= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


26 juli 2011

De kunst van het loslaten


Je kunt niet loslaten wat je niet kent. Een voorwaarde om jezelf te overwinnen, is jezelf te kennen.” Nisargadatta Maharaj


Tegenwoordig is loslaten iets waar veel over gesproken wordt. Het is een populaire term. Het is een vaardigheid waar je veel aan kan hebben maar waar ook veel verwarring over bestaat. In dit artikel wil ik stil staan bij het begrip loslaten, en hoe je moet loslaten.

Een aaneenschakeling van ervaringen

Ons leven bestaat uit een aaneenschakelijking van ervaringen. Wij koppelen deze ervaringen veelal met een oordeel. Hierdoor zijn wij geneigd onze ervaring te verdelen in goed en slecht, in positief en negatief.

Hechtingen

We hechten ons aan het positieve en wij stoten het negatieve af. Een goede relatie is iets waar wij aan hechten en een ruzie is iets wat wij niet willen. Feitelijk is ons leven aan aanschakeling van acties tot verwerving van hechtingen en afstoten van zaken waar wij niets mee te maken willen hebben.
Goed laten wij verder gaan over het verwerven van hechtingen. Wat zijn zaken waar wij naar op zoek gaan, en waar wij ons aan hechten? Liefde, aandacht, erkenning, macht, positie. Dat zijn onze positieve ervaringen.

Waar hechten wij ons aan?

Waar hechten wij ons aan? Wat is de motivatie achter deze hechting? Wat is het verlangen achter deze hechting? Wij denken dat deze hechting ons geluk oplevert, daarom hechten wij er aan. Daarom is het inzicht krijgen in de achterliggende reden van belang. Want dan weten wij wat wij los moeten laten. Wij kunnen leren loslaten als wij ons bewust worden van de achterliggende reden van onze hechtingen.

Hoe laat je los?

Als je wilt loslaten moet je weten hoe je moet loslaten. Zonder goede techniek, weet je niet of je goed los gaat laten. Velen denken dat loslaten de actie niet meer uit voeren is. Dat is niet loslaten. Loslaten betekent dat je het verlangen achter de actie los laat. Dat het streven achter de actie lostlaat. Je laat de actie niet los. Soms kan de actie nog steeds worden uit gevoerd ook al heb je losgelaten.
Wat laat je dan los? Je laat los de reden van je acties…. het verlangen achter de acties….het streven achter de acties.

Een aantal voorbeelden

1. hoe laat ik mijn ex los
Je relatie is uit en je wilt je ex loslaten. De vraag is nu: wat wil je loslaten. Oppervlakkig gezien zou je denken dat je je ex los moeten, dat dit betekent dat je niet meer aan hem/haar denkt, veel afleiding zoekt etc. Als je er vanuit het principe van loslaten over nadenkt, betekent dat je op zoek gaat naar de reden dat je je ex niet los kan laten. Dit moet een reden zijn die met jouw karakter te maken heeft. Veel mensen leggen alle aandacht op de ander. Maar dat is niet. Je hebt je gehecht aan de ander omdat je dacht dat het je geluk gaf, deze hechting moet je dus loslaten. Word je dus bewust van de hechting en laat deze los.
2. hoe laat ik mijn boosheid los?
Als je boos bent en ruzie maakt, is het ook van belang om te leren los te laten. Dit betekent niet dat je besluit geen ruzie meer te maken, maar het betekent dat je op zoek gaat naar de reden achter de ruzie. Waarom ben jij zo boos. Je moet je naar binnen richten en dan op zoek gaan naar de reden. Welke gehechtheid staat op spel bij de ruzie? Dan moet je deze gehechtheid loslaten.

Tot slot

Onlangs las ik de volgende vergelijking: Wij kunnen een steen vasthouden met een gebalde vuist. Als je dit lang wilt doen, ontstaat er kramp. In je arm, in je hand en soms ook in je schouder. Je kan de steen ook anders vasthouden, namelijk door je hand open te doen, en de steen op je platte hand te leggen. Als je met aandacht dan leeft, zal je deze steen niet verliezen. Je houdt iets vast zonder kramp.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =