= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


23 juni 2013

Relatie-inzichtRelatietherapie kan enkel werken
als er geen sprake meer is van therapie
maar wel van inzicht

een compromis sluiten tussen persoonlijkheden
vervalt immers terug in dualiteit

Pas als er waarlijk inzicht is
in wat liefde in de weg staat
is er toegang voor verandering
tussen twee mensen

en valt de therapie vanzelf weg 
samen met het 'idee' dat je
van elkaar hebt

Bewustzijn kan enkel verder
als men het niet zelf wil
tegenhouden met het intellect.


Pascal delay


16 juni 2013

Waarheid ISWaarheid kan enkel ontdekt 
worden in het moment

er is geen waarheid dat kan 
worden overgedragen tot
het volgende moment,
volgende dag of volgend jaar

geheugen kan waarheid niet
bevatten enkel wat voorbij is,
dood, verdwenen.


Adyashanti

Aanschouwend bewustzijnGouden stralen strelen door de
takken van de boom

een zacht briesje laat de
bladeren ritselen

bewustzijn is aanwezig
om deze schoonheid te aanschouwen

in dit moment is er een 
gloed van gelukzaligheid

***

Wie heeft er nog tijd in een vluchtig
bestaan met volgeplande agenda's
om te proeven van de schoonheid
van het leven?

Is er werkelijk 'tijd' nodig om met
heel ons wezen aandachtig te zijn?

wat was er eerst?
het denken of het bewustzijn?

en als aandacht en schoonheid
versmelten kan je dan iets
anders zijn?Pascal delay

Zijn zonder titelJouw taak is het om te ZIJN
en niet om dít of dát te zijn.

 
Ramana Maharshi

De zintuigen voorbijWat de tong spreekt, wordt slechts door het oor verstaan.
De zin van dit alles wordt slechts toevertrouwd
aan wie de zintuigen is voorbij gegaan.

 
Rumi

15 juni 2013

Ik ben wakker en bewust – en wat nu?Vraag: Wat zeg je tegen mensen die wakker zijn, maar het systeem niet achter zich laten vanwege familie en vrienden?
Mensen stellen me deze vraag vaak, dus ik zal mijn gedachten hierover met jullie delen. 
We zijn allemaal anders en daarom kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven. Maar een ding geldt voor ons allemaal. We moeten allemaal onze eigen overtuiging volgen, wat je bewustzijn je vertelt dat je moet doen.
Wanneer je, na jaren van geïndoctrineerde leugens, de waarheid hebt ontdekt, moet je niet op je lauweren rusten. Verdoe je tijd niet. De grote leugen is verweven met mensen die niet tot actie komen.
Afhankelijkheid van het systeem

Het systeem leert ons afhankelijk te zijn, leert ons hiërarchie en gedoceerde kennis. Keuzes worden tot "aanvaardbare" alternatieven gereduceerd binnen zorgvuldig afgesproken parameters.

Daarom voelen mensen die net zijn wakker geworden zich als een vis uit het water. We hebben niet geleerd om echt vrij te denken, hebben de kennis noch de vaardigheid. Bijna alles in de wereld is omgekeerd, verdraaid en verward, terwijl onze eigen "Truman Show" doorgaat.
Het resultaat is dat de krachtgevende waarheid wordt gemarginaliseerd en tot een berg "samenzweringstheorieën" wordt zwart gemaakt. Erger nog, het systeem is zo gebouwd, dat originele gedachten, ware persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid niet worden gecultiveerd.
Wanneer je hiervan doordrongen raakt kan dit alleen al genoeg zijn om een zoektocht naar de waarheid te beginnen.

Echte waarheid is geen optie in zo'n gecontroleerde omgeving, je krijgt alleen kruimels van waarheid in je schoot geworpen. 
Wakker worden gebeurt soms met een knal, maar je moet eraan blijven werken
Wanneer iemand bewust wordt van de gemanipuleerde wereld waarin we leven en inziet dat ware informatie zo dichtbij te verkrijgen valt, dan kan het even duren voordat de conclusies beklijven en je beseft hoe deze kennis je persoonlijke leven zal veranderen.
Het kan hard aankomen en het zal tijd nodig hebben voordat je het allemaal hebt verwerkt. Het kan je in het begin best angstig maken. Maar dat gaat over.
Het is een kwestie van omzetten wat je hebt ontdekt in actie en erop vertrouwen dat het Universum voor de rest zorgt. Meer is het niet. Waar wacht je nog op? Blaas de stoflaag van je ware zelf, doorbreek de levenslange programmering en doe wat je bewustzijn je ingeeft.
Stadia van ontwikkeling
In mijn geval heeft het gaan beseffen vele stadia gekend, maar de realisatie van de enorme omvang van de gemanipuleerde leugen en haar tentakels in alle aspecten van ons leven kwam als een explosie die de conventionele zwaartekracht doorbrak; ik grijns nog steeds van oor tot oor wanneer ik door het heelal vlieg!

Wakker worden neemt vele vormen aan. Het gaat erom, dat je ondanks de tegenkrachten, handen en voeten geeft aan je inzichten.  
Heb je het gevoel dat de TV iets slechts is? Zet het ding uit. Dat banken criminele uitbuiters zijn? Haal je geld eraf, behalve dan een klein beetje voor de zaken die bijna niet anders kunnen.
Zit je klem door de hypotheek en allerlei ander domme zaken? Dump alles wat je kunt. Materiële zaken bezitten jou, niet andersom, dat is een fundamenteel besef.
Wanneer we geen actie nemen ontstaat alleen frustratie. We kunnen smoesjes verzinnen of compromissen sluiten om ons schuldige geweten te sussen.
Wordt eerlijk tegen je partner en vrienden. Dat vergt pas moed!     
Weet dat je je lichaam niet bent, you are nobody. Er valt niets te verdedigen.
Het oude idee van “zelf” zijn de touwen waarmee het hele systeem wordt bespeeld. Dat is belangrijk te beseffen. Bewustwording is dat realiseren en leren kijken met een hoger bewustzijn. De ervaring leren loslaten, wat deze ook inhoudt.
Op deze manier leven brengt vrede en inzicht.

Ga langzaam door en doe niet aan compromissen
Wees niet bang voor de volgende stappen. Als het universum zo groot is, vol met oneindige mogelijkheden, dan is er iets te doen voor iedereen. Het is onze taak om uit te vinden wat. En als we het vinden, te handelen. Het is geen “veilige” of “geaccepteerde” weg. Juist niet. We doen wat we moeten doen en worden vrij.
Het parasitaire systeem perst je leeg en liegt elke dag tegen je. Je hoeft het niet trouw te blijven en je kan en moet ervan losbreken. Daarover hoef je jezelf geen schuldgevoel aan te praten. Je doet wat juist is. Punt.
Wanneer je het besluit genomen hebt met de conventionele maatschappij te breken leidt het pad vanzelf naar een nieuwe levensstijl. Hoe denk jij dat al de mooie websites zijn ontstaan, door mensen die er hetzelfde over denken, op een lijn zitten, die elkaar hebben gevonden en besloten het verschil te maken en de wereld te informeren met eerlijke artikelen en video’s?


Hoe zijn Gandhi, Martin Luther King en andere waarheid zoekers ertoe gekomen een ander leven te ambiëren? Iets knaagde diep van binnen, “riep” hen, het leek logisch en ze maakten de stap en antwoordden.
Luister naar je gevoel, reageer op de innerlijke drang, vorm netwerken en beantwoord je innerlijke vraag. Neem echte ver-antwoord-elijkheid. 
De waarheidsbril
Ik heb het volgende verhaal ooit gelezen en ben het nooit vergeten:
De waarheid ontdekken is net als een “waarheidsbril” opzetten, zoals in de speelfilm “They Live” gebeurt.


Gebruiksaanwijzing:
1. Zet de bril op.
2. Je kunt een ander niet dwingen ook zo’n bril op te zetten.
3. Wanneer je de bril eenmaal hebt opgezet, kan deze nooit meer worden afgedaan.
Wanneer je zelf bewust bent geworden, is bovenstaand verhaaltje logisch.
Vind je het complete onzin, blijf zoeken.
Laat je hart je leiden.
In de woorden van Lao Tsu: 
Diep in jezelf weet je het antwoord;
je weet wie je bent en je weet wat je wil.

 Lao Tsu

Het onzevader in het ArameesAbwoon D’bashmaya 
(Het onzevader-moeder)

 
Gij, Vader-Moeder,
adem, licht van al wat is,
moge uw licht een heiligdom
zijn in ons hart.
Moge uw rijk van eenheid
in ons allen verwerkelijkt worden
zodat uw wil en onze wil één zijn.
Moge uw rijk van eenheid
in alle vormen zijn.

Voed ons dagelijks
met het levend brood van inzicht.
Maak de koorden van dwalingen los
die ons binden aan de wereld
opdat ook wij de strengen
van fouten kunnen losmaken
waarmee wij met anderen verbonden zijn.

 Laat ons niet misleid worden door oppervlakkige dingen
en houd ons af van ondoordachte handelingen.
U behoort alle heerschappij toe
en de levende kracht om te handelen.
Van u komt het lied dat aan alles schoonheid verleent
en zich van tijdperk tot tijdperk vernieuwt.

Waarlijk, moge de kracht van deze woorden
de voedingsbodem zijn van
al mijn handelen.
Amen(Dit onzevader-moeder is een vertaling
van het Aramese Abwoon D’bashmaya,
waarbij gebruik is gemaakt van reeds bestaande vertalingen.
Marcel Messing

Het onzevader in het Aramees
Abwoon D'Bashmaya

Uitgevoerd door: Indiajiva

12 juni 2013

Toevalligheden op je padKoester de toevalligheden die op je pad komen ,
want zij zijn de verbinding met het veld
van oneindig veel mogelijkheden .

Deepak Chopra  

4 juni 2013

Als het licht van duizend zonnenLaten we de strijd voeren
in de strijdwagen van het lichaam,
de boog van toewijding spannen,
de pijl van onze wil richten op het eeuwige AUM

de pijlen van begeerte zullen verbranden in het vuur van de liefde.

*

Laten we wapens dragen
van liefde, geweldloosheid, geduld en mededogen,
wapens die bloemen van vrede afvuren
in de harten der mensen

ze zullen alle andere wapens ontwapenen.

*

Laten we plaatsnemen in het juiste midden
van het uiteengescheurde leven
en de legers van ons verleden aanschouwen
met de blik van inzicht en gelijkmoedigheid

de strijd is al gestreden.

  *

Zij die de legers steeds weer aanvoeren
de trommels slaan en de horens blazen
wapens dragen
de vijand keer op keer bestrijden
doden en gedood worden

wij zijn het zelf.

*

Ontelbare levens van mensen, dieren en planten
zijn al geofferd aan de wrede goden
van haat en meedogenloosheid.
Van geslacht tot geslacht hebben we geslacht
op slachtvelden en slagvelden.
Heel de aarde is doordrenkt van bloed

drank voor de dorst en de roes der demonen,
voedsel voor de schimmen van het duistere hellerijk,
prooi voor de hongerige geesten.

*

Wanneer staan we eindelijk op
en vormen we een leger van vrede?
Wanneer zullen we als broeders en zusters
door de straten gaan
en de pleinen vullen met de roep om vrede?
Wanneer verheffen we onze stemmen
zonder één schreeuw van geweld,
stemmen die nimmermeer een oorlog wensen?

 *

Er is maar één strijd te voeren:
de strijd in onszelf
in de strijdwagen van het lichaam
waarin vermoeide voeten
als dolgedraaide wielen
over de wereld snellen.

*

Wanneer zal de voerman,
dronken van woede en begeerte
de macht over de teugels verliezend
en het vaandel van waanzin
hoog ten hemel geheven,
bereid zijn om zijn duistere paarden
van zelfzucht en verblinding te temmen
en de teugels voorgoed in de handen te leggen
van de ware menner in zijn lichaamskoets?

*

Al krimpt het koord van de tijd
al verdicht zich de hemelse ruimte
al klinkt opnieuw het tromgeroffel
van duistere krachten
al schreeuwen hellehonden
hun kelen schor

er is altijd de kans
om je te bevrijden van begoocheling.

*

Kom, vrienden van het licht,
kom, metgezellen der vergetelheid,
kom, reisgenoten in de tijd
op zoek naar het land van vrede,
doe, wat gedaan moet worden
en volg de stem van je hart.

*

Doof de brand van verlangens
met helder water van inzicht,
laat voorgoed het ik begraven worden
in de woestijn van onvruchtbaarheid,
laat eeuwige wijsheid de zitbank zijn
van de strijdwagen in de tijd
en vergeet nimmer de ware wagenmenner,
die de strijdwagen van het lichaam
om kan vormen
tot een tempel van licht.

*

Trek rouwklederen aan
als je onwetend dronken
door de wereld blijft trekken,
maar zul je nog treuren aan de baar
van de overwonnen vijanden in jezelf?
Zul je nog nieuwe klederen aantrekken,
geweven door versleten draden van tijd,
wanneer het licht van duizend zonnen
je voorgoed verlicht?

(Slottekst, themadagen over de Bhagavad Gita, 16 en 23 maart 2013)

Marcel Messing


2 juni 2013

Project: voedsel is gratis!Het grootste deel van het bestaan van de mensheid was voedsel gratis. Mensen verzamelden en joegen. Als eerste levensbehoefte moet voedsel weer gratis zijn, vinden de initiatiefnemers achter het Food For Free project. Wereldvreemde idealisten of een logische stap naar een wereld zonder geld met recht op leven voor iedereen? In deze video een eerste kennismaking.

Het Food is Free Project (voedsel is gratis) is het creëren van een dupliceerbaar model in voedselteelt en het opzetten van een buurtgemeenschap. Het is onze visie je met de kennis te voorzien om uw wijk stap-voor-stap te veranderen. Met behulp van tweedehands materialen bouwen wij gemeenschappelijke voortuinen voor iedereen om te delen. Stel je loopt in een wijk vol met verse producten klaar voor het plukken. Buren verbouwen niet alleen samen voedsel maar worden vrienden en steunen elkaar.

Bron en video:

De onwerkelijkheid van het imagoHet is onmogelijk het imago
te doen passen met de werkelijkheid

het kan niet anders dat er teleurstelling
komt als alles anders afloopt dan je 'dacht'

het willen vasthouden van denkbeelden
over onszelf is hier de oorzaak van

Leef daarom met heldere blik
laat aandacht je drijfveer zijn
en niet je gedachten

de werkelijkheid van ons wezen IS er al
laat varen wat je 'niet' bent


Pascal delay

Trailer: In to the wild

Inspirerende blog: Bespaar energie"Milieu, eco en energiebesparing zijn geen versobering, onze eco-lifestyle is juist verrijkend. Het bespaart geld, tijd, biedt geweldige geestelijke uitdaging en geeft veel energie.
Laat je inspireren en ervaar de energieboost!"


Lees in Ecologisch leven hoe wij 15% elektra en 7% water verbruiken, leven zonder koelkast & diepvries, zelf tandpasta maken, bio-vegan-suikervrij eten, streven naar zero-waste, geen tv hebben en nooit shampoo gebruiken.

Bekijk onze blog hier:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =