= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


2 januari 2011

Verlichting: Aan het denken ontstijgen“Je verstand is een hulpmiddel. Je kunt het voor een bepaalde taak gebruiken en na gebruik berg je het weer op. Maar in praktijk is het zo, dat, laten we zeggen, tachtig tot negentig procent van wat de meeste mensen denken niet alleen zichzelf steeds herhaalt en nutteloos is, maar dat door het disfunctionerende en vaak negatieve karakter veel ervan ook schadelijk is. Observeer je eigen denken maar eens, dan ontdek je dat dit waar is. Er gaat veel levensenergie door verloren.

Je hebt je met je denken geïdentificeerd, wat betekent dat je je gevoel van identiteit ontleent aan de inhoud en activiteit van je verstand. Omdat je gelooft dat je er niet meer bent op het moment dat je ophoudt met denken. Bij het opgroeien vorm je een mentaal beeld van wie je bent op basis van je persoonlijke en culturele conditionering. We kunnen dit denkbeeldige ik het best het ego noemen. Het bestaat uit geestesactiviteit en blijft alleen door voortdurend denken in stand. De term ‘ego’ betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, maar als ik het in deze context gebruik, staat het voor een onecht ik, ontstaan door de onbewuste identificatie met het verstand.

Voor het ego bestaat het huidige moment nauwelijks. Alleen het verleden en de toekomst beschouwt het als belangrijk. Deze totale omkering van de waarheid verklaart het feit dat het verstand in de ‘egotoestand’ zo slecht werkt. Het is steeds bezig met het levend houden van het verleden, want wat ben je zonder? Het projecteert zichzelf voortdurend in de toekomst om zijn overleving veilig te stellen en daar naar een soort verlossing of vervulling te zoeken. Het zegt: “Op een dag, als dit of dat gebeurt, ben ik goed, gelukkig, heb ik vrede.” Zelfs als het ego zich een keer met het heden lijkt bezig te houden, ziet het niet het heden: het ziet het heden totaal verkeerd omdat het ernaar kijkt door de ogen van het verleden. Of het brengt het heden terug tot een middel waarmee het een bepaald doel wil bereiken, een doel dat altijd in de door het verstand geprojecteerde toekomst ligt. Als je je verstand observeert, dan merk je dat het zo werkt.

Het huidige moment, het Nu, bevat de sleutel tot bevrijding. Maar je kunt het huidige moment niet vinden zolang je je verstand bent.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =