= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


3 juni 2012

Bij bankrun Europa slechts 2000 euro per persoon beschikbaar


Bij een bankrun zullen van de 100 wachtenden in de rij alleen de eerste 5 mensen hun rekeningen kunnen leeghalen. Voor de overige 95 blijft er niets over.*
 
Als het de politieke- en bankenelite de komende maanden niet lukt om de democratie ook officieel af te schaffen en van de EU een politieke Unie te maken, zal Griekenland de eurozone moeten verlaten. Het gevaar dat er dan een kettingreactie ontstaat en het bankensysteem in Europa volledig instort is aanzienlijk. Bij een pan-Europese run op de banken blijkt er per persoon gemiddeld slechts 2000 euro cash geld beschikbaar te zijn - inclusief spaargelden. Een betere indicatie: in een rij van 100 mensen voor een willekeurige pinautomaat zullen maximaal alleen de eerste 5 personen al hun geld kunnen opnemen*; voor de overige 95 zal er niets over zijn.

De voorbereidingen voor het onvermijdelijke Griekse exit -internationaal inmiddels als Grexit aangeduid- uit de eurozone begonnen in 2011, maar werden in feite al in 2010 voorzien. Het had het Griekse volk een hoop ellende bespaard -en de Europeanen honderden miljarden belastinggeld- als er destijds gelijk was besloten om Griekenland te laten terugkeren naar de Drachme.  

2000 euro per persoon
Maar nee, niet alleen moest en zou de droom van een verenigd Europa overeind worden gehouden, maar ook kregen de banken op deze manier meer tijd om op uw en mijn kosten hun zakken nog verder te vullen. Inmiddels begint het tot de politiek door te dringen dat de economie en de maatschappij niet blijken te functioneren zoals men graag zou willen. Ondertussen gaat de 'stille slow-motion' bankrun in Griekenland nog altijd door en halen de Grieken zoveel cash van hun rekeningen af, dat er in de rest van Europa een tekort dreigt.
 
Op 31 maart 2012 waren er voor ongeveer € 900 miljard aan eurobiljetten en -munten in omloop. Aangezien ongeveer 450 miljoen mensen de euro gebruiken is er gemiddeld dus 2000 euro per persoon beschikbaar. Niet veel, zeker niet als bedacht wordt dat bijvoorbeeld de Duitsers gemiddeld 58.000 euro vermogen hebben en de Nederlanders 40.000 euro (3). Toch denken de meeste mensen nog steeds dat ze op ieder moment naar de bank kunnen gaan om al hun (spaar)geld op te nemen. In werkelijkheid bestaat het leeuwendeel van hun vermogen echter alleen in de computer.
 
Slow-motion bankruns ook in andere landen
We berichtten al eerder dat er niet alleen in Griekenland, maar ook in Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Frankrijk en België een stille slow-motion bankrun gaande is. Steeds meer burgers voelen met het oog op de almaar ernstiger wordende schuldencrisis heel goed aan dat er op zeker moment een totale instorting zal komen en willen voor de zekerheid hun geld veilig stellen. Zo hebben de Grieken de afgelopen maanden 25 miljard van hun rekeningen gehaald. Een deel werd uitgegeven om de enorme werkloosheid en armoede te compenseren; een andere deel werd weggesluisd naar buitenlandse rekeningen (vooral in Duitsland) en de rest werd thuis in een oude sok gestopt.
 
De verwachting is dat de stille bankrun zal verhevigen, wat voor de rest van de burgers in Europa steeds minder cash overlaat. Om het risico van een plotselinge openlijke bankrun te voorkomen wil de Italiaanse premier Mario Monti het spaargeld van de bevolking garanderen. Een farce, want hoe kan de politiek iets garanderen dat helemaal niet bestaat?
 
Bilderberger Monti, tegelijkertijd minister van Economie én van Financiën, is voormalig topbestuurder van de Amerikaanse investerings'vampieren'bank Goldman Sachs en een leidinggevend lid van de Trilaterale Commissie, een invloedrijke NWO instelling. Monti eist dat Duitsland en Nederland akkoord gaan met de invoering van eurobonds, waardoor wij ten allen tijde verantwoordelijk kunnen -en zullen- worden gehouden voor de verliezen van de Europese banken.

Banktegoeden geen officieel betaalmiddel
De instorting van de eurozone is hoe dan ook een zekerheid. Komt het tot de geplande variant dan zal de grote crash worden gebruikt om van Europa razendsnel en op ondemocratische wijze een fiscale, financiële en politieke Unie te maken. Tot het zover is wordt de huidige crisis door de politiek, de banken en de massamedia sterk gebagatelliseerd, zodat het volk nietsvermoedend in de grote val trapt. De vicegouverneur van de Belgische centrale bank, Luc Coene, gaf dat in feite toe toen hij zei dat 'men natuurlijk niet zegt dat we een noodsituatie hebben, omdat de situatie dan nog veel erger wordt. Ik zie er werkelijk de zin niet van in om meer transparantie over de zaak te geven.'
 
Bedenk goed dat het geld dat u op de bank hebt GEEN officieel betaalmiddel is. We schreven al vaker dat het geld dat in omloop is nog geen 5% uitmaakt van het totaal. De overige 95% bestaat uitsluitend uit digitale cijfers. Het is daarom heel goed denkbaar dat er op zeker moment voor iedereen een opnamelimiet zal worden ingesteld. Hoe groter de (dreigende) bankrun, hoe groter de crisis, des te minder geld zal u dagelijks of wekelijks kunnen opnemen.

Eurozone: óf politieke unie, óf uit elkaar
Buiten Europa beschouwen vrijwel alle financiële en economische experts het euro experiment als definitief mislukt. Het kan vanaf nu twee kanten op: er komt óf de door de politiek en bankenelite gewenste politieke Unie met de invoering van eurobonds, iets dat dus enkel het belang van de banken en de Brusselse eurofielen dient; óf er wordt eindelijk een realistische koers ingeslagen door de eurozone uit elkaar te laten vallen en terug te keren naar het destijds uiterst succesvolle systeem met eigen munten en vaste wisselkoersen. Dat veel banken in dat proces failliet gaan is dan jammer voor hen, maar het logische gevolg van de vrije marktwerking en natuurlijk van hun jarenlange zeer risicovolle speculaties.

Deflatie, dan hyperinflatie
Inmiddels beginnen overal de aandelen en prijzen van olie en andere grondstoffen te dalen. Daarom bevinden we ons niet alleen in een recessie -binnen wat feitelijk een grote Depressie is- maar ook in een situatie met deflatie, waarin de prijzen dalen, de mensen steeds minder geld (kunnen) uitgeven en degenen die de honderden miljarden euro's hebben ontvangen -de banken en de superrijken- dit geld oppotten omdat ze bang zijn het tijdens de komende instorting weer kwijt te raken.
 
Omdat de ECB miljarden in het systeem blijft pompen dreigt het hele proces op een gegeven ogenblik om te slaan in hyperinflatie, die altijd moet worden beëindigd met een valuta hervorming. Dan verliest de gewone man steevast het meest en wint de elite opnieuw. (1)
 
Eén-wereldsysteem
Het lijkt er sterk op dat de feitelijk al jaren bestaande 'geheime' wereldregering van bankiersfamilies doelbewust uit is op deze instorting, waarbij het vaak besproken 'Ordo Ab Chao' -orde uit chaos- principe weer om de hoek komt kijken. Het Probleem is nu geschapen, de Reactie volgt, Chaos ontstaat en dan komt de elite met de Oplossing: een één-wereldsysteem zonder grenzen met één munt en één centrale socialistische regering die belooft alles weer in orde te maken. Dat zal echter het meest onderdrukkende, meest fascistische en meest bloederige regime zijn dat de mensheid ooit heeft gekend.

Oplossing?
Dat het huidige systeem niet meer functioneert is wel duidelijk, maar over de oplossingen zijn de meningen verdeeld. Sommigen adviseren om uw vermogen -spaargeld, obligaties, e.d.- in 'tastbare' zaken om te zetten zoals goud, zilver, grondstoffen, vastgoed en aandelen (2). Bedenk echter dat er -ook in Nederland- wetten bestaan die de overheid de mogelijkheid geven om in crisissituaties beslag te leggen op (een deel van) uw bezittingen.
 
Anderen vinden dat de macht om bijvoorbeeld geld te creëren bij de staat terecht moet komen en dat de banken moeten worden opgeheven, maar dat lijkt nu juist de droom van de elite -en dus de nachtmerrie voor de burgers- om een socialistische en centralistische Nieuwe Wereld Orde op te richten in de kaart te spelen. Een terugkeer naar een echte vrije markt met open handelsgrenzen, maar waarin de landen en volken hun eigen cultuur, soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht, munt en economie behouden, lijkt daarom de spreekwoordelijke gulden middenweg te zijn. Dat systeem heeft immers tientallen jaren uitstekend gefunctioneerd en zorgde in tegenstelling tot de euro wél voor vrede, vrijheid en welvaart.
 
 
Xander
 
* Los van de geldende opname-restricties. Er had ook 'bankenbalie' kunnen staan.  
 
(1) KOPP
(3) NU 

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=660168&r=1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =