= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


2 februari 2013

Ontwaken uit je verhaalVerlichting kan afgemeten worden aan hoeveel compassie en wijsheid iemand vertoont in de omgang met anderen – alle anderen, niet slechts de mensen die jou steunen op de manier die jij wenst. Hoe je omgaat met mensen die je niet steunen laat zien hoe verlicht je in werkelijkheid bent.

Zolang je het idee hebt dat iemand je tegenhoudt, heb je geen volledige verantwoordelijkheid genomen voor je eigen verlossing. Verlossing houdt in dat je niet van andere mensen of van het leven verwacht dat ze jou gelukkig maken. Wanneer je tot de ontdekking komt dat je enkel Vrijheid bent, stel je niet langer voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet worden wil je gelukkig zijn.

Pas als je alle voorwaarden en eisen volledig loslaat, vind je in Verlossing wie en wat je bent. Dan heeft de liefde en de wijsheid die van jou uitgaat een bevrijdend effect op anderen. De grootste uitdaging voor de meeste spirituele zoekers is afstand te doen van hun opgeblazenheid en de leegte te zien in hun eigen verhaal. Je moet juist ontwaken uit je persoonlijke verhaal om vrij te kunnen worden.

Het opgeven van zowel onwetendheid als verlichting is het ware teken van verlossing en het stelt je in staat anderen als Jezelf te behandelen. Wat ik beschrijf, is de geboorte van de ware Liefde.


Adyashanti

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =