= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


21 augustus 2013

Ziekte als geschenk? Ziekte als boodschapZiekte, ons lichaam zo controversieel.

We houden ervan, we haten het, we hebben het nodig.

Jarenlang heb ik het ook niet begrepen, was ik zelfs bang van mijn lichaam. Het was ik en toch weer niet, want ik had er precies geen controle of vat op. Mijn lichaam was ergens mijn grootste schat want zonder, kan ik weinig beleven en ervaren, langs de andere kant was het een soort vijand want het deed pijn en ging maar vrolijk zijn eigenzinnige gang. Wat ik ervan vond deed er niet toe, hoeveel ik ook foeterde op mijn lichaam.

Ik was ook bang om ouder te worden. De lichamelijk speldeprikken begonnen toen ik een 12 jaar was. Op 24 jarige leeftijd, had ik zoveel last, constant pijntjes en kwaaltje dat ik dacht: “amaai wat zal dat wel niet zijn als ik 20 jaar verder ben. Dat wordt een ramp.”

Nu ben ik 20 jaar later en voel ik me beter in mijn vel. Zijn al mijn kwaaltjes en chronische pijnen weg? Nee, maar ze zijn mijn vijand niet meer dus kan ik nu met ze samenwerken en ze leren begrijpen. Het is een wereld van verschil nu ik ze niet meer losstaand van mezelf zie, maar als signalen van mijn ziel.
Sedert ik ziekte heb leren zien als een wegwijzer naar mijZELF, naar mijn eigen goddelijke vonk, vecht ik minder tegen mijn kwaaltjes.

Wat is ziekte?

Het is een wegwijzer naar onze volmaaktheid, onze goddelijkheid want we zijn geschapen naar het beeld van God. Letterlijk is het de plaats waar we god afwijzen: mal a dieu.

Zoals reeds eerder geschreven is alles hier op aarde gerelateerd aan een terugvinden van onze goddelijke ZELF. Elke belevenis wordt opgeslagen in de Akasha* kronieken. De belevenissen van de mens worden echter ook opgeslagen en gekristalliseerd in het DNA en in onze lichamen (fysiek en astrale lichamen). Van deze opslag wordt steeds een synthese gemaakt zodat de ziel kan bijsturen via ziekte of andere ervaringen om het beste pad te vinden om terug tot jeZELF te komen. Via het DNA worden veel lessen overgedragen aan de volgende generatie.
Alles in het leven is één en werkt synchroon op elkaar in. Zo is het ook met het denken en het lichaam.

Ontstaan en verloop van een ziekte

Het ontstaan van een ziekte

Voorafgaand is er altijd een conflicterende situatie, die zijn weerspiegeling zal vinden in dat deel van het lichaam dat het meest de emotionele impact of schade aan het ZELFbeeld toont.
Drie elementen spelen hier een rol: de psyche, de hersenen en de organen/lichaamsdelen.
  1. De ziekte begint met de conflicterende situatie die op een bepaalde manier ervaren wordt.
  2. Die beleving of shock stuurt letterlijk een shock energie naar een bepaalde plaats in de hersenen.
  3. Deze plaats in de hersenen is verbonden met een lichaamsdeel of orgaan die de energetische shock doorgestuurd krijgt. Deze shock zorgt voor een plaatselijk blokkade in het betreffende lichaamsdeel.
Wanneer het lichaam niet het signaal krijgt van de psyche, dat het terug veilig is en dat er geen gevaar dreigt, blijft het lichaam in de alarm fase en laat hij zijn shock niet los. De shock zorgt ervoor dat er geen energie meer door kan naar die plaats, die als gevaarlijk gebrandmerkt werd door de shock. Je kan het als een soort quarantaine zien. Een shockplaats is een zwakke schakel in de ketting en het lichaam is geprogrammeerd om zo krachtig mogelijk te blijven, dus legt het die plaats stil die voor verzwakking zorgt. Dit stilleggen van die plaats gaat altijd gepaard met een reminder, het pijnsignaal zodat er niet vergeten wordt aan de verzwakking te werken.
Daarom ben ik er geen voorstander van de pijn te verdrijven met pillen en operaties want de pijn heeft een heel belangrijke functie op ons groeipad. Maar ik kan begrijpen dat mensen die oplossing kiezen als ze de emotionele oorzaak niet weten op te sporen die ten grondslag ligt aan de pijn. Dit schrijf ik dan ook niet als kritiek maar gewoon als duiding van het waarom van pijn en wat ideaal zou zijn.

Het zelfgenezend en zelfgenererend vermogen van het lichaam

Ons lichaam bestaat uit circa 50 triljoen cellen. Deze cellen worden voortdurend afgebroken en vervangen door nieuwe . 98% van de atomen in je lichaam vernieuwen zich jaarlijks. De cellen van je skelet vervangen zich om de drie maanden en je huid wordt elke maand vernieuwd. Om de 4 dagen krijg je een nieuwe maagbekleding. Ook wordt nog jaarlijks de DNA-structuur van je genen volledig gereconstrueerd met de voeding die je eet. Elke 7 jaar is je lichaam volledig vernieuwd.
De keuzes die we maken in ons leven zorgen ervoor dat de nieuwe lichaamscellen ofwel de oude emotionele lading dragen of een nieuwe emotionele lading. In het eerste geval blijf je dus ziek, in het tweede geval zal je genezen.
Hoe vind je de bron van de shock

Mij helpt het ontzettend om de boodschap van het lichaam te lezen en dit dan emotioneel om te zetten.
Bijvoorbeeld Carpaal tunnelsydroom (verdoofd gevoel in en/of pijn in de eerste 3 vingers en vastzittende, pijnlijke pols):
Je leeft als in een tunnel en je voelt machteloze agressie. Je houd jezelf toe, in een cirkel ipv je talenten te gebruiken. Je zit in een cirkel en het lijkt alsof de toekomst geen zin meer heeft voor je. Daarom hou je vele emoties vast of klamp je je vast aan anderen of blijf je in situaties vastzitten waar je “zogezegd nodig bent”. Je bent soms agressief vanwege de vele energie en ideeën die onbenut in je leven. Het lijkt alsof je niks te bieden hebt en een waardeloos leven leidt (letterlijk lijden). Je bent kwaad omdat je er niet uit kan. Je blaast jezelf op met gepieker.
 Je vastzitten komt door je angst voor het op eigen benen staan. Daardoor ben je boos op jezelf om je afhankelijkheid en ben je boos op de ander omdat je afhankelijk van hem bent. En zo is het plaatje rond.
In dit geval kan je die angst klaren door:
  • te kijken wie er je vroeger bang gemaakt heeft voor het leven of die je wijsgemaakt heeft dat het je niet zal lukken in het leven. Geef in gedachten die gedachte terug aan die persoon.
  • Leg een lijstje aan van alle dingen waarin je goed bent en die een meerwaarde bieden, hoe klein ook. Vb netjes strijken, ramen streeploos zemen, lekker eten klaarmaken, goed verhaaltjes vertellen aan de kids, luisteren …. Als jij zelf nog niet bereid bent zo naar jezelf te kijken vraag dan een vriendin een lijstje voor je te maken.
  • Besef dat als je luistert naar je ziel je nooit verkeerde beslissingen kan nemen. Die fantastische gids is 24/24u ter uwer beschikking. Al je een bol of beklemming op je maag voelt weet dan, dat je dat pad niet verder moet volgen. Je ziel laat je weten dat dit pad je zwaar zal komen te vallen.
Gestalttherapie kan hier ook een hulp zijn.
Bijvoorbeeld problemen met voeten, knieën en benen. Zit op de grond en voel je benen. Laat je handen intuïtief liefdevol over je benen aaien, glijden, kneden, masseren, kloppen.

Vraag je been je handen te vertellen wat wil en hoe het zich voelt. Laat dan spontaan woorden of zinnen in je opwellen. Je kan horen: “ Ik ben moe en ik voel me onvoldoende gesteund bij de zware lading die ik moet dragen. Dat kan je dan naar jezelf persoonlijk vertalen als bv Ik voel me genegeerd, ongewaardeerd en mijn omgeving vind het maar normaal dat ik mijn werk doe.
Geef jezelf dan de liefde en de aandacht die je ontbeert. Raak je been liefdevol aan en zeg of denk: ik hou van je en waardeer enorm hoe krachtig en soepel jij me draagt en er altijd voor me bent. Ik ben blij dat je altijd bij mij bent en me helpt door het leven te stappen. Dank je.

Zelfhulpmethodes: de Mir methode helpt ook ongelooflijk zonder dat je de oorzaken moet zoeken. Het pakt direct verschillende lagen aan en je kan het zelf. EFT techniek daar werk je aan een specifiek probleem.
Tot slot

Elke weg naar jezelf is goed, maar elk weg gaat langs bewust en aandachtig tijd voor jezelf nemen. Neem elke dag 5 minuten om met jezelf te communiceren. Wees een liefhebbende ouder voor je innerlijk kind want zolang dit kind gekwetst is ben jij ook gekwetst.

Harte groet,

Isabelle Lambrecht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =