= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


4 september 2011

Ontwaakt handelen


Werkelijk succes volgens Eckhart Tolle. Ontwaakt handelen door het uiterlijke doel van je leven af te stemmen op je primaire innerlijke levensdoel.


De onderstaande tekst is samengesteld uit fragmenten uit het boek ‘Een nieuwe aarde. De uitdaging van deze tijd’ van Eckhart Tolle. Deze gaat over het vinden en volgen van je roeping. De bijgevoegde illustratie is een collage die ik jaren geleden eens heb gemaakt en waaraan ik moest denken bij het overtypen van de inspirerende tekst.

Zodra je je ontworsteld hebt aan het pure overleven wordt de vraag van zin en doel van je leven van het grootste belang. Veel mensen voelen zich de gevangenen van de sleur van het dagelijkse leven, die hun leven van zijn diepere betekenis berooft. Sommige mensen denken dat het leven hen in gaat halen of al heeft ingehaald. Anderen voelen zich ernstig beperkt door de eisen die hun werk stelt en het onderhouden van een gezin of door hun financiële positie of wol situatie. Sommige mensen lijden onder acute stress, anderen onder acute verveling. Veel mensen verlangen naar de groei die voorspoed belooft. Anderen genieten al van de relatieve vrijheid die samengaat met voorspoed, maar ontdekken dat zelfs dat niet genoeg is om hun leven zin te geven.

Niets kan de plaats innemen van het vinden van je echte doel. Maar het echte of belangrijkste doel van je leven kun je niet op het uiterlijke niveau vinden. Het heeft niet te maken met wat je doet maar met wat je bent – dat wil zeggen, met je bewustzijnstoestand. Het belangrijkste om je te realiseren is dus dit: het leven heeft een innerlijk en een uiterlijk doel. Het innerlijke doel heeft te maken met Zijn en is primair. Het uiterlijke doel heeft te maken met doen en is secundair. Innerlijk en uiterlijk zijn zo nauw verweven dat het vrijwel onmogelijk is om over het een te praten zonder het andere te noemen.

Je innerlijke doel is te ontwaken. Zo eenvoudig is het. Je hebt dat doel gemeen met alle mensen op aarde – omdat dit het doel van de mensheid is. Je innerlijke doel is een wezenlijk onderdeel van het doel van het geheel, het heelal en zijn ontluikende intelligentie. Je uiterlijke doel kan in de loop van de tijd veranderen. Het varieert enorm van persoon tot persoon. Het vinden ervan, en leven in overeenstemming met het innerlijke doel is de grondslag voor het vervullen van je uiterlijke doel. Het is de basis voor echt succes. Zonder die afstemming kun je met veel inspanning, strijd, vastberadenheid en heel hard werken of slimheid wel bepaalde dingen bereiken, maar er zit geen vreugde in de onderneming en deze eindigt onvermijdelijk met een of andere vorm van lijden.

Ontwaken is een verandering in het bewustzijn waarbij denken en gewaarwording uiteen gaan. Bij de meeste mensen is het geen gebeurtenis, maar een proces dat ze ondergaan. Zelfs de weinige mensen die plotseling, dramatisch en schijnbaar onomkeerbaar ontwaken gaan toch door een proces waarin de nieuwe bewustzijnstoestand geleidelijk alles wat ze doen ‘doordrenkt’ en volkomen verandert en zo in hun leven geïntegreerd raakt.

In plaats van te verdwalen in je gedachten moet je als je wakker bent jezelf herkennen als het bewust zijn erachter. Het denken is dan geen autonome activiteit meer die je in bezit neemt en de leiding van je leven op zich neemt. Het bewust zijn neemt het over van het denken. In plaats van de leiding over je leven te hebben wordt het verstand dienaar van het bewust zijn. Bewust zijn is het bewust in verbinding staan met de universele intelligentie. Een ander woord ervoor is Tegenwoordigheid: bewustzijn zonder gedachten.

Zodra je een glimp van Tegenwoordigheid hebt gehad, ken je het uit de eerste hand. Dan is het niet meer een concept in je hoofd. Je kunt er dan bewust voor kiezen tegenwoordig te zijn in plaats van je over te geven aan nutteloos denken. Je kunt Tegenwoordigheid uitnodigen om in je leven te komen, dat wil zeggen, ruimte maken. Met de genade van het ontwaken komt de verantwoordelijkheid. Je kunt proberen door te gaan alsof er niets gebeurd is, of je begrijpt de betekenis en erkent het ontluiken van bewust zijn als het belangrijkste dat er met je kan gebeuren. Jezelf openstellen voor het opkomende bewustzijn en het licht ervan in de wereld brengen wordt dan het hoofddoel van je leven.

Zolang je je niet bewust bent van Zijn, zoek je zingeving alleen in de dimensie van doen en de toekomst, dat wil zeggen, in de dimensie van de tijd. En wat je daar aan zin of bevrediging vindt verdwijnt of blijkt op misleiding te berusten. Het wordt zonder mankeren door de tijd vernietigd. elke zingeving die we op dat niveau vinden is alleen relatief en tijdelijk waar.

Als bijvoorbeeld het zorgen voor je kinderen zin geeft aan je leven, wat gebeurt er dan met die zin als ze je niet meer nodig hebben of zelfs niet meer naar je luisteren? Als andere mensen helpen je leven zin geeft, ben je ervan afhankelijk dat andere mensen slechter af zijn dan jij opdat je leven zinvol kan blijven en jij je goed kunt blijven voelen. Als het verlangen uit te blinken, te winnen of in deze of gene activiteit te slagen je die zin geeft, wat dan te doen als je nooit wint of als er een eind komt aan je reeks van overwinningen, wat zeker een keer gebeurt? Je moet dan gaan kijken naar je verbeelding of je herinneringen – een erg onbevredigende plek die niet veel zin aan je leven kan geven. ‘Slagen’ op een bepaald terrein geeft alleen betekenis zolang duizenden of miljoenen mensen niet slagen, dus jouw leven heeft dan alleen zin als er mensen zijn die ‘mislukken’.

Ik zeg niet dat mensen helpen, voor je kinderen zorgen of streven naar een topprestatie op een of ander terrein niet de moeite waard is. Voor veel mensen zijn het belangrijke onderdelen van hun uiterlijke doel. Maar het uiterlijke doel is altijd relatief, instabiel en vergankelijk. Dat betekent niet dat je niet aan deze activiteiten moet beginnen. Het betekent dat je contact moet maken met je innerlijke, primaire doel, zodat er een diepere zin stroomt in alles wat je doet.

Als je leven niet is afgestemd op je primaire doel, zal elk doel dat je bedenkt, al is het dat je de hemel op aarde brengt, van het ego zijn of door de tijd worden vernietigd. Vroeg of laat leidt het tot leed. Als je je innerlijke doel negeert, zal wat je ook doet, al lijkt het nog zo spiritueel, het ego kruipen in hoe je het doet, en zo corrumpeert het middel het doel. Niet je doelen of daden zij primair, maar de bewustzijnstoestand waar ze uit voortkomen. Het verwezenlijken van je primaire doel legt de fundering voor een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe aarde. Is die fundering er eenmaal, dan wordt je uiterlijke doel geladen met spirituele kracht omdat je doelen en intenties dan een zijn met de evolutionaire impuls van het heelal.

Ontwaakt handelen is het uiterlijke aspect in het volgende stadium in de evolutie van bewustzijn op onze planeet. Op onze planeet, en tegelijkertijd misschien ook op andere plaatsen in ons melkwegstelsel en verder, ontwaakt bewustzijn uit de droom van vorm. Dat betekent niet dat alle vormen (de wereld) uiteen gaan vallen, hoewel dat met heel veel vormen wel zal gebeuren. Het betekent dat bewustzijn nu vormen kan gaan scheppen zonder zichzelf erin te verliezen. Het kan zich bewust blijven van zichzelf, ook terwijl het vorm schept en ervaart. Waarom zou het vorm blijven scheppen en ervaren? Voor het plezier ervan. Hoe doet bewustzijn dat? Via ontwaakte mensen die de betekenis van ontwaakt handelen hebben geleerd.

Ontwaakt handelen is het afstemmen van je uiterlijke doel – wat je doet – op je innerlijke doel – ontwaken en wakker blijven. Door ontwaakt handelen word je één met het uitgaande doel van het heelal. Bewustzijn stroomt door je heen in deze wereld. Het stroomt in je gedachten en inspireert ze. Het stroomt in alles wat je doet, leidt het en geeft het kracht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =