= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


16 april 2011

De roep van onze Ziel


DE ROEP VAN ONZE ZIEL
Welkom medereizigers!
Wij zijn Jan & Patricia en hebben elkaar in de zomer van 2009 herkent als tweelingziel.
Onze ontmoeting, herkenning en hereniging als tweelingziel was en is een levensveranderende gebeurtenis! Het heeft ons in een versneld proces van ontwaken gezet, een transformatie van dualiteit naar eenheid... een intens uitzuiveringsproces. We beseffen dat we dit enkel in zo'n vaart met elkaar konden doorleven omdat we al balans en heelheid in onszelf hadden gevonden... alvorens wij elkaar konden ontmoeten, herkennen en een onvoorwaardelijk JA konden hebben naar elkaar. Het was de voltooiing na een lange innerlijke reis... het kado aan onszelf! We hadden onszelf herinnerd en herinnerden en herkenden nu onszelf volledig in elkaar... in onze tweelingziel.
Het kado van onvoorwaardelijke liefde in onszelf aan elkaar!
Negen maanden na onze ontmoeting is ons geesteskindje geboren in de vorm van deze website... Tweelingziel-Verbinding.
Wij hebben het verlangen om te delen in onze ervaringen; ons persoonlijk verhaal, de weg die we zijn gegaan, de vele inzichten, de veranderingen en het verloop van onze reis naar de nieuwe Aarde... om onze medereizigers te inspireren en te ondersteunen in hun eigen transformatieproces. We willen een lichtbaken zijn om anderen aan te sporen zichzelf te herinneren!... om de overgang te kunnen maken van dualiteit naar eenheid...
om voorbereid te zijn op de veranderingen die komen gaan.
Door onze tweelingziel-ontmoeting zijn wij het spel van dualiteit gaan doorzien waar we met z'n allen nog in vastzitten en aan het uitspelen zijn met elkaar tot we het écht begrepen hebben.
Van hieruit reiken we inzichten en handvatten aan, vanuit onze eigen ervaring, om jouw ontwaken te ondersteunen...
Herinner je Zelf
en je herinnert je al die anderen...
Je bent niet alleen !
Onze ontmoeting is een alchemistisch proces van loskomen uit de dualiteit om aan te komen in het veld van eenheid.
De versmelting van onze zielen terug tot die oorspronkelijke ene ziel heeft ons doen ontwaken in eenheid waardoor we ons zijn gaan herinneren wie we in ons diepste wezen zijn en wat we hier samen komen doen.
De kracht van onze ontmoeting heeft deze sprong mogelijk gemaakt,
heeft de resterende puzzelstukjes op z'n plaats doen vallen...
en kondigt aan dat we deze sprong met z'n allen gaan maken!
2012 Zal het markeringspunt zijn waarin de Aarde een blijvende verandering zal ondergaan; de overgang van de derde naar de vijfde dimensie, de overgang van dualiteit naar eenheid. Dit kondigt ook aan dat vele tweelingzielen zich zullen gaan herenigen. Welkom! Dit is inherent aan het proces, twee worden terug één, een logisch gevolg van het samentrekken van de energieën... de terugkeer naar 'thuis' kondigt zich aan.
Met 'thuis' bedoelen wij hier; het je volledig herinneren...
wie je in wezen bent !
Dit proces worden we allen gewaar en uit zich in veel verwarring en de nodige veranderingen
die we reeds ondergaan en nog dienen te ondergaan...
Wij, als lichtwerkers, willen jullie ondersteunen en bekrachtigen...
een helder licht laten schijnen op het pad van onze medereizigers, op de verwarring die nu heerst...
om de overtuigingen en aannames over onze werkelijkheid te herzien die ons nog in de dualiteit houden...
om de illusies te doorzien...
om te her-ontdekken wie we in wezen zijn en wat we hier komen doen op dit punt in tijd en ruimte...
om ons volledig potentieel weer te kunnen omarmen...
om alles in een volkomen nieuw licht te zien...
om door geestelijke rijpheid, voorbereid te zijn je tweelingziel te kunnen herkennen...
om samen de weg terug naar 'thuis' vreugdevol te kunnen inzetten...
om samen de sprong te wagen naar eenheid!

Het is de roep van onze ziel die wij willen laten doorklinken voor eenieder die op het punt staat van ontwaken voor de influisteringen van hun eigen ziel, voor eenieder die wil horen...
om te kunnen zien van wat écht is!
Bevrijd je Zelf !
Jezelf bevrijden van de illusies van de derde dimensie... tjee wat een klus en wat een uitdaging!
Wat zou het heerlijk zijn als iedereen zou kunnen bevatten en begrijpen waarom het zo belangrijk is om dit te doen... om jezelf te bevrijden van diepe (oude) angsten, afhankelijkheden en onwaarheden!
Dan zouden we elkaar kunnen ondersteunen, bevestigen, aanmoedigen, voeden en de hand reiken.... we zouden elkaar kunnen ver-lichten! We zouden elkaar kunnen bijlichten op ons pad van bewustworden en transformatie... we zouden elkaar kunnen helpen her-inneren, om te herinneren wie we zijn en wat we hier komen doen!
Natuurlijk dienen we allemaal ons eigen paadje te gaan en moeten we ons eigen 'huisje' opruimen, omdat je het beste voor jezelf kunt beslissen wat weg kan en wat (nog) niet... ieder bepaalt zijn eigen tempo.
Maar als we van elkaar zouden weten dat dit het is wat we aan het doen zijn met z'n allen, dat dit het proces is waar we met z'n allen deel aan hebben, dat dit onze werkelijkheid nu is en ieder neemt daar zijn verantwoordelijkheid voor... omdat we allemaal beseffen dat het hoog nodig, de hoogste tijd en onomkeerbaar is... als we met z'n allen zouden beseffen waarvoor we dit doen...............

Dan zouden we geen moment meer twijfelen !!
We zouden geen moment meer twijfelen aan het proces, hoe zwaar en verwarrend het ook voelt!
Ook al zou ons 'huisje' één grote bende zijn!... we zouden met een ontzettende brede glimlach en vlinders van opwinding en hoopvolle vreugde in onze buik..
aan de slag gaan!
Dan zouden we elkaar hierin vreugdevol kunnen ondersteunen en aanmoedigen... we zouden feest vieren bij elke stap die we zetten, bij elke doos oude ballast die we opruimen!
We zouden er intens naar uitkijken als ons 'huisje' straks opgeruimd en leeg zal zijn... vol licht, rust, ruimte en onvoorwaardelijke liefde!
Een 'thuis' waar we elkaar ver-licht, vrij en blij, liefdevol en gelijkgestemd in kunnen ont-moeten en oneindig in kunnen delen...
een delen in overvloed... omdat we alles hebben opgeruimd wat niet meer nodig is en wat we niet zijn!
Als we toch eens zouden weten !

En juist daarom doen Jan en ik dit lichtwerk!
Net als vele andere lichtwerkers die ook op hun manier nu gehoor geven aan de roep van hun ziel...
doen wij dit werk op onze manier gevoed door onze tweelingziel-verbinding... door ons verhaal en onze ervaringen te delen, door onze inzichten te delen die tijdens onze reis in ons wakker zijn gemaakt wat een diep gevoel uit de diepte naar de oppervlakte heeft gebracht en een innerlijk weten is geworden...
en door bewustmakende info uit andere bronnen met jullie te delen...
omdat het zo belangrijk is om elkaar te informeren over de veranderingen die aanstaande zijn!
Dit informeren wat we doen is juist bedoeld om ons 'weten' weer wakker te maken...
om andere medereizigers te helpen her-inneren om tot weten te komen!
Om tot waarheid te komen !
Hoe meer we beseffen, voelen, begrijpen en weten... des te dichter komen we bij de ontknoping!
Des te gemakkelijker zal de Aarde met al het leven erop de overgang kunnen maken van de derde naar de vijfde dimensie.
We dienen te weten wat er aan de hand is... hoe we ervoor staan, hoe onze Aarde ervoor staat...
We dienen te weten dat we moeten veranderen, hoe we moeten veranderen en wat we moeten veranderen...

WE DIENEN TE WETEN DAT WIJ ZELF DIE VERANDERING ZIJN !!

Daarom informeren wij jullie.
Bevrijd, Verspreid en Verbind !
Een warm thuiskomen!

Jan & Patricia

Bron: http://www.tweelingziel-verbinding.info/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =