= Welkom =


Welkom op de website Kinderen van het Licht


In dit nieuwe tijdperk van wakkerworden
waarin de wereld talloze veranderingen
ondergaat die de mens zelf heeft geschapen
uit onwetendheid, wil deze website terug
gaan naar de bron.
De kinderen van het Licht zullen wereldwijd
opstaan en leiden vanuit hun innerlijke kracht
Laten we hand in hand de waarheid aan het
licht komen en ons verbonden bewustzijn
samen sterken tot een wereld van eenheid.


12 januari 2013

De aarde van 3D naar 5DIn 2012 zal Moeder Aarde de sprong maken naar een leven in een hogere dimensie, een leven in liefde en harmonie. Wat heeft deze grootse overgang voor gevolgen voor het leven op aarde?
 
Voor lange tijd is Moeder Aarde een ervaringschool voor onze ziel geweest. In talloze levens op aarde hebben we talrijke ervaringen in de stof mogen ontvangen. Die langgerekte tijd is op te delen in perioden en in elke periode stond een ander thema centraal. Om de ziel van de mens verschillende ervaringen te kunnen geven, is het leven op Moeder Aarde continu aan verandering onderhevig geweest.

En nu zijn we op een groot keerpunt in de tijd aanbeland; we zijn de weg omhoog ingeslagen. Het leven in de lage dimensie ligt achter ons, een leven in hogere dimensies lonkt naar ons. In de lage dimensie kregen we lessen in dualiteit, in de hoge dimensies krijgen we lessen in harmonie. Om in de hogere dimensies te kunnen leven, wordt de verbinding met de ziel aangehaald en worden ons goddelijk bewustzijn en eenheidsgevoel wakker geschud. Waaruit blijkt dat we aan het ontwaken zijn en wat staat ons te wachten?

In de 3e dimensie hebben we geleerd om in duisternis te leven; ons besef van de geestelijke wereld en het gevoel van eenheid met al wat leeft raakten langzaam in de vergetelheid. Het verduisteren van ons grote bewustzijn en eenheidsgevoel was nodig om ons ego of individuele bewustzijn te ontwikkelen. Het ego werd getraind door de talloze conflicten die ons ego zelf in het leven riep. We leerden namelijk te oordelen, alles in hokjes te stoppen, alles in goed of slecht te verdelen. Zo werd het conflict geboren, oftwel de dualiteit waar de 3e dimensie om bekend staat. Ik ben sterker, slimmer en beter dan jij. En met behulp van onze emoties kwamen we in actie; we werden boos, verdrietig of angstig. We gingen de strijd aan en sloten een verbond met gelijkgestemden om andersdenkenden een kopje kleiner te maken.

Nu we de 3e dimensie achter ons hebben gelaten, is het tijd om ons ego op te laten gaan in ons grote geheel, opdat we onze unieke kwaliteiten gaan aanbieden aan de groep. Dat lukt door de strijdbijl te begraven en de aangeleerde neiging tot oordelen los te laten. Door de strijd op te geven, vinden we de rust om ons geestelijk besef of goddelijk bewustzijn te laten ontwaken. Door onze zogenaamde tegenstanders te vergeven, vinden we het eenheidsgevoel en de liefde terug.
De afgelopen jaren is de energietrilling op aarde verhoogd, waardoor we op kunnen schuiven in de dimensies. De gevolgen van die hogere frequentie zijn reeds zichtbaar; bouwwerken die steunen op de duale energie uit de 3e dimensie vertonen steeds meer mankementen. De druk om het leven op aarde te veranderen, om vanuit liefde en harmonie te leven in plaats vanuit tegenstellingen en strijd, wordt opgevoerd. Die druk is zowel op macroniveau (grote schaal) als op microniveau (ons eigen leven) zichtbaar en voelbaar. Nu Moeder Aarde definitief overgaat, zal de noodzaak om te veranderen nog groter worden. Maar wat moeten we eigenlijk aanpassen?

Schokkende en wonderbaarlijke gebeurtenissen in ons en het leven vinden plaats om onze aardse oogkleppen af te nemen en ons te doen laten beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. De gebeurtenissen van vandaag de dag vinden niet plaats om ons te dwarsbomen, maar om ons besef van het leven te vergroten en ons uit te dagen nieuwe wegen in te slaan (groter bewustzijn), wegen die leiden naar een liefdevol en harmonieus leven (groter eenheidsgevoel). Diegenen die mee veranderen, zal het voor de wind gaan, diegenen die weigeren het roer om te gooien, zullen meer en meer tegenwind ervaren.

Wat zijn de veranderingen op macroniveau? Grote instellingen, voortkomend uit de 3e dimensie en leunend op dualiteit (tegenstellingen en conflicten), worden niet langer gedragen door de hogere trilling van de liefdevolle en harmonieuze energie. Zij zullen kopje onder gaan. Denk aan de politiek gebaseerd op machtsstrijd en gekenmerkt door de tegenstelling machthebbers en volgelingen, denk aan de economie gebaseerd op schaarste en gekenmerkt door de tegenstelling rijk en arm en denk aan religie gebaseerd op voorschriften en gekenmerkt door de uitverkorenen en goddelozen. Maar ook ons onderwijssysteem gericht op voorgekauwde kennis en ons zorgsysteem gefocused op symptoombestrijding zullen uitgedaagd worden om te veranderen. De uitdaging waar we nu voor staan, is het vinden van liefdevolle en harmonieuze alternatieven.

Als we die liefdevolle en harmonieuze alternatieven vinden en in de praktijk gaan brengen, scheppen we een samenleving gebaseerd op gelijkheid, vrijheid en broederschap. In de hogere dimensies krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen en om ze aan de groep aan te bieden. En elk talent wordt even hoog gewaardeerd. De hoge mate van verbondenheid en saamhorigheid zorgen ervoor dat we elkaar als gelijken leren zien, elkaar gaan respecteren en in harmonie met elkaar gaan leven. Voor het oplossen van problemen zullen de juiste mensen, op basis van hun talenten, worden gevraagd. Is het doel bereikt dan zullen ze hun positie weer afstaan. Het algemeen belang is daarbij immer het richtsnoer. In liefde zullen we geven en in liefde zullen we ontvangen. Niet om te bezitten, maar om de genoegdoening van het schenken.

Het zal ons aan niets ontbreken, want de neiging om iets vast te houden, te bezitten, is weg. In het leven in de hogere dimensies staat de ervaring centraal; alles wordt in het werk gesteld om iemand de ruimte te geven het leven in al zijn facetten te ervaren. Zo maken voorschriften (beperkingen) plaats voor vrijheid en hoofdkennis voor levenswijsheid gestoeld op ervaring. Ook van lichamelijk en geestelijk ongemak nemen we afscheid; een gezonde, natuurlijke levensstijl is de normaalste zaak van de wereld in ons nieuwe leven.

Wat zijn de veranderingen op microniveau, wat gaat er in ons eigen leven veranderen? Alles wat niet in balans is, zal in balans gebracht moeten worden. Of door het te veranderen, of door er afscheid van te nemen. Allereerst moeten we onszelf in balans brengen. Dat doen we door opspelende emoties, fysieke klachten, negatieve gedachten en geestelijke blokkades te helen. Dan moeten we onze relaties in balans brengen, relaties met onze partner, kinderen, familie, vrienden, buren, clubgenoten, collega's, etc. Is er sprake van een evenwichtige relatie, van geven en nemen, van gelijkwaardigheid of niet? Vervolgens moeten we onszelf in balans brengen met het leven. Dat doen we door te kijken naar onze bron van inspiratie. Wat zijn onze drijfveren, wat voegen we toe aan het leven op aarde? Zijn dat zaken die buiten ons liggen (veelal materie) en die ten koste gaan van het leven op aarde (vernietiging), of zijn dat drijfveren in onszelf die gebaseerd zijn op liefde en respect voor al wat leeft? De uitdaging is om bijdragen te leveren aan een liefdevolle en harmonieuze leefwereld. En dat kan alleen als we in balans zijn en de liefde voor onszelf hebben teruggevonden.

Door de overgang naar de hogere dimensies zal het leven drastisch veranderen. Door de hogere trilling zullen niet alleen de oude 3D bouwwerken verdwijnen, ook keuzes die wij maken komen sneller in de stof tot uitdrukking. Oftewel, we worden eerder met de gevolgen van ons doen en laten geconfronteerd. Zaaien we liefde dan oogsten we liefde, zaaien we haat dan oogsten we haat. Niet om ons te straffen, maar om ons de ogen te doen openen. Initiatieven gebaseerd op gevoel, liefde en vertrouwen bloeien op, initiatieven gebaseerd op angst, haat, verstand, wil en ego komen in de hogere dimensie niet meer van de grond. Maar waarom, zo vraag je je misschien af, zou ik moeten veranderen? Het antwoord op deze vraag is simpel: het oude leven maakt je niet langer gelukkig, een duurzaam gevoel van geluk en bevrediging schuilt in ander vaatje, een vaatje in onszelf waaruit we weer moeten leren tappen.
Deze grootse verandering, waar iedereen op aarde middenin zit, is geen pesterij van het leven, maar een gevolg van onze tocht naar de hogere dimensies, een terugtocht naar het licht met een zak vol duistere ervaringen. De veranderingen dagen ons uit om nieuwe, onbekende kanten van onszelf te ontdekken, of om oude en vergeten mogelijkheden en vaardigheden te herontdekken. Het leven is bedoeld om ervan te leren, om ons besef (bewustzijn) te verruimen, om te groeien in wijsheid, kracht en liefde (eenheidsgevoel). Het leven is geen vijand, het leven is een vriend, die ons soms met zachte hand en soms met harde hand de weg wijst. Iedereen die de handschoen opraapt, zal deze ongekende groeikans die ons thans wordt aangereikt optimaal kunnen benutten.

Het leven zal in de hogere dimensies zijn vergeten kanten laten zien, kanten die ons verstand te boven gaan. De magie keert terug waardoor wij weten: het leven is een groot wonder, een wonder om herontdekt te worden. Door niet langer ons hoofd of verstand de routeplanner van ons leven te laten zijn, maar onze intuitie of innerlijk weten, worden wonderen werkelijkheid. In de hogere dimensies lost de sluier tussen het leven op aarde en het leven in de hogere sferen op. Spoedig zal blijken dat er volop leven is op de ons omringende planeten, leven dat de overgang naar hogere dimensies reeds eerder heeft gemaakt. Deze beschavingen zullen ons helpen bij het scheppen van een nieuw en harmonieus leven.

De vraag luidt niet: verandert het leven? Dat gebeurt automatisch door de verschuiving van Moeder Aarde in de dimensies. De vraag luidt: hoe ga ik om met de veranderingen die de verschuiving met zich meebrengt? Oftewel, wordt ons nieuwe leven een worsteling of een dans? Door vast te houden aan oude en beperkte levensopvattingen wordt onze levensreis een worsteling; zij stroken niet meer met de hogere energie en nieuwe realiteit. Door de oude en beperkte bril af te zetten en open te staan voor veranderingen, wordt ons leven een dans. Door angst los te laten en in vertrouwen en overgave te leven (alles is goed zoals het is en alles dient een doel), wordt onze levensdans een groot feest. En als we zijn uitgefeest, kunnen we ons gaan opmaken voor de volgende stap: het leven op de nieuwe aarde, een aarde in de 7e dimensie.

In licht en in liefde,
Ismaël Sananda

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

= ZOEKEN =