= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


27 november 2011

Als gast in het levenAls gast neem je geen eigen menu
mee naar het restaurant

Stap ook niet in het leven met je
eigen lijst vereisten.

Wie is er tevreden met welke
maaltijd het leven voorschoteld?


Mooji

26 november 2011

De spiegel van de wereld"Als je wilt dat de wereld liefdevol en mededogend wordt, moet je zelf liefdevol en mededogend worden. Als je de angst in de wereld wilt verminderen, verminder dan je eigen angst. Dat zijn de geschenken die jij de wereld kunt geven." 


Gary Zukav

GenietenGeniet van het moment, 
hoe de dingen ook aflopen.
Dat is leven in de wijsheid van de onzekerheid.

Deepak Chopra 

De volheid van leegteOm hier en Nu te zijn
hoef je enkel los te laten wie je 'denkt' te zijn

dat is alles!
en dan besef je 'ik ben hier'

'hier' is waar gedachten niet
worden geloofd

iedere keer dat je 'hier' komt
ben je niets

Volledig leeg,

Leegte die wakker is
Leegte die vol is
Leegte die alles is.


AdyashantiWare vrijheidJe niet verzetten, niet oordelen en onthechting; 
dat zijn de drie aspecten van 
ware vrijheid 
en verlicht leven.

Eckhart Tolle 

Het weten van bewustzijnAls je denkt dat je een persoon bent,
vergeet jezelf dan!

Als je denkt dat je het wezen bent,
Herinner jezelf dan!

Wanneer je weet dat je bewustzijn bent,
Valt er niets meer te herrinneren of te vergeten.


Mooji

De ziel ontwaakt
Eerst geeft het Verstand zich over en ziet.
Dan geeft het Hart zich over en ziet.
Uiteindelijk ontwaakt de Ziel en weet.


James Twyman 

De oplossing voor alle problemenDe oplossing voor Alle problemen

is degene die problemen waarneemt te ontbinden

De oplossing om deze te ontbinden

is beseffen dat deze er nooit geweest is. 


Mooji

25 november 2011

Het padAls de nevelen optrekken
verschijnt de zon
als de schors weggenomen wordt
verschijnt het hout
als het denken verwijdert wordt
verschijnt het hart
als het hart zichzelf heeft opgelost
verschijnen de goden
als de goden vervluchtigen
verschijnt het goddelijke
als stof en geest verzwinden
verschijnt de ongrond.

Zuiver u
want zuiver zijt ge
laat los
want er is niets vast te houden.
Wees niets meer
want alles zijt ge al.


Erik van Ruysbeek

De zonneklopperIk open de ogen maar kijk naar de wereld niet
de wereld kijkt naar mij
de oren laat ik open maar luister niet
de klanken bestaan
ik daal in mijn hart maar zonder dalen
mijn hart wordt heel mijn lichaam
mijn lichaam ademt zonder mij
en is in evenwicht
de beweging van mijn denken vindt geen plaats meer
in deze roerloosheid
wat ik voelde is vervluchtigd en opgelost
en heeft nooit bestaan
mijn voorstellingen hebben geen voedsel meer
zij vallen samen met de buitenwereld die ik ben

niets is meer te zeggen
niets is meer te doen
vrede
volkomenheid. 


Erik van Ruysbeek

24 november 2011

Meer en meer wordt het officieel toegegeven : we worden besproeid !BELFORT - GROUP

SOS - OPROEP aan pers en politiek :

Duitse regering informeert over bestaan chemtrails !

Wanneer volgt België dit voorbeeld ?

24 november 2011


Geachte,

De Duitse regering informeert haar bevolking sinds vorige maand op internet over chemtrails :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ogp44qKfGts

Hier zijn de links naar de documenten :

http://www.bmbf.de/pubRD/infographik_climate_engineering.pdf  en http://www.bmbf.de/de/8493.php

Het wordt verklaard als onderdeel van geo-engineering, nl. het bewust ingrijpen in het functioneren van de Aarde en als een onschuldige methode om klimaatverandering tegen te gaan :
  • straling van de zon tegenhouden
  • CO2 in de atmosfeer reduceren

Hierdoor zou de Aarde minder snel opwarmen en zou het broeikaseffect verminderen.

Op haar website erkent het ministerie dat de maatregelen niet zonder risico zijn en dat sommige vragen vooralsnog onbeantwoord blijven. Ook wordt duidelijk dat chemtrails slechts een klein onderdeel zijn van de ingrijpende maatregelen die effect hebben op grootschalige systemen op Aarde. Wetenschappers zijn bezorgd dat de chemicaliën die wereldwijd worden verspreid kunnen leiden tot serieuze aandoeningen.
Vorig jaar werd op 27 oktober op de Nagoya-conferentie over biodiversiteit door 193 landen ( USA uitgezonderd !) een moratorium onderschreven om te stoppen met geoengineerings-experimenten. Een vodje papier zonder het minste belang of gevolg , zoals we dat van de VN  gewoon zijn  !

Conclusie

Wat verontruste burgers zoals de Belfort-group nu al jaren onder de aandacht wil brengen en wat steeds werd weggelachen als 'complottheorie' wordt nu officieel toegegeven en  kan dus niet meer ontkend worden :


we worden besproeid
met onbekende stoffen
door onbekende vliegtuigen
in opdracht van onbekende instanties.


Dit alles gebeurt zonder dat hierover een democratische inspraak of besluitvorming is geweest en vooral ook zonder dat op een objectief-wetenschappelijke wijze de impact hiervan is onderzocht.

Nu is het Duitsland dat dit fenomeen officieel toegeeft. In het verleden waren het andere grote landen als USA, Rusland, UK en China.

Wij roepen politiek en pers op om de nodige aandacht aan dit fenomeen te besteden dat crimineel is in alle betekenissen van het woord :

* het druist in tegen alle milieuwetgevingen (burgerlijk misdrijf)
* het komt neer op het toebrengen van slagen en verwondingen (strafrechterlijk misdrijf)
* het is een misdaad tegen de mensheid, de dieren en de natuur

Vanuit verontwaardigd verzet ,


Peter Vereecke

Hooiwege 20
9940 Evergem

PS Voor alle duidelijkheid : over dit fenomeen gaat het , dit is ook nu op dit moment in de lucht te zien


IS DIT NOG NORMAAL ?


21 november 2011

In het woudEens in het woud word ik stiller dan de stilte,
geen wereld roert mij meer
maar wat de wereld schept
het diepteveld waarin ikzelf beweging ben
de zee van zijn en worden waar al uit bront en trilt,
schuift in de plaats van een beperkend weten
en is het enig groot bewustzijn
dat van een woud en van een wandelaar
nog overschiet.

Geen denken meer, geen beelden meer,
geen voelen en geen willen,
alleen gedreven zijn, alleen een open zijn
voor wat universeel en tijdloos
een na een de korrels tijd vereeuwigt
en telkens met een wereld ongeboren liefde
(strengeling van al met al)
zacht en ontgrensd verblindt.

Alleen het groen dringt in mijn vleeslijk oog nog door
maar kaatst in diepere lagen als turkoois en esmerald.
Daarna verschijnt weer iedere tak en blad
zoals een oog dat ziet ze ziet
maar wonderbaar volledigd:
ze zijn en ze zijn niet in één.

Als uit het woud ik treed
staar ik verwonderd naar vertrouwde weiden, velden,
verbaasd dat honderd jaar voorbij niet gingen.

Eens kan het woud ik derven.
Het groot bewustzijn heeft geen plaats.
Woud, stad of speldekop
zijn dan gelijk.
 
 
Erik van Ruysbeek

Zee van licht'Rusten ga ik weldra in mijn eigen verruimde schoot
eindelijk rusten ga ik in mijn velden zonder oorsprong.
Ontvang mij dan groot lichaam zonder grenzen
ontvang mij dan groot onuitblusbaar vuur.
Vader en moeder der eeuwige geboorte
laat mij verdwijnen in uw zee van licht
zelf licht geworden weer en zachte trilling tijdeloos.'


Erik van Ruysbeek

De eeuwigheid is Nu nieuwEr is leegte die men door oefenen afdwingt
en er is leegte die men als genade krijgt.
Deze laatste is de echte,
levende leegte die ook volheid is.
Afgedwongen leegte is meestal steriel,
maar zelfs in dat geval kan de inspanning maken
dat men plots toch de echte leegte krijgt.
Steriele leegte herkent men aan het feit dat ze vibreert,
niet geladen is,
ons de ongrond niet openbaart
ons niet draagt,
Ons niet bevlogen maakt en niet buiten het ego werpt.
Echte leegte is onzeglijk,
is de poort tot de ongrond die haar volkomen maakt.


Erik van Ruysbeek

Wanneer het denken zwijgt“de karavaan van het denken kan nooit de oase van het hart bereiken”
Wanneer het denken zwijgt, kan het hart spreken
Wanneer het denken zwijgt, kan niets de stilte breken
Wanneer het denken zwijgt, kan de liefde stromen
Wanneer het denken zwijgt, kan het leven écht te voorschijn komen
 
 
Kahlil Gibran

Dat wat aanwezig isNiemand kan je iets onthullen wat niet al half sluimerend in jezelf aanwezig is.

Kahlil Gibran

Docu: What the bleep we know?

20 november 2011

De illusieAlle problemen zijn illusies van het denkvermogen.


Eckhart Tolle

Oneindige liefdeOneindige liefde is de enige waarheid. Al het andere is illusie.


David Icke

Helder ZienBuitenzintuigelijke waarneming, helderziendheid, occulte vermogens, kunnen het denken niet bevrijden van verwarring en ongeluk; een gevoelig bewustzijn van onze gedachten en motieven, van waaruit onze woorden en handelingen ontstaan, is het begin van blijvend begrip en liefde. Zelf-controle, discipline, zelf-bestraffing of verzaking kunnen het denken niet bevrijden. Maar voortdurend bewust zijn en flexibel zijn brengen helderheid en kracht. Alleen bewust worden van de oorzaak van onwetendheid, het proces van verlangen begrijpend, en haar dualiteit van tegengestelde waarden, is er vrijheid van ongeluk. Dit onderscheidend bewustzijn moet in ons leven beginnen in de relatie met dingen, mensen en ideeën, met onze verborgen gedachten en dagelijkse handelingen.

Jiddu Krishnamurti

Liefde of dominantie?Liefde kan zich manifesteren als een relatie
maar begint in diepe afzondering.
als je de ander geheel niet nodig hebt,
als de  ander geen vereiste is,
dan ben je in staat tot liefhebben.
Als de ander een vereiste is, kun je slechts
exploiteren, manipuleren, domineren,
maar je kunt niet liefhebben.

Osho

14 november 2011

Docu: Total control

Dance of the wind

Ik weet nietsDe geest hield op met het fabriceren van gebeurtenissen. Er kwam een eind aan het oude en ononderbroken zoeken - ik wilde niets en ik verwachtte niets - ik accepteerde niets meer als mijn eigendom. Er was geen ík' meer om voor op te komen. Zelfs het naakte 'Ik ben' vervaagde in het niets. Wat ik ook opmerkte, is dat ik al mijn gebruikelijke zekerheden kwijtraakte. Vroeger was ik van een heleboel dingen zeker, nu ben ik zeker van niets. Maar wat mij betreft heb ik niets verloren door niets te weten, want al mijn kennis berustte op een misverstand. Mijn niet-weten was op zichzelf gezien de herkenning van het feit dat de enige ware uitspraak die geest kan doen, is: 'Ik weet niets.'

Sri Nisargadatta Maharaj

Ontdek wat je bent!Zolang je aandacht blijft besteden aan ideeën en begrippen - die van jezelf of die van anderen - zit je in de boot. Maar als je elke leer en alle boeken, en alles wat onder woorden is gebracht laat vallen en je duikt diep in jezelf en je ontdekt wat je bent, dan zal alleen dat al je problemen oplossen. Daarna ben je over elke situatie volkomen de baas, want je wordt niet langer door je ideeën over de situatie getyranniseerd.

Sri Nisargadatta Maharaj

Harmonie der sferenEen hoofdstuk uit het nieuwe boekje:
De meester van de eindtijdMidden op het grasveld vol wilde bloemen werd op een ronde verhoging van rode baksteen gemusiceerd. De verhoging stond op sierlijke houten pijlers en was overhuifd met een vlechtwerk van dunne witgelakte ijzerspijlen waartegen blauweregen en goudenregen klommen. Op het gras of op rieten tuinstoeltjes onder kleurige parasollen zaten jong en oud, genietend van oude muziek. De samenklank van citer, harp, viool, viola da gamba, fluit, fagot, hobo, tamboerijn, gitaar, mandoline, luit en klavecimbel weefde een hemels muziektapijt, waarop de geest der toehoorders rustte. Troubadours zongen liefdesliederen en jongleurs dansten en goochelden. Het was de jaarlijkse ‘dag van de muziek’. Ook de meester was aanwezig en genoot van de serene klanken, de prachtige zang en dans. Toen de dag ten einde liep, verzamelden enkele muzikanten en minnaars van oude muziek zich rondom de meester. Onder hen was de muziekmeester, die aan de meester vroeg: ‘Hoe lang zal er nog harmonie zijn tussen de mensen, nu de schreeuw van vernietiging alom klinkt, wanklanken en lawaai de mens verdoven? Vertel ons, meester, over de harmonie der sferen.’ De meester zag oprechtheid in zijn stralend blauwe ogen, maar ook dat er over de warme klankkast van zijn hart een snaar van lijden was gespannen, die lichtelijk trilde toen de vraag werd gesteld. En de meester sprak:

‘Niets in het heelal bestaat op zichzelf. In het menselijk oog weerspiegelt zich de hemel, in de hemel weerspiegelt zich het heelal. Het kleine vervolledigt het grote en het grote vervolmaakt het kleine. Boven en beneden vormen één geheel. Zon, maan, planeten en sterren volgen een volmaakte cirkelgang. Door het licht van de zon worden alle dingen op aarde zichtbaar, wordt de dag gewekt uit de schoot van de nacht. En in de avond wacht de maan met lange wimpers en vloeit het ooglicht van de zon in de holte van de nacht, waarin het leven zijn scherpe vormen verliest. Mooi en lelijk, licht en zwaar, lang en kort, zijn en worden, volheid en leegte rusten in elkaar. Waarheen je ook kijkt, wat je ook ruikt, hoort, tast of proeft, waar je ook je voeten neerzet, overal is het ene. Iedere gedachte, ieder woord, iedere daad vormt een ragfijne draad in het glinsterend web van het leven. Wever en weefsel openbaren de harmonie der sferen, waarin onophoudelijk de grondtoon van het ene klinkt en wanklanken niet bestaan.

Al zou je alle hemellichamen zien, maar niet je eigen kleine heelal, dan ben je ziende blind. Al zou je alle tonen en trillingen der sterren horen, maar niet de grondtoon van al wat is, dan ben je horende doof. De harmonie der sferen wordt pas beleefd als je het hoofd in het hart legt, openstaat voor de geur van liefde. Als de nachtegaal zijn schoonste lied zingt voor de open vensters van je ziel, maar jij sluit je innerlijk af, hoe zou je zijn hemelse klanken kunnen horen? Al zouden duizend hemelsgeurende struiken je omringen, maar je geest verlangt de geur van de wereld, hoe zou je de geur van de hemel kunnen ruiken? Al zou de beroemdste dirigent ter wereld voor jou alleen een schitterend concert uitvoeren met de beste muzikanten en de mooiste instrumenten, maar je oren zijn afgestemd op het lawaai van de wereld, hoe zou je de harmonie der sferen kunnen horen?

De wereld der mensen is vol valse klanken. Soms horen zij die anderen willen leiden maar al te graag zichzelf. Ze zijn het evenwicht tussen hemel en aarde kwijtgeraakt, wijzen een weg die ze zelf zoeken. Het lawaai van de wereld heeft de stilte uit het hart verdreven. De klank van al wat is wordt niet gehoord. Hoevelen kennen maat en getal, die de banen van de hemellichamen bepalen? Wie ziet de schoonheid van het leven nog? De meetlat van het ene kent geen begin of einde. De passer die op het hemeldoek van de ruimte de cirkel trekt van de tijd, heeft eeuwigheid als ondergrond. De driehoek waarin scheppingskracht, wil en wijsheid samenkomen, rust in het onmetelijke vierkant van bouw, waarop de zuilen van de schepping rusten. Pas als de ziel tot rust komt in de stem van de stilte, weerspiegelt ze dag en nacht het al, is ze als een verstild meer in een vallei. Maar zodra de wind van begeerte opsteekt op het kalme water van de ziel, raakt de ziel vertroebeld, richt ze haar blik op de wereld der veranderingen, levert ze zich over aan de echo van gestorven woorden, die als dode narcissen op oevers van beperking stil vergaan, daar waar alle bloemen sterven, het vuur van de liefde dooft, het oorspronkelijke gelaat van licht verandert in een gezicht van duisternis, de ziel vreemdeling wordt van zichzelf, het leven versteent, de zevensnarige lier van liefde niet meer wordt bespeeld. Geen sterrenkijker die de harmonie der sferen ontdekt. Geen signaal dat de ruimte in wordt gezonden, openbaart de grondtoon van het bestaan. Alleen de verstilde ziel kan de grondtoon horen, die de ontelbare snaren van de harmonie der sferen bespeelt.

Als je ademt vanuit de grondtoon van het leven, beseft dat alles met alles verbonden is, dat in je kleine heelal het hart klopt van het grote heelal, dat iedere ster alle andere sterren weerspiegelt, dat in één dauwdruppel heel de hemel samenvloeit, in één korrel graan heel de oogst verborgen is, in één druppel water alle oceanen stromen, in één mens heel de mensheid is, ervaar je de harmonie der sferen. Als je losstaat van lof en blaam, van aanzien en geld, als je leeft als een rots, onaantastbaar voor de stormwind, en de weg van innerlijke vrede volgt, ademt de harmonie der sferen door heel je ziel, glijdt spot van de wereld van je af, zoals een meeuw het schuim van de zee met één beweging afschudt, maar niets van zijn glans verliest.

Velen willen dirigeren, maar missen de stemvork van het leven, kennen de grondtoon niet van het bestaan. Hun geest is een luidruchtige fanfare waarin geen ruimte is voor de harmonie der sferen. Maar wie de stem van de stilte hoort, vol liefde alles schouwt, de blik aandachtig naar de hemel richt, het licht ziet dat ontelbare sterren doorstraalt, beleeft de harmonie der sferen. Alles verschijnt en verdwijnt volgens de grote wet. Alles bevindt zich op de juiste afstand van elkaar, zodat steeds meer liefde op kan bloeien. Het grote en het kleine omhelzen elkaar zonder grens. Voor het oog dat ziet is de machtige ceder niet groter dan het kleinste mosje. Lelijk en mooi ontstaan door de versluierde blik waarmee je naar de wereld kijkt.

Het wonder van stromend water, het witte wolkenspel aan de azuren hemel, het sterrenschrift van de nachtelijke hemel, het vuur dat zingen en dansen kan, helen en verbranden, de dans van triljoenen lichaamscellen, het geheim van de adem, het hart dat vanzelf klopt, het stille samenspel van de zintuigen, het ritme van de seizoenen, het kiemend zaad, de warmte en de zwaartekracht, de plotselinge beweging van een school vissen, de majesteit van de besneeuwde bergtoppen, het ontroerende vergezicht, wie is in staat de duizenden geheimen van wijsheid en harmonie te doorgronden, het wonder van de ene snaar die alle snaren in het heelal bespeelt? Knap is het verstand van de mensen, dik zijn de boeken van hun afbladderende kennis.

Verstand dat zichzelf roemt is een wanklank die verhindert dat de harmonie der sferen ervaren wordt. Alleen de ziel die als een witte lelie openstaat voor de smetteloze ochtenddauw van het ene ontvangt de klank der klanken. Eén ervaring van het ene overtreft de kennis van het vele. Wie veel dingen kent maar niet weet van het ene, weet niets. Eén hemelse dauwdruppel die het hart beroert, bevat meer wijsheid dan een oceaan van kennis in het hoofd. Wie zich voordoet als een trotse koning die alles weet, is een bedelaar, onwetend dat de harde klank van kennis in het hoofd niet huwt met de zachte klank van wijsheid in het hart. Zijn trots is een beslagen ruit, waardoorheen schoonheid en harmonie niet kunnen worden gezien. De trotse mens lijkt op een pauw die zijn schitterende staart met duizend blauwgouden ogen door het stof der wereld sleept. Zoals de pauw graag zijn prachtstaart toont, zo toont de trotse mens graag zijn glinsterstaart van kennis. Als hij die ritselend openvouwt en luid zijn pauwenkreet laat klinken, zijn alle ogen van zijn staart gericht op zichzelf, blind voor de harmonie der sferen. Maar wie met een hemels oog de schoonheid van de opengevouwen pauwenstaart beziet, ziet de harmonie der sferen. In de handen van trotse koningen en koninginnen der kennis worden zelfs de mooiste pauwenveren gerafelde waaiers.

Wil je de harmonie der sferen proeven, laat dan gebed het maagdelijk rijstpapier zijn waarop het riet der stilte zijn melodieën schrijft. Niet het uiterlijk oor dat gericht is op wereldse klanken hoort de harmonie der sferen, maar het innerlijk oor van de ziel, dat is afgestemd op verheven klanken. Pas als de lentebries van liefde de wind van onrust over het water van de ziel kalmeert, ademt stilte door je heen, wordt het woord vlees in de tempel van je geest, wordt de eeuwige klankharmonie gehoord, daalt de hemel af in al je zintuigen. Maar bij talloze mensen zijn de zintuigen op hol geslagen paarden, die in een wilde rit de koets van het lichaam over een wereld vol lawaai sleuren. De afgrond die nadert zal hen vanzelf tot zwijgen brengen. De paukenslagen van onvrede klinken luider en luider. Nog maar even en het lawaai van de wereld zal uiteenspatten en een overweldigende stilte zal haar sluier van genezing over de aarde spreiden. Nog maar even en de grote stilte neemt alles terug in haar onmetelijke schoot. De gouden dageraad van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zichtbaar worden voor hen die kunnen zien. Een gouden regen van wijsheid zal afdalen vanuit de sterren. Maar zij die in de bedompte concertzaal van het ik de dirigeerstok van zelfzucht blijven zwaaien, zullen hun eigen wanklanken horen weerkaatsen tegen de wanden van vergane tijd, totdat hun ziel de toon der tonen hoort, het eeuwige woord herkent in de harmonie der sferen. Laat stilte spreken in het tabernakel van je hart. Beluister stilte in de adem van het leven. Hoor het eeuwige woord van vóór de eerste dageraad, het woord dat alles omvat en doordringt, het woord van liefde, grondtoon van de harmonie der sferen.’

Zacht klonk de serene muziek van een lier, maakte zich los van de zeven snaren, zweefde als een dans van klanken over het gras vol bloemen. Madeliefjes, klaver, goudsbloemen en wilde margrieten glansden in het notenschrift van avondlicht. Een hemelse stem zong voor dieren en mensen. Stenen kwamen tot leven. In de verte het ruisen van een beekje, dat de wereld van de dood tot zwijgen bracht.


© Marcel Messing 

Boekbespreking: De meester van de eindtijdDe meester van de eindtijd

Marcel Messing heeft de Libanese dichter, schilder en mysticus Kahlil Gibran (1883-1931) altijd een warm hart toegedragen. Mijmerend over de uitzonderlijke tijd waarin we leven, herlas hij diens meesterwerk De Profeet. Geheel onverwacht werd hij getroffen door een onpersoonlijke energie die het hart van binnenuit vervulde. ‘Als een vuur uit de hemel’ ontvouwde zich in korte tijd de ruwe vorm van De Meester van de Eindtijd. Zoals Messing zelf zegt: ‘Hetgeen geconcipieerd was in mijn hart, werd zichtbaar door te luisteren naar een zachte stem, voorbij de stilte.’
Zoals in De Profeet het schip aanmeert in het oosterse havenstadje Orfaleze en de mensen vlak voor het vertrek van de profeet uitlopen om diens wijze inzichten te ontvangen, zo meert in De Meester van de Eindtijd een schip aan in het westerse havenstadje Novaterra, de slotwoorden uit De Profeet indachtig: ‘Vergeet niet dat ik bij u terugkom.’
De Meester van de Eindtijd vertelt het verhaal over het einde van een grote tijdscyclus en het begin van planetaire omwentelingen. Het roept de mens op om zich te bevrijden van de boeien van slavernij en mag hopelijk een bron van inspiratie zijn in deze duistere tijd.

Antropoloog, filosoof en dichter Marcel Messing publiceerde zo’n 25 boeken en vele artikelen. Hij geeft regelmatig lezingen, onder andere over de huidige, ingrijpende overgangstijd.


http://marcelmessing.intelly.nl/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P260&l=NL 

OnkenbaarDus je weet niet van tevoren wat er hierna komt?
Nee, en jij ook niet. Je wilt alleen geloven dat je kunt weten wat er zo dadelijk gaat gebeuren zodat je het gevoel krijgt dat je er controle over hebt. Het is een droom genaamd 'ik die het weet'. (lacht)
Ik denk het.
Ja, dat is het 'm, we denken dat we kunnen anticiperen. We groeien op in een wereld van afgescheidenheid, en we zijn er bang van, en dus proberen we er controle te krijgen. Wat we dus doen is proberen in het bekende te leven. We proberen te anticiperen en antwoorden te vinden. Maar het is wel zo dat als we in die bekende wereld proberen te leven, dat die dan een beetje saai lijkt te worden. Maar het vreemde is dat zijn onkenbaar is. Wat hier wordt aangegeven, en in werkelijkheid plaatsvindt, is volkomen onkenbaar. Er is niemand in deze ruimte die enig idee heeft van wat er staat te gebeuren.

Tony Parsons

Alles verliezenDit gaat over verlies, dit gaat over alles verliezen. En het is een verlies van iets waar we van jongs af aan in zijn gaan geloven - van jongs af aan geloven we dat we individuen zijn - dat we afzonderlijke individuen zijn met vrije wil en keus, en dat we iets kunnen doen om ons leven tot een succes te maken in de wereld, en op een of andere manier probeert het denken ons te helpen om dat te doen. ... En het denken schildert dan een beeld van wat verlichting ongeveer is. Verlichting is gelukzaligheid, alomtegenwoordigheid, almachtigheid, iedereen houdt van je, jij houdt van iedereen en je loopt rond in zo'n heerlijke roze wolk. ... We hebben er dus een beeld bij - het denken heeft een beeld van hoe het is om verlicht te zijn; het is de loterij, de spirituele loterij. Het is de grootste loterij die je kunt winnen. Het is beter dan de honderd miljoen winnen, want je hebt dan alles, je bent er gewoon, je bent volkomen veilig, je hebt gelukzaligheid en alles is prachtig.
En dat is de moeilijkheid, want natuurlijk lijkt verlichting daar in werkelijkheid totaal niet op. Verlichting, bevrijding, is volkomen en geheel en al alledaags. Het is niet prachtig. Het is niet gelukzalig, het is niet het antwoord op alles. Het leven gaat door. Het gaat net zo door als voorheen. Maar het verschil bij bevrijding is dat elk gevoel dat er iemand is waaraan het leven zich voltrekt, wegvalt. Bevrijding is afwezigheid, bevrijding is verlies - het verlies van afgescheidenheid. En door dat verlies wordt de leegte gevuld. 

Tony Parsons

13 november 2011

Corruptie in de zorgCorruptie in de zorg

Fleur Hasaart is pas gepromoveerd econome aan de universiteit van Maastricht en heeft een proefschrift geschreven over corruptie en gesjoemel door artsen en ziekenhuizen. Ze onderzocht het declaratiegedrag tussen 2006 en 2008 en kwam tot de conclusie dat er in totaal 1 miljard aan extra inkomsten bijgeschraapt werpt. Ofwel, ongeveer 5% van de in rekening gebrachte zorg werd dubbel gedeclareerd.

Discutabele praktijksituaties

  • Operaties die relatief veel geld opleveren blijken vaker uitgevoerd te worden dan standaard behandelingen waar geen extra inkomsten tegenover staan.
  • Medische kosten worden gedeclareerd middels het dbc systeem (diagnose behandel combinaties), hierin staan vastomlijnde beschrijvingen waaruit een behandeling bestaat en wat de vergoeding bedraagt. Zo heb je de situatie dat een patient een bezoek brengt aan de polikliniek, een foto laat maken en een nacontrole krijgt. Een keurig vastomlijnde dbc, echter blijken sommige artsen buiten deze dbc ook nog ‘los’ een extra foto te laten maken en declareren. Dit is wettelijk verboden en drijft de zorgkosten alleen maar op.
  • Sommige artsen maken gebruik van het grijze gebied van ‘upcoding’, ze voeren een medische behandeling uit die eigenlijk niet noodzakelijk was, maar wel meer geld oplevert.
  • Er zijn grote verschillen tussen ziekenhuizen voor dezelfde behandeling. Zo worden in bepaalde ziekenhuizen spataderen in de dagbehandeling afgewerkt, terwijl andere ziekenhuizen daar een nachtopname aan koppelen, deze laatste levert meer op.

Financieel strategisch gedrag artsen

De inrichting van ons zorgstelsel blijkt financieel strategisch gedrag van artsen en medisch specialisten in de hand te werken. Op zich is dat logisch, veel mensen hebben de natuurlijke neiging hun inkomen te vergroten als het even kan. Echter, in het geval van gezondheidszorg overschrijdt dit de grens van het onethische.
Financieel strategisch gedrag zie je vooral bij de zogenaamde vrijgevestigde artsen, in feite zijn dit zelfstandige ondernemers die binnen de ziekenhuismuren werken. Elke operatie levert hen geld op, waarbij sommige operaties meer opleveren dan andere. Je ziet bij deze groep dan ook dat vooral de duurdere behandelingen vaker worden ingezet vergeleken bij artsen in loondienst.

Orde van Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten heeft gereageerd op het proefschrift van Fleur Hasaart. Ze herkennen zich ‘totaal niet’ in het beeld wat door haar wordt geschetst. Ze schuiven de verantwoordelijkheid af naar de zorgverzekeraars, zij moeten dit volgens hen controleren.
Deze reactie is logisch, in deze orde zitten dezelfde medisch specialisten die niet in hun eigen voet willen schieten. Overigens, ze geven wel toe dat er verschil zit in de wijze waarop verschillende ziekenhuizen hun behandelingen uitvoeren en registreren.

Reactie Zorgprotest

Zorgprotest vindt het onethisch dat er dubbel gedeclareerd wordt en er extra onnodige zorgkosten gemaakt worden, enkel om de toch al goed gevulde portemonnee van artsen en medisch specialisten te spekken. Aan de andere kant begrijpen we ook dat dit gebeurd, omdat het in de aard van de mens zit om het eigen inkomen te vergroten. Dit betekent simpel gezegd dat het financiele beloningssysteem niet goed in elkaat zit. Immers, bij artsen in loondienst speelt dit probleem veel minder. Neem de financials stimulans weg en het probleem zal vanzelf minder worden. Misschien betekent dit wel dat we meer en meer toemoeten naar artsen in loondienst. Tot die tijd is het de taak van de zorgverzekeraars het declaratiegedrag goed in de gaten te houden.

http://www.zorgprotest.nl/misstanden-in-de-zorg/corruptie-in-de-zorg/

6 november 2011

Boekbespreking: Jij bestaat nietEr is niemand die zich kan bevrijden van een illusie, want degene die meent zich van iets te kunnen bevrijden is de illusie zelf.

Spiritualiteit is weten dat je nooit iets gedaan hebt, nooit iets zult doen en niets kunt doen omdat alleen eenheid iets doet.

Doel van het ego is niet om de waarheid te weten, maar om zichzelf in stand te houden.

De essentie van de illusie is denken dat jij en anderen iets doen of kunnen doen vanuit vrije wil. De essentie van spiritualiteit is weten dat dit niet waar is. 

Terwijl je datgene beleeft wat jij 'je leven' noemt bevindt je Ware Zelf zich buiten tijd en ruimte.
Het is onkwetsbaar.

Natuurlijk kan er niets anders zijn dan eenheid en eenheid is onkwetsbaar. Het idee dat er iets anders zou kunnen zijn is belachelijk. Het is slechts een klein raar idee waar we het beste om kunnen lachen.

In werkelijkheid leef je niet in een wereld van stugge materie, maar leef je in een hemelse sfeer. Nu op dit moment. 
Je bent te vergelijken met iemand die droomt, maar geen weet heeft van de echte wereld waar hij zich in bevindt.  

Wat zich in onze ervaring voordoet als vorm blijkt slechts leegte te zijn.
Uit die leegte ontstaat door de waarneming van de zintuigen een wereld van vormen.

Je bezig houden met een 'beter leven' binnen tijd en ruimte lijkt op het schuiven van stoelen naar een andere plek. Op een fundamenteel niveau verandert er niets aan het bewustzijn.

Alles wat uitgaat van stappenplannen, van de gedachte dat er een ik is die wat dan ook zou kunnen doen valt te beschouwen als therapie.
Daar is niks mis mee. Het kan zelfs erg nuttig zijn voor degene die prijs stelt op een beter functionerend ego, alleen het is geen spiritualiteit.
  • Als individu ben je vergelijkbaar met een doodlopende straat. Je weet dat wat je ook doet, je levensverhaal zal eindigen in de dood. Er is geen beloning aan het einde, maar slechts de dood. Je bent letterlijk een doodlopende weg.
  • Als eenheid ben je eeuwig. Je doet vormen verschijnen en verdwijnen. Door jou verschijnen tijd en ruimte. Er kan je niets gebeuren. Je bent nooit geboren dus kun je niet sterven.
De stilte heeft geen begin en einde. Het is eeuwig en dus oneindig.
Mijn leven is van een oneindige kleinheid binnen de oneindige grootheid van stilte.

Het geloof in een zelfstandige wil is ons opgedrongen. We hebben geen andere keuze gehad dan om te geloven in de vrije wil.

Alles positief interpreteren is net zo erg als alles negatief interpreteren. In beide gevallen gaat het om een interpretatie van de waarheid, niet om het leren kennen ervan.

Temidden van een wirwar van gevoelens, gedachten en ideeën is er de windstilte die behalve leegte niets bevat. Het werkelijke jij is het niets.  

Jij bent de eeuwige stilte, niet de rommel erom heen.

Non dualistisch inzicht leidt niet tot een onverschillige houding, maar juist tot engagement. Je weet dat je eenheid bent. Dus de pijn van anderen is ook jouw pijn.   

De ervaring van verlichting kan je onmogelijk meer eenheid maken als dat je nu al bent.

Jij bent. Het valt niet te ontkennen dat jij er bent. Dat ervaar je doorlopend. Dus moet jij eenheid zijn want er is niks anders dan dat. Alles wat is, is eenheid. Als jij er bent dan moet jij eenheid zijn.

Het boek 'Jij bestaat niet' is te bestellen door overmaking van Euro 24,50 op giro 416584 die op naam staat van Dirah Academie te Tilburg en
het sturen van een mailtje naar roeland@dirah.nl met daarin je volledige adres.
De portkosten (Euro 2,30) worden je geschonken.

België en overige Europa: Helaas zijn de verzendkosten naar België Euro 6,32 in plaats van Euro 2,30. Daarom is er de noodzaak om een toeslag van Euro 4 in rekening te brengen voor verzending naar België en overig Europa. De kosten van het boek worden dan Euro 28,50.
De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL19INGB0000416584 op naam van Dirah Academie, Tilburg. BIC: INGBNL2A


Klik hier voor informatie over het boek "Jij bestaat niet"‎  ‎

Het evenwichtWijsheid zegt me dat ik Niets ben. Liefde zeft me dat ik Alles ben. Tussen die twee stroomt mijn leven.

Sri Nisargadatta Maharaj

David icke: Visionaries

5 november 2011

Voorbij vrijheid en gebondenheidVrij zijn van conditionering is onmogelijk.
Je kunt alleen vrij zijn van het idee
dat een conditionering je bindt, of je vrij maakt.
Een conditionering kan je noch binden, noch vrijmaken.
Dat zien is werkelijke vrijheid.


Alexander Smit

Leven zonder veronderstellingenWie het idee heeft dat hij
iets moet loslaten, leeft in de veronderstelling
dat hij ergens aan vastzit.


Alexander Smit

De illusie van persoonlijkheid“Wie gelooft dat hij een persoonlijkheid is,
wordt de slaaf van die persoonlijkheid”Sri Nisargadatta Maharaj

Ontdek wat je niet bent!Om te weten wie je bent dien je eerst
te onderzoeken en te weten wat je niet bent.
Ontdek alles wat je niet bent;
lichaam, gevoelens, gedachten,
tijd, ruimte, dit of dat…
Niets, concreet of abstract, wat jij
kunt waarnemen kan jou zijn.
Het simpele feit dat jij het waarneemt
toont aan dat jij niet bent wat je waarneemtSri Nisargadatta Maharaj

Het geheim van het levenDe dood betekent dat alles van je
wordt afgenomen wat je niet bent.
Het geheim van het leven is
‘te sterven voor je dood’
en dan tot de ontdekking te komen
dat de dood niet bestaat. Eckhart Tolle

Het identificerende ego“Zolang het ikzuchtige verstand de touwtjes
van je leven in handen heeft,
kun je je niet echt op je gemak voelen;
je kunt je niet vredig of voldaan voelen,
behalve tijdens korte perioden waarin je
net gekregen hebt wat je wilde
of wanneer een diepe behoefte is bevredigd.
Omdat het ego een afgeleid zelfgevoel is,
moet het zich identificeren met uiterlijke dingen.
Het moet voortdurend zowel verdedigd
als gevoed worden. De meest voorkomende identificaties
van het ego zijn die met bezit, het werk dat je doet,
sociale status en erkenning, kennis en opleiding,
lichamelijke verschijning, speciale vermogens,
relaties, geschiedenis van jezelf en van je familie, geloof
en vaak ook politieke, raciale, religieuze en andere
collectieve identificaties.
Maar jij bent niets van dat alles. Vind je dit beangstigend?
Of is het een opluchting om dit te weten? “Eckhart Tolle

Voorbij het denken‘Je kunt je problemen niet oplossen op het niveau van je denken, omdat ze daar zijn ontstaan. Oplossingen komen wanneer je boven je gedachten uitstijgt. Ik noem dat “voorbij het denken”, wat iets anders is dan onwetendheid. Het betekent ook niet dat je nooit meer denkt, maar het betekent dat je geen gevangene meer bent van je eigen geest.’


Eckhart Tolle

Innerlijk lichtOntsteek de lamp van waarheid,
nu de leugen zich als een machtige olievlek over heel de wereld spreidt.
Wees een lamp voor jezelf en voor alle levende wezens.
Laat je innerlijk als een vuurtoren schijnen
over de woeste branding van de zee der huiveringen.Marcel Messing


30 oktober 2011

Op weg naar eenheidHet is het beperkte denken van ons ego, van onze persoonlijkheid.
Die denkt in eigen belang, vindt status belangrijk, 
vindt geld belangrijk en heeft nooit genoeg, het is niet te bevredigen. 
Het kan ook niet tegen zijn verlies en is tot alles in staat uit lijfsbehoud.

En bovenal: het denkt in afgescheidenheid: ik en de ander. 
Het ego kent wedijver en jaloezie, 
en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen. 
Precies wat we allemaal om ons heen zien. 
Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, 
dát is het grote vergif in de wereld en heeft de wereld ontzield 
en aan de rand van de afgrond gebracht. 
Daarom heeft de wereld eigenlijk 
geen economisch, armoede of sociaal probleem, 
het heeft een diep spiritueel probleem: 
we weten niet wie we zijn, 
waar we vandaan komen 
en waar we heengaan. 
Het is daarom een existentiële crisis: 
we weten niet wat de zin van het leven is.

Terwijl dat alles bepalend is! 
Is dat rijk worden? 
Of is dat bijvoorbeeld lessen leren en geestelijk groeien, 
onwetendheid omzetten in inzicht, dienstbaarheid? 
Mocht dit laatste het zijn, dan gaan we de wereld heel anders inrichten 
en is de economie dienstbaar aan het geheel 
in plaats van allesbepalend zoals nu. 
De werkelijkheid is in ieder geval vele malen ruimer als men nu denkt. 
In het nieuwe tijdperk – dat we nu aan het beginnen zijn – 
zullen we ons bewustzijn ontdekken en daarmee de zin van het leven. 
Alles is energie. We zijn allemaal met elkaar verbonden. 
We gaan samen delen, 
want we zullen eindelijk gaan erkennen dat we allemaal één zijn!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =