= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


24 maart 2012

Breek open en laat van je horen!De ‘machtigen’
Ze bezitten de aarde niet. Ze bezitten jou en mij niet. Ze bezitten al hun geheime symbolen niet. Ze bezitten de toekomst niet, ze bezitten het nu niet. Ze bezitten niet eens zichzelf. Dat deze binnenvallende machtsfreaks die streven naar wereldoverheersing aanspraak proberen te maken op één of andere geheime kennis en machtsbron, is bedrog. Denkend dat ze wereldveranderende gebeurtenissen tot stand kunnen brengen die leiden tot nationale onderdrukking en bevolkingsreductie is hun persoonlijke nachtmerrie in de maak. Vrees hen niet en kijk er open naar. Het is hun toekomstprojectie, laten we die niet tot de onze maken. Voor de bewusten onder ons is niets verborgen wat niet kan worden onthuld.

Op de vlucht
Zo veel van de grote leugen waarvan we getuige zijn op het wereldtoneel is gewoonweg geprojecteerde trots, nare verzonnen trots van egomaniakken die hun scheppende verbeeldingskracht op deze wereld projecteren met grote kracht. Of het nu wereldverovering is, of een poging is om de mensheid van gedaante te doen veranderen en tot zielloos robotwezen te maken, het is allemaal defensief. In wezen zijn ze bang. Zij zijn het die weglopen en zich verstoppen van iets zo ongelooflijk krachtig dat ze gigantische zandkastelen bouwen om achter te schuilen terwijl ze alle mensen die drager zijn van het lichtende potentieel om de waarheid te realiseren, proberen uit te roeien.Wij
Een ontwaakt wij is waar ze bang voor zijn.
Onze strijd is een spirituele strijd. Of we dit inzicht nu in één van de meer klassieke kaders plaatsen of het meer metafysisch zien, het toneelspel waarvan we getuige zijn is de strijd om bewustzijn. Het is aan ons dapper en niet bang te zijn. De koortsachtige machtsstrijd, het sociale ingenieurswerk dat op wereldschaal en misschien nog groter plaatsvindt is allemaal gebaseerd op angst. Angst voor jou en mij. Wij vertegenwoordigen de potentiële verbinding met Waarheid en Eenheid. En dat betekent hun onvermijdelijke ondergang.

Symbolen
Een perfect voorbeeld van deze schimmige schertsvertoning is het gebruik van symbolen door de "Broederschap".  Op een slimme manier hebben ze zich allerlei zaken toegeeigend, of het nu gaat om land, water of de kennis vanuit de mysteriescholen en de daarbij behorende symbolen, ze gebruiken alles, zetten alles in om ons in hun projectie gevangen te houden. De taal van cijfers en symbolen hebben ze over genomen en tot de hunne gemaakt, met negatieve ladingen overdekt en over ons uitgestort om te intimideren. Wat mensen vergeten is dat bijna al deze symbolen van nature voorkomen met prachtige positieve, regenererende eigenschappen.Wat deze leugenachtige entiteiten hebben gedaan is gewoonweg negatieve en destructieve  beelden en gevoelens vastgehangen aan waar dat maar mogelijk is. Een perfect voorbeeld daarvan is hoe je, als je eenmaal in hun wereld van interpretatie gevangen bent, begint te geloven dat de leugen de waarheid is. Daarin schuilt hun enige macht. Door jouw "geloof" te voeden en te onderhouden met hun denkbeelden, die enkel dan en door jouw deelname  als mens daaraan macht krijgt.

  
 Kwaadaardige Pentagram vruchten?
Of laat de natuur zijn ware betekenis van liefde en schoonheid zien?

Zij zijn de liegende overweldigers .. maar ze werken nog altijd met onze toestemming
Onze bewustzijnsgroei, hoe vaag dit ook mag lijken voor sommigen, is het ultieme wapen om los te komen. En dat begint met verdorie wakker te worden en dan ook wakker te blijven. Vanuit het wakker zijn kunnen we zoveel mogelijk andere kooien doen rammelen en open breken in het grote ontwikkelingsproces. Het zal niet altijd vlot verlopen en het vereist eerlijkheid en lef van ieder van ons. Hou daarom nu op met iedere vorm van flauwekul en kletskoek.

Wij houden samen deze gevangenis in stand
De belangrijkste truc van de illusoire wereld om ons heen is om ons te laten denken dat we aan het lichaam gebonden zijn, er afhankelijk van zijn, en dat we ons moeten aanpassen aan de wereld die we zien. We zijn geneigd te oordelen naar de normen waaraan we blootgesteld zijn en dienovereenkomstig te handelen. We baseren ons leven en handelen op waargenomen gedragspatronen, die op hun beurt de stem van Bewust Zijn geleidelijk afstompen. We passen onze gedachten aan aan algemeen geldende normen die in ons aangebracht zijn. Of het nu gebaseerd is op de meningen van goede vrienden en familie, een groep van gelijken, of de boodschap die we openbaar uit de media oppikken, we worden geprogrammeerd. Geprogrammeerd om niet te reageren op voor de hand liggende behoeften, maar op vreemde, egoïstische impulsen. Net als ieder ander. Je kunt zeggen dat dit gewoon en natuurlijk is, maar dat is het niet.Het is geïmplanteerd gedrag van een gemanipuleerd collectief dat zich in de loop van de geschiedenis zelf is gaan reguleren. Iedereen controleert dit gedrag voor en met elkaar. Want, hij of zij is raar, doet het anders, doet dingen die we niet gewend zijn enz. Onze oordelen staan maatschappelijk vast en zo houden we de gevangenis in stand.  Uiteindelijk leven de meeste mensen een plaatsvervangende leven, gedragen ze zich naar de projectie die ze denken waar te moeten maken. Dat is slavernij. De maatstaf is dan gebaseerd op acceptatie in plaats van waarheid of bewustzijn. Dat wordt zwaar versterkt door het onderwijs, de media en het bestaande paradigma dat ze hebben gecreërd. De trieste werkelijkheid is dat bijna iedereen in bedrog leeft en gefixeerd is op wat al die andere "ikken" aan het doen zijn om vervolgens zo veel mogelijk gelijke tred te houden met de te verwachten werkelijkheid. Het is als een school vissen die koortsachtig bij elkaar blijven als reactie op een waargenomen roofdier. Het is belangrijk je te realiseren dat er voor de bewuste, spirituele werkelijkheid roofdieren niet bestaan. Dat is het geheim.

De prijs
Op het moment dat je onderkent dat er geen roofdier bestaat wordt je een bewust mens die een geheel onafhankelijke en eigen weg durft te gaan. Maar er is een prijs te betalen. Werkelijk wakker worden kost alles. Waar heb je eigenlijk voor gespaard? Uiteindelijk zullen we hier vertrekken, de prijs is het leven en dan is de grote vraag: Hoe heb je het besteed? Bewust, of heb je geprobeerd te voldoen aan de algemene regels en gebruik je dit om je achter te verschuilen? Kun je voor jezelf verantwoordenn dat je geleefd hebt als een comfortabele, egoïstische, luie hersendonor, omdat je te angstig was om te bokken? Dat is de strijd die geleverd wordt op dit slagveld dat leven heet. De strijd gaat om jou, om mij. Jij. Ik. Verder gaat het niet. Deze wereld bestaat uit een stelletje jij-en en ikken die beslissen of ze bewust zullen leven en waarachtig gevolg geven aan de stille, zachte stem binnenin hen, of niet.
De keuze is aan onszelf.

Uitzetten van de macht
Zet ze uit. Zet hun bronnen uit, de mainstream media, de geënsceneerde gebeurtenissen, de gemanipuleerde muziek, de opppervlakkige werled van de reclameboodschappen en zelfs onechte persoonlijke reacties en relaties. Het is tijd om wakker te worden. Vergeet niet dat hun hele plan is ontworpen om de werkelijkheid te vervangen door een valse matrix van macht die gevoed wordt door angst. Kijk ernaar met open ogen en keer je om. Een ieder van ons is in staat de richting van dit ruimteschip dat Aarde heet te wijzigen.
Slechts één persoon met een totaal gebrek aan angst, die geen eer betoont aan hun sociale, politieke, economische of fysieke onderdrukkingsnetwerk, is als een steekvlam in hun spinneweb.
Zo is het! Jij en ik kunnen die persoon zijn.Redding
Er is geen redding van buitenaf. Ga daar niet op wachten. Jij bent het wakker-worden. Alleen jij. Dat is waar al dit tumult over gaat. Het is de grote strijd die geleverd wordt om jouw geest en ziel. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Er is in dit leven niets belangrijker voor jou of mij, dan wakker worden. Zodra dat gebeurt ontvouwt zich de weg voor ons die we kunnen gaan. Het universum zal meehelpen de weg te wijzen maar het is aan jou de weg te gaan, voort te gaan, niet om te kijken maar stevig door te stappen. Verzuim niet hier gehoor aan te geven, het is de grote taak waar jij en ik voor staan…

Leer andersom te denken
Grappig hoe je in je jonge jaren ervaring, informatie en zelfs dingen vergaart. En als je nu wakker wordt, kun je je niet snel genoeg van dat alles ontdoen! Ha! Mensen die niet wakker worden moeten het toch allemaal loslaten wanneer hun lichaam terug gegeven wordt aan de aarde. Ironisch hoe voor de meesten het de dood is die wakker maakt. Laat dat jou niet overkomen, begin nu. Onderken en doorbreek je programmering.

Blijf vragen stellen
WAAROM zijn we hier? WAT moeten we hier individueel doen? WAAR gaan we naar toe? En opnieuw... WAAROM gaan we DAAR naartoe? Zoek je antwoorden niet in wetenschap of religie maar diep van binnen, in jezelf.
Zowel religie als wetenschap ontlenen hun kracht aan hun volgers. Zo houden religieuze mensen al die vormen van aanbidding mee in stand als een hongerige energie zoekend naar antwoorden die anderen hen geven. Bovendien volgen meteen de wetten en riten, je moet je conformeren en mag niet afwijken van de norm binnen het instituut. Dat is binnen de wetenschap in wezen niet anders. Kijk om je heen, zie wat er plaats vindt in instituten, kerken en tempels en blijf vrij. Er bestaat een kans dat je dit op de harde manier moet ervaren maar daar wordt je sterk van. Wanneer je nog slechts zachtjes aan het onderzoeken bent heeft de baksteen der werkelijkheid je nog niet hard genoeg op het hoofd getroffen. Laat de klap maar komen, dan breekt alles open.

Hoe zijn we zo verstrikt geraakt in de ideeën en geloofssystemen? Waarom identificeren we ons met al die opgelegde normen en waarden?

Laten we eens een blik werpen op Plato en zijn grottheorie. Dat is het klassieke voorbeeld van illusie versus werkelijkheid die laat zien wie de grotbewoners zijn en waarom ze zo zijn.

Laten we het vergelijken met een bioscoop.
Daar beneden zitten ze, de gevangenen, in hun stoelen te kijken naar een film die zich voor hen afspeelt op een doek. Ze identificeren zich met de film, leven erin en werken er aan mee door er met hun energie in aanwezig te zijn.
Een laag hoger staat de projector, daar worden de beelden vertoont door iemand die de projector bedient. De projector werkt met een lamp zoals in de grot het vuur de lichtbron is voor de beelden op de muur. Geen echt licht dus, kunstlicht, namaak. In de bios is het degene die de projector bedient die bepaalt wat er te zien is, welke film en hoe laat. Hij houdt de mensen bezig en is de poppenspeler die aan de touwtjes trekt. De mensen geloven zijn spel, zijn verhalen zijn TV- en filmbeelden.
Als je beneden in de stoel zit en jezelf vragen gaat stellen kom je op het punt dat los bent van wat er op het doek gebeurt, je kijkt naar het doek en bent niet geidentificeerd met de figuren in de film. Nu komt het moment dat je omkijkt. Je gaat de lichtstraal zien van de projector, je krijgt een idee van waar de beelden vandaan komen. Als je werkelijk je onderzoek naar waarheid voortzet sta je op, loop je naar achter, omhoog, de zaal uit om te kijken wat er achter zit.
Op het moment dat je afstand neemt, neem je ook waar hoe de ‘gevangenen’ in hun stoelen emotioneel reageren op de beelden en er verstrikt in zijn geraakt. Ze willen meer en de poppenspeler geeft ze wat ze willen, een vicieuze cirkel.
Maar jij die nu echt wakker bent loopt de zaal uit, je ziet een sprankje daglicht, je loopt door langs het loket (waar je eerder vrijwillig een kaartje kocht om erbij te kunnen zijn), je ziet het licht en je gaat naar buiten het volle licht in. Nu ken je het principe en niemand zet jou nog fictie voor.

Samen
Veel mensen die wakker worden bevinden zich op weg naar buiten, ergens zien ze het daglicht naar binnen schijnen maar ze kennen de weg nog niet. Het is belangrijk dat we anderen die op zoek zijn, helpen de weg naar buiten te vinden en uit te leggen hoe het grottenspel in elkaar zit.
Het geweldige aan dit Bewust Zijn is dat wanneer je erin bent dan weet je het! Het is geen geloven of veronderstellen meer. Zolang je er nog naar op weg bent ga je erin en eruit, je vergeet steeds hoe het echt is en zakt weer weg in de filmbeelden. Maar ergens, diep van binnen weet je dat je er weer uit kunt komen en daar kun je aan werken. Laat je niet steeds opnieuw inpakken, blijf allert en kijk om je heen zodat je je kunt verbinden met anderen die de weg ook gaan. Samen ben je sterker en houd je elkaar op het doel gericht.

Collectief bewustzijn
Naarmate het collectieve bewustzijn groeit, krijgt het een enorme stuwkracht. De x-factor is synchroniciteit. Wanneer ieder van ons zich afstemd  op universeel bewustzijn, veranderen de dingen drastisch. De tekens worden steeds duidelijker en beginnen je meer en meer uit te dagen mee te werken aan dit prachtige proces van collectief ontwaken.Het is zaak eerst individueel te veranderen, te vertrouwen op innerlijk bewustzijn en jezelf los te maken uit de verklevingen die je binden aan oude patronen. Er kan pas iets veranderen als wij zelf uit de matrix stappen. Als ieder van ons die boodschap zou begrijpen, dan zou de onechte wereldstructuur in één minuut afbrokkelen. Elke soldaat zou zijn wapen laten vallen en naar huis gaan. Elke politicus zou wakker worden als uit een droom, wetten en regels loslaten en bij zijn familie willen zijn. Elke politieagent zou zijn geweer neerleggen, zijn uniform uittrekken en iemand die het nodig heeft gaan helpen, de mensen op zijn weg toelachen en groeten. Jij bent het. Ik ben het.
De eeuwige, allesomvattende, verbindende en liefdevolle kracht die bewustzijn heet is de enige die je werkelijk kunt vertrouwen. Je mag er in zijn en er van groeien. Bewustzijn wil niets liever dan dat je er gebruik van maakt, het wil graag je gids zijn maar je moet er op afstemmen vanuit een innerlijke wens.

Maak je niet te veel zorgen over wat je precies moet doen. Je zult het weten als het daar is. Het komt in de vorm van kleine dingen, kleine beslissingen. Leer te luisteren naar die stem en dienovereenkomstig te handelen en de roep wordt luider en luider. Loop gewoon weg van wat je weet dat verkeerd is, en doe wat juist is. Als de start gemaakt is wordt het steeds gemakkelijker. Als je gaat roeien en de boot is eenmaal in beweging dan kost het steeds minder inspanning tot je zover bent dat het grote roer het overneemt en jij meebeweegt in die stroom.


'Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap'
Lao Tzu
Laten we voortgaan op dit pad, ieder op een eigen wijze, actief en krachtig, door niet meer mee te doen met dit groots opgezette spel. Dat geeft de krachtige impuls die nodig is want met elk wakker worden wordt deze strijd beslist. Hij is al gewonnen vanaf het allereerste begin maar wij zijn het die er hier en nu vorm aan geven. Geloof niet langer in de illusies die je omringen en handel naar je ware bewustzijn. Dan wordt het, nee dan ís het werkelijkheid.

Breek open en laat van je horen!

Vrij vertaald en bewerkt naar teksten van Zen Gardner http://www.zengardner.com/
‘t Vertalerscollectief

Bronnen:
http://www.zengardner.com/alternative-knowledge/seeing-through-the-apocalypse/
http://www.zengardner.com/alternative-knowledge/you-are-the-battlefield/
http://www.zengardner.com/alternative-knowledge/3464/

Bron: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P1567&l=NL

22 maart 2012

Het absoluteDe persoonlijkheid is nooit de echte 'Ik'.
Je kunt de persoonlijkheid waarnemen,
maar die ben jij niet.
Je bent altijd het absolute, dat zich op een
gegeven ogenblik in tijd en ruimte aandient
als waarnemer - een brug tussen de pure
Helderheid, die het allerhoogste is,
en het gebroken licht,
dat het persoonlijke bewustzijn is.


Sri Nisargadatta Maharaj

De diepe stilte van het WezenlijkeZolang je je vastklampt aan de overtuiging
dat alleen wat naam en vorm
heeft echt is, zal het lijken alsof het
Uiteindelijke niet bestaat.
Maar als je begrijpt dat namen en vormen
lege hulzen zijn, zonder wat voor inhoud
dan ook, en dat het naam- en vormloze
de pure energie van het leven zelf is
en het Licht in het bewustzijn,
dan heb je vrede gevonden;
dan ben je ondergedompeld
in de diepe stilte van het Wezenlijke.


Sri Nisargadatta Maharaj

Ik ben de wereldDe wereld is niets anders dan een weerspiegeling
in mijn verbeelding.
Als ik iets wil zien, kan ik dat.
Maar waarom moet er een systeem aan te pas
komen met schepping en evolutie
en ten slotte een ondergang?

De wereld is binnen mij,
Ik ben de wereld.
Ik ben er niet bang van en ik
verlang er helemaal niet naar
om de wereld in een paar plaatjes
en begrippen op te sluiten.


 Sri Nisargadatta Maharaj

21 maart 2012

De reden van onze doodsangstDat we niet weten wie we zijn is ongetwijfeld de diepste reden van onze doodsangst.
Wij geloven in een persoonlijke, aparte en unieke identiteit.
Maar als we die nader durven te onderzoeken, merken we dat ze helemaal afhankelijk is van een waslijst gegevens – onze naam, levensgeschiedenis, familie, gezinsleden, vrienden, werkkring, credit-cards…
Onze zekerheid berust alleen maar op hun kwetsbare en vergankelijke steun.


Sogyal Rinpoche

19 maart 2012

Wat ik je Wens


Wat ik je wens ?

Niet
dat je je leven
ongestoord door de mensen
zult doorbrengen , 
ergens in alle rust aan een meer ,
alsof het altijd vakantie was .

Maar ik wens je
dat je af en toe een moment hebt
waarin je ziel stil ligt
als water
waarin het licht zich spiegelt .

Ik wens je
dat je leert afzien
van je eigen kracht
en leert staan , broos en buigzaam
als wollegras ,
dat houvast heeft aan de bodem
waarin het staat .

Jörg Zink

11 maart 2012

Inspirerende Blog: SolitudeSolitude

A solitairy place for inspiration, contemplation, reflection 
and enrichment of the mind


Ik ben een vrije geest 
niet gebonden aan een religie
godsdienst of overtuiging.

Alles komt vanuit mijn Zijn
in Liefde en Licht
vanuit mijn hart.


Bezoek de website hier:

http://solitude-sweetsolitude.blogspot.com/

5 maart 2012

OnsterfelijkheidOnsterfelijkheid is het zien dat leven en dood
zonder elkaar niet kunnen bestaan:
het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Wat eeuwigheid is, begint duidelijk te worden
als we het einde zien als het begin en
het begin als het einde.
Onsterfelijkheid is beslist geen continuiteit.
Het enige wat voortduurt is het proces
van verandering.
Niets is blijvend.


Sri Nisargadatta Maharaj

WaakzaamheidEmotionele reacties die voortkomen uit
onwetendheid of onoplettendheid zijn
nooit gerechtvaardigd.
Zorg voor een heldere geest en een
onverdeeld hart.
Je hoeft alleen maar rustig waakzaam
te blijven en een onderzoek in te
stellen naar wat je wezenlijk bent.
Alleen dat is de weg naar vrede.


Sri Nisargadatta Maharaj


 

Geluk van het ware zelfHet echte geluk kun je niet vinden in
dingen die veranderen en verdwijnen.
Prettige en pijnlijke dingen zullen elkaar
altijd blijven afwisselen.
Geluk komt van het Zelf en dat kun
je alleen daar vinden.
Als je het ware Zelf ontdekt,
komt de rest als een toegift.


 Sri Nisargadatta Maharaj

Aandacht voorbij de geestHoe kan een rusteloze geest zichzelf
tot rust brengen.
Natuurlijk kan hij dat niet.
De geest is van nature een zwerver.
Het enige wat je kunt doen is je
aandacht richten op iets wat
voorbij de geest ligt.


Sri Nisargadatta Maharaj

Vrijheid in iedere Ervaring: ‘Open staan voor het leven, wat er ook gebeurt.’We spenderen ons leven aan het zoeken naar rijkdom, liefde, succes, goedkeuring en zelfs ‘spirituele verlichting’ in de toekomst. We verlangen naar vervulling en heelheid. Echter midden in het hart van het leven, is er een intimiteit, een eenvoud, een immense ruimte die niet in woorden is uit te drukken. En die niet kan worden bereikt door enige inspanning van onszelf. In onze uitputtende pogingen om te veranderen, onszelf te verbeteren, om ‘perfect’ of ‘verlicht’ of ‘perfect verlicht’ te worden, negeren we deze woordenloze intimiteit die er hier-en-nu al is.  Het is een intimiteit die eigenlijk ons ware thuis is, en het einde van onze zoektocht.


Jeff Foster

3 maart 2012

De terugkeer van de kinderen van lichtZoals de Ouden al voorspelden, begint het menselijke god-zaad te ontwaken, en de huidige beschaving begint ten slotte het menselijk potentieel waar te nemen op manieren die voor de oude culturen waarheid waren.


foto voor nieuwsartikel Terugkeer van de kinderen van licht / @ foto bron: http://www.era-nova.nl De Inca en Maya culturen zagen zichzelf als ‘kinderen van het licht’ - afstammelingen van hemelse rijken - en hun profetieën voorspellen een tijd van grote spirituele ontwaking. Ze voorspelden een tijd waarin de toegangspoorten tot het hoger bewustzijn weer open zouden gaan. Die tijd is nu aangebroken.

De bekroonde schrijfster Judith Bluestone Polich baseert zich op haar uitgebreide onderzoek in de kwantumfysica, archeo-astronomy, holografie, kosmologie, en baanbrekend onderzoek van het menselijk bewustzijn en laat ons zien hoe de wetenschap en het hedendaagse denken in overeenstemming zijn met deze eeuwenoude kennis.

Zoals de Ouden al voorspelden, begint het menselijke god-zaad te ontwaken, en de huidige beschaving begint ten slotte het menselijk potentieel waar te nemen op manieren die voor de oude culturen waarheid waren.

Polich introduceert technieken om ons eigen menselijk potentieel te ontwaken door middel van dromen, meditaties en de kracht van heilige plaatsen. JUDITH BLUESTONE POLICH bestudeert haar hele leven al het ‘Grote Mysterie’; daarnaast is ze advocaat, ondernemer en dichter. Ze heeft workshops en lezingen door het hele land gegeven en woont momenteel in New Mexico.

Dit boek biedt een diepgaand inzicht in het doel van de menselijke schepping en onthult de gigantische puzzel die de wereld omspant met betrekking tot tijd en ruimte. Judith is waarachtig een krachtige vrouw, die ons met grote nederigheid zowel onze goddelijke als onze menselijke kant laat accepteren. Don Miguel Ruiz, arts, Tolteken nagual en schriiver van The Four Agreements en The Mastery of Love

Return of the Children of Light is een krachtige, stimulerende reis naar het mysterie van het ongeziene leven overal om ons heen. Lynn Andrews, schrijfster van Medicine Woman

Dit boek komt zowel op het juiste moment als is een vervulling van de profetieën die ze in beeld brengt en beschrijft. Behalve dat dit boek omvattend en gedetailleerd is, is het bovendien elegant geschreven en gevoelig gepresenteerd. Dr. Jose Arguelles, schrijver van The Mayan Factor.

Bron: http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=14965&read=1&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Aquariusagecom-Recent+%28aquariusage.com+-+recent%29
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =