date. De amerikaanse term voor tweelingzielen is 'twinflame'.

Bron: http://www.zielsliefde.nl/


30 oktober 2010

VN erkent chemtrails en besluit tot wereldwijde stop op klimaatbeïnvloedingTot nu toe vrijwel altijd afgedaan als gewone uitlaatgassen (contrails), maar nu blijkt het veelal toch écht om chemtrails te gaan.


Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen chemische stoffen in de atmosfeer sproeien om zo het klimaat te beïnvloeden. De urenlang zichtbare strepen die deze toestellen achterlaten worden door hen daarom 'chemtrails' genoemd. Onzin, zeggen wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om normale uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails' zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. (1)


Het besluit om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het wereldwijde klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992 door 187 landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang mislukte experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen tot de conclusie gekomen dat de risico's van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om mee verder te gaan. (2)

Het nieuwe akkoord is een uitbreiding van het in 2008 genomen besluit om te stoppen met het experimenteren met het opslaan van Co2 uit de atmosfeer in oceanen door het verspreiden van voedingsstoffen over het wateroppervlak. Daarna werd de aandacht vooral gericht op experimenten waarmee door middel van het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer de zonnestraling gedeeltelijk zou kunnen worden afgeweerd (Solar Radiation Management), om zo de veronderstelde opwarming van het klimaat te verminderen.
Deze experimenten werden echter vooral gebaseerd op theorieën van een beperkt aantal wetenschappers uit een gering aantal landen. De VN heeft nu besloten dat geo-engineering -oftewel het 'knoeien' met het klimaat en de biodiversiteit- te belangrijk is en te veel risico's met zich meebrengt om aan slechts enkele wetenschappers en landen over te laten. Pat Mooney, directeur van de ETC Group -een internationale stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming van de landbouw biodiversiteit en voedselveiligheid- juicht het besluit van de VN toe en noemt het een 'overwinning van het gezonde verstand en een voorzorgsmaatregel.' (3)

Neth Dano, afgevaardigde van de ETC-Group op de Filippijnen, vindt het besluit desondanks niet perfect. 'Sommige delegaties zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat de voorlopige definitie van geo-engineering te smal is, omdat Co2-opvang en -opslag er niet bij inbegrepen zit... Maar technische ingrepen in het klimaat staan nu wel vast op de VN-agenda, wat in de aanloop naar de 20e Earth Summit (VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling in 2012 in Rio de Janeiro) zal leiden tot belangrijke debatten. Een verandering is in dat opzicht natuurlijk essentieel, en geo-engineering is duidelijk niet de weg die we moeten gaan.'
In het rapport 'Geopiracy' verzet de ETC-Group zich tegen diverse technieken waarmee geprobeerd wordt het klimaat te beïnvloeden, waaronder het veranderen van het weer (HAARP), cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en kunstmatige vulkaanuitbarstingen die zonverduisterende asdeeltjes in de atmosfeer brengen. Ook wordt uit de doeken gedaan welke rol het militair-industriële complex (MIC) hierbij vervult.

Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=608321&r=1

Keizer Facebook. Sociale netwerken helemaal niet sociaal - een analyse


Zijn we zo hard op ons hoofd gevallen dat we onze vrijheid van communicatie inleveren bij Facebook en andere zogenaamde sociale netwerksites?

Zijn we zo gek deze nieuwe almachtige keizers te laten beslissen over wat wel en niet mag in het samenlevingsverkeer? Zijn we zo dom om te begrijpen dat de nieuwe sociale netwerken helemaal niet zo sociaal zijn?

Van rivieren en andere levensaders tot digitale stromen

Vele samenlevingen hebben zich ontwikkeld langs stromen en rivieren. De Nijl, de Rijn, de Gele Rivier, de Ganges, de Amazone met al zijn zijrivieren, allemaal waren en zijn het levensaders van heel diverse samenlevingen.

Al duizenden jaren lang breiden we onze transport- en communicatiemiddelen voortdurend uit, met wegen en kanalen, met spoorwegen, met luchtverkeer en snelwegen, met telegrafie en telefonie. Opvallend is hoe we heel sterk het vrij verkeer van personen en goederen zijn gaan waarderen, hoeveel belang we hechten aan het vrij gebruik van communicatiemiddelen.

Vandaag krijgen samenlevingen in belangrijke mate ook vorm via virtuele rivieren, dat zijn de digitale netwerken of snelwegen waarover we de jongste decennia beschikken. Je zou het internet als de mondiale digitale hoofdstroom kunnen beschouwen.

Meteen stoten we op een probleem. Want de vrijheid van verkeer en van communicatie die we zo vanzelfsprekend zijn gaan vinden, is op internet veel minder gegarandeerd dan men zou veronderstellen. Internetproviders lijken er genoeg van te hebben om alle informatie die op het net wordt geplaatst, of ze nu komt van Google of van een lokale blogger, even snel tot bij de surfers te brengen.

Die netneutraliteit willen ze nu doorbreken zodat gevestigde en kapitaalkrachtige websites voorrang zouden krijgen. Al de rest, waaronder alternatieve media zoals DeWereldMorgen.be, zouden genoegen moeten nemen met een lagere snelheid. Ze zullen daardoor minder mensen bereiken en dreigen tot tweederangswebsites te worden gemarginaliseerd. Het is de ironie ver voorbij wanneer Google, Facebook, YouTube voor het gemak ‘vergeten’ dat zij net door die neutraliteit groot zijn geworden

Facebook, een sprookje dat slecht zal eindigen

Nog ernstiger problemen duiken op voor wie zich dieper buigt over hoe het maatschappelijke verkeer zich beweegt op internet.

Facebook, Twitter, Netlog, LinkedIn, MySpace, YouTube, Flickr, Friendster, Orkut, hun reikwijdte kan mondiaal of continentaal dan wel regionaal of nationaal belangrijk zijn. Doorslaggevend is vooral dat deze netwerksites in onze samenlevingen meer en meer de rivieren zijn waarlangs we ons maatschappelijk verkeer organiseren… voor privé contacten, voor ontmoetingen allerhande, voor culturele manifestaties, voor sollicitaties, voor maatschappelijk debat, voor de verspreiding van informatie en ideeën, voor petities en sociale strijd.

We zien hoe tal van verenigingen, bewegingen, bedrijven, partijen, media (waaronder ook DeWereldMorgen.be, jawel), culturele en onderwijsinstellingen deze nieuwe media omarmen en er zich verdringen om aandacht te werven. Er is geen twijfel mogelijk, deze sociale netwerken zijn intussen immens belangrijke publieke ruimten. Facebook bijvoorbeeld telt vandaag meer dan een half miljard actieve gebruikers.

Dan is het wel onbegrijpelijk dat we van deze sociale netwerken beperkingen zouden aanvaarden op het vrije verkeer van communicatie die we nooit zouden aanvaarden op onze echte stromen, rivieren en wegen.

Oh almachtige keizer Facebook

Facebook heeft namelijk al meer dan eens Facebookpagina’s geschrapt, in juni 2010 bijvoorbeeld de ‘Boycott BP’-pagina met 800.000 gebruikers, in september 2010 tijdelijk ook de pagina van Studio Brussel met 115.000 fans. Dat gebeurde zonder recht op verweer, zelfs zonder enige uitleg.


Staan we echt toe dat keizer Facebook de republiek afschaft?


Niet enkel pagina’s, ook foto’s worden op een arbitraire en zonder tegensprekelijke procedure verwijderd. Facebook blijkt ondermeer het principe te huldigen dat tepels van borsten niet te zien mogen zijn. Indien de krachtige sociale netwerken uit de middeleeuwen of de oudheid dit principe zouden huldigen over wat mag en niet mag in de publieke ruimte, we zouden vandaag tal van meesterlijke kunstwerken moeten missen.

Hoe kan het dat we dan in de 21ste eeuw zouden toelaten dat onze nieuwe sociale netwerken de absolute macht bezitten om te beslissen over de invulling van de publieke ruimte? Staan we echt toe dat keizer Facebook de democratische rechten aan de kant schuift en de republiek afschaft? Dat is heus niet overdreven voorgesteld in een digitale samenleving waarin je toegangsticket tot Facebook beslist of je al dan niet bestaat.

Antwoord van ‘deskundigen’ voldoet niet

De samenleving is, verwonderlijk genoeg, niet hard bezig met deze vragen. De politieke wereld biedt geen antwoord. Velen uit de academische wereld en ook van consumentenorganisaties beperken er zich toe te antwoorden dat Facebook een gratis dienst is van een privébedrijf. En daaraan kan je geen rechten ontlenen. Welnu, dat antwoord voldoet niet.

Want de parallel met de vrijheid van verkeer op een rivier of op de openbare weg gaat wel degelijk op. Dat we zo dom zijn om – net als trouwens in grote mate in de beginperiode van de spoorwegen – deze nieuwe communicatiewegen door privébedrijven te laten domineren, tot daar aan toe. Dat kan altijd nog veranderen overigens.

Maar ze vervullen in elk geval, net als echte rivieren en wegen, een publieke functie. En dus kan het niet dat zij het absolute recht verwerven om autocratisch te beslissen wie zich wel en wie zich niet op deze wegen mag bewegen, dit laatste zelfs zonder dat daar enige uitleg voor verschuldigd zou zijn. Met andere woorden, het is nonsens dat een privébedrijf mag vastleggen wie wel en niet mag varen op de rivier. Dat recht komt de samenleving en de door haar democratisch gelegitimeerde overheid toe.


Is er iemand die zou aanvaarden dat het nageslacht van Thomas Edison de uitvinding van elektriciteit nog altijd in privé-eigendom heeft?

De parallel met de grote rivieren en stromen op onze aarde gaat echter nog verder. Hun publieke functie is immers zo markant – net als die van de lucht en van de zeeën overigens – dat we vinden dat zij geen privébezit kunnen zijn.

Sommigen zullen verstoord reageren op deze suggestie dat Facebook eigenlijk niet in privé handen kan blijven. Maar is er iemand die zou aanvaarden dat het nageslacht van Thomas Edison de uitvinding van elektriciteit nog altijd in privé-eigendom heeft en eigenmachtig zou kunnen beslissen wie wel en wie niet op het elektriciteitsnet mag?

Dan is het dus verstandig om ons allemaal die cruciale vraag te stellen: mogen sociale netwerksites zich ontwikkelen tot de dominante publieke ruimte – waarin het maatschappelijke debat en dus de democratie zich afspeelt – en die publieke functie privatiseren? Kunnen zij met andere woorden de publieke ruimte inpalmen en uitoefenen als privaat bezit? En mogen ze daarvan dan een marktplaats maken?

Als het over een echte rivier of stroom gaat, heeft de samenleving al lang haar antwoord geformuleerd. Dat kan niet. Omdat de publieke ruimte aan niemand mag toebehoren. Omdat de vrijheid van de markt moet inbinden of zelfs eindigt waar ze botst met de rechten van de samenleving en van de democratie.

Hoog tijd om in deze 21ste eeuw het antwoord te formuleren voor internet en voor digitale sociale netwerken.

Tekst van We are Change Belgium

Bron: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/keizer-facebook-sociale-netwerken-helemaal-niet-sociaal-een-analyse

29 oktober 2010

India gaat 1,2 miljard inwoners biometrisch registreren


India gaat elk van zijn 1,2 miljard inwoners biometrisch identificeren en nummeren. Tegenstanders vrezen dat dit ten koste van de privacy gaat.

Vanaf deze maand gaan ambtenaren van de Unique Identification Authority of India (UIDAI) de boer op gewapend met laptops, vingerafdrukmachines, irisscanners en camera’s. Ze beginnen in de steden en dorpen van de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh.

De bedoeling van het ambitieuze project is elke inwoner van India een uniek identiteitsnummer (UID) van twaalf cijfers te geven. “Het UID is zachte infrastructuur, zoals mobiele telefonie, die belangrijk is om individuen te verbinden met de bredere economie.”, zegt UIDAI-voorzitter Nandan Nilekani.

Nilekani werd vorig jaar door het tijdschrift Time bij de honderd invloedrijkste mensen ter wereld gerekend. Hij is medeoprichter van de machtige National Association of Software and Services Companies, voordien stond hij aan het hoofd van Infosys Technologies, het vlaggenschap van de Indiase IT-sector.

Ondemocratisch

Volgens Nilekani zullen vooral de armen voordeel hebben bij het UID, omdat die vandaag geen identiteitsdocumenten hebben en daardoor genegeerd worden door dienstverleners. Ze hebben “geen identiteit, geen geboortebewijs, diploma, rijbewijs, paspoort en zelfs geen adres”, aldus Nilekani.

Een groep van prominente burgerrechtenorganisaties voert campagne tegen het UID. Ze noemen het een “zeer ondemocratische en dure oefening” met “onvoorziene gevolgen.” Ze achten het onwaarschijnlijk dat een nummer met twaalf cijfers in staat zal zijn om bijvoorbeeld de massale corruptie in de voedseldistributie voor de armen tegen te gaan.

Andere bezwaren zijn dat biometrie nooit op zo’n grote schaal werd toegepast en dat hackers die deze biometrische informatie bemachtigen ze kunnen doorspelen aan bedrijven, inlichtingendiensten en zelfs criminele organisaties.

Usha Ramanathan, een prominent juridisch expert van het Centre for the Study of Developing Societies in New Dehli, vreest dat het UID alomtegenwoordig zal worden. De UIDAI heeft nu al overeenkomsten met banken en ziekenhuizen gesloten, waardoor die hun klanten naar hun UID kunnen vragen. Volgens Ramanathan zal het over enkele jaren niet meer mogelijk zijn om zoiets eenvoudigs als reizen te doen zonder UID-nummer.

Voor Nilekani wegen de risico’s van het project niet op tegen de voordelen. “Het is de moeite waard het project te starten en te proberen te de risico’s zo klein mogelijk te houden zodat we de gewenste resultaten krijgen”, zei hij onlangs in een interview met televisiezender CNN.

Bron: http://sp00kje.nl/?p=286528 oktober 2010

Haal 7 december 2010 al uw geld van de bank


De protestacties in Frankrijk zullen inmiddels - ondanks uitgebreide pogingen van de Westerse media er zo min mogelijk aandacht aan te besteden - bij iedereen wel bekend zijn. Omdat de Franse regering van Nicolas Sarkozy echter helemaal geen gehoor geeft aan de wens van de overgrote meerderheid van de Franse bevolking (70% van de Fransen steunt de protesten) komen drie Franse activisten met een nieuw plan.

Het plan berust op de aanname dat regeringen geleid worden door banken en multinationals, en daarom moeten de protesten zich richten op die banken en multinationals. Dan wordt er wellicht wel naar hen geluisterd.

Daarom wordt er opgeroepen op 7 december 2010 zoveel mogelijk uw geld van de bank te halen en uw bankrekening op te zeggen.

Het Franse initiatief vindt inmiddels ook in andere landen navolging. De tegenstanders van het project Stuttgart21 ondersteunen de actie in Duitsland, onder de naam 'Schwaben-Bankenstreich' en ook in Italië zijn inmiddels initiatieven op touw gezet om mensen op te roepen de banken pijn te doen.

Wat doen de Lage Landen?

***

Bron: http://www.zonnewind.be/economie/banken/bankrun-7-12-2010-7-december-2010.shtml

26 oktober 2010

Wereldwijde afkoeling op de Agenda van de Bilderbergers
Bilderberg. Of je nu gelooft dat het deel uitmaakt van een sinistere samenzwering die onverbiddelijk zal leiden tot één wereldregering, of je denkt dat het slechts een onschuldige praatclub op topniveau is, er is één ding dat niet kan worden ontkend: het weet uit welke hoek de wind waait. (Hat Tips: Wil/NoIdea/Ozboy)

Tijdens de bijeenkomst in juni in Sitges, Spanje (op zijn Bilderbergs, niet gerapporteerd of niet door camera’s vastgelegd) kwamen enkele van de meest machtige directeurs in contact met opmerkelijke academici en vooraanstaande politici. Onder andere de voorzitter van Fiat, de Ierse procureur-generaal Paul Gallagher, de Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor Afghanistan en Pakistan Richard Holbrooke, Henry Kissinger, Bill Gates, Dick Perle, de Nederlandse koningin, de redacteur van de Economist... Met andere woorden, zeker geen Z lijst. Dat is net wat een bepaald item op de discussieagenda van de groep zo enorm veelzeggend maakt. Eens kijken of je kunt ontdekken dewelke ik bedoel:

De 58ste Bilderberg vergadering werd Sitges, Spanje gehouden van 3 tot 6 juni 2010. De conferentie hield zich vooral bezighouden met de financiële hervorming, beveiliging, cybertechnologie, energie, Pakistan, Afghanistan, het wereldvoedselprobleem, de wereldwijde afkoeling, sociale netwerken, medische wetenschap en de EU-VS betrekkingen.

Yep, dat klopt. Wereldwijde afkoeling. Dat kan twee dingen betekenen: Ofwel een drukfout, of de mondiale elite is er zich heel goed van bewust dat de wereldwijde afkoeling een veel ernstigere en onmiddellijkere bedreiging is voor de wereld dan de opwarming van de aarde, maar is tot dusver niet bereid om dat toe te geven, behalve achter gesloten deuren.

Laat me kort uitleggen waarom dit een bom is die wacht op ontploffing. Bijna elke regering in de westerse wereld, van de Verenigde Staten tot Groot-Brittannië, tot alle andere EU lidstaten tot Australië en Nieuw-Zeeland, hecht waarde aan een “koolstofvrij” beleid. Dit wordt op haar beurt gerechtvaardigd door (steeds sceptischere) kiezers op grond van het feit dat de door de mens geproduceerde CO2 een uitstekende drijver is van de gevaarlijke opwarming van de aarde en daarom drastisch moet worden verlaagd, ongeacht welke sociale, economische en ecologische kost. In de jaren tachtig en negentig had de wereldelite een mooie hoeveelheid warm weer om hun (wetenschappelijk dubieuze) aanspraken te ondersteunen. Maar nu niet meer. De winters worden kouder. Brandstofrekeningen stijgen (in de naam van bestrijding van klimaatverandering natuurlijk). De wielen beginnen van de globale opwarming orkestwagen te vallen. Gewone mensen die zich verzetten tegen twee decennia gecoördineerde hersenspoeling, beginnen dit op te merken.

Dit alles betekent natuurlijk grote problemen voor de wereldwijde machtselite. Evenals het leidt tot voedseltekorten (zoals het bijvoorbeeld moeilijker wordt om tarwe te laten groeien in de noordelijke breedtegraden; wat uiteraard de reeds aanwezige rampen zoals biobrandstoffen en de afwijzing van genetische modificatie vergroot), zal de wereldwijde afkoeling meer en meer boze kiezers kennen die vinden dat ze werden beetgenomen.

Onze brandstofkosten zijn onverbiddelijk gestegen; ons platteland, ons uitzicht en ons onroerend goed worden geteisterd door afschuwelijke windparken; onze vakanties zijn duurder gemaakt; onze kosten van levensonderhoud worden omhoog gedreven door groene belastingen; onze vrijheden zijn beknot in een aantal bekrompen irritante manieren van wat voor soort lampen we mogen gebruiken tot hoe we ons afval sorteren. En met welk doel? Als de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde echt gebeurde en echt een probleem zou zijn, zouden we eventueel nog verder al deze beperkingen van onze vrijheid en aanvallen op onze inkomsten kunnen geslikt hebben. Maar als blijkt dat dit alles een mythe was ....wel, dan gaat alles mooi niet door.

De komende jaren zullen erg interessant zijn. Let op de wriemelende wereldwijde machtselite die zich verplaatst en zich langzaam distantieert van Antropogene Opwarming van de Aarde (“Wie? Wij? Nee, dit was nooit meer dan een vreemdsoortige theorie voor ons...”), en probeert nieuwe manieren te vinden om groene belastingheffing en controle te rechtvaardigen. (Verzuring van de oceanen; biodiversiteit; en andere). Je zult sluwe verschuivingen opmerken in beleidspinnen. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zal Chris “Chicken Little” Huhne’s suïcidale “dash for wind” heruitgevonden worden als een vitale stap in de richting van “energiezekerheid”. Er zal minder sprake zijn van “de strijd tegen klimaatverandering” en meer sprake zijn van “beperking van de klimaatverandering”. Je zult milieunazi’s zoals Obama’s wetenschapstsaar John Holdren verwijzingen als “global warming” horen mijden als de pest, de voorkeur gevend aan meer betrouwbare vage uitdrukkingen als “global climate disruption” (wereldwijde klimaatverstoring).

En weet je wat het ergste is? Als we ze laten doen, zal het ze nog lukken ook. Het is onze plicht als vrije burgers om er de komende jaren voor te zorgen dat hen dat niet lukt.

Al Gore, George Soros, Bill Gates, Carol Browner, John Holdren, Barack Obama, David Cameron, Ed Miliband, Tim Yeo, Michael Mann, Ted Turner, Robert Redford, Phil Jones, Chris Huhne, John Howard (ja echt, men dacht dat hij conservatief was, maar hij was de man die de Australische ETS opstartte), Julia Gillard, Kevin Rudd, Yvo de Boer, Rajendra Pachauri .... De lijst van de schuldigen gaat door en door. Ieder heeft op zijn eigen manier - of door onwetendheid, naïef idealisme of cynisme, het maakt echt niet uit want het resultaat is hetzelfde – zijn steentje bijgedragen aan het opdringen van de grootste vertrouwentruc in de geschiedenis van de wetenschap, wereldwijde consumenten het grootste wetsvoorstel in de geschiedenis van de belastingen op te dwingen, “global warming” te gebruiken als excuus om het bereik van de overheid verder dan ooit tevoren te laten reiken.

Laten we dit gebeuren aan de kaak blijven stellen. Spreek erover en vertel mensen hoe dit zit zodat de algemene publieke opinie een ommeekeer kan maken en we deze opwarming van de aarde niet meer serieus nemen.

Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M68&ss=P1051&l=NL

11 oktober 2010

= Nieuwe Java Chat =Onderaan de website is een nieuwe java
webchat geplaatst voor zowel gasten
als gebruikers die zich willen registreren.

Voor de java chat is de Java sun software
noodzakelijk gratis op deze website:

http://www.java.com/nl/

Voor de gebruikers die de foutmelding
Java eng pixx error krijgen
gelieve bij het security venster
'nee' te klikken om verder te
kunnen chatten.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =