= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


14 februari 2013

Het leven als geheelmeditatie heeft betrekking op leven.
als je werkelijk wilt weten wat het is verwacht er dan niets van.
verwachting is een hinderlaag van systemen en leraren.
wanneer je denkt te weten wat meditatie is, ken je het niet.
dat is alleen verering van het geheugen. wanneer ik me wil concntreren moet ik me tot controle forceren. 

ik geef één gedachte autoriteit over alle andere gedachten.
en wat is het dan eigenlijk dat die autoriteit verleent?
alle controle veroorzaakt conflict.
alles wat er van gezegd kan worden: elimineer dat conflict, radeer het uit.
controle is verspilling van kracht, weg er mee.
alleen als het bewustzijn stil is, is het vrij van persoonlijk willen.
dan kan het functioneren. 

alleen dan is het mogelijk te zien, te luisteren, waar te nemen.
meditatie is een wijze van leven voor iedere dag en de hele dag.
niet voor tien minuten en vooruit dan maar weer.
meditatie is zonder inspanning, zonder streven.
de waarnemer is het waargenomene.
een ononderbroken toestand van waken, bewust zijn, aandacht.
aandacht is volkomen overeenstemming.
met je hele hart en al je kracht.
jij bent er niet meer, alleen het waargenomene is er.
het neemt je in zich op.
is de aandacht voorbij, dan ben je er weer.

meditatie is: bewust 'zijn' dat het leven als geheel heeft gezien, zonder verder onderzoek te verlangen.
een licht op zichzelf, uit zichzelf.
uit deze stilte komt een beweging voort, tijdeloos, over de dood heen,
onvernietigbaar.
dat is mysterie. 

tot zover konden we erover spreken.
hiervoor zijn geen woorden.
als je er toch over spreekt is het dat niet.
 
 
Jiddu Krishnamurti

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =