= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


14 januari 2011

Ziektes verbonden aan de gevolgen van de BP Olie Ramp: wijdverspreide Ziekte`s als gevolg van toxische chemicaliën


Ondanks dat BP de lekkende boorput in de Golf van Mexico onlangs in juli afsloot, blijven de gezondheid`s gerelateerde na effecten van de ramp voortbestaan.

Kust bewoners van de Golf en werknemers van BP hebben bepaalde ziektes opgelopen verbonden aan chemische stoffen die aanwezig waren in de olie van BP en de toxische dispergeermiddelen die gebruikt werden om de olie mee op te lossen – de ziektes verspreiden zich nog steeds en worden erger.

Dr Rodney Soto, een arts in Santa Rosa Beach, Florida, onderzocht en behandelde patiënten met een zeer hoog gehalte aan olie-gerelateerde chemische stoffen in hun bloed. Deze worden meestal aangeduid als vluchtige organische stoffen (VOC’s). Antropogene VOC’s uit de olie van de BP ramp zijn giftig en hebben negatieve chronische gevolgen voor de volksgezondheid.

Dr Soto vind constante verontrustende hoge niveaus giftige chemicaliën in alle patiënten die hij getest heeft.

“Ik vind regelmatig tussen de vijf en zeven VOC`s in mijn patiënten,” vertelde Dr Soto aan Al Jazeera. “Onder deze patiënten zijn zelfs personen die niet eens direct betrokken zijn geweest bij de schoonmaak werkzaamheden van de olie, evenals bewoners die niet direct aan de kust hebben gewoond. Maar deze zijn wel duidelijk aan de olie ramp gerelateerd”.

Chronische gevolgen voor de gezondheid

Lloyd Pearcey, uit Bonsecour, Alabama, werkte 4 maanden als voorman in een schoonmaakteam voor BP.

Gedurende die tijd verzamelde hij olie doordrenkte kadavers en bestuurde een bulldozer “gevuld met de teer ballen die verzameld werden. Andere keren stonden we in het water met Speciale Pakken tijdens het schoonmaken van de wallen en waren van top tot teen met de olie besmeurd. De dampen die vraten aan je”.

“Ik heb net mijn resultaten gekregen van het bloedonderzoek,” vertelde Pearcey Al Jazeera, “Ik heb de chemische stoffen van olie-en dispergeermiddelen in mijn bloed“.

Pearcey ondervind veel last van de voorkomende symptomen door de acute blootstelling aan de chemicaliën van BP.

Dr Soto test zijn patiënten, en zegt dat hij over een ruime documentatie beschikt waarin de hoogte van de giftige waarden bevestigt worden waaraan de mensen blootgesteld werden.

Dr Soto deelt de symptomen in twee verschillende groepen in: acute blootstelling welke huid-en ademhalingsproblemen omvatten, en de tweede, een grotere groep mensen zonder symptomen, maar die wel last hebben van de toxiciteit. Hij gelooft dat de aard van blootstelling optreed zowel via de lucht, de huid als ook verontreinigde vis.

Eén van de extremere gevallen die hij behandelde was een vrouw bij wie zich acute ademhalingsproblemen hadden ontwikkeld na een bezoekje aan het strand.

“Dit betreft een jonge vrouw in goede gezondheid, met een goede voedingsinname, zonder gezondheidsproblemen, ze heeft er een hekel aan om medicatie in te nemen, en at alleen biologische voeding,” legde hij uit”, Maar kort nadat ze naar het strand geweest was, waar ze waarschijnlijk aan de toxinen blootgesteld werd, ontwikkelde ze respiratoire aandoening en zelfs binnen enkele weken kanker. Ik denk dat dit direct te wijten valt aan de blootstelling aan de chemische stoffen, de dispergeermiddelen en de VOC`s. ”

Volgens de Amerikaanse regering, heeft de BP olie-ramp ten minste 4,9 miljoen vaten olie in de Golf van Mexico laten verdwijnen. BP gebruikte tenminste 1,9 miljoen liter van de giftige dispergeermiddelen, welke in ten minste 19 landen verboden zijn, om de olie naar de bodem te laten zinken.

Van vele van de chemische stoffen aanwezig in de olie-en dispergeermiddelen is bekend dat ze: hoofdpijn, misselijkheid, braken, nierschade, een veranderde nierfunctie, irritatie van het spijsverteringskanaal, longschade, brandende pijn in de neus en keel veroorzaken, hoesten, longoedeem, kanker , gebrek aan spiercoördinatie, duizeligheid, verwarring, irritatie van de huid, ogen, neus en keel, ademhalingsmoeilijkheden, vertraagde reactietijd, geheugen problemen, maagklachten, lever-en nierschade, bewusteloosheid, vermoeidheid / lusteloosheid, irritatie van de bovenste luchtwegen, en hematologische aandoeningen veroorzaken.

Hoewel er vele voorbeelden van acute blootstelling zijn, zoals de patiënten van Pearcey en Dr Soto die kanker ontwikkelden, vreest hij echter dat de meeste bewoners die blootgesteld werden, pas later de symptomen zullen vertonen.

“Deze laatste groep ontwikkelt de symptomen verspreid over jaren”, vertelde hij Al Jazeera. “Ik ben zeer bezorgt over ziektes als kanker en de degeneratie van de hersenen voor de toekomst. Dit is zeer belangrijk omdat het grootste deel van de bevolking hier beneden geen symptomen heeft. Maar de mensen zijn zich niet bewust dat ze chemicaliën opnemen die zeer giftig zijn voor de mens welke een significant effect op de hersenen en de hormonale systemen zullen hebben”.

Dr Soto is het meest bezorgd over de lange-termijn effecten van de gifstoffen, omdat ze “enorme gevolgen hebben in het menselijk immuunsysteem, de hormonale functie en de werking van de hersenen”.

De toxische stoffen in de olie-en dispergeermiddelen zijn “vet oplossers”, wat betekent dat ze een “hoge affiniteit voor vet hebben,” aldus Dr Soto.

“Het menselijk brein bestaat uit 70 procent vet,” voegt Dr Soto toe, “En dit zal eveneens van invloed zijn op de immuuncellen, het darmkanaal, de borst, de schildklieren, de prostaat, klieren, organen en andere systemen. Daarom is dit ook zo significant voor kinderen”.

Zijn hoofdzorg gaat uit naar de kinderen die betroffen zijn door deze giftige stoffen wat zal leiden tot “de ontwikkeling van een terneergeslagen immuunsysteem en een heropleving van kanker”.

Dr Soto is van mening dat, voor de bewoners die langs de kust van de Golf wonen en getroffen zijn door de giftige chemische stoffen van BP, de oplossing ofwel is om ze te verplaatsen (verhuizen) of om een intensief programma bestaande uit een langdurig ontgift beleid in te voeren, dat intraveneuze detoxificatie programma’s omvat.

Allemaal duidelijk?

De ministerie`s van Volksgezondheid van Louisiana, Mississippi en Alabama hadden zwem adviezen afgegeven, terwijl de put van BP maar olie bleef lozen in de Golf van Mexico afgelopen zomer. Sindsdien echter, hebben alle drie de staten hun stranden, wateren, en voedsel uit de zee veilig verklaard van gifstoffen die van de olie ramp afkomstig zouden kunnen zijn.

Florida heeft overigens nooit eventuele adviezen uitgegeven, ondanks dat vele bewoners ziektes rapporteerden welke zij toeschrijven aan de olie-ramp. Amerikaanse federale overheidsinstanties, zoals het Milieu Agentschap, Food and Drug Administration (FDA) en de National Oceanic and Atmospheric Administration, hand in hand met president Barack Obama zelf, hebben verklaard dat de wateren, stranden, en voedsel uit de Golf van Mexico, veilig en open voor het publiek zijn.

Bovendien, behandelen de meeste artsen in de getroffen kustgebieden niet de mensen die lijden door een acute blootstelling aan de giftige chemische stoffen.

Al Jazeera heeft ook gehoord van gevallen dat artsen bedreigingen ontvingen, en dat velen voor vergeldingen vrezen als ze openlijk zouden spreken over patiënten waarvan de ziekte toegeschreven zou zijn aan de olie ramp van BP, de meeste artsen zijn simpelweg niet opgeleid om adequaat om te kunnen gaan met acute toxiciteit van giftige stoffen op een grote schaal.

Dr Mary Jo Ghory een algemeen pediatrische chirurg, en lid van het Amerikaanse College van Chirurgen, vertelde Al Jazeera dat ze gelooft dat de meeste artsen langs de Golf Kust niet in staat zijn om de ziekte die ze behandelen te verbinden aan BP’s chemicaliën, en dat vanwege een gebrek aan een adequate opleiding.

“Toxicologie is niet zomaar een alledaagse cursus, en dan nog, worden er niet veel discussies gevoerd over de toxische effecten door blootstelling aan chemische stoffen” verteld Dr Ghory”. Wanneer men geconfronteerd wordt met een reeks aan verwarrende en zeer uiteenlopende symptomen die verband houden met de blootstelling aan chemische stoffen is het zeer moeilijk voor elke individuele arts om zoiets in te delen, vooral zonder een duidelijk profiel van wat men verwachten kan”.

Dr Soto zegt dat hij zich in een zeer unieke – maar geïsoleerde – positie bevind, want hij is één van de weinige artsen die hij in de regio kent die de mensen dienovereenkomstig kan behandelen.

Zoals Dr Ghory, is Dr Soto van mening dat dit grotendeels te wijten valt aan een gebrek in training.

De Exxon Valdez nalatenschap

Merle Savage was werkzaam als schoonmaakster tijdens de Exxon Valdez olie ramp in `89 in Alaska, en ze lijd nog steeds aan de gezondheidseffecten van de chemische stoffen afkomstig uit de olie-en dispergeermiddelen.

“In de eerste paar weken was ik op het strand werkzaam met het schoonspuiten doormiddel van warm water van de met olie bedekte rotsen”, legde Savage uit aan Al Jazeera. Ze promoveerde al snel tot voorman al werkend op de ondersteunende schepen waar de werknemers elke avond naartoe terug keerden.

“Dus toen ze begonnen te sproeien met dispergeermiddel, de bemanning die dan terug kwam van het spuiten, die zaten zelf helemaal vol met die zooi over hun kostuums en op de boten. Ze werden dan afgespoten met heet water en de stoom die daar vanaf kwam bevatte dus dispergeermiddel chemicaliën die wij allen in ademden”.

“De symptomen bootsten die van een griep na, en iedereen liep te hoesten”, Savage voegde toe: “Toen kwam het opzetten en bleef het. Enige tijd na de schoonmaak werkzaamheden ging ik pas naar de dokter, en op dat moment leed ik al aan bronchiale problemen. Toen werd het een maag aandoening. Mijn hele systeem is sindsdien in gevaar gekomen”.

Na het afronden van de schoonmaakwerkzaamheden van de olie-ramp, keerde ze terug naar huis in Anchorage, waar de problemen alleen maar verergerden.

Savage verhuisde en verliet Alaska, denkende dat haar gezondheid zou verbeteren. Maar na de verhuizing, toonde een leverbiopsie cirrose van de lever aan.

“Ik ben altijd al fysiek actief en zeer gezond geweest,” verteld ze, “Ik rook en drink niet, en ik eet gezonde voeding”.

Savage, is nu 72-jaar, en heeft drie jaar geleden met succes een chemisch detoxificatie programma ondergaan, en voelt zich nu veel beter.

“Het nam 21 jaar van m`n leven dat ik mijn eigen lichaam zag afbreken alsof het niets was, en wat ik ook deed niets hielp, totdat ik hoorde dat m`n lichaam chemisch vergiftigd was, en dat was goed te behandelen”, zei ze.

Dienovereenkomstig handelen

Onafhankelijke wetenschappers en actiegroepen hebben zelf bloed testen van Golf bewoners laten uitvoeren.

Recentelijk vrijgegeven resultaten uit een rapport met betrekking op een 46-jarige man die 100 mijl uit de kust woont. De man, die vroeg om anoniem te blijven, is geen schoonmaker geweest voor de BP ramp, maar na getest te zijn blijkt hij veel hogere waarden aan chemische stoffen van de BP olie in zijn bloed te hebben dan de werknemers die de schoonmaak werkzaamheden hadden verricht.

Dr Wilma Subra, een scheikundige en vriend van Mcarthur, analyseerde zijn bloed en vond de hoogste waarden aan ethylbenzeen ooit bij iemand gemeten. Ethylbenzeen is een vorm van benzeen aanwezig in het lichaam wanneer het begint af te breken; maar het is ook aanwezig in ruwe olie van BP.

Styreen, een chemische stof, geproduceerd in de industrie uit ethylbenzeen, werd ook gevonden, samen met hexaan. M, p-Xyleen, een heldere, kleurloze, brandbare vloeistof die geraffineerd wordt uit ruwe olie en gebruikt wordt als oplosmiddel, was ook aanwezig in het bloed van de man.

“Ik heb nog nooit van mijn leven een teer-ball gezien”, vertelde de man Al Jazeera, “Ik heb geprobeerd om van dat alles weg te blijven. Dus voor mij, als ik zulke hoge waarden heb, vertelt mij dat, iedereen het moet hebben”.

Gregg Hall woonde in Pensacola, Florida, en liet zijn bloed ook testen door Dr Subra.
“Ik heb last van een hoest die maar niet weg wil gaan, mijn voeten zijn al maanden gevoelloos, ik heb hoofdpijn en ben continu misselijk”, zei Hall.

Hall verhuisde onlangs naar Idaho, en behoort tot het groeiende aantal kust bewoners die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn geworden van een milieuramp en onvoldoende respons ontvangen hebben van de federale overheid.

Dr Soto, wiens lijst met patiënten met betrekking tot de BP olie ramp gestaag blijft groeien, denkt er op vergelijkbare wijze over.

“Het is misdadig van een overheid om de mensen verontreinigde vis te laten eten, en te zeggen dat het veilig zou zijn om naar de giftige stranden te komen en te zwemmen in het vervuilde water”, Dr Soto concludeerde: “Deze crisis moet serieus worden genomen door de overheid en de gezondheidsinstellingen”.

Dahr Jamail draagt regelmatig bij aan Global Research.

Global Research artikelen door Dahr Jamail

Originele artikel:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22652

Bron: http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2011/01/13/eng-nl-illnesses-linked-to-bp-oil-disaster-widespread-sickness-due-to-toxic-chemicals/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =