= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


23 augustus 2012

SOPN: Verandering in de nederlandse politiek!1. Programmapijlers

Het partijprogramma van de SOPN is gestoeld op vier pijlers:
o Samenhang
o Openheid
o Participatie
o Natuurzuiver

Samenhang
Een kernprobleem van het huidige overheidsbeleid is de vergaande versnippering. Verspilling
door langs elkaar heen werken en zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving zijn hiervan het
gevolg. In plaats van beheersing via verdeling staat de SOPN besturing vanuit samenhang
voor. De nadruk ligt daarbij op een integrale aanpak van locale knelpunten door de
betrokkenen zelf. Dit betekent het stimuleren van oplossingen die vanuit de basis ontstaan en
gedragen worden, in plaats van het van bovenaf trachten deze op te leggen. De SOPN
benadert ieder aspect of facet altijd vanuit de heelheid van het geheel, wat veelal wordt
aangeduid als (w)holisme.

Openheid
Ten aanzien van vele essentiële onderwerpen biedt de overheid momenteel onvoldoende
openheid van zaken. De SOPN staat voor volledige openheid. De SOPN streeft ernaar om alle
feiten omtrent bijvoorbeeld verborgen gezondheidsrisico’s, baanbrekende innovaties en
ongeïdentificeerde vliegende objecten volledig in de openheid te brengen. Niemand heeft
immers het recht anderen deze cruciale informatie te onthouden. Ook beoogt de SOPN alle
besluitvormingsprocessen voortaan volkomen transparant te laten zijn, zodat ook daarin
volledige openheid zal zijn. De SOPN neemt daarin zelf het voortouw.

Participatie
Door op de SOPN te stemmen geeft niemand de eigen zeggenschap (= stem!) weg. De SOPN
zal namelijk alle belangrijke beslissingen altijd eerst voorleggen aan haar kiezers. Daarna zal
het stemgedrag van de SOPN-kamerleden overeenkomstig deze uitkomst zijn. Dus als 80%
van de SOPN-kiezers ‘voor’ stemt, en 20% tegen, dan zullen vervolgens ook 80% van de
SOPN-kamerleden voor stemmen, de rest tegen. Deze stemfunctionaliteit
zal daartoe tijdig aanwezig zijn op de SOPN-website,
waar de kiezers tevens hun zegje kunnen doen over alles wat hen aan
het hart gaat met betrekking tot de vaderlandse politiek. Daarmee
bedrijft de SOPN geen politiek voor de kiezers, maar participatie door
de kiezers. Door deze principiële keuze voor participatie brengt de
SOPN de zeggenschap daar waar deze hoort, namelijk bij de
bevolking: echte volksvertegenwoordiging dus!
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =