= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


16 april 2011

De aardbeving….een spiritueel perspectief


Wij als mensheid zijn door heel onze geschiedenis heen gericht op overleving. Zelfs als samenwerking ons beter zou dienen, gaan we de strijd aan met elkaar. Wij geloven nu al duizenden generaties lang dat overleven over competitie gaat…

We concurreren met elkaar van persoon tot persoon, we concurreren op commercieel niveau, op politiek niveau en de media over de hele wereld wedijveren met elkaar. Competitie is altijd tegen. Samenwerking is altijd met. Gezien door onze competitie ogen ziet het er anders uit, maar de natuur is in feite een uiting van volledige samenwerking.

Het leven gaat over evolutie van de ziel, niet om die van het fysieke, en daarom helpt onderlinge competitie ons niet verder. We moeten leren samenwerken, van mondiaal niveau tot onderling op kleine schaal. Gedurende vele generaties hebben we een diep zittend patroon ontwikkeld van competitieve overleving.

Ons ziel-zelf schreeuwt om het doorbreken van dit vreselijke patroon en de Goden en Godinnen van de Natuur/Schepping antwoorden. Ze antwoorden met aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, wervelwinden, enorme rampzalige gebeurtenissen die Verandering brengen. We hebben het ontzettend nodig om te Veranderen, weg van het pad van concurrentie dat we zo blind volgen. Jazeker, het is tragisch. Lichamen sterven, maar zielen komen vrij. Wij zijn een ziel met een lichaam, geen lichaam met een ziel. Wij allemaal, ieder van ons zullen na de dood van ons lichaam onze weg vervolgen.

Wij zijn een ziel met een lichaam, geen lichaam met een ziel.

Wij allemaal, ieder van ons zullen na de dood van ons lichaam onze weg vervolgen.

Door de aardbeving en de tsunami komen mensen bij elkaar. Mensen vechten niet voor eten in de verwoeste gebieden maar ze werken samen en harten die gesloten waren door competitie gaan nu open. Mensen delen met elkaar, hebben lief en zorgen voor elkaar. Een nieuwe energie is bezig te ontstaan door de overstromingen in Queensland, Australië en door de aardbeving in Christchurch in Nieuw Zeeland.

Japan.
En dan nu is daar de enorme impact van de crisis in de getroffen kuststeden van Japan. Getuige het werk van een aantal nucleaire energie experts geeft de media veel verkeerde informatie door. In feite blijkt het zo te zijn dat zelfs wanneer de reactors geheel wegsmelten, dit NIET op een nucleaire explosie zou uitlopen.

Leef zoveel als mogelijk vanuit je hart. Steek een helpende hand uit of neem vrijelijk hulp in ontvangst. Dit is niet het einde van de grootse gebeurtenissen in de wereld, het is het begin van enorme Verandering. Het is wijs om flexibel te zijn, open en zo onthecht als maar mogelijk voor je is. Onze diep ingesleten patronen moet doorbroken worden…en dat is aan het gebeuren.

Bless you all.

Michael J. Roads


Bron: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-aardbeving-vanuit-een-spiritueel-perspectief/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =