= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


1 januari 2011

De essentie van het Licht volgens de spirituele leraar Peter Deunov (Beinsa Douno)Ik ben een fan van Peter Deunov (ook bekend onder de naam Beinsa Douno, 1864 – 1944). Eerder op mijn weblog plaatste ik citaten van hem over vrijheid en over de bloei van de menselijke ziel. In deze donkere dagen voor kerst vind ik het wel passend om een citaat van deze Bulgaarse spirituele leraar te posten dat gaat over het Licht. Het fragment komt uit het boekje “De meester spreekt”.

Het Licht is een creatieve daad van de Goddelijke Natuur. Het maakt onderscheid tussen het geschapene en het ongeschapene, het tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het wezenlijke. Het Licht is de eerste daad van het ontwaken in de Levende Natuur. En met ‘ontwaken’ bedoelen we dat de Natuur overgaat van een staat van grenzeloosheid naar een staat van begrensdheid.

Als je hedendaagse fysici vragen stelt over het licht, zullen ze het definiëren als een spectrum van trillingen waarin zeven kleuren, van rood tot violet, kunnen worden onderscheiden. Die kleuren markeren de laagste en de hoogste frequentie waartussen het licht in de fysieke wereld zich manifesteert. Nauwkeuriger geformuleerd: dit zijn de grenzen waarbinnen de mens het licht waarneemt. Maar bestaat licht werkelijk uit trillingen ? In werkelijkheid zijn trillingen een deel van het licht, maar het licht zelf bestaat niet uit trillingen.

De vraag naar de essentie van het licht is een onderwerp dat past bij hoger ontwikkelde mensen, die anders zijn gevormd dan de mensen van deze tijd. Het zal een lange tijd duren voordat de lichamen van de mensen zo ontwikkeld zijn dat zij de levende verschijnselen van de natuur in hun ware vorm kunnen waarnemen.

Als je aan deze hoog ontwikkelde mensen vraagt naar de oorsprong van het licht dat de gemiddelde mensen waarnemen, zullen zij je uitleggen dat er vanuit de kosmische ruimte een ander soort lichttrillingen naar de aarde komt en dat wanneer deze trillingen de aarde bereiken, ze getransformeerd en herschapen worden in het gewone licht. Achter het gewone licht echter, dat slechts een weerspiegeling is, bestaan andere soorten energieën en achter deze energieën is intelligentie.

Voor degenen die in staat zijn om te zien, bestaat alles in de Levende Natuur uit licht. alles op aarde, alle mineralen, planten, dieren en de lichamen van de mensen zijn niets anders dan licht dat getransformeerd is en zich in heel verschillende gradaties manifesteert. Voor degenen die in staat zijn te zien, is het licht niet levenloos; het bestaat niet alleen uit trillingen, zoals tegenwoordig wordt beweerd.

Het Licht ontstaat uit het leven. Wanneer de Liefde zich manifesteert, wordt het leven geboren. En wanneer het leven zich manifesteert, verschijnt het licht. Daarom is het belangrijkste levensprincipe het creëren van licht. En het licht zelf brengt alle levende vormen in de Natuur voort. Het is de krachtigste schepper in het creatieve werk van de Natuur.

Daarom staat er geschreven: God is Licht. God is in zijn essentie geen licht, maar brengt het licht voort en openbaart zich erin: Zijn Geest is de schepper van het volmaakte licht. De ziel ziet God als oneindig licht zonder schaduwen. Zij ziet Zijn Eenheid in het geopenbaarde licht. Dit licht openbaart zich in verschillende gradaties. Het licht dat wij in de fysieke wereld waarnemen verschilt van het Licht dat in de spirituele wereld schijnt, net zoals het verschilt van het licht dat de Goddelijke wereld verlicht.

Een mens moet een spirituele visie hebben om het spirituele licht of illuminatie waar te nemen en te bevatten. Dan zal een schitterende wereld zich voor hem openen, een wereld waarin illuminatie heerst. Deze illuminatie is levend en reëel en alle grote mystici die deze illuminatie innerlijk ervaren, kunnen en grenzeloze wereld zien, stralend met de zachtste, meest verfijnde en prachtigste kleuren, die hun zielen vervullen met stromend leven. Daarom is illuminatie voor hen die kunnen zien duizend maal reëler dan deze wereld. Het licht dat we waarnemen in de fysieke wereld is maar een weerschijn van deze illuminatie.

Het levende licht is de grote creatieve kracht in de natuur die de vormen schept van de menselijke gedachten, de menselijke verlangens en emoties. Het omgeeft de menselijke geest en het menselijke verstand. Niemand zou zonder het levende licht kunnen denken of voelen. De illuminatie verheldert de dingen. Zij laat het denkvermogen logisch denken en redeneren. Het is het licht dat door de intuïtie spontaan kan worden waargenomen. Er kan daarom geen enkele mentale activiteit, geen organisch proces plaatsvinden zonder de aanwezigheid van het licht.

Deze maatstaf geldt ook voor de mensen. De ene mens verschilt van de andere afhankelijk van de gradatie van zijn licht. Het karakter van de mens, zijn intelligentie en zijn spirituele ontwikkeling worden beoordeeld volgens de kwaliteit en kwantiteit van het licht dat hij waarneemt en manifesteert.

Een mens wordt daarom gekend door het licht van zijn leven. Wanneer een mens de wereld van de rede binnengaat, kan men door zijn licht weten waar hij vandaan komt en welk soort leven hij leidt. Als de mens de wil van god heeft vervuld, zal hij bij het betreden van de wereld van het licht omstraald worden door zo’n groot licht en vreugde, door zoveel zegeningen, dat hij zich heer en meester van de wereld zal voelen. Hij zal waar hij ook kijkt alleen maar licht zien, grenzeloos licht en niets anders. Er is geen schaduw in dit onbeperkte licht, het is een voortdurende grenzeloze straling.

De manifestaties van intelligent leven worden altijd gekenmerkt door de aanwezigheid van het licht. En het intelligentieniveau wordt bepaald door de gradatie van het licht. Hoe stralender, intenser, zachter en verfijnder het licht is dat van een intelligent wezen uitstraalt, hoe sterker het het leven verlicht en er betekenis aan geeft, en hoe hoger de intelligentie is die het brengt.

In deze visie laat het licht dat in de ruimte bestaat zien dat er rede bestaat in de natuur. Alle sterren en planeten die we in de ruimte zien schijnen, zijn levende rationele entiteiten die hun licht uitzenden. Ook het licht van de zon wordt voortgebracht door vele rationele entiteiten die hun intelligentie uitzenden in de vorm van licht.

De mens is in essentie ook licht. Alle goede mensen stralen en alle slechte mensen, die de betekenis van het leven verloren hebben, zijn donker. Vanuit hen draalt een dof, flikkerend licht. Alle goede mensen hebben hun ‘sterren’. Dit is niet alleen een manier van spreken, maar een realiteit. Het hele huidige leven van de mens en al zijn toekomstige levens zijn afhankelijk van het licht van zijn ‘ster’. Deze ster is de schat van zijn leven.

Toen Christus op aarde kwam, werd Hij vergezeld door Zijn ster. Maar deze werd slechts gezien door drie wijze mannen uit het Oosten. Wanneer Christus opnieuw op aarde komt zal zijn ster tien maal stralender zijn dan zij tweeduizend jaar geleden was. Maar zij zal alleen gezien worden door de mensen die bereid zijn om het goddelijke licht te accepteren. Dat is zo omdat Christus als een innerlijk licht in de geest en de harten van de mensen zal komen. Dit licht maakt dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen en het zal hen innerlijk met elkaar verbinden. Deze mensen zullen mensen van het licht zijn, mensen met ‘sterren’.

Wees de vriend van de straling van het licht – de Wijsheid! Zij zal je innerlijke kennis geven. Die kennis zal je kleden in de mooiste gewaden – het licht, want het licht is het kleed van de kennis. Als je vrij wilt blijven, wees dan als het licht. Het licht is vrij. Als je sterk wilt zijn, denk dan aan het licht. Het licht is sterk en levend. Houd van het licht en wees vrij!

Bron: http://www.arendlandman.nl/2010/12/de-essentie-van-het-licht-volgens-de-spirituele-leraar-peter-deunov-beinsa-douna/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =